UNESCO (www.unesco.org)
UNESCO.HU

Rövid összefoglaló az UNESCO-ról és céljairól

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én 20 állam írta alá.


Az UNESCO Alkotmánya (I. cikkely) értelmében tevékenysége céljául azt tűzte ki, "hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer".

Az UNESCO-nak jelenleg 195 tagállama és 9 társult állama van. Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak.

Az UNESCO mandátuma szerint intellektuális és etikai műhelyként, referenciaközpontként, nemzetközi etikai normák kidolgozójaként és konszenzusteremtő fórumként kíván működni. A Szervezet fő feladatai a globalizáció negatív társadalmi következményei elleni küzdelem szervezése, az oktatás, kultúra, tudomány és kommunikáció etikai aspektusainak vizsgálata, a pluralizmus erősítése, a kisebbségek jogainak elismertetése, az interdiszciplináris probléma-megközelítés "népszerűsítése" a döntéshozók körében, a regionális együttműködés erősítése, ugyanakkor a normatív-jogi, az információs-dokumentációs és tájékoztatási, a "gondolat-laboratóriumi" és világfórum típusú funkciók megtartása.

Az UNESCO partnerei: a 195 tagállam kormányzati és nem-kormányzati szervezetei, amelyeket a párizsi UNESCO Titkárság a tagországokban működő nemzeti bizottságokon keresztül ér el. Működés: A konkrét projektek döntő része a tagállamok és a párizsi Szervezet közötti folyamatos egyeztetés alapján születik meg. A tagállamok jelzik a párizsi titkárság felé, hogy az UNESCO éves munktervén belül, mely programokban, projektekben kívánnak részt venni: elsősorban nemzetközi, több tagország által közösen támogatott akciókról lehet szó, de jelentős nemzeti programokhoz is lehet támogatást kapni. Tipikus támogatott akciók: konferenciák, kutatások, kiadványok, képzési programok, ösztöndíjak, civil szervezetek támogatása, szakértői munka finanszírozása.

Az UNESCO Statisztikai Intézete (UIS) 1999 júliusában jött létre, hogy kielégítse a tagállamok és a nemzetközi közösség növekvő igényeit megbízható adatok iránt az oktatás, a technológia, a kultúra és kommunikáció területén.

AZ UNESCO szervei

UNESCO Intézetek és Központok

Az UNESCO hivatalos dokumentumai és normatív okmányai

 

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet