Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

A MUB 2008. évi Közgyűlésének Jegyzőkönyve

2009. december 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Jelen vannak:

Bogyay Katalin nemzetközi szakállamtitkár
Kovácsné Bíró Ágnes főtitkár
Hámori József, a Magyar UNESCO Bizottság elnöke
Lakatos András nagykövet, Magyar Köztársaság Állandó UNESCO képviselője
Gresiczki Péter, a MUB leköszönő főtitkára
A MUB tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Hámori József professzor úr üdvözölte a közgyűlésen megjelenteket, kiemelten köszöntötte Bogyay Katalin szakállamtitkárt, Kovácsné Bíró Ágnes főtitkárt, Lakatos András nagykövetet és Gresiczki Péter leköszönő főtitkárt.

Ismertette a napirendi pontokat, majd üdvözölte Kovácsné Bíró Ágnest, a Magyar UNESCO Bizottság új főtitkárát, aki 2008. november 1-én került kinevezésre.
Megköszönte Gresizcki Péternek azt a 8 éves kiemelkedő szakmai munkát, mellyel segítette a MUBTitkárság, az OKM, a társszervek és a párizsi UNESCO központ együttműködését, kérve, hogy a továbbiakban is, mint szakmai tanácsadó vegyen részt a MUB mindennapi tevékenységében.

Bogyay Katalin szakállamtitkár, üdvözölte a közgyűlést és a megjelenteket, sikeres tanácskozást kívánva. Elsősorban ő is köszöntötte Kovácsné Bíró Ágnes, munkájához sok sikert kívánva. Megköszönte Gresiczki Péter leköszönő főtitkár 8 éves tevékenységét.
Elismeréssel szólt a közelmúltban, nagy sikeresen lezajlott CONFINTEA Regionális Előkészítő konferenciáról, kiemelve, hogy ez a konferencia a 12 évenként megrendezésre kerülő Világkonferencia előkészítő eseménye, mely 2009. áprilisában Brazilíában, Belem-ben kerül megrendezésre.

Kiemelt eseménynek tartja a 2011-es EU elnökségre való felkészülést.

Gresiczki Péter leköszönő főtitkár elsősorban megköszönte valamennyi résztvevőnek a munkájához nyújtott szakmai segítséget, mellyel hozzájárultak a MUB Titkárság eredményes működéséhez, beszámolt többek között:

 • a MUB 2008. évi hazai, és a kormányközi bizottságokban végzett munkájáról,
 • a Világörökség képzések sorozatáról,
 • a Világörökségi helyszínekhez kapcsolódó országos iskolai versenyről,
 • az ASP iskolák hálózatának újjászervezéséről,
 • az ENSz-modell versenyekről,
 • a Világemlékezet listára került Bolyai APPENDIX-ről,és az
 • új UNESCO Tanszékek helyzetéről.

Majd röviden ismertette a 2009. évi munkaterv legfontosabb elemeit. (A MUB honlapján korábban mindkét dokumentumot megjelentettük) - beszámolt a MUB honlapjával kapcsolatos nehézségekről és a vonatkozó tervekről

Balázs Ervin, a MUB Természettudományi Albizottsága elnöke:

 • beszámolt az Ember és Bioszféra program aktuális elemeiről, a Dráva-Duna bioszféra rezervátum nevezésének állásáról
 • említette a CELAB által szervezett nemzetközi bioetikai work shopot

Szegedy-Maszák Mihály, a MUB Oktatási Albizottsága elnöke:

 • ismertette a korábbi, az OSzK-ban és az ELTE-n megtartott két napos szimpozium vitáinak fő vonalait, melyről az összefoglaló kiadvány készül;
 • beszámolt az UNESCO Nemzeti Bizottságok és az Európa tanács lehetséges együttműködéséről szóló, Strassbourgban tartott konferenciáról,
 • röviden említette a közös történelemkönyvek megalapozását szolgáló, kezdeti állapotban lévő munkát.

Z. Karvalics László, a MUB Informáckós és Kommunikációs Albizottsága elnöke:
Sikeres részvételi program: ITOK (Információs Társadalom és Kutató csoportok) létrehozása határon túli magyar felsőoktatási intézményben.

IPDC és IFAP munkájában részvétel

 • IPDC (kommunikáció és "hagyományos" média) Székely Iván részvétele Párizsban, a nemzetközi konferencián.
 • IFAP Information for All Programme: Open Szeged
 • Information Societey Observatory és policy háttérkutatás (ITTK versenyben, UNESCO-Tanszékké tétele is segíthet)
 • 3 munkabizottság, mindegyikbe delegálás történt: information literacy - Koltay Tibor, e-inclusion - Molnár Szilárd, digital preservation - Kiss Ferenc

Hoppál Mihály, a MUB Kulturális Albizottsága elnöke:
Elmondta, hogy fő feladatik a Párizsban kétévenként ülésező közgyálés stratégiai döntéseiből következő helyi feladatok megvalósítása. Kiemelte a szellemi kulturális örökség megőrzése programot, kiegészítve a világörökség és világemlékezet értékes elemeinek meghatározásával, valamint a kulturális kifejések sokszínőségének támogatásával.
A 2006-ban ratifikált Egyezmény a Szellemi Kulturális Örökség Védelméről végrehajtásából adódóan a magyar szellem örökség listájának összeállítása és a nemzetközi reprezentatív listára való felterjesztéshez. (Mohács)
Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága megalakítása

 • Világ Népeinek Eposzai c. kiadványsorozat - a kultúrák közötti párbeszéd c. kiemelt UNESCO program keretében,
 • Euro-Arab Task Force: Bartók Béla 1913-as algériai népzenei gyűjteményének digitalizált, CD-ROM formájában történő megjelentetése.

Hronszky Imre, a MUB Társadalomtudományi Albizottsága elnöke:
Felkérte a három kiemelt projektfelelőst, hogy ők számoljanak be az elmúlt év tevékenységéről.

Sándor Judit: beszámolt a közelmúltban zajlott CELAB konferenciáról, mely az UNESCO Részvételi Program keretében kapott támogatással valósult meg. Örömmel nyújtotta át, a frissen, több nyelven készült kiadványt, melyet a jelenlévők a közgyűlésen megkaptak.

Kovács Zoltán, a MOST Bizottság társelnöke:
Beszámolt a bizottság 3 üléséről, melynek témái az alábbiak voltak:

 • "Történelmi belvárosok társadalmi fenntarthatósága" c. UNESOC-MOST program, és az ehhez kapcsolódó, Sevillában 2008. május 7-9-én rendezett tudományos tanácskozáson tartott előadás (Kovács Zoltán) jelentőségéről,
 • Balanced Urban Revitalization. Human Settlements and Socio-Cultural Einvironment c. kézikönyv, mely Párizsban jelent meg, mely szintén a történelmi belvárosok témával foglalkozik.
 • Előkészítő munka a 2009-es konferenciával kapcsolatban, melynek témája "az öregedés kihívásai".
 • 2009. május 20-21-ei nemzetközi konferencia a Szegedi Tudományegyetemen - elkészült a konferencia végleges programja és döntöttek a meghivandók köréről.

Nováky Erzsébet, a Jövőkutatási Bizottság elnöke:

 • Beszámolt a közelmúltban, sikeresen zajlott Bizottsági ülésről
 • és ismertette a Bizottság 2009. évi programját, kiemelve a fiatalok, főként a középiskolások széles körének bevonását a feladatokba

Kovácsné Bíró Ágnes főtitkár
Újonnan kinevezett UNESCO főtitkárként bemutatkozott, hangsúlyozta, hogy teljes mértékben azonosulni tud az UNESCO missziójával és a MUB célkitűzéseivel, röviden ismertette főbb terveit. Beszámolt hosszú ideje végzett közigazgatási szakmai munkájáról, az UNESCO-hoz kötődő eddigi tevékenységeiről, amelyekből itt a következőket említjük:

 • szakértőként több alkalommal részt vett párizsi értekezleteken,
 • egyik fő feladata volt a Szellemi Kulturális Örökség Megőrzéséről szóló UNESCO-egyezmény magyarországi ratifikációjának előkészítése, megvalósítása, majd a csatlakozást követően a hazai állami feladatok koordinálása,
 • titkára az idén szeptemberben alakult Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának,
 • minisztériumi felelőse a 2004.-ben Magyarországon rendezett World Folkloriada-nak, ami az UNESCO B státuszu szervezetének, a CIOFF-nak legfontosabb rendezvénye.
Végül elmondta, arra a legbüszkébb, hogy köztisztviselői munkájáért négy civil szervezettől kapott kitüntetést.

Lakatos András nagykövet
beszámolt a párizsi UNESCO Titkárság belső eseményeiről, nevezetesen a közelgő főigazgató-választás háttér információiról

Kovács Máté, felvette, hogy a Magyar UNESCO Bizottság és az albizottságok programjairól készüljön hírlevél, melyet elektronikusan megküldenek a Bizottság valamennyi tagjának.

Hámori József megköszönte a részvételt, további jó munkát kívánt a Bizottság valamennyi tagjának.

K.m.f.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet