Nevelésügy
UNESCO.HU

Az Ökoiskola hálózat legfrissebb hírei /Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools

2014. december 17.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO fenntartható fejlődésre nevelés hazai megvalósítói között kiemelt szerepet játszik az Ökoiskola hálózat, melynek legfrissebb hírei alább olvashatóak. További információk elérhetők az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján.

EN: Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools are available below in Hungarian. Eco-schools are part of the-ENSI network of eco-schools, their goal is to represent the idea of sustainability in public education. For more information on the Hungarian Eco-schools please visit the webpage of the Hungarian Institute of Educational Research and Development.


 

Az Ökoiskola Hálózat 395. Hírlevele

2014. december 17.

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

2. A Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázata

 

 

 

 

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN! - beszámoló az ökoiskolai oklevélátadó ünnepségről

 

2014. december 13-án Budapesten, a Károlyi-Csekonics Rezidenciában ünnepélyes keretek között 122 Ökoiskola és 52 új Örökös Ökoiskola képviselője vette át a díszokleveleket, amelyeket Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár (EMMI) és Dr. Simon Attila István, közigazgatási államtitkár (FM) adományozott az idei esztendőben sikeresen pályázó iskoláknak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportja megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

Az OFI éppen tizedik esztendeje szervezi meg az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola című pályázatokat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. A tízéves évforduló alkalmas arra, hogy felidézzük: a cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel: a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. Az Ökoiskola elismerést elnyerő intézmény három esztendeig viselheti a címet és tagja lesz az Ökoiskola Hálózatnak. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére azon iskolák pályázhatnak, amelyek egymást követő két alkalommal már elnyerték az Ökoiskola címet.

Az idén 122 iskolát díjaztak első vagy második alkalommal, további 52 iskola nyerte el az Örökös Ökoiskola minősítést. Velük együtt összesen 746 intézmény (az általános iskolák mellett néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, 64 gimnázium, 156 szakközépiskola vagy szakiskola) tartozik az ökoiskola hálózathoz az ország minden szegletében. A diákok mintegy ötöde tanul ezekben az iskolákban. Az elismerő okleveleket Thaisz Miklós főosztályvezető (EMMI), Dömötör Csaba főosztályvezető (FM) és Dr. Kaposi József főigazgató (OFI) adták át az intézmények küldötteinek.

Thaisz Miklós, az EMMI főosztályvezetője köszöntőjében külön gratulált azon iskoláknak, amelyek első alkalommal nyerték el a címet, hiszen ők elindultak azon az úton, amely a napi működésbe és a szervezeti kultúrába kívánja beépíteni a fenntarthatóság gondolatait. Azon intézményeknek, melyek második vagy harmadik alkalommal - utóbbiak örökös címet nyerve - vették át a díszokleveleket, azt üzente, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a jövőben is támogatja munkájukat, elsősorban a TÁMOP 3.1.1 és a Svájci-Magyar projekt keretében.

A Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője, Dömötör Csaba az értékközpontúságot és a szemléletformáló erőt hangsúlyozta az ökoiskolák értékei közül. Az agrártárca által fenntartott tanintézmények között is szép számmal vannak ökoiskolák, amelyek célul tűzték ki, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik az elméleti alapokat a gyakorlatban valósítják meg. Gratulált minden idei díjazottnak és jó munkát kívánt.

Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója köszöntőjében a fenntarthatóságról, mint az emberiség jövőjének kulcskérdéséről beszélt. A Nemzeti alaptantervben éppen ezért is kiemelt fejlesztési terület a fenntarthatóságra nevelés. Az iskola az az egyik hely, ahol a gyermekek idejekorán megtanulhatják azt, hogy természeti környezetük mennyire értékes, megbecsülni és óvni szükséges, hogy a jövő nemzedékek is élvezhessék mindazt, ami nekünk megadatott. Gratulációját egy Füle Lajos verssel zárta.

Az ökoiskolák történetét, a címadományozás kezdeteit és az eddig eltelt időszak állomásait Dr. Varga Attila, az OFI TÁMOP 3.1.1. projekt alprojektvezetője foglalta össze. Az előző évekhez hasonlóan az átadó ünnepséget szakmai rendezvénnyel kötötte egybe az OFI, amelyen az idén záruló Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizede ajánlásaival és az új pedagógiai fejlesztésekkel és lehetőségekkel ismerkedtek meg a nyertes intézmények képviselői. A környezeti nevelési szakértők mind megerősítették, hogy a fenntarthatóságra nevelés a harmadik évezred iskoláinak feladata, és ennek legjobb gyakorlatait az ökoiskolák mutatták fel az elmúlt években.

Az OFI a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében koordinálja egy olyan ökoiskolai nevelési-oktatási program kidolgozását, amely 2015-re készül el. A fejlesztésbe bevont 10 partnerintézmény 60 pedagógusa 100 modul kidolgozásával segíti az ökoiskolák tartalmi-módszertani megújulását. A délutáni szakmai program keretében, Néder Katalin és Saly Erika irányításával, a Sokorópátkai Általános Iskola és a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusai mutatták be moduljaik egy-egy részletét. Az ökoiskolák képviselői így első kézből ismerhették meg az ökoiskolai nevelési-oktatási program innovatív gyakorlatait, valamint kapcsolódási lehetőségét az egész napos iskola és a közösségi szolgálat célkitűzésével.

Regionális környezeti nevelési szakértők bevonásával és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásával az OFI létrehozta az Ökoiskola Forrásközpontokat, valamint még ebben a tanévben elérhetővé teszi minden régió minden iskolája számára a közösségi jelentőségű Natura 2000 természeti értékek tantervi, iskolai feldolgozását támogató pedagógiai segédanyagokat. Ezeket Könczey Réka és Halácsy Ágnes mutatta be a pedagógusoknak.

További információk és képek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján és facebook oldalán:

https://www.ofi.hu/hir/gondolkodj-globalisan-cselekedj-lokalisan

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.483786875093955.1073741836.371714356301208&type=1

 

 

 

„Schooling for Sustainable Development in Europe” – útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért

Az OFI két munkatársa, Dr. Varga Attila és Réti Mónika részt vettek "Schooling for Sustainable Development in Europe" című kiadvány megírásában. A kötetről számos külföldi szakmai blog is elismeréssel írt, ezen felül a New York Times is recenziót jelentetett meg róla. A kiadvány értékét mutatja, hogy a világ összes országába eljut.

Az UNESCO 2005-2014 között hirdette meg a "Fenntartható Fejlődésre Nevelés Évtizede" programot (http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre). Ennek a programnak a keretében célul tűzték ki, hogy a világ oktatási rendszereiben, horizontális prioritásként, minden szinten lépéseket tegyenek a fenntartható fejlődésre nevelés irányába.

A Springer Kiadó által felkért szerkesztők a fenntartható fejlődésre nevelés témájában jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek. Reiner Mathar a Hesseni Oktatási Minisztérium szakértője és Rolf Jucker, több egyetem vendégprofesszora és a svájci országos környezeti nevelési központ vezetője is pedagógusként kezdték pályájukat, így a fenntartható fejlődésre nevelés elveit gyakorló tanárként is alkalmazták, későbbi szakmai pályájuk révén azonban globális rendszer szinten is látják ezeket a törekvéseket.

A szerkesztők szakmai irányításával a világ vezető szakértőit kérték fel a kötet egyes fejezeteinek megírására, amelyek a fenntartható fejlődésre nevelés általános, nemzeteken átívelő kérdéseit tárgyalják (mint például a kulturális örökség megőrzését, az iskola mint közösség működését, a szociális tanulás jelentőségét). Ezeket egészítik ki néhány európai ország értékes gyakorlatát bemutató fejezetek, amelyek képet adnak arról, milyen kihívásokkal küzd a fenntartható fejlődésre nevelés, és milyen eredményeket hozott az UNESCO évtized kezdeményezése. A 13 példa között szerepel Magyarország is, amely az ökoiskola hálózat felépítésével, és az ehhez kapcsolódó rendszerbe szerveződő törekvésekkel együtt tanulságos példát ad. Ennek a fejezetnek négy szerzője között az OFI munkatársa, Dr. Varga Attila és Réti Mónika is szerepelnek. A munka során a szerzők érdekes szakmai kihívással szembesültek: az elmúlt évtized történéseit rendszer szinten, és a nemzetközi közvélemény számára érthető módon tekintsék át, emellett pedig lehetőséget kaptak arra, hogy a terület nemzetközi szinten legelismertebb szakértőivel együtt gondolkodjanak.

A kötetről többek között a New York Times is recenziót jelentetett meg, és az a kiadó révén a világ összes országába eljut. Számos külföldi szakmai blog is elismeréssel ír a kötetről.

http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/book/978-3-319-09548-6

A kiadvány letölthető: http://ofi.hu/node/171414

 

A szerzők ajánlása a kiadványról

 

A jó útikalauz általános képet fest egy tájról, áttekinti a hely kulturális hátterét és összefüggéseit, és közben kiemel néhány érdekességet is. Nem mondja meg az olvasónak, hová menjen; ehelyett az egyéni felfedezésre, további kutakodásra ösztönöz. A jó útikalauz azokban is felkelti a kalandvágyat, akik még sohasem utaztak, vagy akik úgy gondolják, hogy már bőven eleget utaztak addigi életükben. A jó útikalauz széles olvasóközönséghez szól. A jó útikalauz olyan, mint egy útitárs, amikor útnak indulunk, és az elmélkedésre érdemes élmények tárházát őrzi, amikor hazaérkeztünk. A mi Útikalauzunk új együttműködések kezdeményezését és a meglévők folytatását is segíteni szeretné. Nem tartalmaz sem sikerrecepteket, sem követendő („legjobb”) gyakorlatokat. Ehelyett azt reméljük, hogy ösztönözni fogja az olvasókat arra, hogy reflektáljanak azokra a tapasztalatokra, amelyek az iskolák és közösségek tanulása során keletkeznek, amikor a fenntartható fejlődésért együttműködéshez látnak.

Könyvünk tartalma az együttműködés alapkérdései köré szerveződik: mit, ki, miért, hogyan, mikor és hol. Minden fejezet négy részből áll: az Elméleti összegzés a kutatások egy-egy olyan szeletét tárja az olvasó elé, amely talán gazdagíthatja az együttműködések gyakorlatát; az Előnyök és Kihívások egy-egy gyakorlati kérdést világítanak meg; végül az Esetpélda a CoDeS Multilaterális Hálózat tapasztalataiból mutat egy-egy odaillő példát.

Átfogó képet nyújt az együttműködésekről az első fejezet, amelyben egy korábbi nemzetközi projekt vezetője számol be komplex tapasztalatairól. Az utolsó fejezet elméleti alapokkal szolgál azoknak, akik mélyebben szeretnék a fenntartható fejlődés kérdéskörét megismerni. Az ajánlott olvasmányok a további ismeretszerzést ösztönzik, míg a Kérdések a reflexiót segítik.

Számos más kézikönyvvel ellentétben, ez az Útikalauz az olvasót gondolkodásra hívja, mielőtt és miután cselekvésre csábítaná. A CoDeS Multilaterális Hálózat tapasztalatainak gazdagsága, a partnerek beszámolói nyomán számos ponton tetten érhető. A mi együttműködésünkben egyetemek, önkormányzatok, civil szervezetek, pedagógus-hálózatok és a magánszektor képviselői is részt vettek. Ennek alapján bízunk abban, hogy szinte bárkinek, aki a fenntartható fejlődésért kezdeményezett együttműködésekről gondolkodik, lesz mondanivalónk.

 

 

 

 

Rövid híreink

 

1. Az Ökoiskola Hírlevélre való feliratkozást az alábbi linkre kattintva teheti meg: http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel. Kérjük, ajánlja ismerőseinek az Ökoiskola Hírlevelet!

 

2. Megjelent ökoiskolák és örökös ökoiskolák adatbázisa, a 2014-es nyertesekkel kiegészítve: http://www.ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa

 

3. Letölthető az Új Köznevelés c. folyóirat idei 10. száma, melyben több cikket találnak a fenntarthatóságra nevelésről, ökoiskolákról:

http://www.ofi.hu/folyoiratszam/uj-kozneveles-70-evfolyam-10szam

 

4. A Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatott ökoiskolai projekten belül elkészült az iskoláknak (a még nem ökoiskoláknak) szóló segédlet. Az Út az ökoiskola felé c. kiadvány olvasható és letölthető az alábbi linken:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf

 

 

2. A Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázata

 

Megjelent a Földművelésügyi Minisztérium hungarikum pályázata, melyre 2015 január 5-től lehet pályázni, a keret kimerüléséig.

A részletes felhívás itt olvasható: http://hungarikum.kormany.hu/download/7/eb/c0000/HUNG-2014 C Jóváhagyott pályázati felhívás.pdf

A III. pályázati cél iskolai alapítványok, vagy iskolákkal együttműködő helyi civil szervezetek számára 1-2 mFt értékű (keret: 100mFt) projekteket támogat, amelyek célja az ökoiskolák számára eddig is minden bizonnyal fontos volt: iskolai értékfeltáró csoportok munkáját támogatnák. Csak az értéktárakba MÁR FELVETT hungarikumokra vagy a hivatalos listákon szereplőkre (http://hungarikum.kormany.hu/hungarikumok-gyujtemenye; http://hungarikum.kormany.hu/download/a/0a/a0000/Magyar Értéktár_2014_május.doc ) szerveződő iskolai tevékenységekre lehet pályázni. Az ökoiskolák számára tehát a feladat először az, hogy települési, tájegységi, megyei hungarikum érték létét ellenőrizzék. A nyertesek a támogatást egyösszegű előlegként kapják meg.

 

KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

 

 

Az Ökoiskola Hálózat 394. Hírlevele

Az Ökoiskola Hálózat 394. Hírlevele

2014. december 05.

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

2. Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2014/2015 – csoportverseny (3 fő) a 7. és a 8. évfolyam részére

 

3. Így gondolkoznak a fiatalok az energiáról - véget ért az E.ON EnergiaKaland pályázata

 

4. Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VII. Országos Tanácskozása - 2015. április 9-10., Veszprém, Pannon Egyetem

 

5. „Siker és kudarc” VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia – a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet felhívása

 

 

 

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hírei

 

Ökoiskolai oklevélátadó ünnepség – 2014. december 13. szombat, Károlyi-Csekonics Rezidencia, Budapest

 

Tervezett program:

08.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 12.00 Köszöntő és nyitóelőadások

Műsorvezető: Dr. Dobszay Ambrus mb. központvezető, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Helyszín: Bálterem

10.00 – 10.10 Köszöntő, Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

10.10 – 10.20 Köszöntő, Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium

 

10.20 – 10.30 Köszöntő, Dr. Kaposi József főigazgató, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

10.30 – 11.00 Nyitóelőadás: Az ökoiskola múltja és jelene, Dr. Varga Attila alprojektvezető, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

11.00 – 12.00 Az oklevelek átadása

 

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 14.30 Szakmai program

Moderátor: Könczey Réka szakmai vezető, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Helyszín: Bálterem

Az ökoiskolák számára készülő pedagógiai-módszertani segédanyagok interaktív bemutatása

 

Közreműködnek az OFI környezeti nevelési szakértői: Halácsy Ágnes, Könczey Réka, Néder Katalin, Saly Erika és a fejlesztések további szakértői (egyeztetés alatt)

 

A rendezvény zártkörű, pontos helyszíne: Károlyi-Csekonics Rezidencia, Budapest, 1088 Budapest, Múzeum u. 17

 

Rövid híreink:

 

1. Megújult az OFI honlapján a „LINKTÁR A FENNTARTHATÓSÁG PEDAGÓGIÁJÁBAN”

http://www.ofi.hu/tudastar/linktar/linktar-fenntarthatosag

 

2. A hírlevélre feliratkozást az alábbi linkre kattintva teheti meg: http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel

Kérjük, ajánlja ismerőseinek is az Ökoiskola Hírlevelet!

 

3. A 2014-es Ökoiskola Cím nyertesekkel bővített ökoiskola adatbázis napokon belül megjelenik a http://www.ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa felszínen.

 

4. Az ENSZ 2005-2014-ig tartó Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének hivatalos zárórendezvényére készült el az UNESCO FN Jelentése:

(http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf).

 

5. A kapcsolódó európai honlapon elérhetők a korábbi nemzeti jelentések, ugyanitt fog megjelenni a magyar zárójelentés is (angol nyelven):

http://www.unece.org/env/esd/implementation.html .

 

6. Az Új Köznevelés c. folyóirat idei 9. számában több cikket találnak az ökoiskola pedagógusok az egészségnevelésről, a következő, 10. számban várhatóan a fenntarthatóságra nevelésről, és persze az ökoiskolákról.

 

7. A Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatott ökoiskolai projekten belül elkészült az iskoláknak (a még nem ökoiskoláknak) szóló segédlet. Az Út az ökoiskola felé c. kiadvány olvasható és letölthető az alábbi linken:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/ut_az_okoiskola_fele_-_modszertani_segedanyag_es_utmutato_leendo_okoiskolaknak.pdf

 

8. A 2014. áprilisi állapot szerint, figyelembe véve az intézmények átalakulásait is, az egyes megyékben nagyon különböző számban és arányban vannak ökoiskolák (örökösök is beleértve). Az adatokat a letölthető előadás 21. oldalán találják:

http://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/konczey_reka_tanitas_a_fenntarthatosagert_0.pdf

 

 

2. Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2014/2015 - 3 fős csoportverseny 7. és 8. évfolyam részére

A verseny meghirdetői:

- Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének solti Teleki Sándor Oktatóközpontja

- Jász - Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

- KLIK Kalocsai Tankerülete

- Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI

- Solt Város Önkormányzata

- Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

- Magyar Természetvédők Szövetsége

 

A versenyt Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság magyar nyelvű iskoláinak is meghirdetik.

A verseny célja:

- A tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése elméleti és gyakorlati szinten.

- Fenntarthatóságra nevelés.

- A biodiverzitás szellemiségének mélyítése.

- Pályaorientáció segítése.

- A tehetségek jegyzése.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

 

7. évfolyam

A víz, a talaj és a levegő témaköre

Felhasználható irodalom:

Kémia tankönyv és munkafüzet 7. évf. (Dr. Siposné Kedves Éva, Mozaik Kiadó)

Biológia tankönyv és munkafüzet 7. évf. (Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)

Kis Növényhatározó (Csapodi Vera)

 

8. évfolyam

Életközösségek

Felhasználható irodalom:

Kémia tankönyv és munkafüzet 8. évf. (Dr. Siposné kedves Éva, Mozaik Kiadó)

Biológia tankönyv és munkafüzet 8. évf. (Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)

Földi Környezetünk Atlasza (Cartographia)

Kiss Növényhatározó (Csapodi Vera)

 

A nevezés módja, határideje: 2014. december 18., e-mailen: kaczibaica@t-online.hu

 

Általános tudnivalók mindkét évfolyamon:

Feladatlapot és javítókulcsot küldünk a jelentkező intézményeknek – szaktanári javítás (80% értékhatártól visszaküldés a szervezőknek felülellenőrzésre. Értesítés a továbbjutásról 2 héten belül.

Részvétel feltételei:

Iskolánként indítható 7. és 8. évfolyam szintjéről egy-egy csapat, azonban egy csapat is indítható valamely évfolyamról.

 

Mind a két évfolyamon feladat az országos döntőre:

- 1 db. tabló otthoni összeállítása a fenntarthatóság jegyében (rajz, fotók - különböző megoldások)

- Terepi jegyzőkönyv otthoni kidolgozása - 4 alkalmi ökológiai megfigyelésre építve ( március vége – április – május intervallumok)

- Bemutató prezentációk (kiselőadások) alkalmával DVD esetenkénti használata. Csoporton belüli feladatmegosztás kötelező.

- Önálló számítógép használat a DVD bemutatása kapcsán.

 

7. évfolyam:

 

I. iskolai forduló: iskolai forduló 2015. február 14. (internetes levelező forma)

Feladatlap csoportos feldolgozása

Témák: élő és élettelen környezeti tényezők, a levegő összetétele, fotoszintézis szerepe az élővilágban, légszennyező anyagok, szmog kialakulásának okai és következményei (betegségek), Földünk esőerdői, az esőerdők pusztulásainak okai, nemzeti parkok – veszélyeztetett fajok, szóegyenletek, számítások.

 

II. forduló: 2015. április 10. (internetes levelező forma)

Témák: az év madara és fája latin megnevezéssel, életközösségek jellemzői, kölcsönhatások, anyagáramlás az életközösségben, természetkutatók munkássága, nemzetközi egyezmények (vizes élőhelyek), Földünk környezeti problémái. Zöldenergiák.

1.Feladatlap csoportos feldolgozása

2.Laborgyakorlat: tanult kémiai anyagok felismerése, csoportosítása (5 perc)

3.Kiselőadások: Egészségre ártalmas gázok hatása az emberi szervezetre (3 perc).

 

Az első 5 csoport jut be a Kárpát-medencei döntőbe (80 % értékhatártól)

A feldolgozott feladatlapokat a megadott határidőig fogadjuk el. !

 

8. évfolyam:

I. iskolai forduló: 2015. február 14. (internetes levelező forma)

Feladatlap csoportos feldolgozása

Témák: A tudományos rendszertan megalapozói, bevezető rendszertani gyakorlatok.

A halogén elemek és vegyületeinek szerepe az emberi szervezetre.

Kémiai reakciók és számítások.

 

II. forduló 2015. április 10. (internetes levelező forma)

Feladatlap feldolgozása: Biodiverzitás értelmezése, természetvédelmi területek Magyarországon, füves területek elnevezése a kontinensen, Földünk legértékesebb esőerdői,

a Böddi - szék védelmére létrehozott nemzetközi egyezmény, megnövekedett ultraibolya-sugárzás hatásai az élővilágra, számítások.

Kiselőadás témája: „Natura 2000” – terület földrajzi elhelyezkedése, ökológiai bemutatása ott élő fajokkal – 1 faj bemutatása kötelező (6 perc)

Ökológiai laborgyakorlat, számítások (10 perc)

 

Az első 5 csoport jut be a Kárpát-medencei döntőbe

A feldolgozott feladatlapokat a megadott határidőig fogadjuk el !

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

80 % a határérték, mely meghatározza az I. és a II. fordulóból a továbbjutást.

E-mailen jelzünk két héten belül az intézményeknek.

 

A Kárpát-medencei döntő 2015. június 11 – 12. (Solt)

 

1. nap:

10 órától vendégvárás a solti Vécsey Károly Könyvtárban.

12.30 óra: köszöntő

13 óra: 7. és a 8. évfolyam részére írásbeli a Vécsey Károly Könyvtárban

15 óra: Terepgyakorlat a nemzetközi hírű Böddi – széken csoportos vízvizsgálat – kémhatásvizsgálat (7-8.évfolyam) növény és állatfajok fotózása az adott életközösségben – prezentáció előkészítése ( 8. évfolyam)

 

A szervezők kérik az iskolákat laboreszközök biztosításában:

(csoportonként 4 db. kémcső, 4 db. kémcsődugó, 4 db. kémcsőfogó, 2 db főzőpohár, 1 db. fém-csipesz, lakmuszpapír), jegyzetfüzet, íróeszköz, színes ceruzák.

 

2. nap

7. évfolyam részére

A háttéranyag DVD-re feldolgozandó.

 

Témák:

- Védett növény- vagy állatfaj (latin fajnév) bemutató prezentációja az adott településről algoritmus alapján (csoportos prezentáció, 6 perc)

- Ökológiai vizsgálat bemutatása csoport szintjén, mely otthoni választás alapján történik, megfelelő kísérleti eszközkészlettel és alkalmazással (probléma beállítása – megoldásra javaslat, következtetések levonása (6 perc)

- Az adott településről hozott problémás környezeti téma csoportos bemutató prezentációval, megoldások keresése. (alternatíva: szituációs játék) (6 perc)

Célszerű ismerkedni a település Környezetvédelmi Programjával.

- „Natura 2000” a természet védelmében. Csoport-prezentáció 1 példa-terület bemutatásával. (6 perc)

 

8. évfolyam részére: (csoport-prezentációk)

A háttéranyag DVD-re feldolgozandó, esetenként olvasható.

 

Témák:

- Kötelező téma: Településen élő védett növény- vagy állatfaj (latin fajnév) bemutató prezentációja algoritmus alapján. (6 perc)

- Választható témák:

a.) Böddi - szék (vizes élőhely) földrajzi helyzete, növény és állatvilága talajtani és hidrológiai összefüggésben. A terepgyakorlaton szerzett tapasztalatok beépíthetők. Itt élő 4 védett faj fotóinak bemutatása. ( 8 perc)

b.) A biodiverzitás megőrzése-védelme és annak okai. (8 perc)

- Csoportszinten bizonyító ökológiai kísérlet bemutatása. Számítások. (8 perc)

- A fenntarthatóság jegyében összeállított tabló bemutatása, prezentálása

 

Az eredmények közzétételének módja:

- Köznevelés, JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet honlapja

- KOKOSZ honlapja, Magyar Természetvédők Szövetsége, KNP honlapja.

 

Díjazás: vándorserleg, értékes könyvjutalmak, számítástechnikai eszközök.

 

Jelentkezés módja: nevezési lapon történik, melyet a versenyszervező a jelentkező köznevelési intézménynek e-mailben eljuttat. Nevezési díj nincs.

 

A szervezők elérhetősége: Kacziba Lajosné 6320 Solt, Petőfi Sándor u.3., kaczibaica@t-online.hu Tel:. 06 70 6179324

Megjegyzés:

A szervezők részéről elvárás az ünnepélyes megjelenés.

A szervezők az időpontok megváltoztatásának jogát fenntartják.

 

 

3. Így gondolkoznak a fiatalok az energiáról - véget ért az E.ON EnergiaKaland pályázata

 

Csaknem 400 pályamű érkezett be az ország minden tájáról az E.ON Csoport EnergiaKaland elnevezésű kreatív pályázatára, amelyen a résztvevőknek energia témakörben kellett alkotniuk. A pályázat tanulsága szerint a fiatalok különösen kreatívan gondolkodnak az energiáról, a legtöbb pályamű az ovis és az alsó tagozatos korosztálytól érkezett.

 

A vállalat idén négy témakörben és korcsoportban hívta kalandra pályázóit szeptember közepén az energia birodalmába. Az óvodás korosztálytól arra voltak kíváncsiak, mit jelent számukra az energia, az alsó tagozatos kisiskolásokat arra kérték, alkossanak az energiatakarékosság jegyében, a felső tagozatosok energiamesékkel nevezhettek, míg a 9-12. évfolyamos közép- vagy szakiskolások „Spórolj az energiával, spórolj az energiaszámládon!” témában küldhettek be fotókat, kisfilmeket. Összességében a pályázóknak sikerült egyértelműen bemutatni, hogyan szövi át életünket az energia, hogyan jelenik meg életünk minden területén a művészettől a munkahelyeken át a legbelsőbb személyes világunkig.

 

Varga Attila, az EnergiaKaland szakértője elmondta: „A beérkezett pályaművek igazolták, hogy a program legfontosabb üzenetei – úgymint energiatakarékosság, megújuló energiaforrások – célba érnek a felhasználók körében. A díjazott alkotások azt is megmutatták, hogy a programot elmélyülten, kreatívan alkalmazó diákok és pedagógusok az energia fogalmával kapcsolatban olyan alkotó gondolkodásra képesek, mely messze túlmutat az EnergiaKalandban részletesen bemutatott üzeneteken.”

 

Szekeres Nóra zsűritagként vett részt a pályázatok elbírálásában. Háromgyermekes édesanyaként számára a legmeglepőbb az volt, hogy már az óvodás korú pályázók is túlléptek a sablonos megoldásokon. „Amikor belecsöppentem az EnergiaKalandba, nem számítottam rá, hogy ennyire összetett és érett megoldásokkal találkozom. Különösen a legfiatalabbak esetében lepett meg ez a nem várt komplexitás. Személyes kedvencem az a csoport volt, ahol a gyerekek természetes anyagok felhasználásával hoztak létre egy esztétikus lakóházmodellt, melyben integráltan bemutatták az összes energiatudatos építési megoldást.”

 

„Az EnergiaKaland és a kreatív pályázat is sokkal kevésbé a versenyről, mint inkább az alkotás és a játszva tanulás élményéről szól. Az E.ON Hungáriánál azt valljuk, hogy a jövő generációját mindig érdemes támogatni. Ennek tudatában valósítottuk meg ezt a pályázatot is, amelynek elsődleges célja az volt, hogy segítséget nyújtsunk a fiataloknak az energiával való hatékony gazdálkodás megtanulásához. Az értékelés közben pedig mi is legalább annyit tanulhatunk a gyerekektől, mint ők tőlünk.” – mondta el Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese a díjátadón.

 

A 3-6 évesek (óvodás) korcsoport nyertesei:

 

1. díj: Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvoda, Süni csoport (Mezőkeresztes), Pályázat címe: Mini Ökoház

 

2. díj: Mesevár óvoda, Ficánka csoport (Gyömrő), Pályázat címe: A mi házunk

 

3. díj: Kincses Óvoda, Ametiszt csoport (Érd), Pályázat címe: Kisemberek nagy álmokkal

 

Az alsós iskolás korcsoport nyertesei:

 

1. díj: Csabai Glenda, 4. osztály, Kisnánai Szent Imre Általános Iskola, Kisnána, Pályázat címe: Mi van a konnektor mögött?

 

2. díj: Őze Virág, 3. osztály, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes, Pályázat címe: Sok okos lépés: nap, szél, föld, természet energiája, bioház, apró takarékosság

 

Őze Csanád, 1. osztály, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes, Pályázat címe: Biodízel gyártás

 

3. díj: Lizák Máté Zoltán, 2. osztály, Szentgyörgyi Albert Általános Iskola, Budapest, Pályázat címe: Energiatudatosság

 

Különdíj: Kisvárdai Tamás, 2. osztály, Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Szeged, Pályázat címe: Ezek az én energiaforrásaim!

 

A felsős iskolás korcsoport nyertesei:

 

1. díj: Kötél Tamás, 6. osztály, Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Nagyvázsony, Pályázat címe: Mesteri töltődés

 

2. díj: Hécz Hanna, 5. osztály, Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Győr, Pályázat címe: Mérő Benő

 

3. díj: Krizsán Barnabás, 7. osztály, Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda, Cegléd , Pályázat címe: Részlet egy detektív naplójából

 

A 14-18 éves (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) korcsoport nyertesei:

 

1. díj: Pietrowski Bálint, 12. osztály, Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola, Győr, Pályázat címe: Spórolj az energiával, spórolj az energiaszámládon!

 

2. díj: Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium, 9. évfolyam (Csendes Dalma, Hurubán Krisztina, Torma Zita, Pászti Laura, Haaz Anita), Székesfehérvár, Pályázat címe: Energia-őrjárat

 

3. díj: Lukács Ádám, 10. osztály, Kökönyösi Szakközépiskola, Komló, Pályázat címe: Gondolkodj Globálisan és tegyél lokálisan!

 

A legjobb pályázatok készítőit az E.ON nagyértékű ajándékokkal, könyvutalványokkal, illetve környezettudatos eszközökkel és játékokkal díjazta. A pályázatban segítséget nyújtottak az EnergiaKaland oktatási program anyagai.

 

További információ: www.energiakaland.hu

Kapcsolat:Egyházi Nikoletta, Tel.: + 36 30 - 3325 257, E-mail: nikoletta.egyhazi@eon-hungaria.com

 

Az EnergiaKaland program és a kapcsolódó internetes oktatási portál, a www.energiakaland.hu 6-tól 18 éves korig kínál diákok és tanáraik számára energiával kapcsolatos ismeretanyagot. Az EnergiaKaland tananyagai és feladatai a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelően, az egységes természettudományos oktatás alapelveivel összhangban készültek.

 

A program célja, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg az energia izgalmas világával, az energiatermeléssel, a felhasználással és az energiatakarékosság fontosságával. A program célja másodsorban pedig az, hogy segítsen a pedagógusoknak abban, hogy a diákjaikban kialakítsák az energiatudatosságot, bővítsék az energiával kapcsolatos tudást és fejlesszék az ezzel kapcsolatos kompetenciákat.

 

Négy korosztálynak négy különböző csomagot kínál az EnergiaKaland: míg az egészen kicsik az otthonaikon keresztül, addig a nagyobbak akár a bolygónk energiaellátásának megismerésével fejleszthetik tudásukat. A program ingyenes, a tananyagok elérhetőek mind az www.energiakaland.hu honlapon, mind offline (dvd), mind nyomtatott formában.

 

Az EnergiaKuckó az EnergiaKaland oktatási program új, óvodásoknak szóló modulja. Az óvodapedagógusok és az E.ON szakemberei által kialakított játékos program célja, hogy az apróságok megismerjék az energiahordozókat, az energiafogyasztókat és azok használatát. Ezek a játékok nemcsak lekötik a gyerekek figyelmét és szórakoztatva oktatnak, de megalapozzák és előkészítik a gyermekekben az energiatakarékossághoz szükséges kompetenciákat már az iskolakezdés előtt. További információ a programról az EnergiaKuckó honlapján (http://www.energiakaland.hu/energiakucko).

 

 

4. Egyetemek és Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak VII. Országos Tanácskozása - 2015. április 9-10., Veszprém, Pannon Egyetem

 

Tervezett program:

 

1. nap:

- Megnyitó, előadások a környezetstratégia és környezeti jog témaköréből.

- Kirándulás Zircre, az apátság, a könyvtár, az arborétum megtekintése, valamint egy közeli bányalátogatás.

- Kandalló-beszélgetések egy nemzetközi környezetvédelmi hallgatói tábor programjáról.

 

2. nap:

- Szakmai előadások a szennyvíztisztítás, szennyvízkezelés témaköréből.

- Veszprémi városnézés.

- OTDK Környezetvédelmi Különdíjának az átadása, nyertes fiatal mérnök kolléga bemutatkozása.

 

 

5. „Siker és kudarc” VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia – a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet felhívása

 

Sikerek és kudarcok között szárnyalva és vergődve, lavírozva telnek iskolás napjaink. Megóvhatók-e gyermekeink a kudarctól? Jó-e, ha megóvjuk őket? És mit jelent a siker a pedagógus számára? Mit tehetünk azért, hogy sikeresebbek legyünk a szakmánkban? A társadalomnak nem lehet sok fontosabb célja, mint hogy az iskola, az iskolarendszer sikeres legyen. Hogyan kerülhetünk közelebb ehhez a célhoz?

 

Sok okunk nincs a büszkeségre. Talán ha nem oly korán, nem oly gyakran és nem oly intenzíven hajszolnánk gyerekeinken keresztül a sikert, sikeresebb lenne tanár, iskola, iskolarendszer, társadalom - és ami a legfőbb, gyermekeink is.

A VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia sokféle dimenzióban kíván látleletet adni sikerekről és kudarcokról - és ezek tükrében korunk és hazánk pedagógiai gondolkodásáról, nevelési gyakorlatáról.

 

A konferencia időpontja: 2015. január 30. (péntek),

helyszíne: Miskolci Egyetem, C/2-es épület.

 

Rendezvényünkre szeretettel várjuk Önt és kollégáit!

Az előadók és érdeklődők 2015. január 13-ig jelentkezhetnek.

A részvételi díj 10 000 Ft, mely az ebédet és a frissítőket is magában foglalja.

 

Együttműködő partnerek:

Magyar Pedagógiai Társaság, Taní-tani Online, Csatárlánc, Görögkatolikus Cigány Szakkollégium

Részletesebb információ és regisztráció a konferencia honlapján:

http://www.tanarkepzo.hu/viii_konferencia

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx

formátumban küldjék! Köszönjük!

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.


 


Az Ökoiskola Hálózat 393.Hírlevele
2014. november 10.
 

 1. Országos E.ON Advent pályázat a helyi közösségek számára - Egy kis összefogás – nagy karácsony!

2. Lezárult a svájci-magyar „Klíma-barátság” projekt – a Magosfa Alapítvány közleménye

3. XV. Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny a 12-14 éves korosztály számára - versenykiírás a 2014/2015-ös tanévre  

4. Fenntartható városi kert rajzpályázat3-7 és 8-14 éveseknek – a Szamócatanoda
felhívása


 

 

1. Országos E.ON
Advent pályázat a helyi közösségek számára - Egy kis összefogás – nagy
karácsony!

 

Az E.ON Advent elnevezésű pályázaton
kisközösségek nyerhetnek energiatakarékos LED izzókkal feldíszített
karácsonyfát és adventi csomagokat településüknek. A legkiemelkedőbb
pályázatot beküldő közösség települését pedig külön fődíjjal, egy adventi
programmal jutalmazza a vállalat.


 
 

A pályázaton
helyi közösségek, baráti társaságok mutathatják be kreatív módon hogyan
készülődnek a karácsonyra, mit jelent számukra a szeretet ünnepe. Mindezzel
nem csak maguk, hanem városuk, lakóhelyük számára is fényesebbé tehetik az
adventet.
 

Ismét eltelt
egy év, közelednek a karácsonyi ünnepek, egyre fontosabbá válnak az együtt
töltött percek. Az adventi készülődés, a karácsonyt megelőző hetek mindenki
számára a szeretetteljes, örömteli várakozás időszakát jelentik. A kisebb
közösségek - legyen szó akár barátokról, a településen működő táncegyesületről,
szülői közösségről, iskolai csapatokról, művészeti csoportokról -
kreativitásukat bevetve most különleges módon emelhetik lakóhelyük ünnepi
fényét.


 

„A helyi közösségek kiemelkedően értékes,

  meghatározó szereplői a településeknek, őket szeretnénk megszólítani és

  mobilizálni pályázatunkkal. Szeretnénk felhívni a figyelmet az év végi
ünnep


  különleges jellegére, elősegítve egyúttal a különböző társaságok egymásra

  találását, a közös energia kialakítását, valamint hozzájárulni a
települések


  közös ünnepéhez.”
-

mondta el a pályázattal kapcsolatban Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária Zrt.
kommunikációs vezetője.


 

Az adventi
készülődés időszaka minden közösségben más és más, ezért is lesznek várhatóan
izgalmasak a pályázati anyagok, amelyeket maximum 5 perces videó formájában
várnak. Az E.ON a legjobb 24 pályázó közösség lakóhelyének forgalmas pontján
egy-egy energiatakarékos LED izzókkal feldíszített, közel 5 méteres
karácsonyfát állít majd fel december elején. A nyertesek adventi
készülődéséhez további ajándékcsomagokkal járul hozzá a vállalat, a
legkiemelkedőbb pályázat pedig adventi alkotóházat is nyer.


 

A pályázatokat 2014. november 3-tól
november 17-ig
lehet benyújtani a www.eonadvent.hu
oldalon keresztül, ahol minden információt megtalálnak a pályázatról az
érdeklődők.


 

A beküldött pályázatokat három kategóriában,
településméret alapján díjazzák. A nyertesek listája november 25-én 17 órától
lesz elérhető a pályázat honlapján.


 
 

2. Lezárult a svájci-magyar „Klíma-barátság” projekt – a Magosfa Alapítvány közleménye


 

A váci székhelyű Magosfa Környezeti Nevelési
és Ökoturisztikai Alapítvány (www.magosfa.hu),
valamint a svájci ’myclimate’ szervezet (www.myclimate.org)
’Klíma-barátság’ című közös projektje 2013 októberében indult és 2014
októberében érkezett el a végállomáshoz. A projekt célja az volt, hogy olyan
megoldások, válaszok kidolgozására ösztönözze az iskolákat, diákokat és
pedagógusokat, amelyekkel ők maguk tudnak tenni egy-egy

kis lépést Földünk klímájának védelme érdekében.


 

 


 

A projektben a Svájci Hozzájárulás
támogatásának köszönhetően több magyar és svájci iskola vehetett részt. Az
együttműködés keretében a résztvevő iskolák diákjai a klímavédelemmel
kapcsolatos projektmunkákat dolgoztak ki, amelyekkel egy internetes szavazás
keretében meg is mérettették magukat, Klímanapot kezdeményeztek iskolájukban,
illetve egy ugyancsak internetes nemzetközi klímavédelmi versenyen is részt vehettek,
amelyre afrikai iskolák is neveztek.

A sikeres szervezésnek köszönhetően a projekt keretében megvalósított
eseményeken több ezer diák vett részt.


 

Munkájuk jutalmaként 80 diák juthatott el
2014 nyarán a Dunakanyarban, a Börzsöny lábainál fekvő Kismagos Környezeti
Nevelési és Ökoturisztikai Központban megrendezett négy „Természet és Klíma”
táborba. A projekt céljait és sikerét mi sem támasztja alá jobban, mint az a
lelkesedés, elkötelezettség és kreativitás, amellyel a táborokban részt vevő
diákok az újabb és újabb feladatokba, csoportmunkákba vetették magukat.


 

Az együttműködés további eredménye az újonnan
megjelent, pedagógusoknak szóló, fenntarthatósági és klímavédelmi
foglalkozásokat, modulokat tartalmazó kiadványunk.


 

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési
Program társfinanszírozásával valósult meg.


 

További információkat a Magosfa Alapítványnál
kérhetnek:


 

magosfa@magosfa.hu


 

+36-27-375 450


 

 


   3. XV. Balogh János Kárpát-medencei Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny a 12-14 éves korosztály számára - versenykiírás a 2014/2015-ös tanévre


 

A verseny meghirdetője: Zöld Dió
Alapítvány - Kőbányai Bem József Általános Iskola


   A verseny célja: a tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző
környezeti problémák környezet - egészségügyi hatásaival és ismerje meg a
lehetséges megelőzési módokat.


   A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A vetélkedőn 6.-7.-8.
évfolyamos háromfős csapatok vehetnek részt.


 

A verseny témakörei:


 

 • A talaj, a víz, és a
  levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj


 • A globális környezeti
  problémák


 • A környezetszennyezés
  okozta egészségügyi problémák


 • A környezeti ártalmak
  megelőzésének illetve csökkentésének módjai

 •  

 

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

 

Balogh János életrajza: http://baloghjanos.weebly.com/

 

Biológia, kémia 7.-8. osztály (környezet-egészségvédelmi tartalmak)

 

Egészségtan 8. osztály

 

Élet és Tudomány (Eduvital - ÉT rovat bizonyos cikkei)

 

Honlapok: www.lelegzet.hu


 

www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu, www.eduvital.net


 

A verseny rendszere:


 

A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat
jelentkezését várjuk. (A csapattagok legalább egyike 8. osztályos legyen,
hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)


 

A jelentkezéskor (levélben, távmásolón,
elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét, címét, elérhetőségét és a
felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.


 

Jelentkezési cím: Nagyné Horváth Emília
Kőbányai Bem József Általános Iskola


 

1101 Bp.
Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2014. november 30.


 

A regionális vagy a megyei (fővárosi)
fordulókat a jelentkezések függvényében szervezzük. A versenyző csapatok a
meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldanak meg.


 

 


 

Időpont: 2015. március 18. (szerda) 14 óra

 

A regionális döntő eredményéről 2015. április 6.-ig küldünk értesítést.

 

Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10 csapatot hívjuk meg.
(A támogatás függvényében.) A döntőn a részvétel ingyenes. Az útiköltség és a
szállásdíj a csapatokat terheli.

 

  A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:


 

 • Egy
  környezet-egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése


 • Felkészülés egy
  lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma illetve megoldásának
  csapatmunkában történő bemutatására. Előadási idő 6 perc.

 •  

 

A döntő írásbeli, szóbeli és gyakorlati
feladatokból áll.

 

A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot
kapnak.

 

A döntő időpontja: 2015. június 5. - június 6. (péntek délután és szombat
egész nap)


 

Helyszíne: Egy budapesti kulturális központ
és a Kőbányai Bem József Általános Iskola 1101 Bp. Hungária krt. 5.-7.

 

A szervezők elérhetősége: www.bem-iskola.hu


 Nagyné Horváth Emília Kőbányai Bem József Általános Iskola 1101 Bp.
Hungária-krt. 5.-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 e-mail: hemike51@gmail.com


 

 


   4. Fenntartható városi kert rajzpályázat3-7 és 8-14 éveseknek – a Szamócatanoda felhívása

 

Rajzoljátok le hogyan képzelitek el a fenntartható városi kertet. Hogy mitől
fenntartható

egy városi kert? Megtaláljátok a Fenntartható
városi kertészkedés gyerekeknek cikkben


 

  Beküldési határidő: 2014. november 17.


 A rajzokat e-mailen a szamocatanoda@gmail.com
címre, vagy postai úton, a Szamóca Kiskertész Tanoda címére (1213 Budapest
Retyezáti u. 8.) várjuk. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a nevet,
kort, lakcímet, e-mail címet. A pályamű bármilyen technikával készülhet,
A4-es méretben.


   Közönségszavazás:

 

A beérkezett pályaműveket szavazásra bocsátjuk Facebook-oldalunkon. Ezekre
2014. november 19-től december 5-ig lehet szavazni, és a díj odaítélése ezen
szavazatok alapján történik. A beküldéssel a pályázó/szülő hozzájárul, hogy a

pályaművet (nevével együtt) a Szamóca Kiskertész Tanoda feltöltse
Facebook-oldalára és a weboldalára.


 

Eredményhirdetés: 2014.
december 6.


 

Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük, és kihirdetjük a Szamóca
Kiskertész Tanoda webes felületein.

 

Mindkét kategóriában (3-7 évesek és 8-14 évesek) hirdetünk nyertest.


 

I. Díj: Szamóca Kiskertész kötény és 3
alkalmas Szamóca Kiskertész Klub bérlet


 

II. Díj:3 alkalmas Szamóca Kiskertész Klub
bérlet


 III. Díj: Szamóca Kiskertész Klub belépőjegy


 

Kapcsolódó anyagok:


 

"Green
fingers" Fenntartható városi kertészkedés
programunk


 

Fenntartható
városi kertészkedés gyerekeknek


   További információ:


 

Szakács-Nagy Zsuzsa


   www.gyerekkertesz.hu


 

gyerekkertesz.viltor.hu


 

www.facebook.com/Szamocatanoda


 


 

Az
Ökoiskola Hálózat 392. Hírlevele


 

1. XIV. Országos Neveléstudományi
Konferencia – Debrecen, 2014. november 6-7-8.


 

 


 

2. „Közös Jövőnk” környezetvédelmi
verseny 2014/2015 – a Magyar Műhely ÁMK versenyfelhívása


 

 


 

3. A Magyar Természettudományi Múzeum
(MTM) programajánlója


 

 


 

4. „Hasznosítsd tovább a rezet”
nemzetközi pályázat - az Európai Rézintézet (ECI) felhívása


 

5. Ingyenes nyílt nap az MTA
Ökológiai Kutatóközpontban - 2014. november 18


 

 


 

6. Európai Hulladékcsökkentési Hét
  2014. november 22-30. - az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
felhívása


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

1. XIV. Országos
Neveléstudományi Konferencia – Debrecen, 2014. november 6-7-8.


 

 


 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai
Tudományos Bizottsága nevében, immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő
szakmai rendezvény a hazai neveléstudomány nagy tapasztalattal rendelkező
elméleti és gyakorlati szakembereinek, valamint a tudományos utánpótlás
képviselőinek elmélyült munkája nyomán született új kutatási eredményeinek
bemutatását célozza meg.


 

 


 

A konferencia időpontja: 2014. november
6-7-8.


 

Helyszíne: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.


 

 


 

A XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia
a hazai neveléstudományi kutatások mellett a közoktatás és a pedagógusképzés
múltból származó legfontosabb értékeinek és a jövőbeni feladatainak
számbavételét tűzi napirendjére, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a
tantárgypedagógia és a természettudományos oktatás aktualitásainak.


 

 


 

Ennek jegyében idei szakmai rendezvény címe: Oktatás
és nevelés – gyakorlat és tudomány


 

 


 

Részletes program az alábbi linken tölthető
le:


 

http://onk2014.unideb.hu/wp-content/program_vegleges/ONK_2014_reszletes_program.pdf


 

 


 

Az ökoiskola témakörben a
következő szakmai előadásokra, bemutatókra hívjuk fel a figyelmet:


 

 


 

November 06. csütörtök: 15.45 – 16.45
POSZTERSZEKCIÓ Poszter I.
(III. emelet)


 

Energiatudatosságra nevelés az
ökoiskolákban


 

Saly Erika, Neumayer Éva


 

 


 

November 06. csütörtök: 16.45 – 18.30
TEMATIKUS ELŐADÁSOK Az egészségnevelés és környezetpedagógia aktuális
problémái
(I. terem)


 

Közösségi kutatás - a fenntarthatóság
tanulásának egyik eszköze


 

Könczey Réka, Néder Katalin


 

 


 

November 07. péntek: 11.15 – 13.00
Környezetvédelem és kommunikáció
(142. terem)


 

Ökoiskolák együttműködése helyi
környezetükkel


 

Saly Erika, Könczey Réka, Varga Attila, Néder
Katalin


 

 


 

 


 

 


 

2. „Közös Jövőnk”
környezetvédelmi verseny 2014/2015 – a Magyar Műhely ÁMK versenyfelhívása


 

 


 

Célcsoportja: általános iskolák, 6
vagy 8 osztályos gimnáziumok 13-14 éves tanulói, azaz a 7-8. évfolyam. A
versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.


 

 


 

Szervező: Magyar Műhely ÁMK a
Széchenyi István Egyetem közreműködésével


 

 


 

A verseny felépítése:


 

A verseny három fordulóból áll. Minden nevező
csapat eljuthat a III. fordulóig, ha az első kettőt lelkiismeretesen,
gondosan teljesíti. Felhívjuk a figyelmet, hogy az internetről
„összeollózott” dolgozatokat nem tekintjük lelkiismeretes munkának.


 

Amennyiben SNI tanulókból álló csoport is
jelentkezik a versenyre, biztosítjuk számukra a többlet időkeretet a
feladatok megoldása során, az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében.


 

 


 

I. forduló:


 

A része - A mellékelt feladatlap kitöltése (kozosjovonkverseny@gmail.com
email címen kérhető)


 

B része – Játékos feladat: Készítsetek
képrejtvényeket a környezetvédelem témában. Ne felejtsük a megfejtéseket is
mellékelni! Ezeket megoldva, határidőre vissza kell küldeni. A megoldásokat
pontozzuk.


 

 


 

II. forduló:


 

A része - A csapatok kapnak egy kifejtős
kérdést, melyet írásban, előadásszerűen ki kell dolgozniuk és postai úton
vagy e-mailben visszaküldeniük. Meg kell tervezniük továbbá, hogy ezt szóban
előadva hogyan szemléltetnék. A szemléltető anyagot a III. fordulóra el is
kell készíteni.


 

Kifejtős téma: „Környezetbarát lakóház –
az építkezéstől a háztartásig”


 

 


 

B része - Egy konkrét témához kapcsolódó
játékos feladatot kapnak, melyet szintén vissza kell küldeni postai úton vagy
e-mailben. A feladatot a csapatok később kapják meg.


 

 


 

A kifejtés formai kívánalmai:


 

A kiselőadást mind kézzel írva (szépírással),
mind gépelve be lehet nyújtani. Egyik megoldás sem jelent előnyt. Kézírással
5-6 oldalas, gépírással 4-5 oldalas (12-es betűméret, 1,5 sorköz), szöveges
munkát várunk, melyet magyarázó rajzokkal, képekkel természetesen ki lehet
egészíteni további oldalakkal.


 

 


 

A kifejtés tartalmi kívánalmai:
Segítő szempontok:


 

 


 

· Ökologikus és környezetbarát építkezés


 

· Épületek energiafelhasználásának
csökkentése EU-s és hazai előírások szerint


 

· Háztartási hulladékkezelés


 

· Energiatakarékosság


 

· Háztartásban használt vegyi anyagok


 

· Nagyszüleink praktikái


 

· Egyéb tetszőleges szempontok


 

 


 

Nem kell minden szempontot kifejteni. A
lényeg, hogy a kifejtés kerek, egész, jól felépített legyen. A szempontok
csak segítségül szolgálnak.


 

 


 

Nyelvezet: előnyben részesülnek azok
a csapatok, akik igyekeznek a legtöbb „terminus technicus”- t magyar
kifejezéssel, körülírással helyettesíteni, s az idegen szót csak utána,
esetleg zárójelbe téve írják, vagy a dolgozatot olyan „kislexikon”-nal ellátva
adják be, mely tartalmazza a szómagyarázatokat.


 

 


 

III. forduló:


 

A verseny utolsó fordulója a Magyar Műhely
ÁMK épületében.


 

Részei: kifejtős kérdés előadása, feladatok
írásban előre megadott témákból.


 

 


 

A megadott témák:


 

· A hulladékok kezelése - újrahasználás -
újrahasznosítás


 

· Ökológiai lábnyom


 

· Amit az ózonról tudni kell!


 

· Bátorligeti ősláp


 

· Gyógynövények a mindennapjainkban


 

 


 

Az öt témakört a csapat 4 tagja megoszthatja,
így könnyebb a felkészülés.


 

Egyéb információk: Nevezési díj nincs!


 

Iskolánkból induló csapat(ok) értékelése
versenyen kívül történik!


 

 


 

Tennivalók időrendi sorrendben:


 

 


 

Jelentkezés az I. forduló
visszaküldésével, illetve a mellékelt nevezési lap kitöltésével történik
postai úton vagy a következő e-mail címekre:


 

Filep Róbert, Magyar Műhely ÁMK,
9097 Mezőörs, Fő u. 64., 96/587-003


 

kozosjovonkverseny@gmail.com
  bioemberke@gmail.com


 

 


 

I. forduló visszaküldése, határidő
(postai bélyegző): 2014. november 17.


 

II. forduló beküldése, határidő (postai
bélyegző): 2015. január 12.


 

III. forduló, időpont: 2015. február 05.


 

 


 

További információ, nevezési lap, ill. az
I. forduló feladatlapja az alábbi címen kérhető:


 

Filep Róbert kozosjovonkverseny@gmail.com, bioemberke@gmail.com


 

 


 

A kiírás elérhető a www.mma-mezoors.hu internetes címen is.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

3. A Magyar
Természettudományi Múzeum (MTM) programajánlója


 

 


 

Tanárok éjszakája 2014. november 3-án
16-tól 19 óráig


 

 


 

A Magyar Tudomány Napján az intézményünkben
folyó kutatások eredményeit mutatják be munkatársaink. Jöjjön el hozzánk, ha
érdeklik a klímaváltozásokra, az inváziós fajokra vagy a magyarság eredetére
vonatkozó vizsgálatok.


 

Az előadásokat követően szakértőink vezetik
végig a csoportot a Múmiavilág kiállításon, és bemutatjuk a kiállításhoz
kacsolódó múzeumpedagógiai foglalkozást.


 

A programról bővebben.<http://www.mttm.hu/hu/aktualitasok>


 

 


 

Egy este a múmiákkal


 

 


 

A Múmiavilág kiállítás minden csütörtökön
hosszabb nyitva tartással, este 20 óráig várja a látogatókat.


 

Sőt, minden hónap első csütörtökén rendhagyó
tárlatvezetéseken vehet részt, ha eljön hozzánk. Szakértőinkkel beszélgethet
az újdonságokról, a múmia-sztorikról, a tudományos vizsgálati eredményekről.


 

A kiállításról és a programról
bővebben...<http://mumiavilag.hu/>


 

 


 

Az MTM születésnapja 2014. október 29.


 

 


 

Egy múzeumnak is lehet születésnapja? IGEN!
Ehhez méltóan ajándékkal kedveskedünk látogatóinknak. Ezen a napon ingyenes
kiállítás- és gyűjteménylátogatásra, múzeumpedagógiai programokra várunk
mindenkit.


 

 


 

Folytatódik Műhelytitkok
programsorozatunk


 

 


 

Műhelytitkok programjainkon látogatóinkat
beavatjuk a múzeumi munka kulisszatitkaiba. Múzeumunk egy muzeológusát vagy
preparátorát kérdezhetik munkájáról, kérhetik szakvéleményét, szaktanácsait.


 

 


 

Munkatársaink a következő napokon 10-től 14
óráig várnak mindenkit, akit érdekelnek a természet csodái és titkai:


 

 


 

· 2014. október 17. Kustár Ágnes: Arcok a
múltból


 

· 2014. október 31. Vörös Judit: Kígyók és
békák


 

 


 

A programsorozatnak itt még nincs vége!
További időpontok<http://www.mttm.hu/hu/aktualitasok>.


 

 


 

További információ:


 

Holler Judit holler@edu.nhmus.hu


 

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6., telefon:
(36-1) 210-1085, mtminfo@mtm.hu


 

 


 

Nyitva tartás: szerdától - hétfőig:
10.00 -18.00 (pénztárzárás: 17.00)


 

 


 

 


 

 


 

4. „Hasznosítsd
tovább a rezet” nemzetközi pályázat - az Európai Rézintézet (ECI) felhívása


 

 


 

Az Európai Rézintézet (ECI) meghirdeti az
első nemzetközi „Hasznosítsd tovább a rezet” pályázatot, ami
izgalmas kihívást jelenthet minden kreatív gondolkodású és a dizájn iránt
érdeklődő alkotó számára. A cél egy továbbhasznosított háztartási elem
létrehozása, vagyis új életet lehelni egy régi, rézből vagy rézötvözetből
készült használati tárgyba.


 

 


 

A jelentkezési határidő: 2014.
december 31.


 

Az összes pályázat felkerül a Copper Mania Pinterest
oldalára #upcopper hashtaggel.


 

 


 

A réz tartós, 100%-ban újrahasznosítható
nemes fém, ami éles ellentétben áll azzal a ma gyakori szemlélettel, hogy
minden tárgy rövid használat után eldobandó. A rezet és az újrahasznosítás
gondolatát összekapcsolva a verseny célja az, hogy felhívja a figyelmet a
súlyos mértékű pazarlásra, és ezáltal felelősebb fogyasztói magatartásra
ösztönözzön.


 

 


 

A réz továbbhasznosítás hívei
jelentkezzenek!


 

 


 

A rézből és rézötvözetekből (pl. sárgaréz)
készült lakberendezési tárgyak legújabb trendje és a padlásokon található
régi tárgyak sokasága arra késztette az Európai Rézintézetet, hogy
meghirdesse az első „Hasznosítsd tovább a rezet” pályázatot, melynek
szlogenje: „Lehelj új életet a rézbe”.


 

A verseny teljesen nyilvános, és bárki, aki
rendelkezik néhány alapvető eszközzel és egy kis képzelőerővel, pályázhat az
elkészült továbbhasznosított alkotásával.


 

 


 

A pályázóktól továbbhasznosított háztartási
tárgyakat (funkcionális vagy dísztárgyak, bútorok, lámpák, kerti díszek,
stb.) várunk, melyek rézből vagy rézötvözetből készültek és az
továbbhasznosítás gondolatát követték, azaz olyan régi anyagok és tárgyak
továbbhasznosításával hoznak létre funkcionális és dísztárgyakat, melyeket
régi funkciójukban már nem használtak. A rég elfeledett, padláson porosodó
vagy a bolhapiacon beszerzett lábasok, lekvárfőzők, csillárok és kilincsek
egyedi design termékként születhetnek újjá. A réz képlékeny, könnyen
alakítható, sokoldalú, antibakteriális anyag és nagyon jó az elektromos- és
hővezető képessége. Kell ennél több ok, hogy a régi réz tárgyainkat
továbbhasznosítani kezdjük?


 

 


 

Látogasd meg a Copper Mania Pinterest
oldalát vagy keresd a #upcopper hashtaget.


 

 


 

A versenyben való részvételhez küldj egy
fotót és egy rövid leírást az elkészült alkotásról angol nyelven apinterest@copperalliance.fr
címre 2014. december 31-ig. A verseny szervezésében partnerünk Talalilala és minden pályázatot
bemutatunk a Copper Mania
Pinterest
oldalán. A pályázatok a versenyre létrehozott albumba kerülnek
a #upcopper hastaggel ellátva. Rézzel és az újrahasznosítással foglalkozó
szakemberekből álló zsűri fogja kiválasztani a győztest, aki egy François
Chambard által tervezett L.U.M lámpát
kap. Emellett a Pinterest oldalon legtöbb lájkot kapó alkotást közönségdíjjal
jutalmazzuk.


 

 


 

A pazarlás elleni harc szórakoztató
módja


 

 


 

A „Ne dobd ki a rezet” pályázat több mint egy
kreatív kihívás - arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható
fejlődésre, és ennek hatására csökkenjen a pazarlás.


 

A réz egy tartós, 100%-ban újrahasznosítható
nemesfém, ami időről időre újra felhasználható. Ez éles ellentétben áll a mai
mindent eldobó életformával, és ha párosul az újrafelhasználás erényével, az
a felelősebb fogyasztást eredményez. Az újrahasznosítás és a
továbbhasznosítás egyre növekvő trend, melyek középpontjában egy új, gyorsan
fejlődő közös gazdaság áll.


 

Az európai fogyasztók egyre növekvő számban
választják a fenntartható fogyasztást. Ez a pályázat összehozza a
továbbhasznosítás gondolatát és a rézből készült használati tárgyak jelenlegi
trendjét, hogy az emberek kiélhessék kreativitásukat és miközben a környezeti
problémákkal is foglalkozhatnak.


 

 


 

Praktikus információk – útmutató a
versenyhez.


 

 


 

Téma: Háztartási eszközök
újragondolása réz vagy rézötvözet tárgyak továbbhasznosításával.


 

 


 

Határidő: 2014. december 31.


 

 


 

Ki nevezhet? Minden 15 évet
betöltött személy, bármely országból. A 18 éven aluliak számára
szülői/gondviselői beleegyezés szükséges a részvételhez.


 

 


 

Nevezés: A versenyre történő
nevezéshez ki kell tölteni a
Jelentkezési Űrlapot
angol vagy francia nyelven és a tárgyról készült
fotóval, fotókkal együtt kell elküldeni a pinterest@copperalliance.fr
címre.


 

 


 

Részletek:


 

 


 

A pályázók feladata, hogy készítsenek egy
megújított háztartási cikkek (funkcionális vagy dísztárgyat, bútort, lámpát,
kerti díszt, stb), mely rézből vagy réz ötvözetből készült, és a
továbbhasznosítás szellemében készült , azaz olyan régi anyagok vagy tárgyak
újrafelhasználásával, amelyeket eredeti funkciójukban már nem használtak.


 

 


 

A pályázati követelmények:


 

· A elkészült tárgy legyen újszerű,
különösen, ha összehasonlítjuk a tárgy eredeti állapotával.


 

· Legyen kreatív és használja az anyag
tulajdonságait (pl. alakíthatósága, vezetőképesség, az esztétikai érték,
stb.)


 

· Legyen esztétikai értéke a befejezett tárgynak,


 

· Készüljenek jó minőségű fényképek a
különböző munkafázisok során, valamint legyen egy "előtte" és egy
"utána" fotó.


 

 


 

A résztvevők „nyers” rézből vagy
rézötvözetből, például bronzból vagy sárgarézből készült tárgyakat
használhatnak. Vegyes anyagú tárgy (réz-fa, réz-fém, réz-cement, stb.) abban
az esetben használható, ha többnyire rezet vagy réz ötvözetet tartalmaz.


 

 


 

Díjak:


 

 


 

A zsűri díja: a réz és fa L.U.M lámpa, melyet
François Chambard tervezett


 

"Közönségdíj": "Feeder"
réz madáretető a Copper Kraft Gardens-től


 

 


 

Eredményhirdetés: 2015.
február (pontos dátum később várható)


 

 


 

További információkat a www.copperalliance.eu oldalon talál (Általános
Szerződési Feltételek, szülői beleegyezés)
és a http://www.youtube.com/watch?v=fxdtlp9dEOY
linken inspirálódhat.


 

 


 

 


 

5. Ingyenes nyílt
nap az MTA Ökológiai Kutatóközpontban - 2014. november 18


 

 


 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 Kutatóhelyek
tárt kapukkal ingyenes rendezvénysorozat keretében új telephelyén mutatkozik
be az MTA ÖK Duna-kutató Intézet. A látogatók megismerhetik a Duna
kutatásának témáit, többek között a dunavirágzást, az inváziós fajok
problémáját és a Duna expedíció eredményeit, megtekinthetnek néhány előadást,
laboratóriumot és kísérletet, több élőlénycsoportot és megismerkedhetnek a
kutatókkal is. A program során interaktív játékokkal bemutatkozik az MTA
ÖK-hoz tartozó vácrátóti Nemzeti Botanikuskert is.


 

 


 

A nyílt nap időpontja: 2014. november
18. (kedd) 10:00-16:00


 

 


 

Helyszín: MTA Ökológiai Kutatóközpont
Duna-kutató Intézet, 1113 Budapest, Karolina út 29.


 

 


 

ELŐADÁSOK


 

 


 

10:00 A Duna-kutatás története: Engloner
Attila
PhD, igazgató-helyettes, MTA ÖK DKI


 

 


 

10:30 A Duna algavilága: Kiss Keve
Tihamér
DSC kutatóprofesszor, Ács Éva DSC tudományos tanácsadó,
MTA ÖK DKI


 

 


 

11:00 Mélyvízi halászat a Duna-expedíció
során: Szalóky Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA ÖK DKI -
György Ágnes Irma
tudományos segédmunkatárs, MTA ÖK DKI - Weiperth
András
tudományos segédmunkatárs, MTA ÖK DKI


 

 


 

11:30 Ártérhasználat egykor és most -
ökoszisztéma szolgáltatások és multifunkcionalitás: Biró Marianna
tudományos munkatárs, MTA ÖK ÖBI


 

 


 

12:00 Fő kutatási irányok az MTA ÖK Ökológiai
és Botanikai Intézetében: Mázsa Katalin tudományos főmunkatárs, MTA
ÖK ÖBI


 

 


 

12:30 Makro-gerinctelen vizsgálatok a Duna
hossz- és keresztszelvényei mentén: Szekeres József tudományos
segédmunkatárs, MTA ÖK DKI - Csányi Béla PhD intézeti mérnök MTA ÖK
DKI - Borza Péter PhD tud. munkatárs, MTA ÖK DKI


 

 


 

13:00 A Völgységi-pataktól a Duna
vízminőségéig, avagy első kutatói lépéseim a gimnáziumtól az egyetemig: Hidas
András
hallgató, ELTE


 

 


 

13:30 A dunavirág rajzása: Kriska György
PhD, osztályvezető MTA ÖK DKI - Egri Ádám tud. munkatárs MTA ÖK DKI
- Kálmánczhelyi Farkas Alexandra tudományos segédmunkatárs MTA ÖK
DKI


 

 


 

14:00 A Tisza-kutatás története: Lukács
András Balázs
tudományos munkatárs, MTA ÖK DKI  


 

 


 

14:30 Biológiai inváziók a Duna mentén: Puky
Miklós
PhD tudományos főmunkatárs MTA ÖK DKI- Ács Éva DSc
tudományos tanácsadó MTA ÖK DKI - Kiss Keve Tihamér DSc tudományos
tanácsadó MTA ÖK DKI - Bódis Erika PhD tudományos munkatárs, MTA ÖK
DKI - Weiperth András tudományos segédmunkatárs, MTA ÖK DKI


 

 


 

15:00 A dokumentatív és a művészi fotózás a
tudományos kutatásban: Potyó Imre tud. segédmunkatárs, MTA ÖK DKI


 

 


 

 


 

6. Európai
Hulladékcsökkentési Hét
2014. november 22-30. - az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség felhívása


 

 


 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében,
az Európai Unió országaiban lelkes önkéntesek a saját ötleteik
megvalósításával hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezése megelőzésének,
a keletkezett mennyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának és a
különböző anyagok újrahasznosításának fontosságára.


 

 


 

A kezdeményezést Magyarországon az OHÜ Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
koordinálja (www.szelektivinfo.hu).


 

Tavaly már több mint 30 országban több mint
12 ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. A résztvevők, miközben szerepet
vállalnak bolygónk fenntarthatóságának megőrzésében, építik az őket körülvevő
közösséget és a pénztárcájukat is kímélik.


 

 


 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét központi
témája a keletkezett étel- és élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentése.
Ehhez kapcsolódó akcióötletekkel is lehet csatlakozni, de bármilyen kreatív,
a keletkező hulladék mennyiségét csökkentő ötlet megvalósítható.


 

A legjobb, legeredményesebb akciókat
benevezzük az Európai Hulladékcsökkentési Díjra, amelyet ünnepélyes gála
keretében adnak majd át a nemzetközi zsűri által kiválasztott kezdeményezések
megvalósítóinak.


 

 


 

Hazánkból tavaly a dabasi óvoda „játékok,
amiből nem is gondolnád” c. projektje bekerült a nemzetközi szinten legjobb
három, oktatási intézmények által megvalósított akció közé.


 

 


 

Kérjük, csatlakozzanak Önök is a
kezdeményezéshez, és lehetőségeikhez mérten segítsenek népszerűsíteni is az
akciót, annak érdekében, hogy minél több Magyar szervezet, intézmény vegyen
részt az akcióban.


 

Részletek és letölthető anyagok, plakátok: www.hulladekcsokkentesihet.hu


 

 


 

Bővebb információ:


 

Tanka Eszter projektvezető , OHÜ Nonprofit
Kft., +36 70 777 1300, e-mail: tanka.eszter@ohukft.hu


 

 


 

___________________________________________________________________________


 

Kérjük,
a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx


 

formátumban
küldjék! Köszönjük!


 

 


 

A
hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket,
kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu
címen.


 

 

Impresszum

 

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

tel: 1/2357249

fax: 1/2357242

email: varga.attila@ofi.hu

 

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni,
onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel
oldalon tud.

 

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3025 példányban.

1055 Szalay utca 10-14.


 


Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet