Természettudomány
UNESCO.HU

A fény és a fényalapú technológiák nemzetközi éve - 2015 / International Year of Light and Light-based Technologies - 2015

2015. január 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: 2015. január 19-én elindult A fény és a fényalapú technológiák nemzetközi éve. A nyitóünnepségre az UNESCO párizsi központjában került sor. Az eseményen felszólalt öt Nobel-díjas is: Ahmed Zewail (A fény és az élet), Steven Chu (Energia és a klímaváltozás: kihívások és lehetőségek), William Phillips (Einstein, idő és fény), Serge Haroche (Fény és kvantum) és Zhores Alferov (A fény hatásos létrehozása és konvertálása). Tovább információk >>

 

EN: On the 19 January 2015 the International Year of Light and Light-based Technologies launched. The opening ceremony took place at UNESCO Headquarters Paris. The programme includes lectures by five Nobel Prize laureates: Ahmed Zewail (“Light and Life”); Steven Chu (“Energy and Climate Change: Challenges and Opportunities”); William Phillips (“Einstein, Time and Light”); Serge Haroche (“Light and the Quantum”) and Zhores Alferov (“Efficient Light Conversion and Generation”). For more information >>


IYL_Logo_ColorLinear

HU: A fény és a fényalapú technológiák nemzetközi évének a tervét Ghána, Mexikó, Oroszország és Új-Zéland terjesztette fel az UNESCO Végrehajtó Tanácsának 2012-ben, melyet a 190. ülésszak során a Tanács állandó tagjai elfogadtak. Ezt követően 2013. október 19-én az UNESCO Közgyűlésének 37. ülésszaka is jóváhagyta a kezdeményezést. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2013. december 20-án nyilvánította a 2015-es évet A fény és a fényalapú technológiák nemzetközi évévé. A nemzetközi év célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a fényre és a fényalapú technológiákra, amelyek nélkülözhetetlen részét képzik mindennapjainknak. A fényre épülő tudományok és technológiák a nemzetközileg is elismert fejlesztési célok, a fenntartható fejlődés és az energiabiztonság elérésében, valamint és az emberek életminőségének általános javítása terén játszanak meghatározó szerepet. Ennek megfelelően a nemzetközi év folyamán a fényre való fókusszal az energiabiztonság, a tudományos együttműködések szükségessége, valamint az UNESCO két fő prioritása Afrika és a nemek közötti egyenlőség kerül kiemelésre.

A nemzetközi év konkrét célja, hogy:

  • felhívja a figyelmet a fény és a fényalapú technológiák hatásaira a mindennapi életünk folyamán;
  • ösztönözze az oktatás fejlesztésére irányuló kapacitásépítés hangsúlyt fektetve a fiatalok tudományok oktatására, a nemek közötti egyenlőségre, és a fejlődő országokra;
  • elősegítse a nemzetközi együttműködéseket;
  • megemlékezzen a 19-20. századi főbb fénnyel kapcsolatos felfedezésekre;
  • ösztönözze a fénytudományok terén való elhelyezkedést, karrierépítést;
  • népszerűsítse a fényalapú technológiákat a fenntartható fejlődés szolgálatában;
  • tudatosítsa a fény kultúrateremtő és megőrző szerepét;
  • fenntartsa az érdeklődést a felvázolt célok és az eddigi eredmények iránt a nemzetközi év lejárta utáni is.

A nemzetközi év programjai 4 téma köré csoportosulnak: a fény tudománya (science of light); fényalapú technológiák (light technology); fény a természetben (light in nature); fény és a kultúra (light and culture).

A 2015-ös év több a fénnyel kapcsolatos kutatás, vagy technológiai fejlesztés évfordulóját is képzi: 1015-ben publikálta Ibn Al-Haytham optikai kutatásainak az eredményeit; 1815-höz köthető Augustin-Jean Fresnel fény hullámelmélete; James Clerk Maxwell 1865-ben dolgozta ki a fény elektromágneses hullámelméletét; Albert Einstein 1905-ben fogalmazta meg a fényelektromos jelenséget és 1915-ben az általános relativitáselméletet, valamint 1965-ben Arno Penzias és Robert Woodrow Wilson fedezte fel a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, illetve Charles K. Kao lefektette a száloptikai kommunikáció alapjait.

A fentebb részletezett kutatási eredmények évfordulóinak megünneplése jó alkalmat biztosít a tudományos felfedezések szükségességének hirdetésére, valamit lehetőséget ad arra, hogy a kutatónők részvételét elősegítse és a tudomány jelentőségét terjessze a fiatalok és a fejlődő országok között.

Prospectus_Year_of_LightFact_Sheet

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a nemzetközi év kezdeményezőjét, az Európai Fizikai Társulatot és az UNESCO-t, valamint partnerszervezeteit bízta meg a nemzetközi év koordinálásával. A hivatalos programokon kívül a Szervezet a tagállamok közreműködésére is számít, aminek érdekében létrehozott egy nemzetközi honlapot (http://www.light2015.org/), amelyre feltölthetőek a tagállami programok.

A nemzetközi évnek több mint 100 partnere van több mint 85 országból. Az együttműködés tudományos intézetekkel, múzeumokkal, egyetemekkel és más szervezetekkel már 2010-ben megkezdődött. Főbb partnerek között megtalálható: a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU), a Nemzetközi Fizikai Unió (IUPAP), Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség (IUPAB), Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Szövetség (IUTAM), Tudomány- és Technikatörténeti Nemzetközi Unió (IUHPS), Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU), Nemzetközi Fotogrammetriai és. Távérzékelési Társaság (ISPRS), Rádiótudományok Nemzetközi Uniója (URSI), az Amerikai Fizikai Társaság (APS), Amerikai Fizikusok Intézete (AIP), Európai Fizikai Társulat (EPS), IEEE Fotonika Társaság (IPS), a Nemzetközi Optikus és Fotonika Társaság (SPIE), a lighsources.org nemzetközi hálózat, a Fizikai Intézet (IOP), és az Optikai Társaság (OSA). A nemzetközi év titkárságát az Elméleti Fizika Nemzetközi Központja (ICTP) adja.

Az UNESCO részéről a Nemzetközi Alaptudományok Program (IBSP) kapcsolódik be a szakmai programokba. A Nemzetközi Alaptudományok Program az UNESCO interdiszciplináris tudományos programja, amely azért jött létre, hogy szakmailag támogassa az egyetemeken vagy az akadémiai intézetekben folyó alapkutatásokat (Hámori József vett részt benne), valamint a tudományos oktatást. Ennek az egyik eszköze olyan mikro tudományos kísérleti készletek (Microscience kits) terjesztése, amelyek az alaptudományok oktatásában lehetnek hasznosak. 2015-ben a program a tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiák kidolgozását és implementálását támogatja.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a nemzetközi év kezdeményezőjét, az Európai Fizikai Társulatot és az UNESCO-t, valamint partnerszervezeteit bízta meg a nemzetközi év koordinálásával. A hivatalos programokon kívül a Szervezet a tagállamok közreműködésére is számít, aminek érdekében létrehozott egy nemzetközi honlapot (http://www.light2015.org/), amelyre feltölthetőek a tagállami programok. A nemzetközi év iránt nagy az érdeklődés, már most több 100 programról ad tájékoztatást a honlap.

A nemzetközi éve magyarországi együttműködő partnere a Magyar Tudományos Akadémia, felelőse Prof Dr. Kroó Norbert akadémikus, a Fény Nemzetközi Éve MTA Programbizottságának elnöke. További információk elérhetők a MTA hivatalos honlapján: http://fenyeve.hu.

EN: On 20 December 2013, The United Nations (UN) General Assembly 68th Session proclaimed 2015 as the International Year of Light and Light-based Technologies (IYL 2015).

This International Year has been the initiative of a large consortium of scientific bodies together with UNESCO, and will bring together many different stakeholders including scientific societies and unions, educational institutions, technology platforms, non-profit organizations and private sector partners.

In proclaiming an International Year focusing on the topic of light science and its applications, the United Nations has recognized the importance of raising global awareness about how light-based technologies promote sustainable development and provide solutions to global challenges in energy, education, agriculture and health. Light plays a vital role in our daily lives and is an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st century. It has revolutionized medicine, opened up international communication via the Internet, and continues to be central to linking cultural, economic and political aspects of the global society.

For more information on the Hungarian programmes, please visit the official website of the Hungarian Academy of Sciences at http://fenyeve.hu.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet