Természettudomány
UNESCO.HU

Rio+20: zöld társadalmak létesítése a tudomány erejével

2012. január 30.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Fenntartható Fejlődésről tartott, Rio+20 elnevezésű konferenciáján olyan döntés született, amely az elkövetkezendő 10 évben a globális környezetvédelem szempontjából döntő fontosságú lehet. A konferencián résztvevő felsővezetők és döntéshozók biztosították egymást politikai kötelezettségvállalásuk megújításáról a fenntartható fejlődés szolgálatában, értékelték a korábbi csúcstalálkozók eredményeit, számba vették a még hátralévő feladatokat, valamint felmérték az új és sürgető kihívásokat.

Az elmúlt 20 év során megvalósult fontos beruházások és fejlesztések ellenére a fenntartható fejlődés számos kulcsfontosságú területén a világ nem halad az 1992-ben Rio de Janeiro-ban kitűzött célok felé. A növekvő különbségek és társadalmi egyenlőtlenségek, a természet és az erőforrások visszafordíthatatlan károsodása, valamint az egyidejű energia, élelmiszer és pénzügyi válság egyszerre jelzik a Föld jelenlegi fejlődési paradigmáinak alkalmatlanságát.

Az éghajlatban bekövetkező változások veszélyeztethetik a természetes élővilág megőrzését és a jelenlegi szociális-gazdasági rendszer fenntartását. A klímaváltozás már most számos területre káros hatással van, mint például az ökoszisztémára, az ivóvízforrásokra, az egészségre, a településekre és az elvándorlásokra, a természeti és kulturális örökség megőrzésére, valamint a jólétre és a békére.

A Rio+20-ra úgy kell tekintenünk mint egy fordulópontra, ahol elindult a világ a zöldebbé válás útján. Irina Bokova, az UNESCO főigazgató asszonya kijelentette, hogy az UNESCO célja egy fenntarthatóbb és élhetőbb jövő kialakítása, melyet az oktatás, a tudományok, a kultúra, a tájékoztatás és a kommunikáció erejével kíván elősegíteni és megvalósítani. A zöld gazdaságok fontos szerepet játszanak a fenntartható fejlődés végső céljának a megvalósításában, mely nem más, mint a természet tiszteletén alapuló társadalmi jólét megteremtése. A többrétű és összetett kihívások és kockázatok olyan választ követelnek, amely a világ jelenlegi szociális, gazdasági és környezeti problémáival szembesülve átfogó módon kínál megoldást. A globális kihívásokra válasz lehet olyan zöld társadalmak életre hívása, ahol az innovatív és kreatív megoldásokkal érvényesül az igazságosság és egyenlőség.

Az egészséges ökoszisztéma magában hordozza a társadalmi, gazdasági és környezeti előnyöket, melyek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a természeti katasztrófák és globális változások veszélyeinek a mérséklésében és elhárításában. A biodiverzifikáció önmagában döntő fontosságú az emberi élet és a szegénység csökkentése szempontjából, ugyanis biztosítja a léthez szükséges árukat és szolgáltatásokat. Az egész világon több mint 1,3 milliárd ember nem jut hozzá a megélhetéséhez szükséges alapvető árukhoz és szolgáltatásokhoz. A biodiverzifikáció és az emberiség jóléte elválaszthatatlan kapcsolatban vannak. Nyilvánvaló az összefonódás a szegénység visszaszorítása, a fenntartható fejlődés és a tengeri élővilág hatékonyabb védelme és helyreállítása valamint a biodiverzifikáció között.

Mindemellett a döntéshozók és vezetők közötti párbeszéd hiánya vezetett el odáig, hogy a Föld természeti erőforrásainak védelme mélypontra került. Ezzel az egyedülálló programmal az UNESCO betöltötte a politikusok, vezetők és döntéshozók között húzódó űrt, mely párbeszédhez az óceánok, ivóvíz, biodiverzifikáció, ökoszisztéma, tudomány és technológia területeiről naprakész, időszerű és megbízható tudományos információkat, adatokat és statisztikákat nyújt. Az UNESCO támogatja az olyan nemzetközi hálózatok és közösségek kialakítását tudományos és műszaki területeken, amelyek különálló szervezetekként nem lennének képesek a jelenlegi tudományos kihívásokra való feleltre.

A Rio+20 a világ számára egy páratlan esély arra, hogy a fenntartható fejlődés megvalósítása méltó helyre kerüljön. Az UNESCO aktívan bekapcsolódott a konferencia előkészületeibe, mely során felhasználta az egyedülálló szakértelmét a minőségi háttéranyagok biztosítása és a különleges befolyását a felmerülő kérdések sürgető megvitatása érdekében.

További információk elérhetők az UNESCO központi weblapján.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet