Társadalomtudomány
UNESCO.HU

"Társadalmi Viselkedéstan" könyvsorozat

2010. február 4.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

 

A szező és egyben kiadó, Drexlerné Stanchich Ilona három évtizedes, különböző iparágakban eltöltött műszaki fejlesztői és szakértői pályafutása befejeztével hasznosítani kívánta az emberi viselkedések terén szerzett tapasztalatait humán területen is. Így fogalmazta meg 2000.-ben projektjét TÁRSADALMI VISELKEDÉSTAN -- Alapmű címmel.


"A projekt eszmei tartalmának fő ismérvei a következők:

A) Alapelv, hogy a kulturált társadalmi viselkedésre való oktatást már kisgyermek-

korban el kell kezdeni.

B) A projekt alapkoncepciója az illető népnek (a nemzeti többségnek és/vagy

kisebbségnek) eredeti ősgyökerű hagyományos kultúrájából merít, össze-

egyeztetve és harmóniában  a világban érvényesnek elfogadott humanista

viselkedési szabályokkal és a nemzetközileg elismert erkölcsi szabványokkal.

C) A tanulás/tanítás az illető népesség nyelvén világos mondatokban megfogalmazott tematikákat igényel a generációk számára, az alábbi életkori tagozódásban:

4-6 éves óvodás gyermekeknek,

6-10 éves alsótagozatos általános iskolásoknak,

10-14 éves felsőtagozatos általános iskolásoknak,

14-18 éves fiataloknak.

D) A kulturáltabb viselkedés elsajátítása céljából a társadalmi ismeretek bővítése,

egy jobb életminőség elérésének célkitűzésével.

Megismerkedés a büntetés végrehajtásból szabadulók felkészítésével.

A társadalomfejlődés áttekintése a vallások tükrében. A múlt megismerése segít a világ népeinek megbékélésében, a jelen és jövő helyzeteire való felkészülésben

A 18-28 éves fiatal felnőtt korosztály dilemmái és megoldások

A 30-65 éves érett felnőttek részére az önismeret megszerzéséhez és az önbecsülés erősítéséhez

A 65. életéven túliaknak, hogy az időskort bölcs belenyugvással, önbecsüléssel, elégedetten, a megpróbáltatásokat méltósággal viseljék

"Ajánlott könyveim és a bennük foglalt tematikák egyelőre magyar nyelven jelentek meg. Írásaimban egyszerű, olvasmányos stílusra törekedtem. Tartalmuk általánosan elfogadható, nyilvánvaló és rokonérzést ébresztő. Alapkoncepciómnak megfelelően a kulturált viselkedés megtanulása, elfogadása és követése az egyik legfontosabb biztosítéka a sikeres magánélet megélésének és a közösségi létbe való beilleszkedésnek."

 Szerző/Kiadó: Drexlerné Stanchich Ilona

1036 Árpád fejedelem útja 54.

Tel/fax: (36-1) 368-7589

A könyvismertető letölthető innen.

A sorozat megrendelhető a kiadótól, a megrendelő lap letölthető innen.

Az ajánlások listája itt tekinthető meg.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet