Társadalomtudomány
UNESCO.HU

A Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság "A fejlődéstől a fenntarthatóságig" című konferenciája a filozófia világnapja alkalmából a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében (2017. november 23., MTA Székház Díszterem)

2017. október 12.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni 2017. november 15-ig az info@unesco.hu e-mail-címen. Az esemény sajtónyilvános.


A humanitárius katasztrófákkal, világháborúkkal és válságokkal terhes huszadik század közepén a nyugati civilizáció tiszteletében nevelkedett értelmiség legjobbjai még töretlenül hittek a maguk küldetésében: a haladás szolgálatában. Ezt a haladást a természeti evolúció mintájára képzelték el, és a tudományos-technikai forradalomtól remélték, amely jólétet és szabadságot teremt a Föld minden lakója számára. Az észigazságok univerzalitásába vetett hit pedig megerősítette őket abban, hogy eszméik hatására az emberiség egyesülni fog, és ezt az egyesült emberiséget valamiféle világkormány egyetemesen ésszerű intézkedései fogják a boldogulás útján megtartani. A tudomány-haladás-jólét ideológiáját a második ezredfordulóra alaposan kikezdte a kétely, egyetlen előfeltevése sem maradt alapos cáfolat nélkül. Napjaink drámai tapasztalatai nagyban hozzájárultak ehhez, mindenekelőtt a globális ökológiai válság, amely a bioszféra eltartó kapacitásának összeomlásával fenyeget. Ez a válság pedig éppen a technológia szolgálatába állított tudomány, az anyagi javak bőségét szolgáltató technológia, és a fogyasztó szabad választásával azonosított szabadság egyenes következményének tűnik. A fejlődésbe vetett hit megingása szülte a fenntartható fejlődés elvét. Ennek jószándékú hívei azonban nem teszik fel a kérdést, hogy fejlődésnek minősülnek-e azok a folyamatok, amelyek az emberiség egységesülő civilizációját a késő-modernitásban jellemzik, s hogy ezek fenntartása releváns célnak minősül-e.

A konferencia a természet- és társadalomtudományok képviselőivel tekinteni át a fejlődés fogalmának a változását az elmúlt 70 évben és lehetséges értelmezését napjainkban két panelben: Evolúció a természetben és a társadalomban (előadások); Julian S. Huxley víziója a társadalmi haladásról (tézisek és pódiumvita). Julian S. Huxley (1887-1975), az 1945-ben megalakult UNESCO első főigazgatója, a szervezet működését a fejlődésen alapuló humanizmusra (evolutionary humanism) kívánta építeni. A fejlődés kiterjesztett és általános értelmezése – írta – megmutatja, hogy az ember milyen utakat kövessen és milyeneket kerüljön el. Huxley szerint az ember világának a fejlődése a társadalmi formák változását jelenti; eszköze a meglévő lehetőségek új formában és tartalommal történő alkalmazása. A társadalomban élő ember fejlődéséhez tartozik az intellektuális, esztétikai, emocionális and morális értékek felismerése és megbecsülése, a tudáson alapuló továbblépés, a célok megvalósítás és a társadalmi fejlődés morális értelmezése. Az ember az egyetlen örököse és egyben felelőse is mindannak, ami a fejlődés folyamatában elérhető.

Az esemény programja:

A Magyar Tudományos Akadémia, valamint az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

A fejlődéstől a fenntarthatóságig

című közös tudományos tanácskozása a filozófia világnapja alkalmából

14:00 Köszöntő – Lovász László, az MTA elnöke

14:10 Julian S. Huxley és az UNESCO filozófiája – Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke

Evolúció a természetben és a társadalomban

(előadások)

Moderátor: Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára

14:30 Az evolúció nagy lépései – Szathmáry Eörs, az MTA tagja

14:50 Az evolucionista álláspont és kritikusai – Falus András, biológus, Prof.emeritus, az MTA tagja

15:10 A huszadik század optimizmusa és pesszimizmusa – Tallár Ferenc, Prof. emeritus (ELTE), az MTA doktora

15:30 Arnold Toynbee a civilizációk életciklusairól – Somorjai Ádám, OSB erkölcsteológus, történész, PhD, az MTA vallástudományi kandidátusa

16:00-16:15 Kávészünet

Julian Huxley víziója a társadalmi haladásról – hetven év múltán

(tézisek és pódiumvita)

16:20 Csath Magdolna, közgazdász egyetemi tanár, NKE kutatóprofesszor, SZIE Prof.Emeritus –Gazdasági növekedés, társadalmi fejlődés és fenntarthatóság

16:30 Kicsák Lóránt, filozófus, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem – A társadalmi képzelőerő szerepe a kulturális evolúcióban

16:40 Kodácsy Tamás, az ECEN teológiai munkacsoportjának vezetője – Fejlődés és fenntarthatóság az ökoteológia nézőpontjából

16:50 Kovács Gábor, filozófiatörténész, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Filozófiai Intézete – A tudományos-technikai haladás ideológiája

17:00 Lányi András, filozófus, ny. egyetemi docens, ELTE TÁTK – A Természetes Ember tündöklése és bukása

Moderátor: Török Csaba PhD habil., egyetemi tanár (ESZHF), MKPK Tv-referense

18:00 Zárszó 

Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen jelezni 2017. november 15-ig az info@unesco.hu e-mail címen.

Az esemény meghívója pdf-formátumban:

Document-page-001

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet