Természettudomány
UNESCO.HU

Március 22. - A víz világnapja, Miskolcon XVIII úszóverseny / 22 March - World Water Day, XVIII swimming contest in Miskolc,HU

2014. március 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az ENSZ Közgyűlésének 1992-es határozata értelmében 1993 óta március 22-e A víz világnapja, Az ünneplés célja, hogy felhívja a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz kiemelten fontos szerepére életünkben, valamint arra, hogy óvjuk és védjük környezetünket, s ezen belül Földünk felbecsülhetetlen értékét, a vízkészletet. A víz világnapja alkalmával a megszokottnál is több figyelem irányul ember és víz évmilliókra visszatekintő kapcsolatára, idén pl. már XVIII alkalommal rendeztek úszóversenyt ebből az alkalomból Miskolcon. Az idei esztendő a víz és energia jegyében telik. Tovább >>
EN: The United Nations General Assembly adopted resolution A/RES/47/193 of 22 December 1992 by which 22 March of each year was declared World Day for Water, to be observed starting in 1993. States were invited to devote the Day, as appropriate in the national context, to concrete activities such as the promotion of public awareness through the publication and diffusion of documentaries and the organization of conferences, round tables, seminars and expositions related to the conservation and development of water resources and the implementation of the recommendations of Agenda 21. The XVIII swimming contest was organized in Miskolc, Hungary to celbrate the event. This year's topic is the interdependence of water and energy. For more information please visit the official website of UN-Water.


Magyarországi vízi emlékhelyek és műemlékek listája elérhető az Orzságos Vízügyi Főfelügyelőség honlapján, valamint a http://www.vizvilagnap.hu/ honlapon.

Víz Világnap 2014 – Víz és Energia

2014-ben az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) szakosított szervei – a tagországokkal és más érintett szervezetekkel együttműködve – a víz és energia összefüggéseire kívánják felhívni a figyelmet, különösen a világban tapasztalható egyenlőtlenségek szempontjából. Mindezt elsősorban a legszegényebb, nyomornegyedekben élő, kb. 1 milliárd ember érdekében, akik a mai körülmények között is biztonságos vízellátás és szanitáció, elégséges élelem és energia nélkül tengetik életüket.

WWD_2014_logo_HU_kicsi

A víz és az energia nem csupán szoros kapcsolatban vannak egymással, de függnek is egymástól. Az energia termelése vízigényes tevékenység, különösen a víz-, hő- és nukleáris erőművekben, de az energia továbbításához is szükség van vízre. Ha megfordítjuk a kérdést, a világ energiatermelésének mintegy 8 %-át fordítjuk szivattyúzásra, beleértve a vízfogyasztók hoz való eljuttatását, továbbá víz-, illetve szennyvíz tisztítására. Ugyanez az arány egyes fejlett országokban ennek többszörösét is eléri.

Nem mindig tudatosul bennünk, de a különböző termékek előállításához víz és energia egyaránt szükséges: pl. 1 kg búza 1,5 köbméter víz és közel 10 megajoule energia árán lehetséges, míg 1 kg marhahúshoz tízszer ennyi vízre és hússzor ennyi energiára van szükségünk.

Ugyanakkor a népességnövekedés és a javuló életkörülmények növekvő víz- és energiaigénnyel is járnak (2030-ra kb. 40, illetve 50 százalékos növekedést jósolnak a szakemberek). Ha nem változtatunk a jelenlegi szokásainkon, akkor egy fenntarthatatlan gyakorlatot követünk és az országok nagyobb része vízhiányos állapotokkal lesz kénytelen szembenézni néhány évtized múlva; kifejezetten súlyos vízhiány pedig többmilliárd embert fog érinteni. A hatékonyság emelése mindkét területen az emberiség létkérdése, hiszen a nehézségeket a korunkban tapasztalható klímaváltozás még tovább súlyosbítja. A problémák leküzdéséhez az innováció, technológia transzfer, partnerkapcsolatok kiépítése, a helyi körülményekhez való alkalmazkodás és a (tovább)képzés játszik kulcsszerepet, a „Zöld gazdaság” eszközeivel.

A 21. század két nagy kihívását jelentő készletének kapcsolatáról az ENSZ 2014-es „Víz és Energia” címet viselő Víz Világjelentéséből tudhatunk meg bővebbet, melyet a világszervezet központi víz világnapi ünnepségén, március 20-21-én Tokióban mutatnak be.

dr. Gayer József
kuratóriumi elnök
GWP Magyarország Alapítvány (www.gwpmo.hu)

 

UNESCO és a Vízügy

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a vízügyi törekvései az ENSZ tágabb stratégiai elképzelésének részét képzik. A világszervezet régóta foglalkozik a világ vízi erőforrásaira nehezedő – az emberi, a kereskedelmi és a mezőgazdasági, továbbá az alapvető köztisztasági szükségletek kielégítésére vonatkozó – növekvő kereslet által okozott globális válsággal.

Az ENSZ 2000. évi Millenniumi nyilatkozatában a nemzetközi közösség elkötelezte magát, hogy 2015-re felére csökkenti azoknak az embereknek a számát, akik nem jutnak tiszta vízhez, és leállítja a vízi erőforrások fenntarthatatlan kizsákmányolását a vízkezelési stratégiák kifejlesztésével helyi, regionális és nemzeti szinteken. Fontos mérföldkövet jelentett, hogy a 2003-ban az ENSZ-rendszer Első Számú Vezetőinek Koordinációs Testülete (CEB) létrehozta az UN-Watert (www.unwater.org), amely intézményközi mechanizmusként működik az ENSZ-rendszer akcióinak a koordinálására a Millenniumi nyilatkozat és a 2002. évi fenntartható fejlődési világcsúcs vízzel kapcsolatos céljainak az eléréséhez. A vízzel kapcsolatos Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítására tett globális intézkedések további erősítése miatt a Közgyűlés a 2005–2015-ös időszakot a „Víz az életért” akció nemzetközi évtizedének nyilvánította, az évtized 2005. március 22-én kezdődött, ami 1993 óta a víz világnapját is jelöli.

A 2013-as év a Vízügyi együttműködés nemzetközi éve volt az ENSZ Közgyűlésének 2010-es határozata értelmében. A nemzetközi év fel kívánta hívni a figyelmet a növekvő vízigény és használat következtében szükségessé váló nemzetközi vízügyi együttműködésekre. Az év ezen kívül kiemelten kezelte a víz mindenki számára való hozzáférhetőségének kérdéskörét is. Az ENSZ vízzel foglalkozó szakosított szerve (UN-Water) az UNESCO-t bízta meg a nemzetközi év koordinálásával és megünneplésével.

Az UNESCO minden kompetenciaterületéhez kapcsolódik a víztematika, egyrészt az innováció és a technológia szempontjainak relevanciája, másrészt a konfliktus megelőzésben, a gender témában, a társadalmi inklúzióban, szegénységcsökkentésben játszott szerepe kapcsán. A szervezet a hidrológiai programján, az UNESCO Víztudományi Oktató Intézeten (UNESCO-IHE) és posztgraduális képzésén, vízügyi jelentésein, vízügyi tanszékein keresztül vesz részt a munkában.

A Nemzetközi Hidrológiai Programot (IHP) az UNESCO a Nemzetközi Hidrológiai Évtized (1965-1974) lejárta után 1975-ben indította. Azóta az UNESCO e program keretében segíti elő a hidrológia tudományok és a vízgazdálkodás területén a tagállamok és az érdekelt szakmai intézmények közötti együttműködést, és ezáltal hozzájárul a vízkészletekkel való hatékonyabb és ésszerűbb gazdálkodáshoz szükséges tudományos és műszaki ismeretek és módszerek fejlesztéséhez.

Magyarország sajátos földrajzi és hidrológiai adottságai miatt a vízgazdálkodásnak nagy hagyománya van az országban: egész területe a Duna medencéjében helyezkedik el, amely világviszonylatban is jelentős vízgyűjtő terület. Magyarország felszíni vizeinek 96%-a külföldön ered. Felszíni vizeink 24 különböző vízfolyások keresztül érik el az országot. Annak ellenére, hogy Magyarország nem küszködik vízhiánnyal, pont az említett okok miatt kiszolgáltatottá válhat. Ezért is fontos, hogy a meglévő erőforrásainkat bölcsen és szakértelemmel kezeljük és aknázzuk ki, valamint a nemzetközi szakértők útján bekapcsolódjunk a nemzetközi közösség együttgondolkodásába.

Ennek a szellemiségben került megrendezésre UNESCO védnökséggel a Budapesti Víz Világtalálkozó 2013 őszén. A Világtalálkozó elsődleges célja a Rió+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célkitűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül folyó munka eredményeinek áttekintése volt. A találkozót diplomáciai sikerként értékelte Áder János köztársasági elnök. A program részvevőinek legfontosabb megállapításai közé tartozott, hogy szemléletváltásra van szükség a tudatosabb vízhasználat érdekében. Ez vonatkozik mind a lakosságra, mind a különböző vállalatokra, elsősorban a rendkívül vízigényes mezőgazdaság területén. A konferencia utolsó napján elfogadták a Budapesti Nyilatkozatot, mely azt javasolja az ENSZ tagországoknak, hogy a 2015. utáni időszakra vonatkozó Fenntartható Fejlődési Célok között az egész Földre kiterjedő, önálló s prioritással rendelkező feladatként kezeljék a víz kérdést.

Dr. Réthelyi Miklós
elnök
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (www.unesco.hu)


Megemlékezés a Víz Világnapjáról úszóversennyel (videobejátszás megtekinthető az Irány tv online riportjában a 30. perctől)

XVIII_Viz_Vilagnapi_uszoverseny_MiskolconA Magyar Hidrologiai Társaság Borsodi Területi Szervezete szervezésében Miskolcon március 8-9-én,a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft-vel és a B.A.Z. Megyei Úszószövetséggel közösen került sor a XVIII. Víz Világnapi nemzetközi úszóverseny megrendezésére.
A versenyen 21 egyesületből 400 versenyző vett részt,32 versenyszámban, óvodás korúaktól a felnőtt korig,de elindultak nyugdíjas korú szeniorok is. Sportvezetőkkel,szülőkkel,nézőkkel együtt több mint 600 fő emlékezett meg a Víz Világnapjáról az uszodában.A szomszédos országokból,a Tisza vízgyűjtőjéről Szlovákiából Kassáról, Iglóról, Michalovcéról, Ukrajnából Ungvárról, Romániából Nagyváradról érkeztek versenyzők. Ez évben első alkalommal terjesztettük ki versenyünket a Duna vízgyűjtőjére is és Pozsonyból és Bécsből is meghívtunk versenyzőket.
A Víz Világnap céljának megfelelően a víz szerepéről és jelentőségéről nem csak az ünnepélyes megnyitó beszédekben emlékeztünk meg,hanem ezen célból készített kiadvány és figyelem felkeltő hűtömágnesek szétosztásával is ismertetteük és népszerüsitettük a víz szerepét.
Az 1997-ben elkezdett Víz Világnapi kezdeményezésünk,mely a víz az élet és sport az egészség kapcsolatának összefüggéseire is felhívja a figyelmet, az elmult években jelentősen fejlődött.
Ennek főbb változásai:
1999-ben nemzetközi szintre emelkedett Szlovák,Román,Ukrán csapatok részvételével. A Tisza vízgyűjtőjére kiterjedő nemzetközi szintű versenyeket minden évben megtartottuk.
2010-ben a Városi Sportuszoda megépülése újabb lehetőséget nyitott és a megyei szintű nemzetközi versenyt kiterjesztettük az észak-magyarországi régióra (Borsod-Heves-Nógrád megye).
2011-ben már az ország más városaiból is jelentkeztek versenyünkre.
2012-ben már országos szintre emelkedett versenyünk, az ország minden részéből részt vettek.
2013-ban az előző évhez hasonló részvétellel,már két napos lett versenyünk.A Víz Világnap megemlékezésének ezen módja az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság érdeklődését is felkeltette, és a megemlékező beszédet Dr Réthelyi Miklós elnök tartotta. A versenyt a Magyar Úszó Szövetség is támogatta.
2014-ben versenyünket a Tisza vízgyűjtőjéről a Duna mentére is kiterjesztettük. Megtettük az első lépést a 10 országot érintő Duna vízgyűjtő felé,hogy ezen rendezvénnyel mi is elő tudjuk segíteni –akár csak egy kis láncszemmel is - Áder János köztársasági elnökünk ENSZ-ben elmondott beszédében foglaltakat,mely szerint a több országot érintő vízfolyások védelme közös érdek. Ugyanakkor hozzájáruljunk a 2013 évi Budapesti Víz Világtalálkozó Zárónyilatkozatából kiragadott mondat megvalósulásának elősegítéséhez : „ A víz összeköt a vízben rejlő lehetőségek korunk vízügyi problémáinak megoldására."

Dr Fázold Ádám
elnök
A Magyar Hidrologiai Társaság Borsodi Területi Szervezete

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet