Nevelésügy
UNESCO.HU

Örökségi tanárképzés Budapesten és Veszprémben 2010 májusában

2010. május 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága és a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága a Magyar UNESCO Bizottság támogatásával térítésmentes módszertani képzéseket szervez, amelyek célja a világörökség és a szellemi kulturális örökség beépítése a kötelező tananyagba. A budapesti képzés időpontja május 25., a veszprémi képzésé május 27., további részletek a www.vilagorokseg.hu honlapon találhatók.


Az örökségi képzés elsődleges célja nem a lexikális ismeretek további felhalmozása, hanem a különböző hazai és nemzetközi példákon keresztül saját értékeink megbecsülésére, valamint más kultúrák iránti nyitottságra és toleranciára való nevelés és egy örökségtudatos szemléletmód kialakítása.

Öt tantárgy (történelem, földrajz, angol, rajz-vizuális nevelés és ének-zene) óratervei kerültek kidolgozásra a világörökség és a szellemi kulturális örökség elemeinek bevonásával. Az óratervek részletesen kidolgozott feladatokat, valamint a témákhoz tartozó képeket, Internet-linkeket és videofelvételeket tartalmaznak, amelyeket a szaktanárok idejük és kedvük szerint változtathatnak, rövidíthetnek, bővíthetnek, vagy egész egyszerűen a meglévő formában felhasználhatnak a tananyag megfelelő csatlakozási pontján.

Az óratervek kidolgozása folyamán az alábbi szempontok érvényesültek:

  • minél aktívabb részvétel a gyerekek részéről
  • motiváló feladatok
  • az világörökségi és szellemi örökségi példák kiválasztásában nagyfokú tanári szabadság;
  • valamint, ahol lehetséges: minél nagyobb teret adni a diákok kreativitásának, fantáziájának
  • a tananyag személyessé tétele
  • páros, kis csoportos feladatok alkalmazása.
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet