UNESCO.HU

Nők a tudományban Kiválósági Díj 2016_A pályázat beküldésének határideje (elektronikus úton): 2017. január 9., éjfél

2016. november 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A Nők a Tudományban Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat Agrártudományok / Műszaki tudományok / Információs technológia tématerületeken.


Hiszünk benne, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen fontosnak érezzük a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A fiatal kutatók elismerésével szeretnénk sikereiket hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni őket abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2017 márciusában kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

 • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
 • aktív részesei a hazai K+F világnak,
 • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
 • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a jelölt személyes adatait,
 • a jelölt szakmai munkásságának bemutatását (maximum 1 oldalon),
 • a pályázó szakmai önéletrajzát, tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását,
 • két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől.

A pályázat beküldésének módja:

 • A jelentkezési lapot (letölthető a http://nokatud.hu/kivalosagi-dij/ oldalról) és a kért mellékleteket elektronikus el kell juttatni a következő címre: info@nokatud.hu
 • A levél tárgyában fel kell tüntetni a "Nők a Tudományban Kiválósági Díj – tématerület” megjelölést.
 • A pályázat beérkezéséről, illetve eredményéről a pályázó elektronikus úton kap visszaigazolást.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésének határideje (elektronikus úton): 2017. január 9., éjfél

További információ kérhető a következő címen: info@nokatud.hu.

NaTe

 

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet