Nevelésügy
UNESCO.HU

Az Ökoiskola hálózat legfrissebb hírei / Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools

2015. január 28.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO fenntartható fejlődésre nevelés hazai megvalósítói között kiemelt szerepet játszik az Ökoiskola hálózat, melynek legfrissebb hírei alább olvashatóak. További információk elérhetők az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján.

EN: Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools are available below in Hungarian. Eco-schools are part of the-ENSI network of eco-schools, their goal is to represent the idea of sustainability in public education. For more information on the Hungarian Eco-schools please visit the webpage of the Hungarian Institute of Educational Research and Development.

 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet


A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Hírlevele
2015.01.27.Az ÖkoiskolaHálózat 397. Hírlevele

2015. január 27.

 

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

2. A KOKOSZ - MME felhívása Erdei iskola és Erdei óvoda programban való részvétel támogatására

 

3. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem, TÁMOP-3.1.4. C-14

 

4. A Fecskefészek Természet – és Környezetvédelmi Oktatóközpont bemutatkozása

 

 

 

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖKOISKOLA ÉS ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA CÍM 2014 ELNYERÉSÉRE

Az Ökoiskola Cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel. Az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező iskolák bizonyítottan legalább 6 éve színvonalasan képviselik a fenntarthatóságra nevelés ügyét.

Az Ökoiskola Cím elnyerésével egy nevelési-oktatási intézmény automatikusan csatlakozik az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált hazai Ökoiskola Hálózathoz.

Az Ökoiskola címet és az Örökös Ökoiskola címet pályázati úton lehet megszerezni. A címpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából jelenleg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdeti meg évente.

A címpályázat benyújtása folyamatos, a 2015-s pályázati kiírásig a 2014-s pályázat is benyújtható:

http://www.ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2014-elnyeresere

A Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatott ökoiskolai projekten belül elkészült az iskoláknak (a még nem ökoiskoláknak) szóló segédlet. Az Út az ökoiskola felé c. kiadvány olvasható és letölthető az alábbi linken:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele__modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf

 

Új letölthető kiadványok a fenntarthatóság témaköréből:

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN - FORRÁSGYŰJTEMÉNY

A Forrásgyűjteményt az UNESCO 2012-ben, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedhez kapcsolódóan készítette el. A kötet a köznevelés pedagógusai, valamint köznevelésért felelős középszintű döntéshozók számára készült. A kiadvány célja a fenntarthatóságra nevelés (a továbbiakban: FN) általános és középiskolai oktatásba való beépítésének megkönnyítése, de óvodapedagógusok számára is hasznos lehet. A kiadványban tájékoztató-gyűjtemény és számos foglalkozás található. A tanárok és a döntéshozók számára készült tájékoztató az UNESCO FN-sel kapcsolatos szakirodalmában megfogalmazott hiányosságokra kíván választ adni. A magyar nyelvű fordítást az SH/4/5, Zöld Óvoda, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projekt keretében készült el, a tördelést az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet végezte. A fordítás a Svájci−Magyar Együttműködési Program támogatásával valósult meg.

http://www.ofi.hu/kiadvany/oktatas-fenntarthato-fejlodes-szolgalataban-forrasgyujtemeny

"ZÖLD ÓVODA LESZÜNK!" CÍMŰ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG ÉS ÚTMUTATÓ A ZÖLD ÓVODA CÍMPÁLYÁZATRA KÉSZÜLŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

A kiadványban, mely a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával készült, áttekintjük a zöld óvodapedagógia történetét, eredményeit, kihívásait, és bemutatjuk, hogy a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös Zöld Óvoda címének elnyerésére hogyan lehet egyszerűen pályázni. Környezeti nevelési ötleteket a bemutatott, 11 bevált zöld óvodai gyakorlatból, valamint a legfontosabb információforrások és óvodapedagógusi továbbképzések gyűjteményéből szerezhetnek olvasóink. A kiadvány elérhető

http://www.ofi.hu/hir/megjelent-zold-ovoda-leszunk-cimu-modszertani-segedanyag-es-utmutato-zold-ovoda-cimpalyazatra

Ökoiskolai előadás a VIII. Miskolci Taní-tani Konferencián, 2015. január 30.

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete tudományos konferenciát szervez „Siker és kudarc” címmel, ahol Varga Attila (OFI): Az ökoiskola mozgalom sikere – a félig telt pohár előadását hallgathatják meg az érdeklődők a III/2. „Értékek és közösségek” szekcióban (a szekció időpontja: 15.45 – 17.15, helye: 35-ös előadó)

A konferencia helyszíne: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

Részletesebb információ: http://www.tanarkepzo.hu/viii_konferencia

Részletes program: http://www.tanarkepzo.hu/sites/default/files/viii_miskolci_program.pdf

Ökoiskola Hírlevélre való feliratkozás

 

Az Ökoiskola Hírlevélre való feliratkozást az alábbi linkre kattintva teheti meg: http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel. Kérjük, ajánlja ismerőseinek az Ökoiskola Hírlevelet!

 

 

 

2. A KOKOSZ - MME felhívása Erdei iskola és Erdei óvoda programban való részvétel támogatására

 

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít óvodás gyermekek, alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola és erdei óvoda programon való részvétel minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:

Lehetőséget teremteni a gyermekek számára, hogy

- a nevelési, tanulási folyamat részeként közvetlen tapasztalással szerezhessenek élményeket a magyarországi természeti környezet, élő- és élettelen, épített értékeiről;

- az életkori sajátosságaik figyelembevételével ismerkedhessenek a NATURA 2000 program keretében az adott élőlények élettereikkel;

- olyan tevékenységeknek lehessenek cselekvő részesei, melyek élményhatásuk folytán segítik az összefüggések megláttatását, az ökológiai gondolkodás megalapozását;

- közös tevékenységekkel, elsősorban környezeti és érzékenyítő játékokkal gyakorolhassák a közösség és a természeti környezet által elvárt viselkedésformákat.

Támogathatók köre óvodák:

Magyarország területén működő olyan köznevelési intézmény (óvoda, önállóan működő székhely, tagóvoda vagy intézményegység), ahonnan legalább egy fő óvodapedagógus rendelkezik a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott

”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzés, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló tanúsítvánnyal, oklevéllel vagy a köznevelési intézmény az erdei óvoda programját, illetve annak szolgáltatásait olyan minősített erdei óvoda szolgáltatónál valósítja meg, ahonnan egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott ”Rajtunk is múlik” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyet tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

Támogathatók köre iskolák:

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, az alábbiak szerint támogatható:

egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel, ebben az esetben a KOKOSZ honlapján közzétett minősített szolgáltatók közül bárkit választhat.

- Azok az oktatási intézmények, akik nem vettek részt a fent említett képzésen csakolyan minősített erdei iskola szolgáltatót választhatnak, ahonnan legalább egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott„Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

További információ, részletes kiírás http://www.mme.hu/felhivas-erdei-iskolaovoda-programban-valo-reszvetel-tamogatasara3. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem, TÁMOP-3.1.4. C-14

 

A támogatási konstrukció céljai:

 

- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra

- folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával;

- az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése;

- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése;

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését;

- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése;

- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése;

- a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

 

Rendelkezésre álló forrás: 14.500.000.000 forint

Támogatható pályázatok várható száma: 300-800 db

 

Pályázók köre

A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia (azaz Budapest és Pest megye kivételével az összes) régióban elhelyezkedő feladat ellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.

 

A projekt megvalósításának határideje

 

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. október 31.

Projekt megvalósításának határideje: 2015. november 30.

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2015. december 31.

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: min.10.000.000 Ft – max. 40.000.000 Ft.

Benyújtás ideje: 2015. január 15-től 2015. január 31-ig

 

Projekt megvalósítása:

 

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

 

- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:

 

1. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok

2. alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek

3. természetközeli sporttáborok

 

- idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:

 

1. nyelvi táborok,

2. nyelvi vetélkedők,

3. nyelvi témahetek,

 

- informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:

 

1. informatikai szakkör,

2. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,

3. nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése.

 

- komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is.

 

További információ, részletes kiírás:

 

http://www.tamop-palyazat.hu/TAMOP_3_1_4_C_14___Innovativ_iskolak_fejlesztese_2__utem

 

 

 

 

4. A Fecskefészek Természet – és Környezetvédelmi Oktatóközpont bemutatkozása

 

Tisztelt környezeti nevelők! Tisztelt erdei iskolázó pedagógusok!

Szeretnénk bemutatni és megismertetni, illetve felkelteni az érdeklődést a vászolyi Fecskefészek Természet –és Környezetvédelmi Oktatóközpont szolgáltatásai, azon belül is mindenekelőtt az erdei iskola programunk iránt.

Oktatóközpontunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, azon belül annak egyik tájegységének közepén, a Pécselyi-medencében található. Az eredeti épület 1848 –ban épített, majd korszerűsített, gádoros udvarház, melynek átalakítása során arra törekedtek, hogy a hagyományos (népi) építészeti megoldásokat harmonikusan vegyítsék a modern kor funkcionális és kényelmi elvárásaival. Az oktatóközpont épülete éppúgy szervesen illeszkedik az Árpád-kori település arculatába, mint ahogy a falu belesimul természeti környezetébe.

Településünkön öt forrás fakad, melynek vize a helyi lakosság ivóvízét adja, illetve valamikor öt vízimalmot is működtetett. A még most is álló vízimalmok mellett, a település zegzugos utcái számtalan népi építészeti emléket őriznek. Vászoly hangulatát építészeti emlékei mellett, a települést átszelő patak, a Forrás-tó és a falut körülölelő, erdőkkel borított dombok adják.

Természeti környezet szinte érintetlen, élővilága hihetetlenül gazdag. Öt kilométeres átmérőjű körben több erdő és gyeptársulás is megtalálható. (pl.: karsztbokor-erdő, kocsánytalan-cseres tölgyes, gyertyános-kocsánytalan tölgyes, a Balaton-felvidék legalacsonyabban előforduló bükköse, felhagyott fás legelő, sztyepprét) A falutól délre található Öreg-hegyen előforduló bokorerdőnek, és bükkerdőnek különleges a rovarvilága. (Nem véletlen, hogy a település galériájában minden évben kiállítást szervez a Magyar Rovartani Társaság és Természettudományi Múzeum.)

Földtani értékekben szintén gazdag a település környéke, mely nevezetességek gyalogosan is elérhetők. Közelben van a Halom-hegy felhagyott bazaltbányája, a Meggy-hegyi, vékony pados elválású (triász) mészkő. Kő-völgyben található ugyanennek a mészkőnek vastag pados elválású, 20-25 méteres, függőleges fala. Szintén a Kő-völgyben található a Balaton-felvidék egyetlen karrmezője. A változatos, dimbes-dombos térszín, az eltérő alapkőzet (mészkő, dolomit, bazalt, márga), a keveredő klimatikus hatások (mediterrán, atlantikus) roppant gazdag növény –és állatvilágot eredményeznek.

Közvetlen környékünkön négy Árpád-kori romtemplom is megtekinthető, melyek gyalogosan is elérhetők. Építészeti szempontból két templomrom is különleges. Egyik a Balaton-felvidék legnagyobb romja, a másik pedig az ikertemplomok legszebb magyarországi előfordulása.

Oktatóközpontunk fagerendás tanteremmel, keramikus műhellyel, társalgóval, konyhákkal (közülük egyik hagyományos, kemencével és katlannal), fürdőkkel, toalettekkel ellátott. Az épületet részben gázzal, részben fával fűtjük. A hálók melegét központi fűtés, a földszinti helyiségekét hangulatos cserépkályhák biztosítják. Az épülethez zárt udvar, játszótér, kültéri padok és asztalok, illetve tűzrakóhely tartozik.

Az oktatáshoz szükséges valamennyi eszközzel és anyaggal rendelkezünk. Összesen 39 féle foglalkozásból, terepi programból, előadásból, – a pedagógussal egyeztetve – állítjuk össze csoportra szabott, egyedi környezeti nevelési programjainkat. Terepi infrastruktúránk komposztálóból, madárvédelmi eszközök bemutatójából, gyógynövénykertből, odútelepből áll.

A csoportok étkezésüket honlapunkon feltüntetett étlapból (tetszőlegesen) állíthatják össze. Az elkészített ételt étteremből hozzák, amit az oktatóközpont konyhájában adagolunk, illetve szükség esetén melegítünk. Az étterem vállalja speciális étkezési igények kielégítését is. Csoportjaink ételeiket önállóan is elkészíthetik.

Amit garantálni tudunk:

- Közvetlen, családias hangulatot (Egy időpontban csak egy csoport tartózkodik az oktatóközpontban, így mindenkire maximális figyelmet tudunk fordítani.)

- Egymásra épülő, színvonalas, szakmai programokat

- Programok rugalmas kezelését, váratlan helyzetekhez igazítását (pl.: időjárás, váratlan betegség)

- Hagyományos falusi életmód bemutatását (háztáji állatok bemutatása, erdőgazdálkodás, helytörténeti gyűjtemény megtekintése, Vászoly múltját bemutató, mini kiállítás az oktatóközpontban)

- Kedvező fizetési feltételeket

- 3 nap/2 éjszakás, 4 nap/3 éjszakás és 5 nap/4 éjszakás erdei iskola programokat

- Kedvező részvételi díjakat, valamint különböző kedvezményeket

- Több évtizedes környezeti nevelési tapasztalattal, és szakértelemmel rendelkező csapatot

- Feledhetetlen élményeket

- Az év bármely napján, személyes találkozást az oktatóközpont munkatársai és az érdeklődő pedagógusok, szülők között

- Pedagógus környezeti nevelési céljaihoz igazított, egyedi programok összeállítását

- Segítséget a közlekedésben, csomagszállításban és buszrendelésben

- Szabadidő eltöltéséhez – amennyiben még maradna -, társas –és készségfejlesztő játékokat

- Falu infrastruktúrájának (kemencék, játszóterek, sportpálya, vízi színpad) használatát

 

Bízunk benne, hogy érdeklődésüket sikerült felkelteni, és Önökkel együtt folytathatjuk tovább 15 évet meghaladó környezeti nevelési tevékenységünket.

 

További információkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén állunk rendelkezésükre.

Cím: Fecskefészek Természet –és Környezetvédelmi Oktatóközpont – Gádor Tábor

8245 Vászoly, András utca 27.

Telefon: 30/548-2628

E-mail: fecskefeszek1@gmail.com

Web: www.gadortabor.hu

Facebook:www.facebook.com/pages/Gádor-Tábor-Fecskefészek-Természet-és-Környezetvédelmi-Oktatóközpont/981758465184971?fref=ts

___________________________________________________________________________

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx

formátumban küldjék! Köszönjük!

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.


Impresszum

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
tel: 1/2357249
fax: 1/2357242
email: varga.attila@ofi.hu

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3195 példányban.
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

 

 


  
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Hírlevele

2015.01.13.


Az Ökoiskola
Hálózat 396. Hírlevele


 


 


Az Ökoiskola Hálózat 396. Hírlevele


2015. január
12.


1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei


 


2. „Kezedben a világ - Our world is in your hand” szemináriumi
képzés környezeti nevelők számára


 


3. Ökoestek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében


 


4. "Re-design - gondold
újra!" HUMUSZ pályázat kreatívaknak


5. lXV. Téli Madaraink
Természetismereti feladatmegoldó verseny a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felhívása


6. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi
Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c.
pályázati felhívásához


 


 


 


 


1.
Az Új köznevelés c. folyóirat 2014/10. számának kiemelt témája a
fenntarthatóságra nevelés


 


Cikkajánló:


 


·
Magyarország a CIDREE-ben – interjú Alan Arrmstronggal (CIDREE)


 


·
TÉGY valamit! – interjú Kovács Októberrel és Dr. Dunkel Zoltánnéval (Német
László Gimnázium)


 


·
A szén és a Nap – interjú Fűzné Dr. Koszó Máriával (Szegedi
Tudományegyetem)


 


·
Ökoiskolák a környezettudatosságért – interjú Varga Attilával
(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)


 


·
A ma megtett lépéseknek holnap következményei lesznek- interjú Sólyom
Barbarával (Magosfa Alapítvány)


 


·
Szelíd terelés – interjú Saly Erikával (Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület)


 


·
Fiatalok a környezetet tudatosságról – interjú ökoiskolába járó tanulókkal


 


·
Közösségi kutatás- a fenntarthatóság tanulásának egyik eszköze - Könczey
Réka


 


·
Filmszemle a fenntarthatóság témájában


 


·
Hatunk? - Aczél Petra


 


·
Fenntartható fejlődés – és anyanyelv - Balázs Géza:


 


·
A Fenntarthatóságra Nevelés Évtizede - Könczey Réka


 


A
kiadvány teljes egészében letölthető, illetve minden iskola kézhez kapja a
nyomtatványt.


 


http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-kozneveles-70-evfolyam-10szam


 


Rövid híreink


 


1. Az Ökoiskola
Hírlevélre való feliratkozást az alábbi linkre kattintva teheti meg: http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel.
Kérjük, ajánlja ismerőseinek az Ökoiskola Hírlevelet!


 


2. Megjelent ökoiskolák
és örökös ökoiskolák adatbázisa, a 2014-es nyertesekkel kiegészítve: http://www.ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa


 


3. A Svájci-Magyar
Együttműködési Programból támogatott ökoiskolai projekten belül elkészült
az iskoláknak (a még nem ökoiskoláknak) szóló segédlet. Az Út az ökoiskola


felé c. kiadvány
olvasható és letölthető az alábbi linken:


http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf


 


 


2. „Kezedben a világ - Our world is in your hand” szemináriumi
képzés környezeti nevelők számára


A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE) képzést szervez magyar,
lengyel, szlovák és cseh környezeti nevelők számára ‘Kezedben a világ’ (Our
world is in your hand) címmel.


A képzés időpontja: 2015. január 31.
(szombat) – 2015. február 1. (vasárnap)
 


A jelentkezés határideje: 2014. január 23. 9
óra


Regisztráció
a képzésre


A "Kezedben a világ" képzés weboldala
itt található

 


3. Ökoestek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében


Az egyesület ismét előadásból és beszélgetésből álló ökoestéket,
önképzőköröket szervez. A beszélgetések különböző fenntarthatósági
témaköröket járnak körül.


Januári ökoestek vendégei:


1.
Könczey Réka, fenntarthatósági szakértő.


A beszélgetés címe: A fenntarthatóságra nevelésről ma - az évtized
lezárásakor II.


Helyszín: MKNE irodája: Budapest 1113, Zsombolyai utca 6.


Időpont: 2015. január 16. 16:30-18:00 óra között


2.
Nyiratiné Németh Ibolya


A beszélgetés témája: Ökoturizmus


Helyszín: MKNE irodája: Budapest 1113, Zsombolyai utca 6.


Időpont: 2015. január 30. 16:30-18:00 óra között


Az egyesület tagjai szeretettel és meleg teával várják az érdeklődőket!


 


 


4. "Re-design - gondold
újra!" HUMUSZ pályázat kreatívaknak


A Humusz Szövetség meghirdeti a
"Re-design - gondold újra!" pályázatot a barkácsolni szerető,
kihívást keresőknek.


Ha
szeretnéd megcsillogtatni a kreativitásodat és egyben tenni valamit a
környezetvédelemért, jelentkezz a Humusz Szövetség lakossági pályázatára,
amelynek témája az egyes tárgyak funkciójának újragondolása és
ezekből újrahasznosított használati tárgyak barkácsolása.
A pályázat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a hulladéknak szánt anyagok
újrahasználhatóságára, népszerűsítse a „re-design” irányzatot, ezáltal is
elősegítve a környezeti szemléletformálást.


Pályázhat
minden magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy. Lehetőség
van egyéni vagy páros pályázatok benyújtására.


A pályázat témája:


1. kategória: bármilyen használati tárgy
készítése a következők valamelyikéből: fölösleges/tönkrement bicikliből,
bőröndből, harisnyából, esernyőből, régi játékokból.


2. kategória: kisebb méretű irodai kellék
készítése, ami lehet: kalaptartó, papírtartó, kisszekrény, virágkaspó,
asztali-, vagy állólámpa, beltéri recycling designkuka stb.


A beadott pályaművek technikai követelményei:


·
Az alapanyagok mindkét esetben régi, felesleges, újrahasznosított-,
újrafeldolgozott- vagy maradékanyagok legyenek.


·
A pályamunkához a pályázó adjon rövid (500 karakternyi) leírást, amelyből
megismerhetjük az elkészítés folyamatát és a felhasznált anyagok eredeti
funkcióját.


·
Beküldendő minden pályaműről minimum 5 db, jó minőségű (megfelelő
megvilágítás, fehér háttér, min. 1.5 MB, vagy 1.2 Mpixel méretű) fénykép.


 


A fényképek közül 3 db elöl-, hátul- és
oldalnézetet dokumentáljon, valamint1-1 fénykép készüljön az
alapanyagokról, illetve a kész pályaművekről (szemléltetve az
„előtte-utána” állapotokat).


 


A pályázatok értékelése:


A pályaműveket háromtagú szakmai zsűri
értékeli. A bírálatok során a közízlést, vagy a kisebbségek jogait, stb.
kifejezetten sértő, szerzői-jogi szempontból aggályos, vagy a pályázati
feltételeknek nem megfelelő műveket indoklás nélkül kizárjuk. Az
eredményről minden pályázót írásban értesítünk.


Az alkotásokat a Humusz Szövetség Facebook
oldalára is feltöltjük, hogy a közönség szavazatait (like-ok és
megosztások) is figyelembe tudjuk venni. A különdíjak kiosztása a
közönségszavazatok alapján történik.


 


Díjazás:


I. díj: Mindkét pályázati kategóriában 45 ezer
forint értékű, szemléletformáló ajándékcsomag, valamint a Re-krea
különdíjak is kiosztásra kerülnek.


A
legjobban sikerült, illetve a legtöbb like-ot kapott pályaműveket a Humusz
Szövetség a 2015. április – október között, az ország 11
helyszínén megrendezésre kerülő országos „Re-design
vándorkiállításon”
mutatja be, amelynek indulásakor nyilvános
sajtómegnyitóra kerül sor. Az esemény díszvendége, a pályázat zsűrijének
egyik tagja Ullmann Mónika, a közismert színésznő.


 


Beküldési
határidő: 2015. március 20. (a benyújtásnál a postai
bélyegző dátuma számít):


 


Beküldési
cím: Humusz Szövetség, 1111 Budapest, Saru utca 11. A
képeket elektronikus formában várjuk a redesignpalyazat@humusz.hu
e-mail címen.


A tárgyban a „Re-design – Gondold újra!”
jeligét fel kell tüntetni.


Minden pályaműnél kérjük megadni az alkotó
nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám és e-mail).


 


Egyéb
információk:


A
pályázaton való részvétellel a pályázók elfogadják a részvételi
feltételeket.


A
pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják, hogy a zsűri bármely, jelen
pályázattal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező
érvényű, azokkal kapcsolatban minden jogi tevékenység kizárt. A kiíró a
pályamunkákat szabadon felhasználhatja.


 


További
tájékoztatás kérhető: redesignpalyazat@humusz.hu
email címen, vagy a +36 1 386-26-48 telefonszámon, illetve személyesen a
Humusz Szövetség irodájában (1111 Budapest, Saru u. 11.).


 


A
pályázat az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott
projektjének keretein belül kerül megvalósításra. Projektazonosító:
NCTA-2014-8346-E.


Bővebb
információ: www.norvegcivilalap.hu.


 


 


 


5. lXV. Téli Madaraink
Természetismereti feladatmegoldó verseny a Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felhívása


 


Verseny témája: hazánk
madárvilága, téli madaraink, madárvédelem, madarak az irodalomban,
fontosabb hazai vizes élőhelyek, neves szakemberek.


 


Verseny célja: játékos,
logikára épülő, gondolkodtató feladatok segítségével megismertetni a
gyerekekkel környezetünk legjellemzőbb madarait, téli madárvendégeinket,
fontosabb hazai vizes élőhelyeket. Felhívni a figyelmet a gyakorlati madárvédelem
fontosságára, s beavatni őket különböző madárvédelmi feladatokba.


 


A verseny résztvevői: A
versenyt 3-8. osztályos diákok részére szervezzük, 3-4., 5-6., 7-8.
évfolyambontásban. A versenyre a fenti kategóriákon belül 4-4 fős csapatok
jelentkezését várjuk.


 


Verseny menete: A
verseny 3 levelezős és egy szóbeli fordulóból áll. A verseny döntőjébe
kategóriánként a tíz legtöbb pontot gyűjtő csapatot hívjuk meg.


 


Határidők:


 


Jelentkezési határidő:
2015. január 10.


 


• I. forduló
visszaküldése: 2015. január 27-ig


• II. forduló
visszaküldése: 2015. február 25-ig


• III. forduló
visszaküldése: 2015. március 20-ig


• IV. szóbeli forduló
Seregélyesen: 2015. április 24.


 


Jelentkezés: Jelentkezni
elektronikus úton lehet a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével.


 


A megoldások
visszaküldésének módja:


• Elektronikus úton: a
megoldó lapot kell a következőt e-mail címre visszaküldeni: seregisk@t-online.hu .A rajzos
feladatokat az utolsó, harmadik forduló után kell postai úton eljuttatni
hozzánk.


 


Szeretettel várjuk a
lelkes madárbarát csapatok jelentkezését!


 


Sajtos József igazgató, Seregélyesi Baptista Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, 8111 Seregélyes, Fő út 201., Tel: +3622 447 012,
seregisk@t-online.hu


Ferencz Klára civil szervező Pelikán-ház Erdei Iskola


 


 


6. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás
Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához


 


A konvergencia régiók ökoiskolái számára alkalmas hamarosan megjelenő
pályázati felhívásra (TÁMOP 3.1.4.C) hívjuk fel olvasóink figyelmét. Az Új
Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év
alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az Új
Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a
gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:


1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar


2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés


3. Otthonteremtés – Lakásprogram


4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés


5. Tudomány – Innováció – Növekedés


6. Foglalkoztatás


7. Közlekedés – Tranzitgazdaság


 


A részletes felhívás itt olvasható:


http://palyazat.gov.hu/download/52709/Pályázati
útmutató.docx


 


A támogatásra kerülő, 10-40 millió Ft értékű projekteket 2015. október
31-ig be kell fejezni. Kérem, ellenőrizzék mihamarább, hogy jogosultak-e
pályázni (pl. 2013. évi kompetenciamérés adatai)!


 


A pályázatok benyújtása 2015. január 15-től 2014. január 31-ig
lehetséges.


 


 


 


___________________________________________________________________________


Kérjük, a megjelenésre küldött
híreket a továbbiakban doc vagy docx


formátumban küldjék! Köszönjük!


 


A hírlevélben megjelent
hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu,
vagy a neder.katalin@ofi.hu
címen.
ImpresszumMagyarországi Ökoiskolák Hálózata

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

tel: 1/2357249

fax: 1/2357242

email: varga.attila@ofi.huÖn hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára
feliratkozni, onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel
oldalon tud.Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3040 példányban.

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
 
Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet