Pályázatok, ösztöndíjak
UNESCO.HU

Pályázati lehetőség az UNESCO 2016-2017 évi részvételi programjára / Application for the UNESCO Participation Programme 2016-2017

2016. február 8.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO a részvételi programot (UNESCO Participation Programme, PP) abból a célból hozta létre, hogy a tagállamok nemzeti, regionális vagy szubregionális, az UNESCO prioritásaival és értékrendjével összhangban álló programjait támogassa. A pályázatot kétévente, kétéves ciklusra írják ki, jelen felhívás a 2016-2017-es időszakra vonatkozik.
A pályázatok beadási határideje Magyarországon, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához 2016. június 15.


EN: UNESCO’s Participation Programme provides a means of supporting the national, subregional or regional activities of Member States that are in line with the Organization’s Regular Programme priorities. The programme is biennial, the applications received now should be realised in the 2016-2017 period. Deadline for the submissions in Hungary is 15 June 2016. For more information please visit the UNESCO website.
If you are interested in applying for the UNESCO Participation Programme from outside of Hungary, please contact the relevant National Commission for UNESCO for their application criteria and procedures.


Az UNESCO felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a forrásokat kifejezetten a legkevésbé fejlett országok (LDC), a fejlődő országok, a konfliktus és a katasztrófa sújtotta országok, a kis szigetek fejlődő államai (SIDS), az átalakulóban lévő országok és a végül a közepes jövedelmű országok segítésére kívánják felhasználni.
Kérjük, hogy a pályázatok előkészítésénél vegyék figyelembe, hogy az esetlegesen kiválasztásra kerülő pályázók a megítélt összeget legkorábban 2016 végén kaphatják kézhez, tekintettel arra, hogy az UNESCO központja legkorábban 2016 októbere után tud utalni a nemzeti bizottságok részére, ezt követően – szerződéskötés után – a nemzeti bizottság utalja a pályázónak a megítélt összeget.


Beadási határidő: 2016. június 15.

 

Pályázatokat az alábbi címre várjuk:


UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
EMMI
1054 Budapest Báthory u. 10.
ÉS
info@unesco.hu


 

Pályázható összegek: nemzeti projektekre vagy tevékenységre legfeljebb 26.000 USD, UNESCO besorolás szerint szubregionális vagy interregionális projektre legfeljebb 35.000 USD, UNESCO besorolás szerinti regionális projektre legfeljebb 46.000 USD. További információk az UNESCO régiós besorolásával kapcsolatban:
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/

 

A pályázat tartalmi részének főbb pontjai:
- A projekt megvalósításának záró időpontja legkésőbb 2017. december 31.
- Az UNESCO kéri, hogy projektek előkészítésénél kiemelten vegyék figyelembe az UNESCO prioritásait, különösen a két globális prioritását (Afrika és a nemek közti egyenlőség). Kapcsolódó dokumentumok: 37 C/5, 38 C/5 és 38 C/6 Approved
- További iránymutatást nyújt a mellékelt összefoglaló is (V. és VI. melléklet), mely többek között kiemeli, hogy a projekteknek a korábban felsorolt fejlődő, szegényebb, nehéz helyzetben lévő országok hasznára kell válnia, a projektben a nők részvételére fokozattan szükséges figyelni, valamint a projektnek támogatnia kell a kultúrák közötti és az etnikumok közötti párbeszédet és megbékélést anélkül, hogy előnyben részesítene bizonyos politikai vagy vallási csoportokat.
- Ezen túl a projekteknek hozzá kell járulniuk az UNESCO az adott tagállamban való láthatóságához, meg kell felelniük a szervezet etikai normáinak, és nem lehet összeférhetetlenség a pályázatok és jelentkezők tekintetében (pl. tanulmányi ösztöndíjak esetén).
- Az UNESCO semmilyen finanszírozást nem biztosít a kedvezményezett szervezetek visszatérő költségeihez, illetve olyan felszerelésekre és berendezésekre, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a projekt operatív munkájához.


A pályázható segítségnyújtás formái: A pályázó választja ki a segítségnyújtás formáját, melynek keretében a következők kérhetők:
- pénzügyi támogatás, vagy
- az UNESCO általi lebonyolítás, vagy a Központban, vagy helyben. A segítségnyújtás formája mindkét esetben a következő lehet:
- szakértők és tanácsadók szolgáltatásai, személyi költségek és adminisztratív támogatás nélkül;
- ösztöndíjak és tanulmányi juttatások;
- kiadványok, folyóiratok és dokumentáció;
- berendezések (csak a projekt operatív munkájához kapcsolódóan, a kapcsolódó dokumentumok szerint!)
- konferenciák, találkozók, szemináriumok és képzési programok: fordítási és tolmácsolási szolgáltatások, a résztvevők utazási költségei, tanácsadói szolgáltatások, és más olyan szolgáltatások, amelyeket minden érintett fél (ide nem értve az UNESCO személyzetének tagjai által nyújtott szolgáltatásokat) szükségesnek tart.


A pályázat további feltételei, valamint kiegészítő információk az alábbi, angol nyelvű dokumentumokban érhetők el:
- Részletes pályázati feltételek: 37 C Resolution/72 és Resolution 38C/76 (Annex V)
- Útmutató a részvételi program pályázataihoz: Benchmarks (Annex VI)
- Kapcsolódó UNESCO dokumentumok: 37 C/5, 38 C/5 és 38 C/6 Approved

 

Pályázathoz beadandó dokumentumok:
- kitöltött jelentkezési lap
- magyar nyelvű projektleírás, kapcsolódó dokumentumok, támogató levelek


Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az UMNB csak azokat a pályázatokat továbbítja az UNESCO részére, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek, és amelyeket a Bizottság is továbbításra alkalmasnak ítél.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet