Nevelésügy
UNESCO.HU

UNESCO Tanszékek Hálózata

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO Tanszékek (UNESCO Chairs) hálózatába történő jelentkezéshez szükséges feltételeket a szervezet központja adja, a feltételek és a jelentkezéshez hasznos iránymutatások az UNESCO itt elérhető összefoglalójában olvashatók.

A jelentkezés az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához történő leadásának határideje március 31., a határidő után beérkező jelentkezéseket csak a következő évben tudjuk elbírálni és az UNESCO központjának továbbítani.


 • Az UNESCO Tanszék / UNITWIN hálózatok programját 1992-ben indította az UNESCO, Közgyűlésének 26. ülése határozatai alapján (1991.). Jelenleg ez a UNESCO egyik legfontosabb szektorközi tevékenysége a felsőoktatás területén: 134 tagállam 854 tanszéke tartozik a hálózatba.


 • Célja a világ egyetemei közötti együttműködés elősegítése, valamint az UNESCO kompetenciájába tartozó területeken történő képzési, kutatási és információs tevékenységek fejlesztése. UNESCO Tanszéket létrehozhat az egyetem vagy más felsőoktatási vagy kutató intézmény új oktatási és kutatási egységként, vagy kialakíthat már meglévő oktatási/kutatási program megerősítése révén egy már létező, az UNESCO hatáskörébe tartozó területtel foglalkozó programból, így az adott programnak nemzetközi dimenziót adhat. UNITWIN hálózat több, különböző országban található egyetem hálózataként hozható létre, amelyek azért fognak össze, hogy az így létrejött szoros együttműködés az egymás közti tapasztalatcserét, tudásmegosztást, összehangolt munkát segítse.


 • A Programhoz csatlakozhat: minden államilag elismert felsőoktatási intézmény, a felsőoktatás és kutatás területén működő NGO-k, egyéb akadémiai és tudományos intézmények, egyetemek közötti és más akadémiai hálózatok, valamint nemzeti, regionális és nemzetközi köz-és magán intézmények, melyek szeretnék összekapcsolni tevékenységeiket az UNESCO/UNITWIN Programmal. Tanszék létesíthető: egyetemeken, más felsőoktatási intézményekben, és kutatóintézetekben. A Tanszékek mint új oktatási vagy kutatási egységek, kezdetben négy évig működhetnek.


 • Az UNITWIN Hálózat különböző országokban található egyetemek együttműködése útján valósulhat meg. Már működő nemzetközi egyetemi hűlózatok is csatlakozhatnak az UNESCO/UNITWIN programjához, amennyiben tevékenységük és célkitúzéseik összhangban vannak az UNESCO programjával.


 • A Programhoz való csatlakozás feltétele egy részletes projekt javaslat benyújtása az UNESCO Nemzeti Bizottságának Titkársága számára. Ennek menete a következő:


 • Az intézmény elkészíti a projekt javaslatot az UNESCO irányelveivel és formai követelményeivel összhangban, melyhez mellékelni kell az intézmény vezetőjének kísérő levelét is. Az anyagot eljuttatják az érintett UNESCO nemzeti bizottsághoz. Fontos kiemelni, hogy az UNITWIN projekt az UNESCO és az inzémények együttműködése folytán valósul meg. Hálózat létrahozási szándéka esetén vagy az egyetemek vezetői együttesen, vagy a hálózat egészét képviselő egyetem nyújtja be javaslatait.


 • A nemzeti bizottság elbírálás után továbbítja az anyagot az UNESCO főigazgatójának, egy támogató levél kíséretében (a jelentkezések leadásának határideje az UNESCO központjának minden év április 30-a).


 • A technikai elbírálást a párizsi Titkárság végzi, az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a forrásokra.


 • A projekt javaslatot ezután továbbítják az UNESCO Felsőoktatási Osztályához, mely a Program koordinálását végzi, és pozitív elbírálás esetén értesíti a pályázó intézményt, és kiállít egy, az UNESCO Főigazgatója által aláírt egyezményt, melyet aláírásra elküld az intézmény vezetőjének.


 • Minden működő tanszéken ki kell jelölni egy UNESCO/UNITWIN hálózati koordinátort, aki felelős a tevékenységek szervezéséért és a programokért. Az egyes tanszékek tevékenysége kiterjedhet:

  • A hallgatók képzésére (diploma előtti és posztgraduális szinten)
  • előadások megtartására a tanszék által oktatott területeken
  • rövid időtartamú műhelymunkákra
  • kutatással kapcsolatos tevékenységekre
  • szolgáltatások nyújtására

  Ezek a tevékenységek különféle módon valósulhatnak meg: kurzusok, konferenciák, kiadványok, tanulmányok, kiállítások, helyszíni kutatómunkák, stb. Bármilyen irányú tevékenységek is legyenek ezek, hozzá kell járulniuk az UNESCO programjaihoz és tevékenységeihez, valamint a Szervezet által meghatározott célkitűzésekhez.


 • Az egyes tanszékek minden évben jelentést kell, készítsenek tevékenységükről.


 • A Magyarországon működő UNESCO Tanszékek:


 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Politika és Nemzetközi Tanulmányok Intézetén létrehozott Emberi Jogi Chair
  Vezetője: Dr. Halmai Gábor
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
  Tel.: +36 1 372 2907
  E-mail: halmaigabor@gmail.com
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Tudománykommunikáció Központjában létrehozott UNESCO Multimédia-Pedagógiai Központ / ELTE University, Faculty of Science, Centre for Science Communication - UNESCO Chair for Multimedia in Education
  Vezetője: Dr. Kárpáti Andrea
  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Tel.: 061 372 2961 E-mail:andreakarpati.elte@gmail.com. Honlap: www.edutech.elte.hu
 • A kőszegi Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (ISES) és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében „Kulturális örökség menedzsmentje és a fenntarthatóság” Tanszék, Vezető:Miszlivetz Ferenc, igazgató, cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14., Telefon, fax: +36 94 563 055 E-mail: info@ises.hu; honlap: http://www.ises.hu/
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet