Társadalomtudomány
UNESCO.HU

December 20. - az emberi szolidaritás nemzetközi napja / International Human Solidarity Day - 20 December

2014. december 19.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az ENSZ Közgyűlése 2005. december 22i döntésével a szolidaritást határozta meg az egyik olyan alapvető és egyetemes értékként, amelyre az emberek közti kapcsolatoknak a huszonegyedik században épülnie kell, és ezért úgy döntött, hogy minden év december 20-át az emberi szolidaritás nemzetközi napjának szenteli.


EN: The General Assembly, on 22 December 2005, identified solidarity as one of the fundamental and universal values that should underlie relations between peoples in the Twenty-first century, and in that regard decided to proclaim 20 December of each year International Human Solidarity Day.


HU: A globális állampolgárság a globális közösséghez tartozásra, és a közös emberiséghez tartozásra is utal, annak tagjai iránt érzett szolidaritással, közös felelősségvállalással és az identitás közösségével.

A tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása - legyen szó a kockázatok megelőzéséről, kulturális örökségünk vagy a környezetünk védelméről - ennek a fjta szolidaritásnak nagyon fontos részét képezi. A nemzetközi szolidaritás mindamellett a párbeszéd, a szegénység felszámolásának és a hosszan tartó béke elérésének is alapja , amint azt az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata kimondja.

Mindezek kapcsán az UNESCO felhívja Társult Iskoláinak figyelmét az emberi szolidaritás nemzetközi napjára. Amennyiben az iskoláknak van olyan projektje, melynek célja az iskolán belüli szolidaritás erősítése, vagy szívesen részt venne akár nemzetközi, iskolák közötti együttműködésben, azt ossza meg az ASPnet in Action online, együttműködésre épülő platformján: http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens.

 

solidarity_day_2014
EN: Global citizenship refers to a sense of belonging to the global community and common humanity, with its members experiencing solidarity, collective responsibility and identity among themselves.

The sharing of experiences and good practices – be it about how to prevent risks, protect our cultural heritage or our environment – forms a very important part of such solidarity. International solidarity is also the basis for dialogue, the eradication of poverty and lasting peace, as stated in the Millennium Declaration.

UNESCO invites its ASP schools to celebrate International Human Solidarity Day (20 December) and think about a project that aims to strengthen solidarity at your ASP school, or in cooperation with other schools worldwide, and share it on the ASPnet in Action online collaborative platform: http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet