Pályázatok, ösztöndíjak
UNESCO.HU

Pályázati lehetőség - UNESCO Részvételi Program 2012-2013, pályázat benyújtási határidő: 2012. február 15.

2012. január 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO a 2011. évi Általános Konferenciáján megfogalmazott célok minél hatékonyabb teljesülése érdekében lehetőséget nyújt a tagállamoknak, hogy az ún. Részvételi Program („Participation Program”, a továbbiakban PP) keretében az UNESCO tevékenységének prioritásaihoz illeszkedő projektjavaslatokat terjesszenek be, melyek megvalósításához pozitív elbírálás esetén az UNESCO is hozzájárul.

 

Pályázás előtt kérjük az UNESCO honlapján elérhető dokumentumok: a részvételi program kézikönyv és a főigazgatói körlevél áttanulmányozását.


Felhívjuk a Tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója az UNESCO financiális nehézségeire való tekintettel, (erről részletesebben tájékozódhat itt és itt) arra kéri a fejlett régióba tartozó tagállamokat - melynek Magyarország is a része - hogy idén tartózkodjanak projektek beterjesztésétől. Ezt figyelembe véve a Magyar UNESCO Bizottság csak nemzetközi eredményeket felmutatni képes, az UNESCO prioritásait figyelembe vevő (Afrika és nemek közötti egyenlőség) pályázatok beérkezését várja.

Az UNESCO-hoz Magyarországról továbbítható tíz nemzeti és három regionális PP-pályázatot a Magyar UNESCO Bizottság elnökéből, főtitkárából és szakértőkből álló zsűri fogja kiválasztani. A pályázatok beérkezésének határideje a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságára: 2012. február 15.

 Kinek és mely esetben érdemes pályázni ?

A pályázó szervezetek körét tekintve nincs szigorú megkötés. Lehet pl. bármilyen civil szervezet, oktatási, tudományos, kutató-, kulturális intézmény stb., vagy annak alegysége, amely a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően működik és képes a beadott program megvalósításáért és az esetlegesen elnyerendő támogatásért teljes anyagi és erkölcsi felelősséget vállalni.

A támogatás maximális mértéke a nemzeti programokra maximum 26-26 ezer USD (de ennyit általában csak a legkiválóbb projekteknek ítélnek oda), szubregionális vagy interregionális programokra 35-35 ezer USD, regionális programokra 46 ezer USD.

Mi szükséges a pályázati dokumentáció beadásához ?

Kérjük a letölthető, angol nyelvű kiírás 1. sz. mellékletében található pályázati adatlapot kitölteni (szerkesztehető formátumban elérhető itt), mellékletekkel ellátni, az adatlap utolsó oldalának alján aláírni, lepecsételni és legkésőbb 2012. február 15-ig elektronikusan (*.pdf és *.doc) és papír formában a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságára eljuttatni.

A kitöltésben segítenek az alábbi megjegyzések (az adatlap kérdéseinek számozását követve):

Az 1. pont fölötti és a 3. pontnál látható téglalapot kérjük üresen hagyni.

A 4. pont kitöltésénél kérjük figyelembe venni, hogy a nyertes pályázatok támogatásának folyósítására 2012 végétől, negyedévente lehet számítani, a projekteknek legkésőbb 2013. december 31-ig kell megvalósulniuk.

Az 5. pontnál a sötétített oszlopot kérjük figyelmen kívül hagyni és csak a táblázat utolsó oszlopát kitölteni.

A 6. pontnál a magyar részről pénzben, munkában, eszközökben stb. hozzáadott erőforrások értékét kérjük beírni.

A 7. pontnál a projektterv részletes leírásának elkészítésében segít a letölthető projektleíras útmutató dokumentum. A 7.(a) kérdéshez vagy csak annyit kell írni, hogy „See attachment”, vagy esetleg egy néhány soros összefoglalót, melynek kifejtése a mellékletben található. A 7.(b) kérdésre adott választ, azaz a költségvetés-tervezetet bele lehet foglalni a részletes projektleírásba (lásd projektleírás-útmutató 4. pontját), de lehet külön mellékletként is, az fontos, hogy teljes összhangban legyen az 5. pontban lévő táblázattal. (Amennyiben a projekttámogatásból nagyobb tárgyi eszköz beszerzésére kerülne sor, akkor az arra vonatkozó árajánlatot is csatolni kell. Kivételes esetben, speciális projekteknél a 7. kérdésre adott válaszok az útmutatóban megadottaknál rövidebbek, egyszerűbbek is lehetnek.)

A 8. pontba kérjük beírni az UNESCO által jóváhagyott 36 C/5 dokumentum vonatkozó bekezdése(i)nek számát.

A 9. pontban kérjük megadni a projekt jellegét (az UNESCO terminológiájában pl. egész Európa számít egy régiónak, egy visegrádi országok közötti együttműködés így tipikusan a szubregionális kategória; amennyiben regionális vagy interregionális vagy szubregionális jellegű projektet kíván benyújtani, kérjük, előtte szíveskedjen kapcsolatba lépni a MUB-titkársággal).

A 11. pontban kérjük megadni intézménye/szervezete pontos, hivatalos nevét, a felelős vezető és a kapcsolattartó elérhetőségeit, elektronikus levelezési címeket, honlapcímet, bírósági bejegyzési számot (pl. alapítvány/egyesület esetében), pontos banki adatokat (IBAN-szám, a számlavezető bankfiók címét is)

A pályázathoz továbbá mellékelni kell egy rövid (max. 120 szavas, vázlatpontos) magyar és angol nyelvű összefoglalót a projekt legfontosabb tulajdonságairól. Valamint meg kell adni a projektjavaslat lényegét leginkább megragadó néhány (max. 6) kulcsszót is.

Ha az útmutató és a mellékelt dokumentumok áttanulmányozása után további információra van szüksége, Titkárságunk készséggel áll rendelkezésére. Sok sikert kívánunk!

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet