Pályázatok, ösztöndíjak
UNESCO.HU

„ENSZ gyermek- és ifjúsági küldöttek magyarországi programja”, pályázat a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága szervezésében

2010. október 18.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, az „ENSZ gyermek- és ifjúsági küldöttek magyarországi programjára” való jelentkezéshez letölthetők innen.

 

További információk: www.youthdelegates.info

 

Pályázati határidő: 2010. november 14.
Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, az „ENSZ gyermek- és ifjúsági küldöttek magyarországi programjára” való jelentkezéshez

Kritériumok

15-18 korcsoport:

 1. Magyar állampolgárság
 2. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik 1993. január 1. és 1996. október 1. között születtek
 3. Aktív közösségi tevékenység: tagság vagy tevékenység civil szervezetben, egyesületben, gyermek-és, vagy ifjúsági önkormányzatban, diákönkormányzatban
 4. Tárgyalóképes angol írásbeli és szóbeli nyelvtudás
 5. Érdeklődés az ENSZ (szervezet, történet, működés) és a gyermekek jogai iránt, tájékozottság a magyarországi és más országokban élő gyermekek helyzetéről

Felelősségek és feladatkörök

A gyermek/ifjúsági küldött megbízásának tárgya:

Igény esetén részvétel a magyar delegáció tagjaként az ENSZ fórumain, az ENSZ Ifjúság Év programjaiban, valamint egyéb, nemzetközi gyermek- és ifjúsági rendezvényen (személyes és/vagy virtuális), ahol a magyar gyermekeket képviselheti.

Jelen kiválasztott küldöttek a Magyar Ifjúsági Tanács megalakulásáig, de legfeljebb 2011. december 31-ig képviselhetik korosztályukat az ENSZ Fórumain. Ez alatt feladatuk, hogy tájékozódjanak és tájékoztassanak a korosztályukat érintő hazai és nemzetközi eseményekről, kérdésekről, rendszeres részt vegyenek hazai gyermekjogi konzultációkon, fórumokon, rendezvényeken. Elvárjuk, hogy ismerje és népszerűsítse az ENSZ és szervei tevékenységét, valamint a gyermek és fiatal küldöttek programot.

A program lebonyolításához az illetékes magyar hatóságok, minisztériumok jóváhagyása szükséges.

A képviselet jellege:

A gyermek/ifjúsági küldött a külföldi tartózkodás során a magyar delegáció tagjaként, annak

szabályait és protokollrendjét betartva, de nem a magyar kormány képviselőjeként vesz részt az üléseken és egyéb programokon.

Kiválasztás módja:

Az elektronikus úton beérkezett anyagok, valamint a szóbeli meghallgatás alapján.

Kiválasztás menete:

- a pályázati anyagok elektronikus módon történő benyújtása határideje 2010. november 14. 24 óráig a youthdelegate@enszmodell.hu címre;

 1. - a pályázathoz szükséges, papír alapú dokumentum postai úton történő eljuttatása esetén, a megérkezés határideje: 2010. november 14. 24 óráig a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület, 1093 Budapest, Fővám tér 8. postai címre, a borítékra kérjük ráírni: „Gyermek és Ifjúsági Küldött Kiválasztás” jelige;
 2. - a beküldött pályázatok alapján a felkért bírálók az elektronikus úton részükre továbbított anyagok alapján 6 munkanap alatt készítik el javaslataikat
 3. - a bírálók 12 munkanapon belül megtartott ülés keretében, a beküldött, a jelentkezéshez kért, valamint az adott téma szerint megírt esszé alapján tesznek javaslatot és döntenek a szóbeli fordulóba jutott jelöltek személyéről;
 4. - a szóbeli fordulóba meghívott jelöltek elektronikus úton legalább 5 munkanappal a szóbeli forduló előtt értesítést kapnak
 5. - A szóbeli meghallgatás időpontja 2010. december 7.
 6. - A szóbeli meghallgatás helyszíne: Magyar Kultúra Alapítvány Székháza, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
 7. - a szóbeli forduló eredményét a bírálók a meghallgatás végén közlik

Bíráló Bizottság:

A Bizottság a programban részt vevő civil szakmai partnerek és felkért állami szervezetek képviselőiből álló, felnőtt szakemberekből és korosztályi tagokból áll.

A bíráló bizottság tagjai csak olyan pályázatot véleményezhetnek, illetve csak olyan jelölt esetében adhatnak javaslatot, akivel szemben nem áll fenn összeférhetetlenség (családi kötelék, azonos szervezetben betöltött tagság). Erről a bizottság tagjainak előzetesen kell nyilatkozniuk.

A kiválasztás lebonyolítása

1. forduló

Jelentkezéshez elektronikus csatolandó dokumentumok

 1. Önéletrajz – Európai uniós Youthpass formátum, fényképes, magyar és angol nyelven
 2. Motivációs levél magyar nyelven, amelyben a pályázó kifejti, hogy milyen céllal és programmal képviselné a magyarországi gyermekeket és fiatalokat az ENSZ fórumain
 3. Angol nyelvű esszé, a kiírásnak megfelelő témában és terjedelemben

Elektronikus vagy papír alapon csatolandó dokumentumok:

 1. Aláírt, eredeti ajánlás a támogató szervezettől, magyar nyelven, a szervezetben végzett tevékenység bemutatásával. (oktatási intézmény, szerv nem lehet, kivéve a diák- és hallgatói érdekképviseleteket).

Elektronikus másolatot - az eredeti, aláírt dokumentum szkennelt formában - a jelentkezési e-mail

címre, ez esetben az eredeti példányokat elegendő bemutatni a szóbeli fordulóban.

VAGY

Az eredeti példányok postai úton való beküldése a megadott határidőig a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület, 1093 Budapest, Fővám tér 8. postai címre, a borítékra kérjük ráírni: „Gyermek és Ifjúsági Küldött Kiválasztás” jelige;

Angol nyelvű esszé elkészítése és benyújtása: „Ha én lennék a magyar ENSZ-nagykövet, a következőket tenném a gyermekekért…”címmel, 3 oldal terjedelemben

Az esszék elkészítése során javasolt, hogy a pályázó támaszkodjon személyes - szűkebb és tágabb környezetének ismeretére épülő, civil- és társadalmi életben szerzett - tapasztalataira.

2. forduló

A szóbeli forduló nyilvános, és angol nyelven zajlik.

A délelőtt folyamán a jelöltek különféle játékos feladatokban vesznek részt, a délutáni órákban a jelöltek a két zsűri előtt – korosztályhoz tartozó, valamint felnőtt szakemberekből álló – előtt bizonyíthatják egy rövid interjú keretében alkalmasságukat. Az interjú során a pályázót esszéjével és a pályázati kritériumok között szereplő témákkal kapcsolatban kérdezi a bizottság.

A 2. fordulóra való felkészüléshez ajánlott anyagok összegyűjtve megtalálhatók a

www. youthdelegates.info honlapon

A bizottság két zsűrije a program végén hirdeti ki döntését, a kiválasztott jelölt(ek) személyét.

Szakmai együttműködő partnereink:

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet