Nevelésügy
UNESCO.HU

UNESCO Klubok, Központok és Egyesületek

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO Klubok, Központok és Egyesületek különböző társadalmi hátterű emberek csoportjai, akik szilárdan hisznek az UNESCO programjában és célkitűzéseiben, és tesznek is azok megvalósításáért. Az UNESCO számára különösen fontosak ezek a kezdeményezések, mivel így a civil szféra is aktívan bekapcsolódik a Szervezet programjaiba, elősegíti a béke építését és a kölcsönös elfogadásra törekvést.

Az UNESCO céljainak elérésben mindig is fontos szerepet játszottak az önkéntesek és különböző civil kezdeményezésre születő mozgalmak. Az UNESCO szellemiségben történő spontán szerveződésekre való igényt jó példázza az első UNESCO Klub, amely 1947-ben Japánban alakult meg még mielőtt az ország csatalakozott volna a Szervezethez.

Jelenleg körülbelül 3800 UNESCO Klub működik világszerte. Az UNESCO Klubok kezdetben iskolákhoz és egyetemekhez kötődve alakultak meg, de manapság a társadalom minden szegmenséből, kortól függetlenül születnek kezdeményezések. Az UNESCO Klubok tevékenységük tekintetében széles skálán mozognak, mindazonáltal abban egyeznek, hogy az UNESCO Alkotmánya és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szellemében működnek.

Mik az UNESCO Klubok, Központok és Egyesületek céljai?

A Klubok, Központok és Egyesületek feladatait három szóban lehet összefoglalni: oktatás, információ és cselekvés. A Klubok programjai különböző területekhez kapcsolódhatnak, mint pl.: társadalomtudomány területén a drog elleni harcban való részvétel; kultúra kapcsán a kulturális sokszínűség hirdetése.

Az UNESCO szellemiségében a Klubok, Központok és Egyesületek prioritásai:

  • az UNESCO céljainak terjesztése, törekvés programjának kivitelezésére;
  • nemzetközi kapcsolatépítés;
  • a szolidaritás és a tolerancia erősítése a fiatalság körében;
  • oktatási, nevelési feladatok;
  • az ENSZ és az UNESCO nemzetközi évtizedeinek, éveinek, heteinek és napjainak a terjesztése;
  • tájékoztatási feladatok, információk terjesztése.

Példák a cselekvésre: konferenciák és vitafórumok szervezése; demonstrációk és sport programok kezdeményezése; évfordulók, kiemelt napok, hetek, évek és évtizedek ünneplése; információk gyűjtése, rendezése és továbbadása; projektek létrehozása és gondozása; kulturális programok szervezése; társadalmi akciók bonyolítása; a fejlődés támogatása; nemzetközi kölcsönös segítségnyújtás; tanulmányutak szervezése, kapcsolattartás más klubokkal.

Az UNESCO Klubok, Központok és Egyesületek és az UNESCO kapcsolata

A Szervezet annak ellenére, hogy a Klubok, Központok és Egyesületek tevékenységét támogatja, elismeri függetlenségüket és nem szól bele a szervezeti felépítésükbe és programjukba, tehát jogilag és a költségvetés tekintetében függetlenek. Az UNESCO meg kívánja őrizni a Klubok függetlenségét és spontaneitását, mivel a Klubok eredendő lényege, hogy individuumok kezdeményezésére jönnek létre.

Az UNESCO Klubok, Központok és Egyesületek Világföderációja (WFUCA)

A Világföderáció és a további regionális föderációk lehetőséget biztosítanak az UNESCO Kluboknak, hogy egységbe tömörülve hallassák hangjukat a kiemeltebb nemzetközi fórumokon. A Föderáció általános koordinációs feladatokat lát el, és régiók közötti és régión belül programokkal segíti a Nemzeti Föderációk közti aktív együttműködést.

Miért érdemes UNESCO Klubot, Központot és Egyesületet alapítani?

Az UNESCO több évtizedes szakmai tapasztalata és nemzetközi kapcsolatrendszere páratlan lehetőségeket biztosít a csatlakozni kívánó szervezet programjának véghezvitelében. Az UNESCO nevének és logójának használata (nemzeti bizottsági formában) presztízs értékkel bíró, kiváltságos privilégium, ami azt mutatja, hogy a Klub, Központ, Egyesület nemzetközileg elfogadott értékeket képvisel és globális célok megvalósításán fáradozik. Az UNESCO részéről történő folyamatos szakmai és koordinációs segítségnyújtás megnöveli a Klub, Központ, Egyesület lehetőségeit.

UNESCO Klub alapításának szándéka esetén az alábbi adatok megküldésével párhuzamosan fel kell venni a kapcsolatot az adott ország Nemzeti UNESCO Bizottságával:

· az elnök neve;

· a főtitkár neve;

· elérhetőségek: cím, telefon, fax, e-mail;

· prioritások;

· tervbe vett tevékenységek listája;

· szervezeti felépítés, pénzügyi státusz;

· célok és várható eredmények.

Az UNESCO Klub cím elnyerése évenkénti beszámolói kötelezettséggel jár.Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet