Társadalomtudomány
UNESCO.HU

Augusztus 23. a rabszolga-kereskedelem és annak eltörléséről való megemlékezés világnapja / International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition; 23 August 2012

2012. augusztus 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: A rabszolga-kereskedelem történelme és annak eltörlése formálta a világot, amelyben élünk. Mindannyian e múlt örökösei vagyunk, amely átalakította a világ térképét, a törvényeit, a kultúráit és társadalmi kapcsolatait, legfőképpen pedig tartós hatással volt az emberek közti kapcsolatokra. A nap alkalmából különböző cikkek találhatók a témában az UNESCO weboldalán, Irina Bokova, az UNESCO főigazgatójának üzenete pedig alább olvasható.

 

EN: Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition; 23 August 2012


Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója a rabszolga-kereskedelem és annak eltörléséről való megemlékezés világnapja alkalmából üzenetet tett közzé, mely alább olvasható.

A rabszolga-kereskedelem történelme és annak eltörlése formálta azt a világot, amelyben élünk. Mindannyian e múlt örökösei vagyunk, amely átalakította a világ térképét, a törvényeit, a kultúráit és társadalmi kapcsolatait, ráadásul még új étkezési szokásokat is előidézett – különösen a cukorkereskedelmen keresztül. Legfőképpen pedig a történelem tartós hatással volt az emberek közti kapcsolatokra. Az UNESCO rendkívüli fontosságot tulajdonít a rabszolga-kereskedelem és annak eltörléséről való megemlékezés világnapja megünneplésének. Központi jelentőségű közvetíteni ezt a múltat a rasszizmus ellen irányuló harcért, az emberi jogok tiszteletben tartásáért, és a béke kiépítéséért.
A rabszolgák felkeléseinek hosszú sorozatai a szabadságért alapul szolgál az emberi jogok védelméről és a szolgaság modern formáinak leküzdéséről való gondolkodásnak, cselekvésnek. 1791. augusztus 22-23-a éjszakáján egy felkelés kezdődött Saint Domingue-ban (mai Haiti) amely a tengerentúli rabszolga-kereskedelem eltörléséhez vezetett. A küzdelmeiken és a méltóság és szabadság iránti vágyukon keresztül a rabszolgák hozzájárultak az emberi jogok egyetemességéhez. Az embereket meg kell tanítani a rabszolgaság hőseinek a neveire – ők egytől-egyig az emberiség hősei.
A rabszolgák elnyomása egy határtalanul gazdag kulturális örökséget hagyományozott a világra. Afrika, Európa, Amerika, Közel-Kelet, Indiai-óceán és Ázsia jelenleg több fajta táncot, zenét élő művészetet és művészi kifejezést közvetít, ami annak a történelemnek egy közvetlen hagyatéka. Az UNESCO a kulturális és nevelési programjai révén megkísérli megóvni és támogatni ezt az örökséget, mintegy hatóerőként a népek közötti közeledésért és párbeszédért.
Az UNESCO támogatja a tudományos kutatást, a tanárképzést, az emlékhelyek és archívumok megőrzését, valamint a kulturális kölcsönhatás előléptetését, hogy mindenki megérthesse a múlt jelentőségét. A Slave Route Project illusztrálja ezt a legtalálóbban, valamint hozzájárul a cselekvés céljához, hogy megakadályozza az elnyomott rendszerből származottak megalázó előítéleteit, ami még mindig elhomályosítja az afrikai és az afrikai származású emberekről alkotott képet.
2012-ben az “afrikai népek leszármazottainak évtizede” (2013-2022) előkészítésének részeként lett ez a nap kijelölve, amelyet ebben az évben hirdetett ki az ENSZ. A kezdeményezés eszköz kell legyen az energiák fenntartható kihasználásában, annak érdekében, hogy a politikai kötelezettségvállalásokat az afrikai származású emberek érdekében fellendítse. Ezen a napon, kérem a kormányokat, a civil szervezeteket és az állami és magán partnereket duplázzák meg erőfeszítéseiket, hogy megvalósítsák a megbékélést és szolidaritást azokkal a népekkel, akiket a múltnak ez a része érint valamint a kormányaikat, hogy osszák meg kezdeményezéseiket közzétéve a http://www.facebook.com/unesco oldalon. Ez kihangsúlyozza az UNESCO eltökéltségét, hogy növelje ismereteinket erről a kulcsfontosságú oldalról közös történelmünk nagy könyvében.
További információ:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/

 

 

Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition; 23 August 2012
The history of the slave trade and its abolition has shaped the world in which we live. We are all heirs to this past, which has transformed the world’s map, its laws, cultures and social relations, even giving rise to new food habits – especially through the sugar trade. Most of all, this history has had lasting effects on relations among peoples. UNESCO attaches the utmost importance to the celebration of International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition. Transmitting this history is central to the struggle against racism, for the observance of human rights and for the building of peace.
The long series of uprisings by slaves in their quest for freedom are sources for reflection and action for protecting human rights and combating modern forms of servitude. On the night of 22 to 23 August 1791, an uprising began in Saint Domingue (present-day Haiti) that would lead to the abolition of the transatlantic slave trade. Through their struggles and their desire for dignity and freedom, slaves have contributed to the universality of human rights. People must be taught the names of the heroes of the history of slavery -- they are all of humanity’s heroes.
Slaves transcended oppression and bequeathed to the world a boundlessly rich cultural heritage. Africa, Europe, the Americas, the Middle East, the Indian Ocean and Asia now share forms of dance, music, living arts and artistic expression that are a direct legacy of that history. Through its cultural and educational programmes, UNESCO seeks to safeguard and promote this heritage as a force for rapprochement and dialogue among peoples.
Under its mandate, UNESCO supports scientific research, teacher training, the preservation of memorial sites and archives and the promotion of cultural interaction, so that everyone may grasp the stakes of this history. The Slave Route Project illustrates this point most appositely and contributes to action designed to counter demeaning prejudices inherited from a system of oppression that still tarnish the image of Africans and people of African descent.
The Day is being marked in 2012 as part of the preparations for the Decade for People of African Descent (2013-2022), to be proclaimed by the United Nations this year. The initiative must be a means to harness all energies sustainably to boost political commitments in favour of people of African descent. On this Day, I call on governments, civil society organizations and public and private partners to redouble their efforts to achieve reconciliation and solidarity with the peoples whom this history concerns, as well as their development, and to share their initiatives by posting them on http://www.facebook.com/unesco and www.unesco.org/culture/slaveroute. This highlights UNESCO’s determination to improve knowledge of this crucial page in the great book of our common history.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet