Társadalomtudomány
UNESCO.HU

Az UNESCO MOST programja

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


- azon nemzetközi, komparatív és a politikai vonatkozású kutatásokat mozdítja elő, melyek a jelenkori társadalmi átalakulással kapcsolatosak, illetve globálisan nagy fontossággal bírnak

- 1994-ben hozták létre

 

Céljai:

- a társadalmi átalakulások tágabb megértése

- fenntartható kapcsolatok létrehozása a társadalomtudományok kutatói és döntéshozói közt

- tudományos, szakmai és intézményi képességek erősítése, főleg a fejlődő országokban

- kutatás-alapú politika tervezésére való ösztönzés

A programot egy Kormányközi Tanács (Intergovernmental Council) és egy független Tudományos Operatív Bizottság (Scientific Steering Committee) irányítja, valamint ezen szervek szoros együttműködésben állnak a MOST Nemzeti Kapcsolattartó Bizottságaival (National Liaison Committees). A MOST munkáját a MOST Titkárság (Secretariat) koordinálja, ennek székhelye Párizs. A találkozókról bővebb információ található az UNESCO nemzetközi honlapján.

 

A Kormányközi Tanácsot 35 UNESCO tagország alkotja, melyeket a Közgyűléseken választanak meg; a Tanács kétévente ül össze. Feladata:

- fő kutatási területek meghatározása

- általános politikai és finanszírozási kérdésekben való döntéshozatal

- kormányzati hatóságokkal való kapcsolattartás

A Tudományos Operatív Bizottság egy kilencfős autonóm csoport, melynek tagjai nemzetközileg elismert társadalomtudósok. Feladata:

- tudományos kérdésekben való döntéshozatal

- projektek kiértékelése

- etikai és szakmai vonatkozású kérdések kezelése

- tematikus fejlesztés

A MOST program arra ösztönzi a tagországokat, hogy külön Nemzeti Kapcsolattartó Bizottságokat (NLC) állítsanak fel, melyek elősegítik a kutatók, a döntéshozók és a Titkárság együttműködését.

- a tagok szabadon, saját prioritásaiknak megfelelően választják meg az NLC-k felépítését és összetételét

- az NLC-ket általában az UNESCO Nemzeti Bizottságainak támogatásával hozzák létre

 

Az NLC-k Feladata:

- meghatározni és motiválni azon nemzeti intézményeket, melyek társadalomtudományi kutatásokat végeznek és kapcsolódnak a MOST program fő tematikus érdekeihez, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb kutató generációk és egyetemi tanárok bevonására

- folyamatos információterjesztés a MOST program tevékenységi köreiről, melyet a MOST Titkárság küld ki az NLC-knek

- egy állandó fórum létrehozása, mely megkönnyíti az UNESCO-MOST és az érdekelt nemzeti intézmények közötti információáramlást

- nemzeti kutatási hálózatok felállításának segítése

- a MOST projektekben résztvevő csoportok finanszírozásához szükséges források megszerzése nemzeti testületektől (pl.: nemzeti kutatói tanácsok, megfelelő kormányzati minisztériumok)

 

A MOST tevékenysége, munkája

- Ismeretek kiszélesítése és megosztása

A MOST ismereteket alkot és cserél a legfontosabb jelenkori társadalmi átalakulásokkal kapcsolatban, melyhez nemzetközi kutatási hálózatok, szakértői csoportok, találkozók, konferenciák, kiadványok, vitafórumok és a MOST Clearing House (Internetes információs központ) nyújtanak segítséget.

- Kutatástól a politikáig

A program felméri a kutatás politikára irányuló hatásait, levezeti a politikai vonatkozású esettanulmányokat, szakértelmet biztosít a fejlesztési kezdeményezésekhez és terjeszti a kutatás-alapú politikák, döntéshozatali mechanizmusok tervezésének tudásanyagát.

- Képességfejlesztés és képzés

A MOST program:

- képzési anyagokat biztosít, ide értve a pedagógiai eszközöket és CD-ROMokat

- képzési műhelyeket és nyári iskolákat tart nemzeti intézményekkel illetve más ENSZ ügynökségeivel partnerségben

- erősíti az intézményi és tudományos képességeket a fejlődő országokban az UNESCO/MOST tanszékeken keresztül

- PhD díjversenyeket tart a fejlődő és átmeneti országok fiatal kutatói számára

 

Fő tevékenységi területek (a gyorsan változó világ fejleményeinek való megfelelés miatt a MOST témái és prioritásai folyamatosan változnak, így az alábbiak csupán példaként szolgálnak)

Globalizáció és kormányzás

- célja, hogy javítsa a globalizáció folyamatának megértését és annak az új kormányzási mechanizmusokra és rendszerekre való hatásait

- az ezen területre vonatkozó projektek elemzik és támogatják a helyi fejlesztési politikát és a regionális együttműködési stratégiákat, főleg a marginális területeken és a kevésbé fejlett országokban

Multikulturális és multietnikai társadalmak

- a társadalomtudósoknak tájékoztatniuk kell a döntéshozókat, hogy milyen módon birkózzanak meg a mélyen gyökerező társadalmi attitűdökkel és politikákkal, melyek meggátolják a béke fejlődését

- a projektek a következő témakörökre koncentrálnak:

  • a bevándorló kisebbségi csoportok társadalmi integrációja
  • az állampolgárság és az alapvető társadalmi szolgáltatások politikai és jogi korlátainak vizsgálata
  • konfliktus megelőzés
  • közmegértés növelése

 

Városfejlesztés és kormányzás

- az ide tartozó projektek, arra törekednek, hogy:

  • felhatalmazzák az embereket azzal a felelősséggel, hogy támogassák, létrehozzák és fejlesszék a szociálisan fenntartható emberi településeket
  • erősítsék a városokban a szociális kohéziót
  • politikai vonatkozású ismeretet teremtsenek a városvezetéssel kapcsolatban, főként a társadalmi, gazdasági és politikai városkormányzásban
  • támogassák az újító kezdeményezéseket a város szakértők oktatását illetően

 

Szegénység felszámolása

- Az ENSZ főtitkár felhívása az összes ENSZ ügynökség számára, miszerint 2015-re felére kell csökkenteni a kirívó szegénységet, segítette hozzá az UNESCO-t, hogy kifejlesszen egy olyan stratégiát, mellyel hozzájárulhat ezen cél eléréséhez. A MOST program keretében készült el egy stratégia az UNESCO szegénység felszámolási programjához, szoros együttműködésben más UNESCO szektorokkal. 2002-2003 alatt az ezen a területen végrehajtott tevékenységeket a MOST program fogja koordinálni.

 

A MOST partnerei

A jelenleg 59 országban működő Nemzeti Kapcsolattartó Bizottságok kötik össze a MOST programot a kutatókkal és a döntéshozókkal, fontos ismereteket szolgáltatva ezzel nemzeti politikai szinten.

A program együttműködésben dolgozik a nemzetközi regionális- és nemzeti társadalomtudományi szervezetekkel valamint kutatói közösségekkel. Ugyancsak kapcsolatban van nem kormányzati szervekkel, ENSZ ügynökségekkel, alapokkal, illetve más kormányközi szervezetekkel, mint például az OECD.

A partnerekről bővebb információ található az UNESCO nemzetközi honlapján.

 

A MOST finanszírozása, pénzügyei

A MOST program a projektek koordinálásán és minőségének elismerésén keresztül nyújt támogatást, valamint tevékenységeket finanszíroz különböző forrásokból (például: UNESCO, más ENSZ-ügynökségek, kutató közösségek és bilaterális fejlesztési ügynökségek által) /ENSZ-ügynökségek/

 

MOST dokumentumok és kiadványok

- Könyvek

- Vitalapok és politikai lapok

- Kutatói beszámolók

- Képzési anyagok

- Hírlevelek

- Hivatalos dokumentumok

A dokumentumok és kiadványok listája megtalálható az UNESCO nemzetközi honlapján.

 

MOST Clearing House

- átadja és megosztja a tudományos ismereteket, mint a politika-alkotás alapját (politika-alkotás)

- koordinálja a nemzetközi komparatív kutatási projekteket

- kiadványok, kulcsszó keresés, levelező lista

További friss információkért a találkozókról, soron következő eseményekről, aktuális projektekről és tevékenységekről, kiadványokról, on-line tanulmányokról látogassa meg a MOST Clearing House weboldalát: www.unesco.org/most

A projektekről részletes információ található az UNESCO nemzetközi honlapján.

 

Elérhetőség:
MOST Secretariat
Tel.: +33 (0) 1 45 68 37 99
Fax: +33 (0) 1 45 68 57 24
E-mail: ssmost@unesco.org

 

A Magyar MOST Bizottság elnöke Enyedi György, az MTA nyugalmazott alelnöke. Elérhetősége: a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságán keresztül.
Tel.: +36 1 473 74 64
Fax: +36 1 331 35 26
E-mail: peter.gresiczki@unesco.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet