Nevelésügy
UNESCO.HU

Olvasás világnapja - Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány tevékenysége / International Literacy Day- Activities of the Éva Janikovszky Literary Foundation

2014. szeptember 8.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU Janikovszky Éva írónő tiszteletére, irodalmi munkásságának gondozására, szellemi hagyatékának ápolására 2004 áprilisában jött létre a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány, amely a szellemi örökség megőrzésén és továbbvitelén túl feladatának tekinti a felnövekvő nemzedék irodalmi műveltségének formálását, az olvasás-írás népszerűsítését.

EN The Éva Janikovszky Literary Foundation was created in the writer's honour in April 2004 in order to act as a custodian of her literary work and to nurture her intellectual heritage. Besides its responsibilities in preserving and passing on this spiritual heritage it also regards as its tasks the shaping of a literary awareness in young people and the popularisation of reading and writing.


HU Az Alapítvány az általános célok elérése érdekében részt kíván venni az irodalomoktatás, nevelés, ismeretterjesztés különböző folyamataiban, kulturális programokban, tudományos és szakmai tevékenységekben.
Irodalmi pályázatok szervezésével és meghirdetésével segíteni és öztönözni kívánja elsősorban a fiatalok körében az olvasást és a gondolatok írásműben való megfogalmazását és kifejezését.

EN In the interest of achieving these general aims, the Foundation wishes to participate in the teaching of literature, the various processes of schooling and public education, cultural programmes and academic and professional activities.

Through the organising and announcement of literary competitions it wishes to assist and instil, primarily among young people, reading and the formulation and expression of thoughts in literary works.


Született olvasó / olvasó született

A Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány mozgalmat indít az olvasás hatékony elsajátításáért

Indítékok

Nem csupán nemzetközi vizsgálatok ébresztenek rá bennünket arra, hogy valami nem jól működik az olvasás és szövegértés területén. A PISA teszteken elért gyenge eredmények nélkül is tudjuk, hogy a magyar iskolások negyede nem tanul meg írni-olvasni, ők 16-18 évesen – vagy még korábban – funkcionális analfabétaként hagyják el az iskolapadot.

Okok

Az olvasás a sikeres élet kulcsa, így az iskolában elért jó eredményeké is. Vannak olyan gyerekek, akik azért rossz tanulók, mert vagy nem tudják elolvasni, vagy nem értik meg a tananyag szövegét, a kérdéseket, a feladatokat. Az olvasás azonban nem csak az iskolai feladatvégzés szempontjából fontos: segítségével fejlődik a memória, a képzelőerő, a gondolkodás, bővül a tapasztalatok köre, árnyaltabbá válik az érzelemvilág. Mindezek olyan dolgok, amelyek az iskolán túl az élet számos más területén is rendkívüli jelentőséggel bírnak.

Célok

Egy olvasó és olvasni szerető gyermek esélyt kap arra, hogy árnyaltabban lássa a világot, hogy jobban értse saját magát és a környezetét, hogy képes legyen mások érzéseit, gondolatait megérteni.

Egy jól olvasó és olvasni szerető gyermek hatékonyabban gondolkodik, eredményesebben kommunikál, jobbak az információ-feldolgozáshoz kapcsolódó képességei. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy önbizalommal, magabiztosan mozogjon egyre bonyolultabbá váló világunkban.

A mozgalom egy világszerte elterjedt és eredményesen működő program magyarországi meghonosítását tűzi ki célul, mely az olvasás, az olvasnivalók, a könyv szeretetétére ösztönöz. Teszi ezt úgy, hogy a lehető legtöbb információt, eszközt, ötletet adja a szülők, nagyszülők kezébe annak érdekében, hogy már a születés pillanatától képesek legyenek erre motiválni, felkészíteni a gyerekeket.

Első lépések

Sok szülő nem tudja, hogyan válik jól olvasóvá a gyermeke. Általában úgy gondolják, hogy az olvasástanulás kisiskolás-korban kezdődik, és nem veszik figyelembe azokat az ismereteiket, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a szövegértés számos komplex értelmi és érzelmi képességet igényel, amelyek mind-mind sok és sokféle tapasztalaton alapulnak.

Sokak számára meglepő lehet, hogy az út az olvasás szeretete felé csecsemőkorban kezdődik. Az elmúlt húsz évben nagyon sokat tudtunk meg arról, hogyan fejlődnek és hogyan tanulnak a gyerekek. A kutatási eredmények erős kapcsolatot mutatnak a kora gyerekkori tanulási tapasztalatok és élmények, valamint az iskolai tanulási képességek között.

A Janikovszky Éva Alapítvány ezeket az új ismereteket szeretné a mozgalom segítségével meghonosítani és népszerűsíteni. Ennek érdekében széleskörű együttműködést tervez minden érintett szervezettel, csoporttal, személlyel a gyermekkönyvkiadók és -könyvtárak széles körétől kezdve a művelődési házakon és oktatási intézményeken át a témát kutató szakemberekig és szülőkig.

Az első lépéseket az informatika eszközeinek segítségével tesszük meg: facebook oldal és honlap indításával, melyeken keresztül megkezdjük a kutatási eredmények népszerű ismertetését. Az új tudás mellé hasznos és gyakorlatias módszertani tanácsokat, ötleteket adunk a szülőknek, nagyszülőknek, és persze olvasnivalókat ajánlunk. Bemutatunk ismert személyiségeket, akik hasznosítják a program eredményeit, elmondják véleményüket, ötleteiket.

Szórakoztatva tanító, ötletesen hasznos partnerei kívánunk lenni mindenkinek, aki velünk együtt vallja, hogy minden gyerek olvasónak született.

Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány – www.janikovszkyeva.hu

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet