Hírek, aktualitások
RSS
UNESCO.HU
Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (továbbiakban: UNESCO) lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy kétévente javaslatot tegyenek olyan jeles személyiségek és történelmi események évfordulójára, amelyekről a szervezet nemzetközi szinten, az adott tagállammal közösen megemlékezhet. Az UNESCO a 2018-2019-es bienniumra tagállamonként két felterjesztési javaslatot fogad, és egyben arra kéri a tagállamokat, hogy az egyik felterjesztési javaslat lehetőség szerint kapcsolódjon a nemek közötti egyenlőség elősegítéséhez.
2016. október 10.

HU: A harmadik Globális Jelentés a Felnőttkori tanulásról és a felnőttoktatásról (GRALE III) a 139 UNESCO tagállam által benyújtott időközi értékeléseken alapul, célja, hogy a felnőttkori tanulás és a felnőttoktatás globális állapotáról differenciált képet alakítson ki. Értékeli országok előrehaladását a CONFINTEA VI. Felnőttoktatási konferencián elfogadott Belém Akciótervben tett vállalásaik teljesítése tekintetében, illetve a felnőttoktatás hatását három kiemelt területen: ezek az egészség és jóllét, a foglalkoztatás és munkaerőpiac, illetve a társadalmi, civil és közösségi élet.

EN: The third Global Report on Adult Learning and Education (GRALE III) draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States to develop a differentiated picture of the global state of adult learning and education (ALE). It evaluates countries’ progress in fulfilling the commitments they made in the Belém Framework for Action, which was adopted at the Sixth International Conference on Adult Education (CONFINTEA VI) in 2009. In addition, the report examines the impact of ALE on three major areas: health and well-being; employment and the labour market; and social, civic and community life.
2016. szeptember 19.

HU: A „Fenntartható fejlődési célok – ahogy én látom” egy fotópályázat azért, hogy a fiatalok egy fényképpel elmondhassák, miként látják a fenntartható fejlődési célokat. Pályázni szeptember 19-ig lehet!


EN: “My View on Sustainable Development Goals (SDGs)” is a student photo contest. Applications open until 19th September!

2016. szeptember 7.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet