Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
UNESCO.HU

Magyarországon ratifikált UNESCO-egyezmények

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


2014. évi IX. törvény a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről 

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Paris, 2001

2008. évi VI. törvény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions - Paris, 20 October 2005 More

99/2007. (V. 8.) Kormány rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

International Convention against Doping in Sport - Paris, 19 October 2005 More

2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage - Paris, 17 October 2003 More

2001. évi XCIX. Törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region - Lisbon, 11 April 1997 More

1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - Paris, 16 November 1972 More

1983/7. Nemzetközi Szerződés a művelődési minisztertől EGYEZMÉNY felsőoktatással összefüggő tanulmányok, oklevelek és fokozatok elismeréséről az Európai Régió államaiban

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region - Paris, 21 December 1979 More

1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property - Paris, 14 November 1970 More

1979. évi 12. törvényerejű rendelet az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről

Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials, with Annexes A to E and Protocol annexed - Florence, 17 June 1950
-Protocol, Nairobi, 26 November 1976 More

1979. évi 28. törvényerejű rendelet a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről

Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat - Ramsar, l2 February 1971
-Protocol, Paris, 3 December 1982 More

1975. évi 4. törvényerejű rendelet az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI - Paris, 24 July 1971
-Protocol 1
-Protocol 2 More

1964. évi 11. törvényerejű rendelet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről

Convention against Discrimination in Education - Paris, 14 December 1960 More

1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention - The Hague, 14 May 1954
-First Protocol, The Hague 14 May 1954
-Second Protocol, The Hague, 26 March 1999 More

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet