Pályázatok, ösztöndíjak
UNESCO.HU

Pályázati lehetőség az UNESCO 2014-2015 évi Részvételi Programjára / Application for the UNESCO Participation Programme 2014-2015

2014. február 6.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO a Részvételi Programot (UNESCO Participation Programme, PP) abból a célból hozta létre, hogy a tagállamok nemzeti, regionális vagy szubregionális, az UNESCO prioritásaival és értékrendjével összhangban álló programjait támogassa. A pályázatot kétévente, kétéves ciklusra írják ki, jelen felhívás a 2014-2015-ös időszakra vonatkozik.

Az UNESCO kéri, hogy a Világbank besorolása szerint magas éves GDP-vel rendelkező országok ne pályázzanak, valamint kiemelik, hogy a forrásokat kifejezetten a legkevésbé fejlett országok (LDC), a fejlődő országok, a konfliktus és a katasztrófa sújtotta országok, a kis szigetek fejlődő államai (SIDS), az átalakulóban lévő országok és a végül a közepes jövedelmű országok segítésére kívánják felhasználni. Magyarország gazdasága a Világbank jelenlegi besorolása szerint felső-közepes jövedelmű.
A pályázatok beadási határideje Magyarországon, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához 2014. június 30.


EN: UNESCO’s Participation Programme provides a means of supporting the national, subregional or regional activities of Member States that are in line with the Organization’s Regular Programme priorities. The programme is biennial, the applications received now should be realised in the 2014-2015 period. Deadline for the submissions in Hungary is 30 June 2014. For more information please visit the UNESCO website.
If you are interested in applying for the UNESCO Participation Programme from outside of Hungary, please contact the relevant National Commission for UNESCO for their application criteria and procedures.


  • Határidő: 2014. június 30.
  • Pályázatokat az alábbi címre várjuk:

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága

EMMI

1054 Budapest Akadémia u. 3.

ÉS

info@unesco.hu

  • Pályázható összegek: nemzeti projektekre vagy tevékenységre legfeljebb 26.000 USD, UNESCO besorolás szerint szubregionális vagy interregionális projektre legfeljebb 35.000 USD, UNESCO besorolás szerinti regionális projektre legfeljebb 46.000 USD. További információk az UNESCO régiós besorolásával kapcsolatban: http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/
  • A pályázat tartalmi része:

- Az UNESCO kéri, hogy a pályázók fordítsanak kiemelt figyelmet a szervezet fő programjaira (Major Programmes, 37/C5), különösen az Afrika, a fiatalok és a nemek közötti egyenlőség segítésére létrehozott interdiszciplináris projektekre és tevékenységekre.

- További iránymutatást nyújt a mellékelt összefoglaló is (V. melléklet), mely többek között kiemeli, hogy a projekteknek a korábban felsorolt fejlődő, szegényebb, nehéz helyzetben lévő országok hasznára kell válnia, és támogatnia kell a kultúrák közötti és az etnikumok közötti párbeszédet és megbékélést anélkül, hogy előnyben részesítene bizonyos politikai vagy vallási csoportokat.

- Ezen túl a projekteknek hozzá kell járulniuk az UNESCO az adott tagállamban való láthatóságához, meg kell felelniük a szervezet etikai normáinak, és nem lehet összeférhetetlenség a pályázatok és jelentkezők tekintetében (pl. tanulmányi ösztöndíjak esetén).

- Az UNESCO semmilyen finanszírozást nem biztosít a kedvezményezett szervezetek visszatérő költségeihez, illetve olyan felszerelésekre és berendezésekre, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a projekt operatív munkájához.

  • A pályázható segítségnyújtás formái: A pályázó választja ki a segítségnyújtás formáját, melynek keretében a következők kérhetők:

- pénzügyi támogatás, vagy

- az UNESCO általi lebonyolítás, vagy a Központban, vagy helyben. A segítségnyújtás formája mindkét esetben a következő lehet:

- szakértők és tanácsadók szolgáltatásai, személyi költségek és adminisztratív támogatás nélkül;

- ösztöndíjak és tanulmányi juttatások;

- kiadványok, folyóiratok és dokumentáció;

- berendezések (csak a projekt operatív munkájához kapcsolódóan!)

- konferenciák, találkozók, szemináriumok és képzési programok: fordítási és tolmácsolási szolgáltatások, a résztvevők utazási költségei, tanácsadói szolgáltatások, és más olyan szolgáltatások, amelyeket minden érintett fél (ide nem értve az UNESCO személyzetének tagjai által nyújtott szolgáltatásokat) szükségesnek tart.

  • A pályázat további feltételei, valamint kiegészítő információk az alábbi, angol nyelvű dokumentumokbanérhetők el:

- Részletes pályázati feltételek: 37 C Resolution/72 (AnnexIV)

- Útmutató a részvételi program pályázataihoz: Guidelines (AnnexV)

- Az UNESCO 2014-2017-es költségvetése, ebben találhatók információk a szervezet kiemelt programjairól, prioritásairól: 37 C/5 Approved

  • Pályázathoz beadandó dokumentumok:

- kitöltött jelentkezési lap

- magyar nyelvű projektleírás, kapcsolódó dokumentumok, támogató levelek

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az UMNB csak azokat a pályázatokat továbbítja az UNESCO részére, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek, és amelyeket a Bizottság is továbbításra alkalmasnak ítél.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet