Nevelésügy
UNESCO.HU

Tanárok Világnapja 2014: "Fektess be a jövőbe, támogasd a tanárokat!" / World Teachers’ Day 2014: Invest in the future, invest in teachers

2014. október 13.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU A 2014. október 5-i tanárok világnapja alkalmából az UNESCO főgazgatója, Irina Bokova azt üzeni, hogy a szervezet és partnerei azon dolgoznak, hogy minden tanulóval jólképzett, motivált és megbecsült oktatók foglalkozzanak.

A 20. tanárok világnapja alkalmából a Magyar Nyelstratégiai Intézet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságával Polgári nevelés - digitális oktatás, nyelv és módszer címen konferenciát szervezett, az itt elhangzott előadások és kapcsolódó tartalmak hamarosan elérhetőek lesznek a kinevelavegen.org weboldalon.

 

EN "UNESCO and partners working to provide every learner with professionally-trained, motivated and well-supported teachers ..." Irina Bokova, UNESCO Director-General on the occassion of 5 October 2014 World Teachers' Day.


IMG_0397
Fotó: Bazsó Zsombor
A Polgári nevelés - digitális oktatás, nyelv és módszer című konferencia és kerekasztal-beszélgetést a Magyar Nyelstratégiai Intézet és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága az idén 20. alkalommal ünnepelt tanárok világnapja alkalmából szervezte 2014. október 10-én.

 

A vendégeket Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke és Bencze Lóránt, a Magyar Nyelstratégiai Intézet igazgatója, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Nevelésügyi Szakbizottságának elnöke köszöntötte, amelyet a meghívott előadók változatos és érdekes, a konferencia témáját különböző oldalról megközelítő, de számos ponton kapcsolódó előadásai követtek.

IMG_0388
Fotó: Bazsó Zsombor

 

 

Havass Miklós informatikus, a Bolyai Önképző Műhely társelnöke, a NJSZT tiszteletbeli elnöke, a Számalk nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Magyar Mérnök Akadémia tagja "Ki a polgár?" című előadásában a polgár mai értelmezéséből kiindulva a a polgárrá válás folyamatáról és az értékátadásról, ehhez kapcsolódóan pedig a pedagógusok szemléletváltásának és a pedagógia újraértelmezésének szükségességéről beszélt. Az internet mindennapi életünkre, nyelvünkre, és a pedagógiára gyakorolt hatásáról, és egyben annak sikeres felhasználásáról is példákat adott.

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója a tankönyvfejlesztés mai megközelítéséről, a tankönyvek és taneszközök összeállításának szempontjairól, új fejlesztési irányairól és kapcsolódó feladatairól tartott előadást, közte a digitális tartalmak tananyagok szerepéről is.

Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár informatikai és információs főigazgató-helyettese "A tünékeny internet és az okatatás (A hazai internet-archiválás hiányának hatása az oktatásra)" címmel az internetes weboldalak gyors változásai, és az archiválás hiányábó eredő problémák oktatási-kutatási vonatkozásit vázolta föl, majd bemutatott egy életképes tervet is a probléma megoldására.

Mihályi Endre matematika, rajz, művészettörténet szakos középiskolai tanár és közgazdász "Vajon igaz-e, hogy mindent tudunk?" címmmel tartott előadása a köznyelv és a digitális világ kapcsolatából kiindulva vetett fel érdekes kérdéseket a jelennel, jövővel és az oktatás szerepével kapcsolatban.

Sályiné Pásztor Judit egyetemi adjunktus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központtól a az anyanyelvi nevelés és a tanárképzés feladatairól, kihívásairól és lehetőségeiről adott elő.

Prószéki Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora, kutatási és innovációs dékán-helyettes (PPKE Információs és Technológiai és Bionikai Kar) "Adat és információ - tegnap és ma" címmel azt a kérdést járta körül, hogy mi is az információ, és hogy a mai ember a számtalan különböző adattal felvértezve valójában többet tud-e, mint elődei.

IMG_0597
Fotó: Bazsó Zsombor

Z. Karvalics László kandidátus, egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kulturális Örökség és Humán Információtudomány Tanszék), az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Kommunikációs és Információs Szakbizottságának elnöke "Digitális kultúra és pedagógia: metszéspontok története" címmel a digitális kultúra az oktatást és nevelést érintő legújabb kihívásait foglalta össze, a kortárs neveléstudomány sarkalatos dilemmáit jelenítette meg a három írástudás-kategória legfrissebb darabjainak áttekintésével, vaalmint beszélt arról, hogy a pedagógia és információs kultúra közeledésénekés szaporodó érintkezési pontjainakma már elsősorban a jövőállapotra való felkészülés az igazi tétje: egy új technológiai környezetben a hagyományos írástudások világa is rohamosan átalakul.

A konferencián rövid előadást tartott Hoffmann István, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi tanár is, valamint Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár is beszélt a közoktatás és a tanárképzés mai feladatairól, módszereiről.

 

Az elhangzott előadások hamarosan elérhetőek lesznek a kinevelavegen.org honlapon.

IMG_0383

Fotó: Bazsó Zsombor

 

 

Tanárok világnapja 2014.


Invest in the future, invest in
teachers!


"Az UNESCO
partnereivel azon munkálkodik, hogy minden tanulót ellásson szakmailag képzett,
motivált és megfelelő támogatással bíró tanárral..
."
Irina
Bokova, UNESCO főigazgató

 

A tanárok befektetést jelentenek az ország jövőjébe. Azt, hogy a ma gyermekei mivel szembesülnek felnőtt életükben, nem lehet megjósolni, ezért a ma és holnap tanárainak olyan készségekkel, tudással és támogatással kell bírniuk, amely lehetővé teszi számukra, hogy megfeleljenek a fiatalok különböző tanulási igényeinek. A pedagógusok elengedhetetlenek az egyetemes, mindenki számára elérhető minőségi oktatáshoz; központi szerepet játszanak a jövő generációk értelmének, gondolkodásmódjának, attitűdjeinek formálásában, hogy a ma fiataljai meg tudjanak birkózni az új globális kihívásokkal és élni tudjanak a felmerülő lehetőségekkel. Az innovatív, befogadó és eredményekre összpontosító tanítás alapvető fontosságú 2015-re és azon túl is, ha azon vagyunk, hogy a lehető legjobb lehetőséget biztosítsuk gyermekek, fiatalok és felnőttek millióinak világszerte.

Ebben az évben október 5-én ünnepeljük a 20. alkalommal a tanárok világnapját. A nap a tanárok jogállásáról szóló tanárok 1966-ban elfogadott ILO / UNESCO ajánlásnak állít emléket.

Sok országban a tanárhiány is aláássa az oktatás minőségét. Az osztálytermekből világszerte 1,4 millió pedagógus hiányzik az UNESCO Statisztikai Intézete szerint, pedig kiemelt szükség volna rájuk az általános az alapfokú oktatás biztosításához.

A számok okozta kihíváshoz hozzáadódik a minőségé is: a pedagógusok túl sokszor kényszerülnek arra, hogy megfelelő eszközök, megfelelő képzés nélkül végezzék munkájukat. A tét nagy, hisz egy olyan globális tanulási válsággal kell szembenéznünk, ahol 250 millió gyermek nem sajátíthatja el az olvasás és írás alapvető készségeit.

Ahogy 2015 egyre jobban közeledik, és vele az új fejlesztési menetrend is alakul, alapvető fontosságú, hogy a pedagógusok továbbra is prioritások közt szerepeljenek.

Az oktatásra vonatkozó 2015 utáni fejlesztési agenda globális tematikus konzultációja megállapította a tanári hatékonyság elősegítésének alapfeltételeit, ezek:

a foglalkoztatás jó körülményei, beleértve a megfelelő szerződéseket és a fizetéseket, jövőbeli kilátásokat és szakmai előmenetelt;

a munkahelyi környezet jó körülményei, hiszen a megfelelő iskolai környezet segíti a tanítást;

magas színvonalú pedagógus elő- és továbbképzés
az emberi jogok és az inkluzív oktatás elvein alapulva;

hatékony menedzsment a tanárok felvételét és kihelyezését is beleértve.

A nemzetközi közösségnek és a kormányoknak közösen kell fellépnie a pedagógusok és a minőségi tanulás támogatásáért világszerte, de különösen azokban az országokban, ahol a legtöbb korai iskolaelhagyó gyermek van.

Az idei tanárok világnapján az UNESCO partnereivel felhívást intéz mindenkihez azért, hogy terjesszék az üzenetet: a pedagógusokba való befektetés kulcsfontosságú.

Hiszen végül is, egy oktatási rendszer csak annyira lehet jó, mint a pedagógusai.

Forrás: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday-2014 

 

poster


Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet