Természettudomány
UNESCO.HU

Közép-Európa legmodernebb kutatási célú adatközpontja az Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjában / Central Europe's top research-oriented data centre inaugurated at MTA's Wigner Research Centre for Physics

2013. június 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Európában is kiemelkedő színvonalú kutatási célú adatközpontot avatott fel Orbán Viktor miniszterelnök, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 2013. június 13-án. Közép-Európa legnagyobb, bruttó 8,5 milliárd forint összértékű beruházásával olyan adatközpont létesült, amely a következő két évtizedben mozgásba hozhatja a hazai tudományos kutatásokat és meghatározó jelentőségű lehet Magyarország nemzetközi kutatási és kutatás-fejlesztési projektekben való részvétele szempontjából. A magyar részecskefizikusok sikeres és elismert munkájára alapozva a Magyar Tudományos Akadémia és a magyar Kormány példaértékű összefogásával rekordidő alatt világszínvonalú európai kutatási infrastruktúra jött létre Budapesten. Tovább >>

 

EN: A research-oriented data centre of exceptionally high sophistication by even European standards was inaugurated by Prime Minister of Hungary Viktor Orbán, President of MTA József Pálinkás, and CERN's Director-General Rolf-Dieter Heuer at MTA's Wigner Research Centre for Physics on 13 June. Middle Europe's largest investment with a total value of HUF 8.5 billion has gone into the establishment of a data centre that can not only give a push to Hungarian scientific research, but also become invaluable in promoting Hungary's participation in international research and research-development projects over the next two decades. Based on the successful and highly acclaimed activities of Hungarian particle physicists, the exemplary cooperation between the Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian government has established world level European research infrastructure in Budapest in record time. Continue reading >>


HU: „Sokáig szerettük volna, hogy Magyarország ne csupán a kutatásokhoz, hanem az infrastruktúrához is hozzájárulhasson a CERN-ben. A mai nap áttörést jelent azáltal, hogy a CERN „agyközpontjának" fele az akadémiai kutatóközpontba került" – méltatta a Wigner Adatközpont jelentőségét Pálinkás József. Az MTA elnöke szerint a magyarok ismét megmutatták: ha akarnak valamit és együttműködnek, akkor nagyszerű dolgokat tudnak véghezvinni.

Paradigmaváltásként értékelte a Wigner Adatközpont budapesti létrejöttét Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója. Mint fogalmazott: a tudomány áttörte az országhatárokat és Magyarország szerves része lett a CERN életének. A tudós az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontjának tevékenységéről szólva kiemelte: az itt dolgozók szaktudása, innovatív szemlélete és a létesítmény megépítésére vállalt rövid határidő miatt döntöttek a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelye mellett.

A Wigner Adatközpont az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (WIGNER FK) beruházásában 8,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósult meg a csillebérci kampusz egyik régi épületegyüttesének teljes körű átépítésével. Az adattárolás új korszakát jelentő magyarországi „agyközpont" kialakítása jó példája a felfedező kutatásokon alapuló, gazdaságosan üzemeltethető és az egész ország számára hasznot hozó beruházásnak. Az ünnepélyes keretek közt felavatott adatközpont berendezéseit és üzembiztonságát tekintve egyaránt az európai információ-technológiai (IT) rendszerek élvonalába tartozik.

A Wigner Adatközpont első és legfontosabb partnersége az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) kutatási és informatikai támogatása lesz: a CERN ide telepített IT eszközein a következő néhány évben a természettudomány egyik legizgalmasabb és legintenzívebben kutatott témáját, az elemi részecskék tömegéért felelős, korábban megjósolt és immár szinte teljes bizonyossággal kimutatott Higgs-bozon tulajdonságait vizsgálják a kutatók. A későbbiekben az elméletileg megjósolt szuperszimmetrikus részecskék kereséséhez járulhat hozzá a létesítmény, de más nagy számításigényű, nemzetközi kutatásokhoz szükséges feladatokat is elvégezhetnek majd az ide telepített számítógépeken a kutatók. A beruházás hosszú távra megalapozza a CERN és az MTA Wigner FK közötti kutatástámogatási együttműködést, amellyel Magyarország a következő évtized fejlesztéseit meghatározó, új európai kutatási informatikai trend élére kerül. A csúcstechnológiát képviselő adatközpont várhatóan a hazai akadémiai kutatóintézetek és egyetemek fontos tudásmozgósító rendszerévé fog válni.

A CERN Tier-0 infrastruktúrájának új számítógépeit a Wigner Adatközpontba telepítik, ezeket kétszer 100 Gigabit per másodperc sávszélességű hálózat kapcsolja össze közvetlenül a CERN genfi számítóközpontjával, így a Nagy Hadronütközető (LHC) kísérleti adatai lényegében pillanatok alatt az akadémiai központba jutnak. A CERN számítóközpont és az MTA Wigner Adatközpont közötti optikai kapcsolat hatalmas teljesítményét mutatja, hogy önmagában a teljes hazai internetforgalommal összemérhető adatmennyiséget továbbít majd. A hálózati sebesség néhány éven belül várhatóan megduplázódik.

2010 nyarán a genfi székhelyű CERN piackutatást kezdeményezett tagországai körében annak felmérésére, hogy milyen felekkel tudná távoli üzemeltetéssel egy külső adatközpontban működtetni kritikus IT infrastruktúráját: ez az úgynevezett Tier-0 központ, ami a Nagy Hadronütköztető (LHC) által rögzített hatalmas adatmennyiség rögzítését, feldolgozását és elosztását végzi. A felmérés eredményei alapján 2011 szeptemberében egy tenderfelhívást tettek közzé a Tier-0 befogadására alkalmas adatközpont, illetve kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont ekkor épp saját, tudományos célú adatközpontja, a Wigner Adatközpont korai tervein dolgozott, és a lehetőséget felismerve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) támogatásával 2011. november 7-én, a beadási határidő napján versenyképes ajánlatot adott be a felhívásra.

2011. december 1-én a CERN jelezte, hogy a Wigner FK pályázata a három legjobbnak ítélt ajánlat között szerepel. 2012 januárjában a CERN meghívására a Wigner FK szakemberei Genfbe utaztak, hogy a CERN kollégáinak részletesen ismertessék az ajánlatukat, és tisztázzák a nyitott kérdéseket. A sürgető határidők ismeretében a Wigner csapata nem várhatott a CERN végleges döntésére, így azonnal megkezdték a műszaki tervek részletes kidolgozását és a beruházás előkészítését.Amikor a CERN küldöttsége 2012. március 9-én egy végső tárgyalási fordulóra a Wigner FK-ba érkezett, a magyar szakemberek már sejtették, hogy pályázatuk nyertes pozícióban van. A hivatalos döntés azonban csak a CERN Pénzügyi Bizottságának 2012. március 14-i ülésén született meg. A beruházás építési engedélyét 2012. április 5-én adta ki a XII. kerületi önkormányzat. Másnap megindult a Wigner Adatközpont kivitelezésére kiírtközbeszerzési eljárás. Az Országgyűlés április 25-én fogadta el a projekt támogatásáról rendelkező kormányhatározatot, amelynek alapján dr. Lévai Péter, a Wigner FK főigazgatója megköthette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (NFÜ) a projekt finanszírozását biztosító támogatási szerződést. Számos tárgyalási forduló után a beruházás fővállalkozói szerződését 2012. május 17-én írták alá. A közbeszerzés nyertese végül a Wigner Adatközpont kivitelezési munkálatait 2012. május 21-én kezdte meg.

A kiemelt kutatási célú létesítmény megvalósításának lehetőségéért kiélezett verseny folyt. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontja 15 külföldi vetélytársat, közöttük svájci, svéd és norvég pályázókat megelőzve nyerte el a lehetőséget arra, hogy a CERN Tier-0 infrastruktúra új számítógépeinek otthont adhasson a Wigner Adatközpontban. A magyar tudóstársadalom és az egész ország számára jelentős eredményhez nagyban hozzájárult a svájci központú szervezet és a magyar kutatók közötti, több mint húsz éves szakmai együttműködés.

Az avatáson rövid beszédet mondott Agnieszka Zalewska, a CERN Tanács elnöke.

EN: "We have long wished that Hungary could contribute not only to research but also to infrastructure in CERN. Transferring half of CERN's "brain centre" into an MTA research centre marks this day as a breakthrough," József Pálinkás spoke of the importance of the Wigner Data Centre. MTA's President emphasised that Hungarians had proven again to be able to accomplish great things by intensive collaboration.

CERN's Director-General Rolf Dieter Heuer considered the birth of the Wigner Data Centre in Budapest as a paradigm shift. He pointed out that by pulling down the boundaries between countries, science had made Hungary an organic part of CERN's life. Speaking of the activities at MTA's Wigner Data Centre, the scientist stressed that the expertise and innovative attitude of its staff along with the short deadline undertaken for the completion of the institute had made them opt for the project to be realised at the research centre of the Hungarian Academy of Sciences.

Rebuilding one of the old building complexes of the Csillebérc campus entirely, Wigner Data Centre has been completed by MTA's Wigner Research Centre for Physics (WIGNER FK) with HUF 8.5 billion financial support coming from the government. The foundation of a "brain centre" in Hungary bringing about a new era in data storage may serve as a good example for an investment operated economically that is based on discovery research, and benefits the entire country. Inaugurated ceremoniously, the data centre belongs to the vanguard of European information technology (IT) systems with respect to equipment and operation safety.

The first and most important partnership for Wigner Data Centre is the research and information support of the European Laboratory for Particle Physics (CERN): over the next few years, using CERN's IT equipment installed here, researchers are to investigate one of the most exciting and most intensely studied topics of natural sciences, the characteristics of the Higgs boson predicted earlier and traced almost completely by now, a sub-atomic particle which is responsible for providing mass to other elementary particles. Later on, the institution can contribute to the search for super-symmetric particles envisaged theoretically, moreover, scientists can also conduct international research of high calculation capacity on the computers installed. The investment serves as a basis for the long-term research funding collaboration between CERN and MTA's Wigner FK, which puts Hungary into the vanguard of the latest European trend in research informatics expected to steer the next two decades' developments. The high technology data centre is expected to become an outstanding knowledge mobilisation system of Hungarian research institutes and universities.

Some new computers of CERN Tier-0 infrastructure are to be installed at Wigner Data Centre, while the machines are connected directly to CERN Computer Centre in Geneva through a double 100 gigabit-per-second bandwidth network through which the experimental data of the Large Hadron Collider (LHC) arrive at the academic centre in moments. The huge capacity of the optical connection between CERN Computer Centre and MTA's Wigner Data Centre is illustrated by the fact that the quantity of data transmitted can only be compared to the entire internet traffic of Hungarian users. Network speed is expected to double within a few years.

In the summer of 2010, CERN, centred in Geneva, initiated market research among its member states in order to measure up the partnership opportunities for operating its critical IT infrastructure in an outside data centre by remote operation. This was to be the Tier-0 centre conducting the storage, processing and distribution of the enormous amount of data provided by the Large Hadron Collider. In September 2011, based on survey findings, a call for tenders was published for the investment of a data centre capable of hosting Tier-0 together with related services. At that time, MTA's Wigner Research Centre for Physics was working on the first drafts of its own data centre serving scientific purposes, and taking the opportunity, the research centre submitted a competitive application with the support of the Ministry of National Development (NFM) on 7 November 2011, the deadline for sending in tenders.

On 1 December 2011, CERN informed Wigner FK that its application had been shortlisted among the best three. In January 2012, the experts of Wigner FK were invited by CERN to travel to Geneva to present their proposal to CERN's experts in detail, and also to make remaining questions clear. Aware of the pressing deadlines, the staff at Wigner FK could not wait for the final decision by CERN, therefore they started elaborating the technical schemes, and making preparations for the investment immediately.

On 9 March 2012, CERN's delegation arrived at Wigner FK for a final round of discussion, which made the Hungarian experts suspect their tender must be in a winning position. However, the official decision only emerged at the meeting of CERN's Finance Committee on 14 March 2012. The license for construction of the investment was published by the local government of Budapest's 12th district on 5 April 2012. The public contract process for the construction of Wigner Data Centre started the following day. Parliament approved of the resolution of the government ordering the support for the project on 25 April, thus allowing academician and General Director of Wigner FK Péter Lévai to sign the contract of financial support with the National Development Agency (NFÜ). After some more rounds of discussion, the main contract agreement was signed on 17 May 2012. The winner of the public contract process began the construction on 21 May 2012.

There had been close competition for the chance to accomplish this highly research-oriented institution. The research centre of the Hungarian Academy of Sciences had beaten 15 competitors from abroad, e.g. Swiss, Swedish and Norwegian candidates, winning the opportunity to host the computers of CERN's Tier-0 infrastructure at Wigner Data Centre. A milestone for the Hungarian scientific community and the entire country, the achievement was also backed by the professional collaboration of more than twenty years between the organisation centred in Switzerland and Hungarian researchers.

At the inauguration ceremony, President of CERN Council Agnieszka Zalewska held a short welcoming speech

Forrás: www.mta.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet