Pályázatok, ösztöndíjak
UNESCO.HU

X. Nemzetközi Költészeti Verseny - Castello Di Duino - 2014 / International Poetry Competition Castello Di Duino X Edition- 2014

2013. október 2.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: A X. Castello di Duino Nemzetközi Költészeti Színház Verseny kiírásra került 30 év alatti fiatalok számára. A versenyt az UNESCO Olasz Nemzeti Bizottsága és az olasz Külügyminisztérium támogatja. A pályázati felhívás és részletek alább olvashatók.


EN: The International Poetry and Theatre Competition Castello di Duino (10th edition) reserved to young people up to 30 years of age is announced, evaluation of the poems in original languages.
The competition has the Patronage of UNESCO Italian Commission and of Italian Foreign Office.
More information is available below.


Határidők:
I. és II. szakasz: Egyéni részvétel: 2013. december 8.
III. szakasz: Iskolai projektek: 2014. január 7.
Általános szabályok:
- A versenyen 30 éves kor alatti fiatalok vehetnek részt.
- A részvétel ingyenes.
A 2014-es 10. kiadás témája:
Én / Te
(Párbeszéd, Szerelem, Barátság, Gyűlölet, Vagy akármilyen másság témája lehet, akár emberé akár környezeté, vagy bármilyen másik javaslattal teljesen szabadon lehet foglalkozni)


I. szakasz: kiadatlan versek
- a résztvevőknek egy, eddig kiadatlan valamint eddig soha nem díjazott költeményt kell elküldeniük, ami maximum 50 soros.
- a költemények a szerző anyanyelvén kerülnek elfogadásra, de angol, spanyol, olasz vagy francia fordítás szükséges.
- nemzetközi zsűri fogja értékelni a verseket, amennyire lehetséges, a szerzők anyanyelvén is.
A munkáknak 2013. december 8-a előtt be kell érkezniük!
1. Lehetőleg e-mailen a valeragabriella@gmail.com címre.
Kérjük, az üzenetben teljesen kitöltve küldjék el a jelentkezési lapot továbbá a verset Word avagy rft formátumban csatolják.
2. Vagy postai úton küldjék el a következő névre és címre: Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). Ami a határidőt illeti, figyelembe vesszük a postabélyegzőn talált dátumot, ám egy verset sem tudunk elfogadni, amely az után érkezik, hogy a zsűri megkezdte munkáját (közel a határidő lejárta után).
Nyeremények:

- Első, második, harmadik helyezett: 500 euró jutalomban részesül. Összhangban a verseny alapvető céljával, hogy egyesítse a szolidaritást és a költészetet, a nyertesek választhatnak egy humanitárius ügyet, amelyre a nyereményük egy részét szentelik (200 eurót).
- Az Itáliai Köztársaság Elnöke által átadott kitüntetésben részesül az a költemény, amely rendkívüli szociális-humanitárius értékkel bír.
- „Sergio Penco” különdíj a legjobb „16 év alatti” versnek.
- Kupák vagy más kisebb nyereménytárgyak a figyelemre méltó versekért.
- A nyertesek versei továbbá a legjobb kiválasztott versek mind ingyenes kiadásra kerülnek a “Ibiskos Publishing House Risolo” (Empoli, Italy) verseny szponzor által, olasz valamint angol nyelven egy CD-vel együtt amely az eredeti nyelven írt költeményeket fogja tartalmazni.
Az eladási bevételt a Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin Alapítvány – a háborús gyermek áldozatokért- részére ajánljuk fel. (www.fondazioneluchetta.org )

II. szakasz: Színház: két személy közti monológ vagy párbeszéd
- Egy eddig kiadatlan, nem díjazott Színházi Munka (Monológ vagy Párbeszéd 2 ember között), maximum 5 oldalas (nem több, mint 10000 karakter).
EGY JÓ OLASZ FORDÍTÁS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES. A MUNKÁK NEM LESZNEK EREDETI NYELVEN ÉRTÉKELVE, CSAKIS OLASZ FORDÍTÁSBAN!
A munkák beérkezésének határideje: 2013. december 8.
1. Lehetőleg e-mailen a valeragabriella@gmail.com címre.
Kérjük, az üzenetben teljesen kitöltve küldjék el a jelentkezési lapot továbbá a munkát Word avagy rft formátumban csatolják.
2. Vagy postai úton küldjék el a következő névre és címre: Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). Ami a határidőt illeti, figyelembe vesszük a postabélyegzőn talált dátumot, ám egy verset sem tudunk elfogadni, amely az után érkezik, hogy a zsűri megkezdte munkáját (közel a határidő lejárta után).
Nyeremények:
A zsűri három nyertest fog kijelölni (akik kupákkal illetve érmekkel lesznek kitüntetve) továbbá fenntartja magának a jogot, hogy kiválaszthasson más munkákat is, amelyek valamilyen szempontból kitűnnek a többi közül.
A legjobb darabok elő lesznek adva egy fontos belvárosi színházban, a Díjátadó Ünnepségek ideje alatt.

III. szakasz: Iskolai projektek: Határidő: 2014. január 7.
A zsűri kijelöli a legjobb Költészeti Munkákat, amelyek kollektív munkaként születtek meg iskolák által (diákok és tanárok által):
- Első helyezett 500 euró nyereményben részesül, amelyet a kitüntetett diákok és tanárok egy általuk kiválasztott humanitárius célra ajánlhatnak fel.
- Más kisebb díjak.
A díjazott vagy kiválasztott iskolák, csoportok Triesztbe lesznek hivatalosak, hogy átvegyék a nyereményeiket egy díjátadó ceremónia keretein belül, ahol felolvasások és előadások lesznek a város különböző fontos pontjain. A diákok lehetőséget kapnak, hogy felolvassák a verseiket, a tanárok pedig, hogy elmagyarázzák a projektjeiket.
A hivatalos, tanároknak járó kitüntetések egy Díjátadó ceremónián kerülnek majd átadásra, Castello di Duinoban.
A projekteket postai úton 2 másolatban kell elküldeni a következő névre és címre: Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). ). Ami a határidőt illeti, figyelembe vesszük a postabélyegzőn talált dátumot, ám egy verset sem tudunk elfogadni, amely az után érkezik, hogy a zsűri megkezdte munkáját (közel a határidő lejárta után).
Vagy e-mailen a valeragabriella@gmail.com címre.
A nyertesek listája közzé lesz téve a honlapon: www.castellodiduinopoesia.org
A nyerteseket telefonon, e-mailen vagy postai úton fogjuk értesíteni.
A Díjátadó ceremónia 2014. március 23.-án a Duino Kastélyban kerül megrendezésre.

 

További információk: http://home.castellodiduinopoesia.org/bandi/?lang=en

castellodiduino

 

International Poetry Competition Castello Di Duino-

X Edition- 2014

Deadlines sections I and II: Individual participation, 2013 December 8th  

Section III: School projects, 2014 January, 7th  

GENERAL RULES

 

Ø The competition is open to young people under 30 years of age.

Ø Participation is free.

 

Theme of the 10th Edition- 2014

 

I / YOU

 

(Dialogue /Love / Friendship / Hate / Every type of Otherness even Humans and Environment… The suggestion may be dealt with absolutely free)

 

I. SECTION FOR UNPUBLISHED POEMS

 

 • Participants have to send only one unpublished, never prized poem (maximum 50 lines).
 • Poems will be accepted in the mother tongue of the authors. A translation into English, Spanish, French or Italian is required.
 • An international Jury will evaluate the poems as far as possible also in the mother tongue of participants

 

Works must arrive before December 8th 2013

 

 1. Preferably by E-Mail to valeragabriella@gmail.com.  

 

Please, send the complete Application Form (see below) in the message and the poem

attached to the message in Format word or rft.

 

b) or by regular mail to Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). As far as the deadline is concerned, we will take into consideration the postmark, but no poem will be taken into consideration, which arrives after the jury has started its evaluation process (soon after the deadline)

  

Prizes:

 • First, Second and Third Prize: € 500. In accordance with the aim of the competition to combine solidarity and poetry, the winners will choose a humanitarian cause to which they will devote a part of the prize (€200).
 • Medal of the President of Italian Republic for a poem with a particular social-humanitarian value
 • “Sergio Penco” Plate for the best poem “under 16”
 • Cups or other minor prizes for other noteworthy poems.

Ø The poems of the winners and a selection of the best poems will be published for free by “Ibiskos Publishing House Risolo” (Empoli, Italy) (Sponsor of the Competition), in both the Italian and English version together with a CD in the original languages. The proceeds of the sales will be devoted to Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin Foundation for children war victims (www.fondazioneluchetta.org ).

 • Special mentions and minor prizes for noteworthy poems of young “poets” under 16th.

II. Section Theater : Monologue or Dialogue between 2 people.

 

1 unpublished and never prized Dramatic Work (Monologue or Dialogue between 2 people), max 5 pages (no more than 10000 characters).

A good translation into Italian is unconditionally required. The works will not Be evaluated in their original language but only in their Italian translation.

 

Works must arrive before December 8th 2013

 

 1. Preferably by E-Mail to valeragruber@alice.it.  

Please, send the complete Application Form (see below) in the message and the poem

attached to the message in Format word or rtf.

b) or by regular mail to Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). As far as the deadline is concerned, we will take into consideration the postmark, but no poem will be accepted, which arrives after the jury has started its evaluation process (soon after the deadline)

  

Prizes:

The jury will designate three winners (who will awarded with cups and plates) and reserves the right of selecting other dramas of special worth.

The best dramas will be performed in an important city theater within the Prize Giving Ceremony events.

 

III Section: School projects. Deadline 2014 January 7th

The jury will designate the best Poetry-Projects presented as a collective work by Schools (students and teachers):

 • 1st prize 500 euro, that have to be devoted to an humanitarian scope chosen by the awarded students and teachers
 • other minor prizes.

To the prized or considered as noteworthy schools - groups, which will come to Trieste for the prize- giving ceremony a whole day of readings and performance is reserved in an important location of the city. Students will have the opportunity to read their poems and teacher to explain their projects.

 

The official award will be given to the teachers during the prize giving Ceremony in Castello di Duino.

 

Projects must be sent as follow:

2 copies by regular mail to Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy). As far as the deadline is concerned, we will take into consideration the postmark, but no project will be acceped, which arrives after the jury has started its evaluation process (soon after the deadline). Possibly also a copy by E-Mail to valeragruber@alice.it.  

 

PUBLICATION OF THE RESULTS

The list of the winners will be published in the website of the competition www.castellodiduinopoesia.org

Winners will be informed by e-mail, phone or normal post.

The prise-giving ceremony will take place on March 23, 2014 in Duino Castle

 

 

Application Form (Section I. and II.)

 

Name , Surname ,

Birth Date, Nationality,

Address, City, Country,

Phone, E-Mail,

Title of the work,

 

Statements:

I declare that the work…. ….is my original work, has never been prized and is unpublished.

I give my permission to its possible publication and presentation to the general audience

I declare that I have not  subscribed to SIAE nor to any other similar Societies, which protect copyrights.

 

Application form (Section III-Schools)

 

Name of the teacher , Surname of the teacher ,

School

List of the participants students

Address of the school

City, Country,

Phone, E-Mail of the school

E- Mail of the teacher

Statements:

I declare that the work…. ….is an original work, has never been prized and is unpublished.

I give permission to its possible publication and presentation to the general audience

I declare that the authors have not  subscribed to SIAE nor to any other similar Societies, which protect copyrights.

 

Info: Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste - Tel. 040 638787E-Mail valeragabriella@gmail.com,

 

www.castellodiduinopoesia.org

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet