Természettudomány
UNESCO.HU

A nemzetközi matematikai élet középpontjába került a Magyar Tudományos Akadémia / MTA becomesthe citadel of the international mathematics community for five days

2013. július 15.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Erdős Pál születésének századik évfordulója alkalmából a világ 53 országából érkező, közel 700 résztvevővel nemzetközi matematikai konferencia kezdődött hétfőn az Akadémián. A Magyar Tudományos Akadémia, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, az ELTE és a Bolyai János Matematikai Társulat közös szervezésében július 1. és 5. között zajló nagyszabású nemzetközi esemény célja, hogy Fields-érmes, Wolf- és Abel-díjas matematikusok, jeles tudóstársak és tanítványok körében állítsanak méltó emléket a matematika számos ágát gazdagító, világhírű tudósnak. Az Akadémia kiemelten támogatja a konferenciát, amelynek fővédnöke Pálinkás József. Tovább >>

 

EN: Fields Medal, Wolf Prize and Abel Prize winning mathematicians are assembling to celebrate the centenary of the birth of the world renowned Hungarian scientist Pál Erdős at a conference organised jointly by the Hungarian Academy of Sciences, MTA's Rényi Institute of Mathematics, Loránd Eötvös University, and the János Bolyai Mathematical Society on 1-5 July in MTA's Main Building. The main patron of the large-scale international event is President of MTA József Pálinkás. Continue reading >>


HU: Az Akadémia elnöke köszöntőjében valódi géniusznak nevezteErdős Pált, aki a számelméletben, a kombinatorikában, a halmazelmélet és a valószínűség-számítás terén egyaránt hatalmasat alkotott. "A matematika szinte valamennyi ágát művelte, és a tudomány alkalmazásában is kivételes eredményeket ért el. 1521 tudományos publikációja, a jelentős tételek és bizonyítások egy kivételes matematikus elme páratlanul gazdag, eleven és derűs életművét tárja elénk" – hangsúlyozta Pálinkás József.

Mint kiemelte, Erdős Pál számos összetett matematikai problémát megoldott. „De az ő matematikája nem csupán a megoldások, hanem a problémák felismerésének és megragadásának tudománya is. Egyesek, így többek között az Abel-díjas magyar matematikus, Szemerédi Endre szerint is nagysága részben éppen abban áll, hogy szinte művészi szintre emelte a matematikai problémák felismerésének képességét. Márpedig a jó válaszokhoz csak a jól feltett kérdések vezethetnek el. Erdős Pál, ez a kivételes matematikus, ez a páratlan elme így inspirálta egy teljes évszázadon át a tudósok nemzedékeit, hogy új bizonyításokat, igazi tudományos válaszokat dolgozzanak ki" – fogalmazott Pálinkás József, hozzátéve, hogy a konferencia résztvevőiek száma, elismertsége egyértelmű bizonyítéka annak, hogy "Erdős Pál emléke, hatása és matematikai hagyatéka ma is él, és még hosszú ideig élni fog".

A Wolf-díjas Erdős Pál (1913-1996) a 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa volt, aki szerteágazó és megtermékenyítő matematikai munkásságával a matematika számos ágát gazdagította. A világ valaha élt egyik legtermékenyebb s egyben legismertebb matematikusa volt, köszönhetően egyedi látásmódjának, zseniális problémafelvető képességének, tudásának, valamint folyamatos vándorlásának és számtalan kutatóhoz fűződő baráti-szakmai kapcsolatának.

Bár 1934-ben elhagyta az országot, Erdős Pál sohasem szakította meg kapcsolatát a magyar matematikával. A hazai szellemi közeg mindvégig fontos maradt az életében. Ő maga is rendkívüli hatással volt a magyarországi kutatásokra: a matematika tudományának nyugati világtól vasfüggönnyel elzárt hazai művelői lényegében általa tudtak ideje korán bekapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Számelméleti kutatásaival megteremtette a magyar iskolát, a hatvanas években Rényi Alfréddal kidolgozta a véletlen gráfok elméletét. Nyomdokain indult el a kombinatorika jeles művelője, Lovász László Wolf- és Kiotó-díjas matematikus, az MTA rendes tagja. Az egyikErdős-Turán-sejtés bizonyítása hozott 2012-ben Abel-díjat Szemerédi Endrének, az MTA rendes tagjának. Közvetlen munkatársai és gondolatainak hazai közvetítői voltak Hajnal András és T. Sós Vera, az MTA rendes tagjai. Erdős Pál és Rényi Alfréd kutatásai keltették fel Barabási Albert-Lászlónak, az Akadémia külső tagjának, a bostoni Északkeleti Egyetem és a Harvard Egyetem professzorának érdeklődését az olyan nagy hálózatok iránt, mint amilyen az internet vagy az emberi agy.
 
A konferencia 150 meghívott előadója között olyan világhírességekkel találkozhatunk, mint az ausztrál-amerikai tudós, Terence Tao, a prímszámok neves kutatója, aki 24 éves korában lett a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) professzora, és 31 évesen érdemelte ki az egyik legrangosabb matematikai elismerést, a Fields-érmet. Előadást tartLovász László és Szemerédi Endre akadémikus, akit 2012-ben tüntettek ki a matematika Nobel-díjaként számon tartott Abel-díjjal. A meghívott előadók sorában található BollobásBéla, a Cambridge-i Egyetem professzora, az MTA külső tagja, a Fields-érmes Timothy Gowers brit matematikus, akit a Nature 2012 decemberében az elmúlt év tíz legjelentősebb tudósa közé sorolt, illetve a szintén Fields-érmes Elon Lindenstrauss, a Princeton Egyetem és a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora is.

Mint T. Sós Vera, a konferencia elnöke az mta.hu-nak elmondta, ez a harmadik tanácskozás, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Erdős Pál munkásságának szentel. Az elsőt 1996-ban, egy nappal a világhírű matematikus temetése után rendezték: a világ minden tájáról érkeztek aközeli barátok és munkatársak, hogy bemutassák, milyen szerepet játszott Erdős Pál a matematika világában. A másodikra 1999-ben került sor, amelyen már nemcsak kutatásait összegezték, hanem azt is, hogyan hatott a munkássága a matematika tudományára. A centenáriumi konferencia célja pedig főként az, hogy megmutassa, milyen kutatási irányokat jelölt ki a világhírű matematikus tevékenysége.

"Olyan területek vannak kibontakozóban, amelyek létrejöttében jelentős része vanErdős Pál munkásságának. Elmondhatjuk tehát, hogy az első konferenciát a múltnak, a másodikat a múltnak és a jelennek szenteltük, míg a centenáriumi tanácskozás egyaránt szól a múltról, a jelenről és a jövőről" – fogalmazott T. Sós Vera.

Lovász László, a tanácskozás elnöke kiemelte, hogy a konferencia az egész nemzetközi matematikusközösséget megmozgatta, a szakma legkiválóbbjai vesznek részt rajta, köztük három Fields-érmes, valamint az Abel-díjasSzemerédi Endre. "Ez a hatalmas érdeklődés mutatja, milyen óriási hatással volt Erdős Pál a magyarmatematikára, több területét a világ élvonalába emelte, olyan területeket, amelyek például a számítógépek, a matematika belső fejlődése miatt nagy jelentőségűek" – mutatott rá az akadémikus, aki különösen örvendetesnek tartja a fiatal résztvevők nagy számát a konferencián.

A tanácskozás iránt megnyilvánuló óriási érdeklődés Szemerédi Endre meggyőződése szerint is Erdős Pálnak a jelenkori matematikára gyakorolt befolyásával magyarázható. "A világ minden tájáról eljöttek a legkülönbözőbb területeken dolgozó matematikusok, részben személye, részben pedig a matematikai munkássága iránti tiszteletből" – nyilatkozta az Abel-díjas matematikus.

Terence Tao nagy megtiszteltetésnek nevezte a meghívást, és óriási várakozással tekint a konferenciára, amelyen a matematikustársadalom legkiválóbbjai tartanak előadást. Mint az mta.hu-nak elmondta, nyolcévesen találkozott Erdős Pállal, aki mély benyomást gyakorolt az ifjú matematikuspalántára, később pedig támogatta felvételét a Princeton Egyetemre. "A személyes okok mellett szakmailag is kötődöm Erdős Pálhoz, hiszen kutatásaim jelentős része, különösen a kombinatorika területén, a zseniális magyar matematikus munkásságán alapul" – fogalmazott Terence Tao.

Timothy Gowers brit matematikus, aki jelen volt az Erdős Pál emlékére rendezett 1999-es konferencián is, nagyon örül, hogy ismét Budapesten lehet, a Magyar Tudományos Akadémián, amit részben magyar kapcsolataival magyarázott: "Erdős Pál munkássága nagy hatással volt az én kutatási területemre is, másrészt szoros munkakapcsolatban állok Bollobás Bélával, a Cambridge-i Egyetem professzorával."

Az eredeti cikk elérhető az MTA honlapján.

EN: Wolf Prize holder Pál Erdős (1913–1996) was one of the most outstanding mathematicians of the 20th century, whose far-reaching and fruitful oeuvre had enriched many branches of mathematics. He had greatly contributed to combinatorics, number theory, set theory, analysis, geometry, and probability theory. Owing to his mathematical greatness flavoured by an unique attitude, his sense of humour, his ingenious approach to problems, and his constant travels linking him to hundreds of researchers worldwide, he was one of the world's most prolific and best known mathematicians who published over 1 600 articles with close to 500 co-authors.

Although he had left his native country in 1934, Pál Erdős never broke away from Hungarian mathematics. His native country's intellectual life continued to be important to him right until his death, and in his turn he made a significant impact on Hungarian research all along: during the Cold War Erdős offered an invaluable opportunity for Hungarian mathematicians cut off from the Western world by the Iron Curtain to join in the international circulation of science. Through his research in computation theory, he established what came to be called the Hungarian school, and elaborated the random graphs model with Alfréd Rényi in the 1960s. As a young man, Wolf and Kyoto Prize winning mathematician László Lovász Full Member of MTA and a prominent figure in combinatorics had also set out to follow in his footsteps. Full Member of MTA Endre Szemerédi was awarded the Abel Prize for proving one of the Erdős-Turán conjectures. It was Pál Erdős' and Alfréd Rényi's research that had drawn the attention of External Member of MTA and Professor of Northeastern University, Boston and Harvard University, Massachusetts Albert-László Barabási towards such large networks as the Internet and the human brain. Back in the 1990's, it was Barabási's feat to prove that most networks did not organise accidentally but complex mathematical coherence could be detected in them.

The conference organised to celebrate the 100th anniversary of the birth of Pál Erdős on 1 July has set much of the global mathematics community in motion. The organisers of the Erdős Centennial are intent on commemorating the genius, inspirational force, and sense of vocation of the world renowned scientist in a fitting fashion. Nearly 700 participants from 53 countries are expected to attend the event. The 150 guest speakers include such world famous scientists as Fields Medal winning Australian-American mathematician and prominent researcher of prime numbers Terence Tao, who became Professor of the University of California, Los Angeles (UCLA) at the age of 24, and won one of the most prestigious recognitions in mathematics, i.e. the Fields Medal at the age of 31. Talks will be held by Wolf and Kyoto Prize winning László Lovász, whose scientific oeuvre has been recognised by his membership in the National Academy of Sciences, USA as well as by MTA-member Endre Szemerédi who won what is regarded as the Nobel Prize for Mathematics, i.e. the Abel Prize in 2012. The guest speakers also include External Member of MTA and Professor of the University of Cambridge Béla Bollobás; Fields Medal winning British mathematician Timothy Gowers who was ranked among last year's ten most remarkable scientists by Nature in December 2012; and Fields Medal winning Elon Lindenstrauss, Professor of Princeton University and the Hebrew University of Jerusalem.

The full article can be seen on the website of the HAC.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet