Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

Az UNESCO Nemzeti Bizottságainak Alapszabálya

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

 

Elfogadta a Közgyűlés 20. ülésszaka.

(Hivatalos, angol nyelvű verzió elérhető a központi honlapon az alapdokumentumok között: "J" Chapter of National Commissions)


Preambulum:

Az UNESCO célkitűzése:

 • Hozzájárulni a béke és biztonság eléréséhez az oktatás, a tudomány és a kultúra területén történő nemzetközi együttműködés útján.
 • Előmozdítani az ENSZ által megfogalmazott emberi szabadságjogok érvényesülését fajra, nemre, nyelvre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.

Az UNESCO tagállamai Nemzeti Bizottságot állítanak fel, mely a következő feladatok ellátására hivatott:

 • A Szervezet célkitűzéseinek széles körű megismertetése
 • A kormányzati szervek képviselete, valamint a feléjük való közvetítés
 • Tudományos és szellemi közösségek integrálása a programokban való részvételre
 • Tanácsadó, összekötő, információs és programvégrehajtó tevékenység
 • Annak előmozdítása, hogy a Nemzeti Bizottságok közti együttműködés szubregionális, regionális és inter-regionális szinten is megvalósuljon.

I. Cikkely

Célok és feladatok

 1. A Nemzeti Bizottságok feladata, hogy a különböző kormányzati szerveket, ügynökségeket, intézményeket, szervezeteket és magánszemélyeket bekapcsolják az UNESCO tevékenységébe.
 2. Új UNESCO programok kezdeményezése és megvalósítása
 3. A Szervezet tevékenységével és programjaival kapcsolatos információk terjesztése és az érdeklődés felkeltése irántuk
 4. Együttműködés olyan programokban, mint az:
  Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP),Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) és további nemzetközi programok
 5. Részvétel az UNESCO szabad pozícióira alkalmas személyek keresésében
 6. Együttműködés más Nemzeti Bizottságokkal
 7. Saját kezdeményezések indítása
 8. Együttműködés az UNESCO párizsi Titkárságával: közös felmérések, szemináriumok, találkozók és konferenciák levezetése, információk és segédanyagok cseréje.

II. Cikkely

A Nemzeti Bizottságok szerepe a tagállamok viszonylatában

Minden tagállam maga szabja meg Nemzeti Bizottságának felelősségi körét.

A Nemzeti Bizottság:

 • Elősegíti a kapcsolatteremtést minden olyan állami szerv, szakmai egyesület, egyetem, kutatóközpont és más intézmény között, mely érintett a nevelésügy, a tudomány, a kultúra és kommunikáció területén
 • Nyomon követi az UNESCO-programok előrehaladását, majd értékeli azokat
 • Áramlási csatornát biztosít más tagországok által kért információk számára
 • A fejlődés érdekében az egyes szellemi körök közötti párbeszédre nyújt fórumot
 • Informálja az állami szerveket a Közgyűlésen vagy más találkozókon elfogadott döntésekről illetve javaslatokról

III. Cikkely

A Nemzeti Bizottságok feladatai az UNESCO felé

 • A Nemzeti Bizottság biztosítja az UNESCO folyamatos jelenlétét az adott tagállamban
 • Információt szolgáltat az UNESCO számára az oktatás, tudomány és kultúra területén létező nemzeti elvárásokról és prioritásokról, így lehetővé téve azt, hogy a szervezet az egyes tagállamok elvárásait teljes mértékben figyelembe vehesse az egyes programok megalkotásakor. Ezzel hozzájárul a Szervezet normatív munkájához.
 • Informálja a nyilvánosságot és a médiumokat a Szervezet tevékenységéről
 • A Szervezet nevében ösztönzi az adott témára specializált közösségek támogatását
 • Felelősséget vállal az UNESCO programjainak végrehajtásáért

IV. Cikkely

Az egyes tagállamok felelőssége a Nemzeti Bizottságok felé:

 • A tagállamra hárul az a feladat, hogy kimunkálja a Nemzeti Bizottság státuszát és szervezeti felépítését, és biztosítsa a szükséges forrásokat
 • Minden Nemzeti Bizottság munkájában részt vesznek:
  • minisztériumok képviselői
  • olyan testületek képviselői, melyek érintettek a nevelésügy, a tudomány, a kommunikáció és a kultúra területén
  • specializált közösségek képviselői

A Nemzeti Bizottság tagjainak kellő kompetenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy előmozdíthassák a minisztériumok, állami intézmények és személyek UNESCO-val való együttműködését.

 • A Nemzeti Bizottság foglaljon magában: végrehajtó és állandó bizottságokat, koordináló testületeket, albizottságokat és a megfelelő kiegészítő testületeket.
 • A hatékony működéshez a Nemzeti Bizottságnak szüksége van:
  • Jogi személyiségre, mely világosan meghatározza felelősségi körét, működési feltételeit és forrásait.
  • Egy állandó titkárságra, mely magasan képzett személyzettel rendelkezik, és elegendő kapcsolatrendszerrel és pénzügyi eszközzel bír ahhoz, hogy munkáját el tudja látni, és növelni tudja az UNESCO tevékenységében való részvételt.

A főtitkár megbízása a hatékony és folyamatos munkához szükséges időtartamra szóljon.

V. Cikkely

Az UNESCO felelőssége a Nemzeti Bizottságok felé

 • Az UNESCO főigazgatójáé az a feladat, hogy az általa szükségesnek tartott mértékben bevonja a Nemzeti Bizottságokat a Szervezet programjainak kimunkálásába, végrehajtásába és értékelésébe, továbbá, hogy biztosítsa a szoros kapcsolatot a Nemzeti Bizottságok és a különböző regionális irodák és központok között.
 • A Szervezet előmozdítja a Nemzeti Bizottságok fejlődését, és lehetőségeihez mérten ellátja azokat a feladataik végrehajtásához szükséges eszközökkel.
 • Tanácsadással valamint konzultánsok és a Főtitkárság tagjainak segítségét biztosítva megkönnyíti a tagállamok számára Nemzeti Bizottságuk létrehozását illetve annak újjászervezését.
  • Képzést biztosít az új főtitkárok és a Bizottság más tisztviselői számára
  • Segédanyagokkal és dokumentumokkal látja el a Nemzeti Bizottságokat
  • Értesíti a Nemzeti Bizottságokat arról, ha az országukba a Szervezet tisztviselője érkezik, vagy ha az adott országban bármilyen UNESCO-tevékenységet terveznek
  • Segítséget nyújt az UNESCO-dokumentumok és kiadványok nemzeti nyelvre történő fordításához, adaptálásához és terjesztéséhez, továbbá saját kiadványok létrehozásához.

 • Az UNESCO fejlesztheti és kiterjesztheti tevékenységét a Nemzeti Bizottságokon keresztül, azáltal, hogy:
  • Ha szükséges, programjai végrehajtása érdekében szerződéseket köt velük
  • Pénzügyi támogatást, tanácsokat és technikai segítséget nyújt rendszeres regionális és szubregionális találkozók lebonyolításához
  • Előmozdítja együttműködési kapcsolatok létrehozását annak érdekében, hogy a találkozókon hozott döntéseket véghez lehessen vinni. Ezen kapcsolatok fenntartásához pénzügyi és technikai segítséget nyújt.
  • Előmozdítja főtitkári találkozók szervezését, főként a Közgyűlés üléseihez igazítva.

 • Folyamatosan és növekvő mértékben támogatja a következőket:
  • Ötlet- és tapasztalatcsere céljából szervezett regionális és inter-regionális főtitkári találkozókat
  • Ha adott régió Nemzeti Bizottsága megfigyelőt szeretne küldeni más régió Nemzeti Bizottságainak konferenciájára
  • Különböző régiók Nemzeti Bizottságai által szervezett közös projekteket

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet