Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

A MUB 2010. évi Elnökségi Ülésének Jegyzőkönyve

2011. december 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Jegyzőkönyv

a Magyar UNESCO Bizottság (MUB) elnökségi üléséről

Időpont: 2010. december 7.

Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, alelnöki tárgyaló

Jelen vannak:
 

Dr. Földi Enikő kabinetfőnök, Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI), Miniszteri Kabinet
Dr. Nagy Mihály EU-kapcsolati szakértő, NEFMI Miniszteri Kabinet
Dr. Hámori József elnök, Magyar UNESCO Bizottság (MUB)
Kovácsné Bíró Ágnes főtitkár, MUB
Dr. Balázs Ervin, a MUB Természettudományi Albizottságának elnöke
Dr. Hoppál Mihály, a MUB Kulturális Albizottságának elnöke
Dr. Hronszky Imre, a MUB Társadalomtudományi Albizottságának elnöke
Dr. Szegedy-Maszák Mihály, a MUB Oktatási Albizottságának elnöke
Csillag Katalin, Kertész Gabriella, Nagy Éva, Pál Melinda, a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságának munkatársai
 
Kimentette magát: Karvalics László, a MUB Info-kommunikációs Albizottságának elnöke.
 
Hámori József elnök üdvözli a megjelenteket, majd átadja a szót Kovácsné Bíró Ágnes főtitkárnak.
 
Kovácsné Bíró Ágnes tisztelettel üdvözli az elnökségi ülésen megjelenteket és bemutatja a titkárság munkatársait. Beszámol arról, hogy a titkárság munkatársai az elnökséggel rendszeresen találkoznak, pl. programok, ösztöndíjak, pályázatok előkészítése, értékelése és az UNESCO-tól érkező feladatok végrehajtásának egyeztetése miatt. A MUB minden évben tart közgyűlést, az idei – melyet a mai napra terveztek – tisztújító közgyűlés lett volna, mivel a nagy grémium mandátuma ebben az évben lejár.

Elmondja, hogy a Magyar UNESCO Bizottság a 70/1993. sz. kormányrendelettel alakult újjá, a MUB Titkárság munkatársai mindig köztisztviselőkként dolgoztak. Ez a rendelet 2006-ban módosult, melynek következtében a MUB Titkárság jogilag megszűnt, a valóságban azonban dolgoztak tovább. A MUB Titkárság feladatait az OKM-be telepítették, fizikailag és szervezetileg is. A 2010. október 19-én hatályba lépett NEFMI SZMSZ szerint a titkárság a Miniszteri Kabinethez került. Ennél erősebb helyzetbe nem is juthatott volna, örömmel fogadta a döntést. A titkárság feladata szerteágazó, összetett – oktatás, kultúra, tudomány, információ, és az ezekhez kapcsolódó számtalan ügyhöz megfelelő partnerekre van szükség, és a MUB-nak erős államigazgatási pozícióra van szüksége.

A titkárság tevékenységét csak röviden mutatja be, hiszen az alelnökök részletesen beszámolnak majd a végzett munkáról. A titkárság az Oktatási Albizottsággal az albizottság elnöke révén szoros és folyamatos kapcsolatban van. Röviden ismertet néhány kiemelt programot: ifjúság nevelése, ENSZ diákmodell program, klímaváltozás, Kémia Nemzetközi Éve, biodiverzitás, „youth delegate” a UNICEF-nél, az ENSZ-nél, az UNESCO-nál. A Kémia Nemzetközi Éve kapcsán megemlíti, hogy a MUB-titkárság felvette a kapcsolatot a Magyar Kémikusok Egyesületével, és két, kémiai olimpiát nyert diák kiutaztatásában is részt tud vállalni, mert nagyon fontos ügynek tartja. Az első Tudományfesztivállal kapcsolatban megemlíti, hogy Balázs Ervin professzor, a MUB Természettudományi Albizottságának elnöke a „Tudomány a 21. században” címmel tartott nyitóelőadást. Kitér az UNESCO/L’Oréal-díjra is, melyre akadémiai kutatóintézetekben dolgozó 35-40 év közötti kutató nők pályázhatnak. Az ünnepélyes díjátadón Hámori József köszöntötte és méltatta a nyerteseket. Az ünnepségen részt vett Makray Katalin asszony, a köztársasági elnök felesége és Dr. Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese is.

 
Hronszky Imre, a Társadalomtudományi Albizottság elnöke beszámol arról, hogy az albizottság tagjai rendkívül aktívan dolgoztak, jelentős tanácskozásokon vettek részt. Fontosnak tartja a kiemelt évek prioritásait, ilyen kiemelt nemzetközi év volt 2010 – a kultúrák közeledésének éve és lesz jövőre az erdők nemzetközi éve.

 
Hámori József felveti, hogy hol tart Semmelweis Ignác "Utasitvány"-ának az UNESCO világemlékezet-listájára történt felterjesztése.

 
Kovácsné Bíró Ágnes ismerteti Semmelweis Ignác 1861-ben született "kis periratát", mely "Utasitvány a pesti m. k. egyetemi, szülészeti kórodán tanuló és tanulónők részére, a gyermek ágyi-láz elháritása végett", melynek lényege, hogy az orvostanhallgatók és az orvosok boncolás után, vizsgálat előtt "a szülteremben kihelyezett chlor-olvadékban" mossanak kezet. Beszámol arról, hogy a felterjesztés határideje 2010. március 31. volt, a magyar jelölést a Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága határidőre benyújtotta, de az UNESCO részéről még nincs döntés.

 
Hámori József kéri, hogy az UNESCO-nál a titkárság sürgesse meg az ügyet.
 

Kovácsné Bíró Ágnes az UNESCO által is fémjelzett kiemelt évfordulókkal kapcsolatban elmondja, hogy az egyik első feladat a Liszt-évforduló megünneplése. A párizsi Állandó UNESCO Képviselettel együttműködve dolgoznak azért, hogy a Liszt–Chopin kettős évforduló – Chopin születésének 200. évfordulójáról 2010-ben, Liszt születésének 200. évfordulójáról 2011-ben emlékeznek meg világszerte – tiszteletére, az UNESCO központi épületében, nagyszabású hangverseny megrendezésére kerüljön sor.

 
Hámori József kiemeli, hogy ennek az eseménynek azért van nagy jelentősége, mert a hangversenyre az UNESCO Közgyűlésének ideje alatt kerülne sor és azon részt vesznek a küldöttek, miniszterek, nagyon fontos, hogy erre megfelelő támogatást kapjunk.

 
Kovácsné Bíró Ágnes beszámol arról is, hogy a Semmelweis-felterjesztésen kívül javasoltuk a Vikár-gyűjtemény felvételét is az UNESCO világemlékezet-listájára.

Megemlíti, hogy a tizenhét társult iskolával és hét UNESCO tanszékkel állnak kapcsolatban. Ezen kívül még sok nagyszerű ügy van, melyekre az idő rövidsége miatt most nem tér ki.

A pénzügyi helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy a titkárság milyen forrásokkal rendelkezik: az egyik a fejezeti kezelésű előirányzat, mely a hazai ügyek megvalósítására, rendezvények, konferenciák, honlappal kapcsolatos feladatok, illetve pályázatok megvalósítására fordítható pénzösszeg. A másik az UNESCO-tól, a Részvételi Program keretében, pályázati úton nyert, deviza alapú támogatás. Elmondja, nagyon komolyan dolgoztak azért, hogy rendbe tegyék az előző pályázati elszámolást, hogy Magyarország megbízható partner lehessen. Az egyik nyertes pályázat a Liszt-évfordulóhoz kapcsolódik, és sok ország együttműködésében valósul meg. A másik jóváhagyott pályázat a Magyar UNESCO Bizottság nemzetközi évekkel és évtizedekkel kapcsolatos tevékenységét segíti. Folyamatos munkát jelentenek az UNESCO-főigazgatói-, az UNESCO VT-, a tagállamok nemzeti bizottságaihoz kapcsolódó programok, az ösztöndíjak, pályázatok, nagy számú minisztériumi akta és több ezer e-mail formájában megjelenő feladatokkal.

A tervekről szólva kiemeli, hogy a legfontosabb a 2012. évi főigazgatói konzultációra való méltó felkészülés. Az UNESCO két évre szóló programmal és költségvetéssel dolgozik, és mindig az elkövetkező két év programtervét vitatja meg. Magyarország a pán-európai régió tagja 54 országgal egyetemben, ide tartozik többek között az USA, Kanada, az európai régió és Izrael. A 2012-2013. évi program előkészítése Londonban volt, azóta egy egészen újfajta módszer, az ún. „world café” kipróbálása van folyamatban, melyet a Benelux államok dolgoztak ki. Az ülésen Magyarországot Karvalics László, a MUB Kommunikáció és Információs Albizottságának elnöke és Dr. Soós Gábor, a KÖH munkatársa képviselte.

A következő, 2012-ben sorra kerülő főigazgatói konzultáció megrendezésének jogát, Ausztriával és Szlovákiával közösen, nyerte meg hazánk. A konzultáció nagy lehetőség, hiszen az UNESCO következő 6 éves, középtávú stratégiáját fogja előkészíteni a főigazgató számára. Beszámol arról, hogy Csillag Katalinnal Pozsonyban részt vett az első előkészítő megbeszélésen. Megállapodtak abban, hogy a központi rendezvény Pozsonyban lesz, mivel Magyarország 2002-ben és 208-ban is tartott már egy ilyen nagyszabású pán-európai konferenciát. Tekintettel arra, hogy egy ilyen konferencia megrendezése nagyon összetett és időigényes feladat, mindig tartanak egy próbakonferenciát, melyet 2011 őszén a MUB szeretne megrendezni.

Beszámolója zárásául, a teljesség igénye nélkül, megemlíti a titkárság néhány további feladatát is: beszédek írása, szakmai háttéranyagok összeállítása (többek között Schmitt Pál köztársasági elnök részére, aki részt vett és beszédet mondott az ENSZ Közgyűlésén, legutóbb pedig Szőcs Géza kulturális államtitkár részére, aki az EU-elnökségre felkészülő rendezvények sorában, a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban nagy nemzetközi fórumon tartott előadást)

 
Hámori József megköszöni a beszámolót és felkéri az albizottságok elnökeit, hogy egészítsék ki az elhangzottakat.

 
Balázs Ervin, a MUB Természettudományi Albizottságának elnöke a természettudományi témák közül kiemelten fontosnak tartja az UNESCO Man and Biosphere Bizottsága mandátumának a lejártát. Beszámol arról, hogy november elején Párizsban magánlátogatáson fogadta őt Bogyay Katalin nagykövet asszony. Találkozójukon megemlítette, hogy 2011 májusában lesz 40 éves a MAB-program, és Németországban kerül megrendezésre a program nemzetközi koordinációs tanácsának (MAB-ICC) 23. ülésszaka. Nagyon fontos lenne, hogy Magyarország méltó programmal vegyen részt, azért is, hogy Magyarország visszakerüljön a MAB irányító testületébe, hiszen Dr. Balogh János professzor volt a MAB-program egyik kezdeményezője, és Magyarország az UNESCO-n belül hosszú időn keresztül fontos szerepet játszott ezen a területen. Magyarországon öt bioszféra-rezervátum található (melyek egyben nemzeti parkok is), és indult egy közös kezdeményezés is a horvát féllel a magyar-horvát határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum létesítésére. Magyarország 2009-ben elkészítette és benyújtotta az UNESCO-nak a nevezési dokumentáció magyar részét, de a horvát fél máig nem terjesztette elő a saját dokumentációját, ezért itt megakadt a folyamat.

A folytatás érdekében az említett megbeszélésen megkérte Bogyay Katalin nagykövet asszonyt, hogy hivatalosan keresse meg Réthelyi Miklós minisztert, megkérve, hogy tegyen diplomáciai kezdeményezést annak érdekében, hogy májusig – a jubileumi MAB-ICC-ülésig – elfogadásra kerüljön ez a horvátokkal közös hatodik bioszféra-rezervátum is. A nagykövet asszony megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a német nagykövettel azzal a kéréssel, hogy az ülésen legyen egy magyar nap, ahol nemzeti parkjaink bemutatkozhatnának. A Duna TV-nek vannak nagyszerű filmjei, és a Turisztikai Zrt. erre a napra szervezhetne fogadást, ami kiváló alkalmat nyújthatna Magyarország turisztikai bemutatására is. Véleménye szerint azért is fontos, hogy a nagykövet asszony ezeket a lépéseket megtegye, mert a minisztériumok átszervezése kapcsán a MAB-program koordinátorának, Érdiné Dr. Szekeres Rozáliának a mandátuma is lejárt, a MAB-bizottságnak is újra kell alakulnia, de tisztában van azzal, hogy Dr. Illés Zoltán államtitkár úr most el van foglalva a vörösiszap-katasztrófával és a belvízi gondokkal.

 
Kovácsné Bíró Ágnes a fentiekre reagálva elmondja, hogy a horvát fél passzivitása óta is több levélváltásra került sor az UNESCO-val a közös bioszféra-rezervátum létesítése érdekében, ahol szintén pozitívan foglalkoznak a témával, és a kulturális szakdiplomáciával foglalkozó szakemberek is proponálják az ügyet. Hámori József elnök úrral együtt Dr. Hóvári János globális ügyekért felelős külügyi államtitkárral is tárgyaltak.

 
Hronszky Imre, a MUB Társadalomtudományi Albizottságának elnöke két dolgot emel ki. Az egyik az UNESCO próbálkozása, az "Age of Change" program, amellyel kapcsolatban véleménye szerint elmondható, hogy jól halad és célszerű meg inkább összeegyeztetni az ENSZ „Climate Change” programjával. Az ezzel kapcsolatos legutóbbi anyagot Magyarországgal is véleményeztették, ebben Boros János, az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója, a MUB Társadalmi Albizottságának tagja sok segítséget nyújtott. Megemlíti, hogy háromszor hívták meg tudomány- és technológia-etikával foglalkozó COMEST-ülésre, ebből kettőnek tudott eleget tenni, de területi előkészítő üléseken is részt vett. Röviden beszámolt még a magyar kezdeményezésre a Jövőkutatási Bizottságban immár 10 éve folyó munkára, a jól előkészítetten, szisztematikusan végzett tevékenységre.

 
Szegedy-Maszák Mihály, a MUB Oktatási Albizottságának elnöke beszámolóját azzal kezdi, hogy a bolognai módszerrel kapcsolatban rendezett számos találkozó közül többek között részt vett egy, az ELTE-n rendezett tanácskozáson, melyen a történettudomány, médiumok, képzőművészet, néprajz, egyházak, lélektan képviselői is jelen voltak. Áprilisban szintén a bolognai-i módszerről volt szó a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol viszonylag "árnyalt" álláspontot képviseltek az előadók abban, hogy a tanárképzésben ne legyen Bologna. A bolognai rendszerhez köthető, jellemző tendenciákról szólva azzal folytatja, hogy tartottak előadásokat április 14-16. között a Párizsi Magyar Intézetben, egy hasonló rendezvényre került sor a groningeni egyetemen is. Jellemző például, hogy megszűnik-e a magyar nyelv oktatása az ottani finnugor tanszéken belül. Ha megszűnik a tanszék, a helyét átveszik a szláv tanszékek. Hasonló élményekről számol be a Szabadkán, Újvidéken és Kolozsváron tartott tanácskozásokon hallottakkal kapcsolatban is. A hazai eseményekre utalva megemlít egy, a budapesti Francia Intézetben novemberben a francia nyelv oktatásáról szóló ülést. Ott is kiemelt téma volt, hogy a magyarországi franciaoktatás hanyatlóban van. Példaként említi, hogy a Debreceni Egyetemen 2010-ben egyáltalán nem jelentkeztek francia szakra, vannak olyan vélemények, amelyek ezért a középfokú francia nyelvű oktatást teszik felelőssé. A franciát oktatók viszont az angol nyelv túlzott előretörésére hivatkoznak. Szeptember 16-17. között a Veszprémi Egyetemen a témában tartott ülésen elhangzott, arra szokás hivatkozni, hogy a magyar hallgatók igénye más. De például novemberben, egy tudományközi ülésszakon, ahol művészettörténészek, irodalmárok, zenetörténészek részvételével előadások hangzottak el az műalkotás-elemzés oktatásáról és arról is, miért elégtelen a magyarországi zenetudósképzés. Megemlíti, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Tanácsának tagjaként is megállapíthatja, hogy nincs elég minősített oktató.

 
Hámori József megkérdezi, hogy a zenetudósképzés DLA- vagy PhD-formában történik-e.

 
Szegedy-Maszák Mihály elmondja, hogy művészképzés van, zenetudósképzés csak a Liszt Ferenc Egyetemen folyik. A fiatalok nagy részének külföldre kell mennie tanulni, mert magyar oktatási intézményben nincs elég óra, nincs elég oktató.

Beszámol egy, a londoni egyetemen júniusban tartott érdekes ülésről is, melynek témája "A brit kultúra az európai oktatásban" volt, melynek lényege az angol nyelv térnyerésén túl a brit kultúra globalizációja, és hogy Magyarországon mennyire van jelen a brit kultúra.

A Liszt-évfordulóval kapcsolatban megemlíti, hogy Eckhardt Mária, a Liszt Ferenc Társaság társelnöke felkérte a beérkezett pályázati anyagok bírálatára. A dolog lényege, hogy a jelentkezett előadók között alig van magyar, a túlnyomó többség külföldi. Úgy érzi, az is megtörténhet, hogy neki is – aki nem zenész – előadást kell tartania Lisztről. Elmondja, hogy egyetért azokkal a zenészekkel, akik azt mondják, hogy a zenekultúra a magyar közoktatásban kevésbé van jelen, mint a vizuális kultúra. Konzultált képzőművészeti egyetemen oktatókkal is, akik tudják, hogy a médiumok érdeklik a fiatalokat és üzletet is látnak az iskolákban, ezért is van, hogy sokkal jobban figyelnek a vizuális oktatásra, mint a zenéére.

Azzal fejezi be beszámolóját, hogy nyáron részt vett egy pécsi nemzetközi ülésszakon, ahol szintén az oktatás, a bologna-i módszer volt az egyik fő kérdés, arról kellett számot adni, hogy hogyan érvényesül a felsőoktatásban. Elmondja, hogy habár ellenzi, mégis gyakorolja az így folyó képzést. Megemlít még egy felmérést, mely azt bizonyítja, hogy a magyarországi egyetemekről túlságosan sokan hiszik: a hároméves képzés a régi öt éves képzés helyett van.

 
Hoppál Mihály a MUB Kulturális Albizottság elnöke elsősorban azzal kezdi, ami a „vesszőparipája” májusban egy nemzetközi konferenciát rendeztek „Sustainable Heritage” címmel. Nagy jelentőségű, hogy a konferencia után négy héttel megjelentették az anyagot, kiküldték a résztvevő országoknak, Litvánia, Finnország, Skócia résztvevőinek, nagyon jó angol kötet lett az eredménye. Majdnem kész egy reprezentatív kötet, mely a magyar szellemi kulturális örökség listára kerülendő elemeket mutatja be, sajnos a minisztérium által címkézve küldött pénz eltűnt, több levélben fordult a minisztériumhoz, pl. háromszor adta be személyesen. Lektorálva van, jó lenne, ha az év végére elkészülne, csak nyomdába kellene küldeni. Bogyay Katalin nagykövet asszony is nagyon várja a kötetet. Ez az év küzdelmekkel telt el, azt szeretné mondani, hogy a választások miatt a minisztériumtól nem jött senki a konferenciára, ami hab a tortán. A kulturális albizottság személyi összetételét felül kell vizsgálni, nem lehet összehívni őket, egyszerűen mindenkit meghívott erre a konferenciára, furcsállta, hogy nem jött el senki, mindenkinek megvan az elfoglaltsága. Ha a kötet megjelenik, amíg Magyarország lesz az EU soros elnöke, akkor ezt a kötetet ajándékként is oda lehet tenni, mint ahogy a Hungarian Heritage-t is szokták ajándékként felajánlani. Most pénz hiányában nagyobb tervet nem forgatnak az agyunkban.

 
Hámori József megköszöni a hozzászólásokat, és elmondja, hogy röviden áttekintettük a bizottságokhoz tartozó témaköröket, területeket, és mielőtt felkérné Kabinetfőnök asszonyt, hogy reflektáljon az elhangzottakra, és mondja el saját gondolatait, a következőket mondja. A MUB mandátuma lejárt, nagyon fontos a bizottság megújítása. Magyarország éves UNESCO tagdíjának a nagy részét már befizette a minisztérium, persze nem teljes mértékben. Egy kiemelkedő jelentőségű ügyről eddig nem esett szó, ez a World Science Forum, mely két évente kerül megrendezésre. 2011-ben is hazánkban kerül megtartásra, és november 16-án Magyarországra látogat az UNESCO főigazgató asszonya, Irina Bokova, aki nagy örömmel tesz eleget a meghívásnak. A részletes program még nem alakult ki. Egy szimpóziummal mi is bejelentkeztünk, mely oktatással, neveléssel foglalkozó szimpózium lesz. Fel fogja kérni Szegedy-Maszák Mihály urat, hogy segítsen a program sikeres megszervezésében, mely kb. 3 órát fog igénybe venni. A következő dolog, amiről még nem esett szó, a Párizsból is támogatott program, a Részvételi Program keretében kapott támogatás, melyet, a Magyar Liszt Társaság nyert el. Olyan nagyszabású koncertet kell megrendezni az UNESCO két évente megrendezésre kerülő Általános Konferenciáján, 2011. október 25-én, ahol egy nagyzenekar részvételét és kiutaztatását kell biztosítani, valamint egy zongoristáét is. Szerencsére ebben az időben Párizsban ad koncertet Bogányi Gergely, aki egészen jó Liszt-játékos. Még egy dolgot szeretne jelezni: szó esett a zeneoktatásról. Magyarország Kodály országaként van elkönyvelve, tud egy javaslatról a hungarikum-törvénnyel kapcsolatban, miszerint a Kodály-módszert szeretnék, mint „hungarikumot” benyújtani.

Kovácsné Bíró Ágnes elmondja, hogy a titkárság követi a hungarikum-törvény előkészítésének különböző fázisait, a NEFMI-n belül megkereste az illetékeseket, akik tájékoztatták, hogy a törvénytervezet kidolgozását, a többi tárcával együttműködve, továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozza, tudomása szerint több száz javaslatot fognak feldolgozni, a jövő év elején történik meg ezek beépítése a tervezetbe, a dokumentumot tudomása szerint, a szükséges egyeztetések után hamarosan a Kormány elé terjesztik.

 
Hámori József felkéri Földi Enikő miniszteri kabinetfőnököt, hogy tájékoztassa a jelenlevőket, miként látja a minisztérium a Magyar UNESCO Bizottság helyzetét.

 
Földi Enikő kabinetfőnök bevezetőjében felvázolja, hogy először a NEFMI-ben kialakított struktúrát, majd a titkárság működésével kapcsolatos tartalmi elgondolásait szeretné ismertetni, és kitérni mindarra, aminek megbeszélésére marad majd idő. Röviden összefoglalja hogy a NEFMI olyan megaminisztérium, amelyben az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a sport és a szociális, család- és ifjúságügy területén öt államtitkárság működik. Minthogy a minisztérium létszámában és feladatában ilyen komoly és nagy, ezért az a megoldás született, hogy Réthelyi Miklós miniszternek és Halász János parlamenti államtitkárnak közös kabinetje van, melynek ő a vezetője.

Rövid bemutatkozásul elmondja, hogy Pécsett végzett jogi egyetemet, de debreceni, mostani megbízatása előtt a legnagyobb önkormányzatnál a humán főosztályt vezette, ahol a feladatok hasonló összetettséggel álltak elő, az összes szociális vonatkozású teendők is odatartoztak, ez azért fontos, mert a mostani ügyeket is tudja tartalmuknál fogva kezelni, számára a mostani munkája is ezáltal lesz nem csupán felszínes koordináció.

Emlékeztet arra, hogy a NEFMI és a miniszteri kabinet szervezeti és működési szabályzata 2010. október 19-én került elfogadásra. A Magyar UNESCO Bizottság helyét a minisztérium szervezeti egységeként főosztályi keretben a Miniszteri Kabinetnél találták meg, melynek tevékenységében megvannak azok a klasszikus feladatok, amik a MUB Titkárságának munkájába is beletartoznak: sajtó, kommunikáció, különböző fontos műveleti szintek, pl. stratégiai területek, és ha közvetlenül nincs is minden a Miniszteri Kabinethez rendelve, de a hatásköre és ráhatása pótolhatja ezt. Bogyay Katalin, a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviseletét vezető nagykövet Réthelyi Miklós miniszter úrnál tett látogatása során az UNESCO és a MUB működési területeiről (oktatás – kultúra – természettudományok – társadalomtudományok – kommunikáció és információ) is szó volt. Bogyay Katalin azt kérte a miniszter úrtól, hogy tartsuk meg azt a felosztást, hogy az oktatás az oktatási államtitkársághoz, a kultúra a kulturális államtitkársághoz tartozzon, a MUB szervezete így került a kabinet hatáskörébe, a kabinetfőnök közvetlen felügyelete alá. A MUB főtitkárával ezt követően vette fel a kapcsolatot, és abból, amit Kovácsné Bíró Ágnes főtitkára előbbi beszámolója során is elmondott, látszik, hogy a MUB nagyon jó helyre került, mert a működését segítő munkamegosztás és koordináció, ami a NEFMI-n belül is szükséges, de a miniszteri kabinet a kormányintézmények közötti munkakapcsolatok révén tudja előrelendíteni az ügyeket, ahogy a kabinet az EU-elnökség alatt ellátandó feladatokhoz való kapcsolódáshoz hasonlóan összefogja a kompetenciájába tartozó rendezvényeket, teendőket. Biztosítja az elnökségi ülés résztvevőit, hogy a komoly munkához a kabinet révén biztosított a terep, az ügy iránt a miniszter úr teljesen elkötelezett. Bemutatja jelenlévő munkatársát, Dr. Nagy Mihályt, a Miniszteri Kabinet EU-kapcsolati szakértőjét, aki végzettségét, számtalan nyelvtudását felhasználva összekötőként, koordinátorként tudja ezeket a tényleges munkákat segíteni.

Beszél arról, hogy a MUB költségvetése Magyarország elmaradt 2010. évi és az esedékes 2011. évi UNESCO-s tagdíjaira valamint kisebb programokra van tervezve. A jogelőd OKM idejében rögzített összegekről egyeztetni kell még, erre a kabinet és a MUB között már holnap sor is fog kerülni. A Dr. Jávor András közigazgatási államtitkárral folytatott előzetes egyeztetéséről szólva tájékoztatja a jelenlevőket, hogy lesznek olyan programok, amelyeket fejezeti pénzeket kell majd támogatni. Kovácsné Bíró Ágnes beszámolóját hallgatva felmerült benne, hogy pluszforrások bevonása érdekében lehetne a kulturális alapból pályázni, esetleg a miniszteri kerethez – ami felett a miniszter rendelkezik – folyamodni.

A főtitkár asszony által említett határidős ügyekkel kapcsolatban ez alkalommal csak röviden tud észrevételt hozzáfűzni. Semmelweis Ignác "Utasitvány"-ának az UNESCO világemlékezet-listájára való felvételét Hámori Józsefhez hasonlóan szerinte is lehetőség szerint elő kell majd mozdítani.

A titkárság működésével kapcsolatban a bevezetője elején említett elgondolások kiegészítéseképpen elmondja, hogy jogász végzettségénél fogva lehetségesnek látja a működési keretek jogszabályi rendezését, véleménye szerint meg kell vizsgálni és egyeztetni kell arról, hogy mi az a belső működési rend, ami alapján a legjobban lehet együtt dolgozni. Megköszöni a mostani és minden további meghívást, fontosnak tartva a folyamatos kapcsolattartást.

 
Hámori József megköszöni a kabinetfőnök asszony beszámolóját és biztatónak tartja az elmondottakat, sikerült végre tisztázni, hogy hova tartozik a bizottság titkársága. A bizottság abszolút professzionális, a titkárság nélkül nem tudna létezni a bizottság, a titkárság igényli a bizottság működését. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

 
Hronszky Imre érdeklődik, hogy a következő World Science Forum-on helyet kaphatna-e Lovász László matematikus professzor matematikaoktatással kapcsolatos előadása, hiszen világhírű akadémikusról van szó.

 
Hámori József elképzelhetőnek tartja, mivel ez UNESCO-s szimpózium lesz, hiszen Lovász professzor úr Kyoto-díjat kapott, ami azonos a Nobel-díjjal.

 
Szegedy-Maszák Mihály: két megjegyzése van, az albizottságok megalakulásánál figyelembe kell venni a fiatalítást, és jó volna, ha egy-egy fiatal anyagi juttatást kapna. Nehéz úgy működni, hogy csak névleg tagok, másrészt a tagok nagy része nagyon elfoglalt, már nem fiatal, nem nagyon állnak rendelkezésre, ezért nehéz azt várni, hogy a bizottság vezetője intézzen mindent. A másik dolog, amiről szót kívánok ejteni a Liszt-hangverseny. Eddig zenekarról nem volt szó, annak a kiutaztatása nagyon sokba kerül, különböző kérések merülnek fel. Liszt nagyzenekari művei nem nagyon részei a nemzetközi repertoárnak, csak nagyon ritkán játszott művek. Elfogadhatónak tartaná egy szóló zongorista részvételét. Bogányi neve eddig nem merült fel, annál inkább Ránki Dezsőé, hiszen az ő nemzetközi hírneve nagyobb, mint Bogányié, akinek a neve ugyan emelkedőben van, de Párizsban Ránkit jobban ismerik. Megnézte a termet is, de nem minden együttes számára eszményi, meg kell nézetni szakértővel is.

 
Hámori József: megfontolandó, hogy minden albizottságnak legyen egy ún. titkár-féléje, valamilyen juttatásért. Az UNESCO főigazgatója olyan határozatot hozott, hogy minden UNESCO Bizottságban legyenek referensek. Németországban (ahol több mint 50 fős a nemzeti bizottság titkársága) is vannak, más országokban is vannak, valamilyen szerződéssel.

 
Szegedy-Maszák Mihály: a két kötetet szerkesztését két fiatallal csinálta, hiszen az akadémikusok szerkesztés nélkül adták le az írásaikat, ennek a két fiatalnak semmi köze nem volt a MUB-hoz, azért megcsinálták.

 
Hámori József: kéri a további kérdéseket, hozzászólásokat.

 
Kovácsné Bíró Ágnes emlékeztet: a MUB Titkárság régebben is kérte, hogy valamennyi albizottság javasoljon konkrét személyt, akivel a titkárság közvetlen kapcsolatba léphet, ha az adott területen feladat áll elő. Ez mindeddig nem történt meg, azzal azonban egyet kell érteni, hogy csak társadalmi munkában lehetetlenség ilyet kérni. A kabinetfőnök asszonyt tájékoztatta, hogy egy tárcák közötti operatív testületben gondolkodik, és abban, hogy az illetékes NEFMI főosztályok, ahol a munkatársak a napi munkájukon kívül az oktatás, a felsőoktatás, nemzetközi terület stb. UNESCO-vonatkozású ügyeivel is foglalkoznak, hogy az UNESCO által a tagországoktól kért ország-jelentéseket, szakmai vitaanyagokról szóló reprezentatív véleményezéseket ne csak az eddigi hosszas könyörgések árán sikerüljön időben beszerezni. Az UNESCO 2011. őszi Általános Konferenciájával kapcsolatban Hámori Józsefhez csatlakozva megerősíti, hogy ez a szervezet legmagasabb döntéshozó fóruma, melyen Réthelyi Miklós miniszter úr vezetésével, az UNESCO kompetenciájába tartozó területeken működő minisztériumok képviselőiből és a MUB Elnökségének tagjaiból álló, jól felkészült magyar delegáció részvételére számítanak. Kormányhatározat alapján kell összeállítani a delegáltak jegyzékét, akiket a Külügyminisztérium által készített dokumentum hatalmazza fel a munka elvégzésére.

 
Hámori József: az Általános Konferencián miniszteriális szimpózium, kerekasztal megbeszélésekre kerül sor, amire fel kell készülni, melyen 30-40 miniszter is részt vesz, és egy egész napon keresztül tanácskoznak egymással.

 
Szegedy-Maszák Mihály: két terve volt, ami részben megvalósult. Az egyik Strasbourgban, a másik Kolozsváron, sőt tárgyalt erről szabadkai, illetve újvidéki üléseken is. Élesen merült fel, képtelenség, hogy a magyar történelemről olyan értelmezések vannak, amelyek szöges ellentétben vannak a magyarországiakkal. A roma oktatás területén felmerült ellentétek tekintetében, csak a Szlovák UNESCO Bizottsággal tudott közös nevezőre jutni. Ezzel a kérdéssel is kell a jövőben foglalkozni.

 
Hámori József: javasolja, hogy Balogh Zoltánt meg kellene hívni ebbe a körbe, mert ő most ezzel foglalkozik.

Úgy érzi, megfelelő tájékoztatást kaptunk kabinetfőnök asszonytól, hogy milyen a kapcsolat-rendszere a titkárságnak, és azt, hogy közvetlen módon lehet adminisztratív ügyekben tárgyalni. Azt sajnálja, hogy a költségvetési igényeket már benyújtottuk, amit sajnos nem teljes mértékben vettek figyelembe, ami miatt a működés ellehetetlenedik, holott a MUB Titkárság korábban 20 M Ft-os éves költségvetéssel rendelkezett.

 
Kovácsné Bíró Ágnes megemlíti, hogy Magyarország az UNESCO tevékenységéhez kapcsolódva számos kormányközi bizottságban is komoly munkát végez, amely mögött kiváló lobbizás folyik, de sajnos ebben az évben is megtörtént, hogy több ülésre nem tudtunk szakembert delegálni, ami diplomáciailag teszi lehetetlenné Magyarország érdekeinek képviseletét, érvényre jutását. Az UNESCO a kormányközi bizottsági üléseken történő részvétellel járó pénzügyi fedezet biztosítása szempontjából is úgy tekint Magyarországra mint donor-országra, semmivel nem járul hozzá a költségekhez.

 
Hámori József köszönti Dr. Nagy Mihályt, a miniszteri kabinet EU-kapcsolati szakértőjét és átadja a szót neki.

 
Nagy Mihály elmondja, hogy részben ismerte a MUB korábbi tevékenységét, de hallgatva a mostani elnökségi ülésen elhangzottakat, megerősödött benne, hogy az UNESCO és az EU tevékenységi körei között számos átfedés van. Példaként említi az interkulturális dialógust, említi a roma stratégiát, a bolognai folyamatot. Véleménye szerint ezek olyan témák, amelyeket közösen kell becsatlakoztatni az uniós munkába. Ebben szívesen segíti a bizottság, az albizottságok munkáját, és ebben támogatni fogja a kabinetfőnök asszony munkáját is.

 
Hámori József hangsúlyozza, hogy 2011 nagyon fontos év lesz mindenki számára, és amennyiben a NEFMI részéről ilyen igény jelentkezik, a MUB szívesen áll a minisztérium rendelkezésére akár személyi vonatkozásban, akár szakértők küldésével. Az ülést lezárva megköszöni mindenki részvételét és munkáját.

 
Kovácsné Bíró Ágnes egy percet szeretne kérni, nem „örkényi”-t, és az ülésen való részvételt megköszönve, külön köszönetet mond a MUB elnökének és az albizottsági elnököknek a mandátumuk négy éve alatt végzett munkájukért, melyet ajándéktárgyak átadásával is megköszön.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet