Nevelésügy
UNESCO.HU

Az Ökoiskola hálózat legfrissebb hírei / Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools

2015. február 23.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO fenntartható fejlődésre nevelés hazai megvalósítói között kiemelt szerepet játszik az Ökoiskola hálózat, melynek legfrissebb hírei alább olvashatóak. További információk elérhetők az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján.

EN: Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools are available below in Hungarian. Eco-schools are part of the-ENSI network of eco-schools, their goal is to represent the idea of sustainability in public education. For more information on the Hungarian Eco-schools please visit the webpage of the Hungarian Institute of Educational Research and Development.

 
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Hírlevele

2015.02.23.
Az ÖkoiskolaHálózat 399. Hírlevele

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

2. TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

3. A kedves egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! – tisztelet Semmelweis Ignácnak –
tanulmányi verseny

4. Cselekvés a szolidaritás jegyében - magyar résztvevőket keresnek a nemzetközi iskolai pályázatra 

5. Idén májusban lesz a TeSzedd! szemétgyűjtési akció

6. Erasmus+ in-service training courses - angol nyelvű felhívás

7. Agenda 21 NOW! 2015 - angol nyelvű felhívás


1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001, XXI. századi közoktatás (fejlesztés koordináció) II. szakasz keretében készült kutatási háttéranyagok az Ökoiskolai nevelési-oktatási program fejlesztését készítették elő.

Néder Katalin - Saly Erika - dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2013/06/Hazai_es_nemzetkozi_KN__tanulmany_vegleges.pdf

Saly Erika - Nemzetközi és hazai környezeti nevelési tapasztalatok összefoglalója:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/saly_erika__nemzetkozi_es_hazai_kornyezeti_nevelesi_tapasztalatok_osszefoglaloja.pdf

dr. Szentpétery Lászlóné: Jane Goodall hatása egy általános iskolára: http://www.ofi.hu/sites/default/files/ofipast/2013/06/Jane_Goodall_-_tanulmany.pdf 

 

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program 2015-ben válik nyilvánossá és elérhetővé minden közoktatási intézmény számára. A programhoz 10 partnerintézmény 60 pedagógusa 100 modul kidolgozásával járult hozzá, ezek
a modulok segíti az általános- és középiskolák tartalmi-módszertani megújulását.

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programot – a többi TÁMOP 3.1.1. keretén belül kidolgozott nevelési-oktatási programmal együtt – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai 2015. május 29-én, egy konferencia keretén
belül mutatják be.


2. TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem 

Az "Innovatív iskolák" pályázat az egyeztetések után végleges formájában megjelent, a http://palyazat.gov.hu/doc/4432 linken lehet a teljes pályázat szövegét elolvasni. A pályázatot 2015. február 20. - március 20.
között lehet benyújtani.

 

3. A kedves egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! – tisztelet Semmelweis Ignácnak –
tanulmányi verseny

A verseny menete:

1. 3 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők 2015. március 29-ig. A jelentkezési szándékot a semmelweis@mail.lovassy.hu
címre kérjük jelezni, az iskola, a csapat tagjai nevének, valamint a csapat elektronikus elérhetőségének megadásával.

2. A jelentkezett csapatok elkészítenek egy max. 30 000 karakter – szóközökkel – (+ táblázatok, ábrák, képek) terjedelmű jeligés dolgozatot.
Ennek címe: Kedves Egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! A dolgozatok témaköre kiterjed az egészség-betegség-megelőzés komplex élettani, mentális, szociológiai, jogi és etikai területeire. A pályázatot 2015. május
24-ig
kell elektronikusan beküldeni a Lovassy László Gimnáziumba a fenti email címre (semmelweis@mail.lovassy.hu).

3. A pályaműveket a Szakmai zsűri bírálja el az alábbi szempontok figyelembevételével:

- A fölvetett kérdés (probléma) pontos megfogalmazása


- A fölvetett probléma (kérdés) ötletessége, eredetisége


- Az irodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások)


- Nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága

 

4. A Szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak, legeredetibbnek ítélt 16 pályázatot. (Amennyiben ennél kevesebb dolgozat érkezik, 8 pályázat kiválasztása történik)

5. A pályázók értesítése a tanév vége előtt, 2015. június 21-ig megtörténik.

6. A nyertes csapatokat, felkészítő tanáraikkal együtt a szervezők meghívják a verseny 2. fordulójába

- Ennek időpontja: 2015. október 16-a (péntek).


- Helyszíne: Lovassy László Gimnázium, Veszprém


- A verseny érdekes, játékos, komoly és kreativitást is igénylő feladatokból áll. A 16 (vagy 8) csapatból párokat sorsolunk, s egyenes kiesési rendszerben zajlik a vetélkedés (16 csapat esetén 4, 8 csapat esetén 3 fordulóban). Az egyes fordulók 30 percesek, egyre nehezebb feladatok megoldására kerül sor.

- A döntőbe jutott 2 csapat max. 5 percben bemutatja a pályamunkáját is, ennek előadásmódját is értékeli a zsűri; majd további feladatok megoldása során alakul ki a végső helyezés.

- A díjátadásra a verseny helyszínén kerül sor. Az I. és II. díj mellett a Szakmai zsűri egy III. díj odaítéléséről is dönt. A döntés során a 2.
fordulóban nyújtott teljesítményt, főként a kreativitást igénylő feladatokban mutatott teljesítményt veszik figyelembe.

- Különdíjként az I. és II helyezett csapatok tagjait, valamint a különdíjasokat a Semmelweis Egyetem vendégül látja egy napra, bemutatja a Kerpel-tehetséggondozó programját, lehetővé teszi intézmények, klinikák
látogatását.

A verseny anyaga:

- Semmelweis Ignác élete


- A betegségek megjelenése a művészetben


- A középiskolai tananyagból: Az ember szervezete és egészsége, ökológiai alapismeretek, genetika, epigenetika


A verseny támogatói: Semmelweis Egyetem, Roche Magyarország, MTA


4. Cselekvés a szolidaritás jegyében - magyar résztvevőket keresnek a nemzetközi iskolai pályázatra

Az aces, a Közép-Európai Iskolák Akadémiája (Academy of Central European Schools), pályázatot hirdet határokon átívelő iskolai projektekre és iskolák közötti együttműködésekre.

“Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!” - ez a mottója az idei év határokon átívelő pályázati kiírásnak, melyet nyolcadszorra hirdeti meg az aces, a Közép-Európai iskolák akadémiája. A pályázat iskolai tanárok és tanulók számára szól, célja, hogy a résztvevők nemzetközi partnerekkel közösen egy projektet hozzanak létre. A pályázatokat január 15-étől április 15-éig várják. A legjobb ötletekkel versenyző iskolák támogatásban
részesülnek.

aces – Közép-Európai iskolák akadémiája

Az aces iskolai hálózatot, melynek tizenöt ország a tagja, az ERSTE Alapítvány hozta létre 2006-ban. A kezdeményezés a szlovák VČELÍ DOM-mal együttműködve, az osztrák non profit szervezet, az Interkulturelles Zentrum koordinálása alatt működik, és minden résztvevő országban a helyi oktatási és kulturális minisztérium támogatja. Az aces hálózat a közép- és délkelet-európai régióra terjed ki, és célja, hogy lehetővé tegye és erősítse a fiatalok között az interkulturális párbeszédet és az együttműködést, valamint létrehozzon egy hálózatot, mely segíti a tudásmegosztást, a közös tanulást és a fejlődést. Eddig 25 000 diák és 3600 tanár vett részt az aces programban. Magyarország 2006 óta tagja az aces hálózatnak, és eddig több mint negyven iskolával vett részt a programban.

A 2013-as pályázati évben a leginnovatívabbnak ítélt projektek egyike lett a magyar baktalórántházai Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium „Media Hypnoses” elnevezésű projektje. A magyar iskola egy koszovói és egy montenegrói iskolával közösen dolgozott a pályázaton. A döntés indoklásaként a zsűri a csapat lelkesedését, a kiemelkedő prezentációt és a három iskola közötti kiváló együttműködést emelte ki.

„Nagyszerű élmény volt az elmúlt év, a diákok és mi is rengeteget tanultunk a projekt során. Reméljük, hogy a magyar győzelem minél több iskolát buzdít majd arra, hogy ezen a pályázaton elinduljon” – mondta el a
baktalórántházai iskola képviselője.

A 2015-ös év témaköre: Szolidaritás

Minden ember egyenlő, de nem mindenki indul egyenlő esélyekkel. Sajnos ilyen-olyan okok miatt vannak hátrányos helyzetben élők: speciális szükségletűek, szegények, és olyanok, akik származásuk vagy más okok miatt
kirekesztettek. Az aces egy olyan társadalomért dolgozik, amelynek tagjai törődnek egymással és nem csupán a saját jogaikért
küzdenek, hanem felelősséget éreznek a közösség minden tagjáért. „Az aces a jogegyenlőséget és az egyenlő mértékű felelősségvállalást tűzte ki céljául. Mivel az aces egy nemzetközi hálózat, ezért arra ösztönzi a résztvevő tanárokat és tanulókat, hogy saját helyzetükön és életükön túl egy tágabb, nemzetközi látásmódot tegyenek magukévá. Más országokban élő emberekkel megismerkedni és barátkozni, hazánkat egy új megközelítésből szemlélni – ezek mind a kritikus gondolkodást, az empátiát
és a szolidaritást fejlesztik, és nem utolsósorban pedig kellemes időtöltés” – mondta Robin Gosejohann, az ERSTE Alapítvány projekt
menedzsere.

Egy pályázat – sok nyertes

2015. január 15-e és 2015. április 15-e között lehet más országok iskoláival közösen pályázni egy közös projekttel. A
pályázatban 12 és 17 éves közötti tanulók vehetnek részt. A pályázás módjáról az alábbi internetes oldalon található eligazítás: http://www.aces.or.at/howtoapply.

A közös projektekhez az aces honlapján lehet partner iskolákat keresni (www.aces.or.at/partnerfinder).
A legjobb ötleteket és a díjazottakat egy nemzetközi bizottság választja ki. A nyertesek támogatásban részesülnek, hogy a határokon átívelő projekteket megvalósíthassák. A kiválasztott projektek képviselői nemzetközi találkozókon ismerhetik meg a többi nyertest, melyek kiváló alkalmat teremtenek a nemzetközi tapasztalatcserére és a közös tanulásra
is.

Részletek:

A pályázat témaköre: Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!

Pályázat leadási határidő: 2015. április 15.

Partner országok: Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Kosovo, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

Kapcsolat:

Interkulturelles Zentrum

Rebecca Zeilinger

E-mail: rebecca.zeilinger@iz.or.at

Phone: +43/(0)1/586 75 44

További információk: http://www.aces.or.at


5. Idén májusban lesz a TeSzedd! szemétgyűjtési akció

2015. május 15. és 17. között lesz a TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétgyűjtési akció. A most ötödik alkalommal sorra kerülő TeSzedd! akció kapcsolódik az Európai Bizottság által kezdeményezett Tisztítsuk meg Európát! nemzetközi szemétgyűjtési
akcióhoz.

A háromnapos TeSzedd! akciót az Földművelésügyi Minisztérium megbízásából ebben az évben is az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) szervezi.

A múlt évben 180-200 ezerre nőtt azok száma, akik a TeSzedd! akció keretében gyűjtötték a szemetet az országban, tavaly 2200 tonna szemet szedtek össze az önkéntesek.


6. Erasmus+ in-service training courses - angol nyelvű felhívás

Join our Erasmus+ in-service training courses for staff in education and training. All of our courses can be fully funded by Erasmus+ programme KA1 mobility projects for education and training staff. Special sessions can be arranged for groups
of more than 6 persons!

European Project Management


Evaluation and Quality Assurance in education and training


European Qualification Framework and ECVET


Quality management in education and training. ISO 9001 & ISO 29990 new


Stress Prevention in Schools and Training Organisations


New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication


New Teachers for New Competencies: Personal competencies, teamworking and time management


Inclusive Education new


Innovative Teaching Methods new


Education for sustainable development new


ICT in education new


Intercultural competenciesWe offer a high quality learning experience and a social programme tailored to our learners’ needs and desires. We provide high qualified and experienced tutors, state-of-the-art learning material, highly participatory and interactive teaching methods, sound assessment and validation procedures. The language of our courses is English. Our trainers
are qualified with experience in adult training. The courses are organised in Piraeus, the port of
Athens and Isthmia, a summer resort by the sea in the Corinthian Gulf.

All our training courses are designed following the principles of ECVET and can be used for the transfer and accumulation of learning
outcomes. Our trainees get the certificate of attendance, the Europass Certificate Supplement and the Europass Mobility Certificate.

How to get a grant

You can ask a grant from your National Agency for Erasmus+. The next deadline for presenting grant
applications is on 4/3/2015. For your convenience we have set up a FAQs session in
our web-site to support you in preparing your grant application. Our consultants are happy to provide you further assistance.


The mobility grants for a visit in Greece include:

Support to travel cost

It is based on distance from your place to destination. You can use the distance calculator.For travel distances
between
Euros per participant
For example
500 – 1999 km
275
Central and Eastern EU
countries
2000 – 2999 km
360
Western and North
countries (Spain, Portugal, UK, Ireland, Scandinavia)
3000 – 3999 km
530
Some cities in
Scandinavia, Madeira, Canarias
4000 km and more
820
Iceland, Azores 

Individual support

It is based on number of days. For Greece the amount for individual support will range between 70 –
140 euros per day and will be announced by your National Agency.

Training fee

You will get support for the training fee, to attend structured training courses of staff in school
education and in adult education. It is based on number of days, 70 euros per participant per day. The support that you will get from Erasmus+ grant will fully cover our training fees, which is 350 Euros for a five days
training course.


 


Register
here


 


Few words about IDEC

IDEC is a company committed to quality, innovation and European cooperation. We firmly
believe that European cooperation including mobility, exchanges and mutual learning has strong benefits to individuals and European Community, contributing to building of a common European identity. That is why we are
concentrating our efforts to serve in practice European cooperation: we participate in European projects; we cooperate with colleagues to develop training courses and materials with a real European dimension; we organize
transnational training courses. IDEC offers you the possibility to attend high quality training courses, participate in study visits, observation periods and job shadowing. In parallel you will share social and cultural
experiences and spend an enjoyable time in Greece.


We provide training courses for professionals in education and training, including staff and
teachers/trainers in educational institutes of all levels, as well as staff from companies working in the field of education and training.

We treat our learners as guests, we provide a rich social programme; we are doing our best to meet
your expectation and to offer an experience that you will remember for a long time. We do hope that you will take advantage of our offer and discover it by yourself.

Looking forward to hearing from you.

Yours sincerely: Lila Anthopoulou

IDEC SA

Iroon Polytechneiou 96

18536 Piraeus

tel: 0030 210 4286227

fax: 0030 210 4286228

URL: http://www.idec.gr

email: lila@idec.gr  

 

7. Agenda 21 NOW! 2015 - angol nyelvű felhívás

Road to 2050:

What the world should be like, what the world could be like ...

An invitation for teachers and students to the next global Internet Conference for students aged 14+

www.agenda21now.org
19 March 2015, 00:00 - 24:00 h UTC (check what this is in your local time on our website).

Dear educators, dear students, dear interested reader,

Today it is time to invite you to take part in our next global Internet Conference "Agenda 21 NOW!".

During our conferences a large number of students from many countries on all continents (except Antarctica) come together and discuss about sustainable development in the early 21st century.

A conference? Yes, Agenda 21 NOW! is a true conference taking place on the Internet, with conference rooms, moderators, international experts, workshops and really many registered participants who will be waiting to
get into serious discussions with you. During 24 hours on 19 March 2015, from
00:00 to 24:00 h UTC.

The conference this year will be a conference about sustainability seen from the result. What could a sustainable world in 2050 look like, when today's 15-year-olds are 50? And how can we achieve that? As we all know,
things don't always develop in the good way. How can we avoid a wrong direction? Let us discuss different scenarios for 2050. What could be your contribution to a sustainable 2050?

Take part in our next conference! The conference is open exclusively for registered participants. Visit our website www.agenda21now.org
to sign up now. It is easy!

A lot more information for teachers and students is available on our website www.agenda21now.org.

To distribute our invitation at your school you are welcome to download and print our poster:

www.agenda21now.org/2015poster.pdf.

And if you have questions, please write to us.

We hope to see you on the net on 19 March!


Regards,

Martin Jarrath
and the Agenda 21 NOW! team

Agenda 21 NOW! is a project of the German UNESCO Associated Schools

and the UNESCO Baltic Sea Project

www.ups-schulen.de
www.b-s-p.org

 

Contact address:

Martin Jarrath

Agenda 21 NOW! coordinator

c/o Kurt-Tucholsky-School Flensburg

D-24943 Flensburg

Germany

Phone +49 461 851350

Fax +49 461 851378

E-mail info@agenda21now.org

www.agenda21now.org


 


___________________________________________________________________________


Kérjük, a megjelenésre küldött
híreket a továbbiakban doc vagy docx


formátumban küldjék! Köszönjük!


 


A hírlevélben megjelent
hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu,
vagy a neder.katalin@ofi.hu
címen.
ImpresszumMagyarországi Ökoiskolák Hálózata

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

tel: 1/2357249

fax: 1/2357242

email: varga.attila@ofi.huÖn hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára
feliratkozni, onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel
oldalon tud.Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3207 példányban.

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
 

 

Az ÖkoiskolaHálózat 398. Hírlevele


 

2015.
február 10.

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei 

2.   „A dunai árterek élővilága - a Vízkelői-tó sorsa és jelene” – előadói est Szigetmonostoron a Klímapark projekt keretében

3. Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2015

4. Sustainable Food Project, Expo Milano 2015 - angol nyelvű pályázati felhívás

 

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

HON- ÉS NÉPISMERETET TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MŰHELYE

Kedves Kollégák!

A hon- és népismeret alig több mint egy évtizede kapott helyet a tantárgyak között. Több szempontból indokolt a jelenléte a nevelési/oktatási folyamatban.

Bemutatja a nemzeti kultúránk fontos részét képező hagyományos magyar népi kultúra főbb területeit.

Kiemelkedő szerepet tölt be a szülőföld szeretetének megerősítésében, nemzeti örökségünk megbecsülésére nevelésben.

Rendszerbe foglalja a különböző műveltségterületeken felbukkanó néprajzi részismereteket.

Sokan, sokféle alapképzettséggel tanítják ezt a tantárgyat, mégis összeköti jelentős részüket az ismeretek élményszerű
közvetése iránti elkötelezettség. Számos intézményben alakult ki olyan jó gyakorlat, amely minden hon- és népismeret tanár számára értékes tudást, munkájában komoly segítséget biztosíthat.

A hon- és népismeret tantárgy kerettantervi előírásairól, iskolán belüli helyzetéről, az oktatás lehetőségeiről, a szakmai támogatás rendszerének kialakításáról szeretnénk párbeszédet indítani.


Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5-ös projektje 2015. február 27-én szakmai napot szervez a hon- és népismeret tanároknak, amelyre várunk minden olyan kollégát, aki szívügyének tekinti a népi kultúra, a helyi hagyományok közvetítését, örömmel fogadná a segítséget, a hasznosítható, adaptálható ötleteket, és szívesen megosztaná tapasztalatait másokkal.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat az alábbi linken elérhető jelentkezési lapon jelezzék:

http://ofi.hu/jelentkezes-hon-es-nepismeretet-tanito-pedagogusok-szakmai-muhelye
A jelentkezéseket a regisztráció sorrendje alapján tudjuk fogadni a létszámkeret erejéig. A rendezvény budapesti helyszínéről, kezdési időpontjáról és programjáról e-mailben küldünk értesítést.

A programmal kapcsolatban Dr. Baksa Brigittától kérhetnek felvilágosítást:

+36 70 376 9696;baksa.brigitta@ofi.hu.

Iskolai Közösségi Szolgálat: kutatási eredmények és jó gyakorlatok konferencia - 2015. február 20.

Részletes program:
 


10:00–11:10
Megnyitó, plenáris
10:00–10:10
Köszöntő, megnyitó

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta, a Kutatási, Elemzési és Értékelési
Igazgatóság igazgatója, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
10:10–10:30
Dr. Horváth Zsuzsanna, Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet
10:30–10:50
IKSZ kutatások, tapasztalatok

Dr. Bodó Márton, tudományos munkatárs Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
10:50–11:10
A Pedagógus Kar szerepe az iskolai
közösségi szolgálat programjában

Dr. Zalay Szabolcs, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének tagja
11:10–11:30
Kávészünet
11:30–11:50
Serdülőink és a közösségi szolgálat

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató, a Megyervárosi Általános Iskola és
Gimnázium főigazgatója, Pécs
11:50–12:10
Önkéntesség, közösségi szolgálat a fogadó
intézmények szemszögéből

Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és fejlesztési
igazgatója
12:10–12:30
Társadalmi felelősségvállalás – miért
támogatja a MOL a közösségi szolgálatot?

Gáborné Haáz Andrea, a MOL Új Európa Alapítvány ügyvezetője
12:30–12:50
Önkéntesség a felsőoktatásban, lehetőségek
és tapasztalatok

Dr. Fényes Hajnalka, egyetemi docens, Debreceni Egyetem BTK Szociológia és
Szociálpolitika Tanszék
12:50–13:20
Ebédszünet
13:20–15:00
Plenáris
13:20–13:35
Iskolai jó gyakorlat I.

Szeretetszolgálat a közösségi szolgálatban

Szalóki Mihály tanár, ifjúságvédelmi felelős, Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégium, Miskolc
13:35–13:50
Iskolai jó gyakorlat II.

Ahogy mi látjuk, tapasztaljuk

Glatzné Gyömörei Irén, igazgatóhelyettes,Vetési Albert Gimnázium, Veszprém
13:50–14:05
Fogadó és lebonyolító intézményi jó
gyakorlat I.

Így zajlik a közösségi szolgálat a szövetségen belül…

Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetség igazgatóhelyettese, szakmai
program-koordinátor
14:05–14:20
Fogadó intézményi jó gyakorlat II.

Nyújtsd a kezed – közösségi szolgálat a máltai játszótereken, különös
tekintettel a Debreceni Játszótéren és a Máltai Szeretetszolgálat
Teajáratán

Meszleny Eszter, szociális munkatárs, az iskolai közösségi szolgálat
koordinátora, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
14:20–14:35
Iskolai jó gyakorlat III.

A fűzfői közösségi szolgálat szervezési modellje

Mézes József intézményvezető, Öveges Iskola, Balatonfűzfő
14:35–14:50
Iskolai jó gyakorlat IV.

Jöjj közelebb!

Krizsán Mihályné, egészségügyi szakoktató, Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, BékéscsabaA konferenciára 2015. február 16-ig várjuk a jelentkezéseket a kozossegi.szolgalat@ofi.hu címre.

Csatolmány: Letölthető program

Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Díszterme (1089 Budapest Könyves Kálmán krt. 40., 2. emelet)

 

 

Ökoiskola Hírlevélre való feliratkozás


 

Az Ökoiskola Hírlevélre való feliratkozást az alábbi linkre kattintva teheti meg: http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel.
Kérjük, ajánlja ismerőseinek az Ökoiskola Hírlevelet!


 

2. „A dunai árterek élővilága - a Vízkelői-tó sorsa és jelene” – előadói est
Szigetmonostoron a Klímapark projekt keretében

Helyszín: Szigetmonostor, Faluház (Szigetmonostor, Árpád utca 15.)

Időpont: 2015. február 12., csütörtök 17-19 óra

Levezető: Dukay Igor, Klímapark projekt szakmai vezetője

Az est programja:
 

17.00.-17.15.
Megnyitó, köszöntő. A tó múltja a kezdetektől máig – Molnár Zsolt
polgármester, Szigetmonostor, a Klímapark projekt ötletgazdája

17.15.-17.35. A
Duna és ártere élővilága – Dr. Tóth Balázs, hidroökológiai referens,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

17.35.-17.55.
Vízkelői-tóval kapcsolatos műszaki szempontok – Técsőy István, tervező,
GeoSivo kft.

17.55.-18.10.
A Vízkelői-tanösvény – BCE tájépítész-hallgató és Dukay Igor

18.10.-19.00.
Beszélgetés a tóról, a Dunáról és a dunai élővilágról

 

3. Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázat, 2015


A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os
kedvezményes áron

 

A pályázat célja


A magyar oktatási intézmények könyvtárainak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés
eredménye azt mutatja, hogy a hazai iskolai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók.
Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát
leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.
 

A pályázható könyvek, szótárak listája:


 

1. Értelmező szótár+ (2 kötet) 2. Etimológiai szótár 3. 2 könyv együtt: Keresztnevek enciklopédiája + Családnevek enciklopédiája 4. Magyar ellentétszótár 5. Magyarító szótár 6. Magyar értelmező szótár diákoknak 7. Magyar szókincstár 8. Régi szavak szótára 9. 3 szótár együtt: Szólások + Szinonimák + Etimológiák 10. Kis magyar tájszótár 11. Bölcs tanácsok 12. A magyar nyelvemlékek 13. 4 nyelvi készségfejlesztő munkafüzet 14. 2 könyv együtt: Legyőzöm a diszlexiát! + Megelőzöm a diszlexiát! 15. Spanyol társalgási zsebkönyv 16. Olasz társalgási zsebkönyv 17. 3 szótár együtt: Német−magyar alapszótár + Magyar−német alapszótár + Német társalgási zsebkönyv 18. 3 szótár együtt: Francia társalgási zsebkönyv + Francia–magyar beszédfordulatok + Francia−magyar tematikus szólásszótár 19. 2 szótár együtt: Latin−magyar alapszótár + Magyar−latin közmondásszótár 20. 2 szótár együtt: Angol elöljárós és határozós igék szótára + Angol−magyar beszédfordulatok 21. Instant angol. Angol nyelvtani gyakorlatok I−II−III. 22. Két kötetes versantológia: In Quest of the Miracle Stag I−II.

 

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó intézmények által pályázott könyvek árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja.
 

A pályázat érvényességi köre

 

A pályázaton részt vehet minden alsó-, közép- és felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
 

Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

 

A Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázatra 2015. február 6-tól 2015. március 12-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

 

A pályázat lebonyolítása
 

A pályázaton induló oktatási intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati
adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán, faxon vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2015. április 2-ig elküldi a megrendelt szótárakat az oktatási intézménynek, elhelyezve a csomagban a 30 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

 

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

 

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

 

Kapcsolat

 

Kiss Gábor igazgató-főszerkesztő, az MTA
Szótári Munkabizottságának tagja


 

TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út
17. Fax: (1) 371 05 02, e-mail: marketing@tintakiado.hu,
a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: (1) 371 05 01

 

4. Sustainable Food Project, Expo Milano 2015 - angol nyelvű pályázati felhívás


 

A pályázat témája: "étkezés és fenntarthatóság".

A pályázók köre: diákok (felsősök, középiskolások, egyetemisták)

A pályázat részletes kiírása: http://sfp2015.org/purpose/youth-initiative/


___________________________________________________________________________


 

Kérjük, a
megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx


 

formátumban
küldjék! Köszönjük!


 

 


 

A
hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket
várjuk a varga.attila@ofi.hu,
vagy a neder.katalin@ofi.hu
címen.


 

 

Impresszum

 

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

tel: 1/2357249

fax: 1/2357242

email: varga.attila@ofi.hu

 

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni,
onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel
oldalon tud.

 

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3203 példányban.

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.


 
 
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet