Természettudomány
UNESCO.HU

Tárlatvezetés Szentágothai János akvarelljeiből Budapesten 2013. április 11-én 17.00 órakor / János Szentágothai Watercolor Exhibition in Budapest is open until 15 April

2013. április 5.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az Egy 20. századi polihisztor című kiállítás Szentágothai János akvarelljeiből az Evangélikus Országos Múzeumban meghosszabbított nyitvatartással, 2013. április 15-ig látogatható a múzeum nyári nyitvatartási rendje szerint (hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között).

A kiállítástól április 11-én, csütörtökön 17 órakor kezdődő rendezvényén búcsúzik a múzeum, ahol az egykori tanítvány, Dr. Réthelyi Miklós egyetemi tanár, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke tart rendhagyó tárlatvezetést az érdeklődőknek.

Az eseményre a szervezők mindenkit szeretettel várnak!

További információk: www.evangelikusmuzeum.hu

 

EN: Exhibition entitled A Renaissance man of the 20th century Selection of the Watercolors of János Szentágothai will open this week organized by the Hungarian Lutheran Museum.


 

SZJ_kiall

 

 

Időszaki kiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban

 

Egy 20. századi polihisztor. Szentágothai János akvarelljei

 

A novemberben nyíló kiállítás apropóját az orvos-akadémikus születésének századik évfordulója adja. Olyan emberrel van dolgunk, aki nemcsak egy Kárpát-medencén átívelő orvos dinasztia tagja, nemcsak az agykutatás úttörője, nemcsak közéleti ember a szó legtisztább értelmében, nemcsak vérbeli tanár, akinek kiteljesedése a tudományról való kommunikáció, nemcsak hívő evangélikus, szerető férj, apa, nagyapa, hanem valódi teremtő egyéniség. Az agykutatás járatlan útjai, az ifjú kutatók lelkesítése, a kétkezi alkotás öröme, a szenvedéllyel végzett kerti munka, a szépirodalomban, filozófiában, teológiában való elmélyedés és az akvarellel lazán rögzített látványok és élmények, sok ezer oldalas naplója mind-mind a 20. században ritkán megtapasztalt egységről tesznek tanúbizonyságot: „élet-egységről” és a világ egységben látásáról. Évtizedekkel ezelőtt leírt szavain is átsüt az a szenvedély, amellyel a tudományba és az élet valódi örömeibe bele tudott feledkezni. Hihetetlen méretű életművet hagyott hátra papíron – jegyzetekben, vázlatokban, könyvekben – magnó- és filmszalagokon. Mégis leginkább a családtagjaiban és tanítványaiban továbbélő, hiteles Ember, Mester az, aki elbűvöli az utókort.

 

Az Evangélikus Országos Múzeum kiállításán talán a legkevésbé ismert oldaláról mutatkozik be ez a 20. századi polihisztor: akvarellfestőként. Szentágothai János tudósként rengeteget utazott. Útjaira nem fényképezőgépet, hanem akvarell-készletet és ecseteket vitt magával. Finom, áttetsző színekben, hatásos, gyakran egyedi képkivágásokban, élményszerű frissességben – időnként kedves művészettörténeti utalásokkal – osztja meg távoli tájak látványát, a háború csonkításait vagy a mecseki séták meghittségét. A kiállításon mintegy hetven akvarell mellett néhány orvosi rajz is látható.

 

Ulyssesként az agy körül című életrajzi írásában Szentágothai János így fogalmaz: "életem fő célkitűzése és törekvése csak az volt, jó agykutatónak, a 20. század végi értelemben kultúrembernek és a történelmi körülményeink között tisztességesnek, de mindenekfelett kereszténynek maradni." A sokoldalú tudós életútjának minden állomása e hitvallásról tanúskodik.

 

„Persze minden ember szíve joga, hogy ezt [az agy új paradigmájának, természettudományos világképünknek és Isten kijelentésnek összhangját] hitben elfogadja és életét a körülményekhez képest boldogabban töltheti és teljes bizalommal és félelem nélkül nézhet kikerülhetetlen végzete, a halál elé, vagy pedig a tudomány kompetenciáját és határait nem ismerve bárki teljes joggal azt is hiheti, hogy minden, ami van, csak a véletlen műve […]. Az ilyen értelemben ateista vagy csupán egyszerűen agnosztikus ugyanolyan joggal nem hisz, mint amilyen joggal mi hiszünk. Hitünk nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Ettől mi nem vagyunk jobbak, erkölcsösebbek, értelmesebbek, mint az ateisták; aki másként látná, az a Szentírás minden lényegi kijelentésével ellentétben vélekedne így. Ezt is meg kell mondanunk hitünk megvallása mellett.

Egy bizonyos: magatartásunkért a felelősséget sem hívő, sem ateista nem tudja elhárítani. Ha ezt tenné, menthetetlenül a lét kérlelhetetlen realitásain kívülre helyezné magát.” (Szentágothai János: Tudat és keresztény hit. Confessio, 1991/4))

 

"Anatómiai előadásai szenzációszámba mentek. Nem volt a világon még egy ember, aki olyan lenyűgöző előadásokat tudott volna tartani az orvosi képzés lehető legszárazabb tárgyáról." (Gulyás Balázs, neurobiológus-professzor).

 

„Fél évszázad alatt legalább öt politikai és társadalmi rendszerváltás ment végbe hazánkban, amelyeket bizony még a tudomány berkeiben is földcsuszamlások kísértek. Mindezen válságok, földindulások alatt Szentágothai János a hiteles folytonosság, a szilárd kontinuitás megtestesítője volt. És ez a sajátossága ilyen történelmi időkben tudomány-konzerváló, sőt embermentő fontosságúnak bizonyult.” (Ádám György, agyfiziológus)

 

Akvarelljeiben „olyan ember lelke nyilvánul meg, aki élvezi azt, amit csinál. Aki örömét leli a természet szépségeinek megörökítésében. Mi sem természetesebb, hogy élményeit meg akarja osztani velünk.” (Vadas József, művészettöténész)

 

„A tudós is, ha kertész,

könnyebben boldogul,

mivel a kiművelt ész

tapasztalatlanul:

az eszmét fogja meg és

a valóság nincs sehol. […]

 

Te kertész és művész vagy, –

ezért derék tudós:

együtt hat benned szív s agy,

figyelmed nem kalóz,

s legyen műved bármily nagy,

az embernek adós; –

 

kinél nincs nagyszerűbb…” (Keresztury Dezső: Szentágothai Jánosnak)

 

 

(A sajtóanyag Zászkaliczky Zsuzsanna összeállítása.)

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet