Természettudomány
UNESCO.HU

XIX.Víz Világnapi nemzetközi úszóverseny Miskolcon 2015. március 21-22. között / World Water Day Swimming Competition 21-22 March 2015. Miskolc, Hungary

2015. február 16.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: 2015-ben március 21-22-én immár 19. alkalommal kerül megrendezésre a Víz Világnapi úszóverseny. A sportszakmai rendezést, lebonyolítást az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. a B.- A.- Z. Megyei Úszószövetséggel együttműködve végzi. A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete pedig, mint eddig is a szervezést. A szervezők a verseny országos és nemzetközi jellegét megőrizve, a sportegyesületek előző évihez hasonló érdeklődésére és részvételre számít. További információk hamarosan.

 

EN: In Hungary to raise awareness to the importance of water, the XVIII. World Water Day Swimming Competition will take place in Miskolc between 21-22 March 2015. The organizers invite teams from the countries along the Danube as well. Further information will be soon available.


Ismertető

a Víz Világnapi úszóverseny 19 évéről

Az ENSZ 1992-ben március 22-ét azért nyilvánította a Víz Világnapjává, hogy az egész világon felhívja és ráirányítsa a figyelmet, hogy a víz szerepe és jelentősége meghatározó nem csak az élet, hanem a gazdaság, összességében a világ társadalmának léte, fenntartása és fejlődése szempontjából.

csapat_valto_a_dobogon

A mögöttünk álló időben a vízzel kapcsolatos problémák és ezek megoldásának lehetőségei, az egész világon a vízzel foglalkozó szakembereken kívül az egész társadalom, minden ember ügye. A 2013-ban Budapesten megrendezett Víz Világtalálkozó tudatosan foglalkozott tudományos szinten a vízzel és annak sokrétű fennálló és a jövőben megoldandó kérdéseivel. Álljon itt a Zárónyilatkozatból kiragadott néhány fontos gondolat, a jövőben megoldandó feladat:

  • A víz meghatározta múltbeli és alakítja jövőbeni fejlődésünket. A víz a forrása az emberi életet fenntartó természeti rendszereknek, melyeket a világban zajló változások egyre komolyabb nyomás alá helyeznek.
  • A víz egyesít. A víz az emberek közötti együttműködés forrása.
  • A víz összeköt. Csak egy új politikai megközelítés alapján tudjuk a vízben rejlő lehetőségeket korunk vízügyi problémáinak a megoldására kiaknázni.
  • Meg kell valósítani az édesvíz készletekkel való, vízgyűjtő alapú integrált vízgazdálkodást.

Amikor a Víz Világnapról emlékezünk meg és céljainak megvalósításában fel kívánjuk hívni a figyelmet a víz sokoldalú szerepére, jelentőségére és a vízzel való gazdálkodás nemzetközi szintű együttműködésére, akkor arra kell gondolnunk, hogy már fiatal korban el kell kezdenünk az erre való nevelést.

A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetében, amikor elhatároztuk, hogy úszóversenyeket rendezzünk, az a tény döntött, hogy már óvodás kortól vesznek részt az úszásban, és így a víz, a természet megóvására történő nevelés, ismeretek átadása fiatalon elkezdődhet, mely felnőttként is megmarad, tudatossá válhat.

Az 1997-ben első alkalommal megtartott Víz Világnapi úszóverseny – melyet a B.-A.-Z. Megyei Úszószövetséggel közösen rendeztünk – sikere a folytatását eredményezte.

1999-ben már nemzetközi szintre emelkedett azon szakmai szempontok alapján, hogy az észak-magyarországi vízfolyások – melyek a Tisza vízgyűjtőjéhez tartoznak – a szomszédos országokból érkeznek hozzánk. A határon kívüli vízgyűjtő-terület védelméért az ott élők tehetnek a legtöbbet. A Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából meghívott versenyzőkön keresztül lehet az ott élők figyelmét is a Víz Világnapjára és a vizek védelmére felhívni.

A verseny azóta is megőrizte a Tisza vízgyűjtőjére kiterjedő nemzetközi jellegét.

2010-ben átadott új Városi Sportuszoda újabb lehetőséget nyitott és az addig megyei szintű nemzetközi versenyt kiterjesztettük az észak-magyarországi régióra. A XIV. Víz Világnapi versenyünkön már Borsod, Heves, Nógrád megye versenyzői is részt vettek.

Ettől az évtől a versenyek rendezését a Miskolc Városi Sportiskola, a B.A.Z. Megyei Úszószövetséggel együttműködve végzi, az Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Terület Szervezet szervezésével.

2011-ben a régió egyesületein kívül már az ország más városából is érdeklődés mutatkozott versenyünk iránt, mely továbbra is megőrizte nemzetközi jellegét.

2012-ben országos szintre emelkedett a verseny. A régió versenyzőin kívül Budapest és több más város neves egyesülete is részt az úszóversenyen. Szlovákiát Kassa, Eperjes és Rimaszombat, Romániát Marosvásárhely versenyzői képviselték. A versenyen rekordmezőny vett részt, 22 egyesület 350 versenyzője 22 versenyszámban mérte össze tudását.

2013-ban az előző évhez hasonlóan népes mezőny vett részt. Mint Víz Világnapi rendezvény, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága figyelmét is felkeltette, és Dr. Réthelyi Miklós elnök személyesen vett részt, a megnyitón beszédet mondott a Víz Világnapja jelentőségéről. A versenyt a MUSZ is támogatta és elismerően nyilatkozott a kettős célt szolgáló rendezvényről.

2014-ben a Víz Világnapi nemzetközi úszóverseny újabb fordulóponthoz érkezett. Az eddigi Tisza vízgyűjtőjére kiterjedő, országos rendezvényt tovább bővítettük és a Duna vízgyűjtőjére is kiterjesztettük. A versenyre Bécsből, és Pozsonyból is hívtunk versenyzőket. Ezzel elindítottuk a Víz Világnapi megemlékezés keretében, a több országot érintő – Európában a Duna, mely 10 országot érint – vízfolyások védelmére vonatkozó együttműködés sporton keresztül való elősegítését és népszerűsítését, melynek szükségességét Áder János köztársasági elnökünk az ENSZ-ben elhangzott beszédében is kiemelt.

2015-ben március 21-22-én immár 19. alkalommal kerül megrendezésre a Víz Világnapi úszóverseny. A sportszakmai rendezést, lebonyolítást az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. a B.- A.- Z. Megyei Úszószövetséggel együttműködve végzi. A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete pedig, mint eddig is a szervezést. A verseny országos és nemzetközi jellegét megőrizve, a sportegyesületek előző évihez hasonló érdeklődésére és részvételre számítunk.

A versenyeket Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az uszoda térítésmentes biztosításával, az ÉRV Zrt., MIVÍZ Kft., a Borsodvíz Zrt. és az utóbbi két évben a Magyar Úszószövetség szponzorként anyagiakkal támogatja.

Miskolc, 2015. január
Dr. Fázold Ádám
az eddigi versenyek fő-szervezője
Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet