Természettudomány
UNESCO.HU

2011. a Kémia Nemzetközi Éve

2010. november 4.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A Kémiai Tudományok Nemzetközi Szervezete (IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry) 2007-ben határozott úgy, hogy a 2011. esztendőt a Kémia Nemzetközi Évének tekinti. Egy évre rá az UNESCO Végrehajtó Bizottsága e határozatot egyhangúan elfogadta, s ennek nyomán az Egyesült Nemzetek (UN General Assembly) 2008 decemberében a címben jelzett jelmondattal a 2011. esztendőt a Kémia Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek az évnek kiválasztását indokolta, hogy ez lesz a századik évfordulója Marie Sklodowska Curie Nobel díjjal való kitüntetésének és az International Association of Chemical Societies megalapításának.

 

A Nemzetközi Év hazai programját sajtótájékoztató keretében mutatják be 2010. november 5-én az MTA könyvtárában, amelyre a meghívó itt tekinthető meg. A nemzetközi program a www.chemistry2011.org címen található meg.


A IUPAC, mint utóbbi egyesület jogutóda, csatlakozásra szólította fel társintézményeit s kérte azok aktív közreműködését. A Nemzetközi Év tervezett programjai – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban foglalhatók össze.

— a kémiai tudományok szerepének elismertetése a fenntartható fejlődés és az emberiség jólétének biztosítása területén.

— a közösség és különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a kémiának mindennapi életünkben betöltött szerepe iránt.

Hazánkban e program megvalósításának szervezésére a két leginkább illetékes közösség az MTA Kémiai Tudományok Osztálya és a Magyar Kémikusok Egyesülete. A sikeres tevékenység érdekében e két szervezet ez év tavaszán együttműködési megállapodást kötött, s közös koordináló bizottságot hozott létre. Noha a Kémia Nemzetközi Évének hivatalos megnyitására csak 2011 januárjában Párizsban kerül sor, e bizottság javaslatára már az idei Magyar Tudomány Ünnepén közös szervezésű előadóülést tervezünk, melynek tematikája a jelmondatnak megfelelően interdiszciplináris lesz, a kémia, biológia, fizika és az orvostudományok területének összefonódását mutatja be.

Az előadóülés reggelén a Nemzetközi Év programját sajtótájékoztató keretében mutatjuk be. A program az Interneten a www.chemistry2011.org címen található meg.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet