Nevelésügy
UNESCO.HU

Az Ökoiskola hálózat legfrissebb hírei / Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools

2014. március 28.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO fenntartható fejlődésre nevelés hazai megvalósítói között kiemelt szerepet játszik az Ökoiskola hálózat, melynek legfrissebb hírei alább olvashatóak. További információk elérhetők az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján.

EN: Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools are available below in Hungarian. Eco-schools are part of the-ENSI network of eco-schools, their goal is to represent the idea of sustainability in public education. For more information on the Hungarian Eco-schools please visit the webpage of the Hungarian Institute of Educational Research and Development.A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Hírlevele
2014.03.21.Az ÖkoiskolaHálózat 381. Hírlevele

 

2014. március 20.

1. Kérdőív az ökoiskolákról

2. Pályázati felhívás az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014 elnyerésére

3. A KOKOSZ felhívása az erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzésre pedagógusok számára

4. Herman Ottó Vándortanösvény - a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felhívása

5. Május második hétvégéjén lesz az idei TeSzedd! országos szemétszedő akció

6. Újrapapír Nap – a Humusz felhívása

7. XIV. Régiós Természetismereti Verseny - a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola felhívása

8. Áprilistól geotúra-vezetői tanfolyam indul a Bakonyalján – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felhívása

9. Késsel, villával az éghajlatváltozás ellen? - a Föld Napja Alapítvány felhívása

 

 

1. Kérdőív az ökoiskolákról

 

Molnár Gabriella kollégánk, a BME Közoktatási Vezető Képzés végzős hallgatója egy kéréssel fordul az Ökoiskolai kollégákhoz. Szakdolgozatához egy felmérést készít, melynek címe: Ökoiskolák a középfokú oktatásban – kérdőív a 14-19 éves korosztállyal foglalkozó intézményekről.

Kérjük, hogy minél többen kattintsanak az alábbi linkre, és töltsék ki a kérdőívet legkésőbb április 5-ig. Együttműködésüket előre is köszönjük!

https://www.surveymonkey.com/s/Z8MKHLV

 

 

2. Pályázati felhívás az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2014 elnyerésére

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím), melyet a fenti időpont óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények.

A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A szakértők a 2014. április 25-ig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) 2014. szeptember 1-jéig, a 2014. szeptember 5-ig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) 2014. október 30-ig döntenek. A 2014. szeptember 5. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Ökoiskola cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

További információ:

http://www.ofi.hu/magyar-fooldal/okoiskola-orokos

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az alábbi linkekről:

Pályázati leírás

Pályázati adatlap

 

 

3. A KOKOSZ felhívása az erdei iskoláztatással kapcsolatos továbbképzésre pedagógusok számára

 

A továbbképzés elvégzése feltétele az erdei iskolai támogatások igénybevételének, amelyek a Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „ Égigérő tanterem” című projekt keretében a 2013-tól 2016-ig kerülnek meghirdetésre.

Kizárólag azok az iskolák kaphatnak támogatást jelen konstrukcióban, ahonnan legalább egy pedagógus részt vesz a képzésen és az azt követő műhelymunkán.

Továbbképzés megnevezése: Természetismereti terepi vezető - akkreditált továbbképzés és műhelymunka

 

A képzés szervezője: Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ)

A részvétel feltételei: Általános iskolai korosztállyal foglalkozó pedagógus jelentkezhet a képzésre

A képzés óraszáma: 34 óra + 10 óra műhelymunka (Hétfőtől péntekig.)

A 44 órás továbbképzés 15 óra elmélet, és 19 óra terepi, illetve 10 óra kooperatív csoportmunkából tevődik össze. A továbbképzések műhelymunkával egészülnek ki, mely során a pedagógusok új ismeretanyagra tehetnek szert a Natura 20002 eszméjével kapcsolatosan, továbbá módszertani útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen formában lehet beépíteni az erdei iskola programba a Natura 2000-es területek ismeretanyagát.

 

A képzés célja:

· olyan szemléletmód kialakítása, amellyel a képzés résztvevői a környezeti nevelés aktív, tudatos „hírnökeivé” válhatnak és képesek felismerni a környezeti, természeti szocializáció személyiségformálásra gyakorolt pozitív hatását, jelentőségét

· a képzés résztvevői olyan tudással és gyakorlattal rendelkezzenek, melyekkel képesek lesznek felkészülni egy-egy erdei iskolai/természetismereti gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó program bonyolítására, megszervezésére.

· a jelentkezők kellő ismeretekkel rendelkezzenek erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez, valamint ismerjék meg azokat a szakmai, pedagógiai, oktatási alapokat, amelyek ehhez szükségesek.

 

Fontosnak tartjuk, hogy a képzésben résztvevők majd hatékonyan, empirikusan tudatosítsák „tanítványaikban” a helyes ember-természet viszony kialakulását, az őt körülvevő környezet és az ember kapcsolatának harmonikus megismerését, és erősítsék a személyes megfigyelésen, tapasztalaton alapuló, élményszerű tanulás jelentőségét.

A program során megszerezhető kompetenciák:

A résztvevő:

· képessé válhat a természeti környezet értékeinek tudatosítására és átadására- a nevelés kontextusában

· megismerheti – a megfelelő eszközismeret birtokában – a terepi vezetés komplex módszertanát: a túrák, foglalkozások előkészítésétől, megtervezésétől át a javasolt helyi útvonalakon keresztül a terepbejárásig

· kellő ismeretekkel rendelkezhet erdei iskolai és/vagy természetjárási programok megszervezéséhez, a lehetséges helyszínek, gyakorlatok kiválasztásához, gyakorlati programok, tájbejárások vezetéséhez

· képes lehet előmozdítani a természetben-járás kooperatív team munkáját

· kifejlesztheti – harmonikus szemlélet- és magatartásformálás során – a gyermekekben a tapasztalati tanulás iránti fogékonyságot, a természet iránti szeretet, illetve a környezetről való felelős gondolkodás, környezettudatos magatartás alapértékeit.

 

A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐK TANÚSÍTVÁNYT KAPNAK.

 

A képzést ajánljuk:

azoknak az általános iskoláknak, amelyek pedagógiai programjában szerepel az erdei iskola, azt a környezeti nevelés részeként szakszerűen kívánják előkészíteni, igénybe venni és a későbbiekben feldolgozni valamint támogatottként rész kívánnak venni az „Égigérő tanterem” projektben.

 

Szervezés:

A képzés 2014. 03. 28-30. és 2014. április 11-13. között kerül megszervezésre Jeskó Panzió és Étterem helyszínen.

A képzés létszámkerete 30 fő. Túljelentkezés esetén 1 iskolából csak egy jelentkezést fogadunk el, illetve a jelentkezés elfogadásánál a beérkezés időpontját vesszük alapul.

Jelentkezési határidő: 2014. március 25. (kedd)

 

Részletek a jelentkezési lapon találhatók, amely letölthető: www.kokosz.hu oldalról.

 

A képzésről további tájékoztatást nyújt:

Molnár Zoltán (mzmadar6@gmail.com ; 20/226-2828)

 

 

4. Herman Ottó Vándortanösvény - a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felhívása

 

Kedves Érdeklődő!

Nem szokásos terméket ajánlunk figyelmébe. A Nemzeti Környezetügyi Intézet támogatásával 3 sorozat „vándortanösvény” készül.

Mi is lesz ez?

A Tanösvény óvodáskortól középiskolás korig terjedő gyermekek számára készül (de felnőttek is próbálhatják a szórakoztató és egyben gondolkodtató játékokat). A kicsi szép jegyében fizikailag kis méretű, egyszerű, tartalmilag, gondolatilag tágas. Weöres Sándor egyik legszebb gondolatát képzeljük bele: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Mottónk pedig: „… te is lehetsz Herman Ottó!

A Vándortanösvényben bemutatjuk az utolsó magyar polihisztor életpályájának, tudományos kalandozásainak egy-egy állomását, a gyerekek nyelvére és tevékenységi stílusára lefordítva. (Bognár Gáborné felvételei egy főpróbán készültek, a budapesti XIII. kerületben lévő Herman Ottó Általános iskolában.) Ezt 7 információs plakát avagy „zászló” (egyszerűen felállítható roll-up-ok) és néhány asztalon a rajtuk elférő mennyiségű eszköz, valamint a hozzájuk kapcsolódó leírás szolgálja. Részletes „Tanári kézikönyv” tartalmazza a használati utasítást és a szakmai háttérinformációkat. Az Emlékév honlapján még részletesebb szakmai információkat is találni majd.

Reményünk a Tanösvény bemutatása, olyan sok helyen, ahogy csak lehetséges. Óvodák, iskolák, múzeumok, oktatóközpontok, művelődési házak, más közösségi intézmények is használhatják. Egy-egy hetes bemutatási időre gondoltunk. Az anyag kölcsönzése ingyenes. Az odaszállításról a kölcsönvevőnek kell gondoskodnia, a továbbszállítást a következő bemutatóhely intézi. Az anyag személyautóban elfér.

 

Hogyan lehet hozzájutni?

Az anyagok 2014. június 1-től kölcsönözhetők. Egyesületünk törekvése az, hogy mennél több helyen lehessen a vándortanösvényeket bemutatni, és mennél kisebb költséggel, fáradsággal történjék mindez. Ennek érdekében találtuk ki azt a megoldást, hogy a készletet nem kell visszavinni Budapestre, hanem a bemutató intézmények egymásnak adják tovább. Olyan „turnékat” szervezünk, hogy a lehető legrövidebb távolságra lévő intézmények között mozogjon az anyag. Hálózatos szerveződésű együttműködésre lesz itt szükség, mert nincs központi vezénylés. Ez egyébként nagyon megfelel Herman Ottó szellemének, aki egész életében önállóan működött.

Ha kérdése van, vagy be szeretné jelenteni kölcsönzési igényét, írjon egy e-mailt a vandortanosveny@gmail.com címre. Valenta Ferencné Gabi fog válaszolni.

 

Bővebb információ:

www.hermanottoemlekev.hu

http://issuu.com/kleberczgabor/docs/hermanotto-emlev-2014a

https://www.facebook.com/HermanOttoEv

http://hu.wikipedia.org/wiki/Herman_Ottó

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) 1998-ban kiadta A madarak hasznáról és káráról című örökbecsű könyvet. 2006-ban készítettük el, nagyszerű iskolai-múzeumi együttműködéssel, a Nyitott szemmel Herman Ottó útjain című kiadványt, ami szintén letölthető a netről (www.muzeumokmindenkinek.hu). Most tizenketten dolgozunk a Vándortanösvény szakmai anyagán.

 

 

5. Május második hétvégéjén lesz az idei TeSzedd! országos szemétszedő akció

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ Nonprofit Kft.) az idei évben is megszervezi a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót. Az eseményre május 9-11. között kerül sor szerte az országban. (www.teszedd.hu)

 

Magyarország legnagyobb önkéntes környezetvédelmi megmozdulása eddigi határait többszörösen is átlépi, hiszen amellett, hogy háromnaposra bővül, hazánk nemzetközi porondra is kilép vele. A TeSzedd! akcióval hazánk idén az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében a „Let’s Clean Up Europe!” („Tisztítsuk meg Európát!”) elnevezésű projekthez csatlakozik. Ennek keretében május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez hasonló szemétgyűjtési akciót.

 

A TeSzedd! akcióba az OHÜ Nonprofit Kft. minél szélesebb körben igyekszik bevonni a lakosságot: az elsődleges célcsoportot az ifjúsági szervezetek, tanintézmények és iskolák, valamint vállalatok, cégek, önkormányzatok, civil szervezetek és gyerekes családok alkotják. A TeSzedd!-en való részvétel megszervezése kifejezetten hasznos lehet minden gyerekek, fiatalok oktatásával, nevelésével foglalkozó intézmény számára, hiszen az akció során szerzett tapasztalatok mind a diákok, mind a pedagógusok oldaláról támogathatják, könnyebbé tehetik a tanulók környezeti nevelését.

 

A rendezvény célja egyrészt szűkebb-tágabb környezetünk megtisztítása az eldobált, elszórt szeméttől. Másrészt azt szeretnénk elérni, hogy minél több ember figyeljen oda a környezetére, és minél kevesebb szemeteljen. A tapasztalataink és a hozzánk érkező visszajelzések azt mutatják, hogy aki egyszer részt vesz egy ilyen akcióban, azután sokkal környezettudatosabb módon éli mindennapjait. A TeSzedd! akcióval rá kívánjuk irányítani a figyelmet az önkéntesség fontosságára, emellett egy ilyen hatalmas rendezvénynek igazi közösségépítő szerepe is van, amire a mai szürkülő, elidegenedő világban kifejezetten nagy szükség van.

 

A TeSzedd! akció előkészületei már nagy erőkkel zajlanak. Március 5. óta folyamatosan érkeznek jelentkezések azoktól, akik helyi koordinátorként találkozási pontot szerveznének, ezzel együtt önálló csoportot (minimum 10 fő) regisztrálnának. Egyénileg regisztrálni és az egyes találkozási pontokhoz csatlakozni április elejétől lehet. A jelentkezés az akcióban való részvételre mindkét esetben az interneten keresztül történik (www.teszedd.hu) . A regisztráció 2014. május 2-án zárul.

 

Mivel akciónk során az önkéntesség népszerűsítésére is törekszünk, közreműködőink számára költségtérítést nem tudunk biztosítani, ám magunkra vállaljuk a kézi szemétszedéshez szükséges eszközök (zsákok, kesztyűk, kötöző anyagok stb.) biztosítását, valamint az összeszedett szemét elszállítását és ártalmatlanítását.

Tavaly összesen 1075 helyszínen több mint 100 ezer önkéntes vett részt az akcióban, az idei TeSzedd keretében ezt szeretnénk túlszárnyalni.

 

Ebből a megfontolásból kérjük, hogy az Ökoiskolák aktívan vegyenek részt ebben a programban is azért, hogy május 9-én, 10-én és 11-én Magyarországon a korábbiakat is meghaladó számú helyszínen és minél többen vegyünk részt a TeSzedd! akcióban!

 

Üdvözlettel: a TeSzedd! szervezői

 

További információ:

Bedő Károlyné

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Társadalmi kapcsolatok osztály

1098 Budapest, Kvassay Jenő út 1/a., Tel: +3670 777 1256, Fax: 06-1-7950739

E-mail:bedone.piroska@ohukft.hu

 

 

6. Újrapapír Nap – a Humusz felhívása

 

Kedves Pedagógusok és Érdeklődők!

Minden év március elseje az Újrapapír Napja. Keresve sem találhatnának jobb alkalmat arra, hogy kollégáikkal és diákjaikkal együtt elgondolkodjanak a fák környezeti hasznán és az iskola papírfogyasztásán!

Az iskolának a diákokra gyakorolt szemléletformáló hatása igen jelentős. Az intézmény akkor lehet hiteles, ha működése összhangban áll az órákon elhangzottakkal. Így a diákok is nagyobb valószínűséggel csökkentik saját papírfogyasztásukat. Csatlakozzanak márciusi programjainkhoz, melyek alapot adhatnak egész éves szemléletformáló munkájukhoz.

Legyenek az elsők között, akik diákjaikat elhozzák programjainkra, pályamunkákat küldenek a felhívásunkra.

Az Újrapapír Nap alkalmából várjuk óvodák csoportjainak és iskolák osztályainak ötleteit a papír újbóli felhasználásának kreatív módjaira! (FIGYELEM! Ebben az évben csak iskolai osztályok, óvodai csoportok jelentkezését várjuk!)

Küldhetők kézműves alkotások, tovább használható papírtárgyak, gazdaságos felhasználási ötletek, projektmunkák is, természetesen fényképes és szöveges dokumentációban, emailen keresztül! A 3 legötletesebb, legrészletesebb beszámoló beküldő csoportok, osztályok szemléletformáló ajándékcsomagot (újrapapír termékek, kiadványok, stb.) kapnak.

 

Regisztráció: a JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével március 31-ig!

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNlRFZWWXFKNGd2dDhWQkZzUGYxZGc6MA)

 

A fényképes és írásos beszámolókat a nap eseményeiről április 16-ig várjuk az oktatas(kukac)humusz.hu email címre. A beszámolók feldolgozásának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a fotókat (min. 3, max. 10 db, jó minőségű, jpg formátumú kép) a szöveges beszámolótól elkülönülten, külön csatolmányként küldjék!Az email tárgyában pedig a regisztrált intézmény nevét és osztályát/csoportját pontosan tüntessék föl!

További információ: http://humusz.hu/ujrapapirpalyazat2014

 

FIGYELEM!

Ismét rendelhetőek a Humusz újrapapír füzetei is. Az előző évekhez képest új borítóval tervezett, 64 oldalas (32 lapos) standard iskolai füzetek A/5-ös méretben, négyzethálós változatban szerezhetőek be. A füzetek hátsó borítóján papírtakarékossággal kapcsolatos tanácsok szerepelnek.

Bővebb infó: http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/ujrapapir-fuzetek-rendelese-2014/15181

 

 

7. XIV. Régiós Természetismereti Verseny - a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola felhívása

 

A hagyományoknak megfelelően a szokásos 3 korcsoport 3 fős csapatait várjuk. Benevezés: e- mailben, (halaszpapp@t-online.hu), ill. alpariskola@gmail.com vagy postai úton: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14, ill. telefonon (76 - 424 - 124) történhet.

Korcsoportok:

3-4. évfolyam

5-6. évfolyam

7-8. évfolyam

Témák:

I. ÖkoTudatos fogyasztói magatartás

II. II. Kiskunsági Nemzeti Park, a mi kincsünk

III. III. Év madara és az év fája

IV. IV. Tiszaalpár természeti és „más” értékei

 

A versenyre 2014. április 28-án 9 – 13 óráig az iskolánk ÖKO hetének zárásaként kerül sor Tiszaalpáron, az Árpád Fejedelem Általános Iskola termeiben, ill. a község területén.

A verseny célja: a kistérség és környéke értékeinek megismerése, az ökológiai problémák felismerése, annak lehetséges megoldásainak ismerete, ill. keresése- mindezek minél szélesebb körben való terjesztése

 

  • Támogatóink: Tiszaalpári Faluvédő és Szépítő Egyesület, Kiskunsági Nemzeti Park, Czinege Manufaktúra
  • Felkészülés: a fent megjelölt témákban megjelent kiadványok, ill. internetes anyagok.
  • Benevezés: plakát a „Küzdelem a pazarlás ellen” témakörből
  • Felszerelés: menetlevél, sportos öltözék, ceruza, és egy nagy adag jó kedv!
  • Részvételi díj továbbra sincs!

 

További információ: Árpád Fejedelem Általános Iskola, Tiszaalpár

Dr. Halász Mátyásné Tel: 76/424-124

 

Várjuk a természetet és a környezetet szerető, megismerni vágyó és azért tenni akaró gyerekek jelentkezését!

 

Győri Istvánné Dr. Halász Mátyásné

igazgató versenykoordinátor

 

 

8. Áprilistól geotúra-vezetői tanfolyam indul a Bakonyalján – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság felhívása

 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Bakony–Balaton Geopark programjával együttműködésben a Bakonyalja Barátai Egyesület 2014 tavaszán újabb 60 órás geotúra-vezető képzést indít, ezúttal a Bakonyalján. A képzésjelentkezési határideje 2014. április 3., az első képzési nap 2014. április 11.

A képzéssel kapcsolatos minden fontos információt, jelentkezési lapot, stb. megtalálhatnak itt:

http://www.geopark.hu/aktualis/geotura-vezeto-kepzes

A szűkössé vált időkeret érdekében kérjük, az érdeklődő pedagógusokat, hogy lehetőleg minél hamarabb szíveskedjenek visszaküldeni a jelentkezési lapot és átutalni az előleget! Mivel hetek-hónapok óta számos érdeklődő és sürgető telefont, e-mailt kaptunk (ami ugyancsak jelzi geoparkunk egyre szélesebb körű ismertségét), így a jelentkezések beérkezési sorrendjének ezúttal lehet, hogy ismét jelentősége lesz!

Ha tehetik, kérjük továbbítsák ezt a levelet azon pedagógus kollégáinak, akik kirándulásokat és terepi programokat szerveznek!

Sárdy Julianna, Bakony–Balaton Geopark Csoport,geotúra-vezető, geopedagógiai munkatárs

Elérhetőségek:

Web: http://www.geopark.hu/, http://www.bfnp.hu

Facebook: http://www.facebook.com/Bakony.Balaton.Geopark

Cím: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Mobil: +36 20 962 3378, Tel.: +36 87 555 281 Fax: +36 87 555 261

 

 

9. Késsel, villával az éghajlatváltozás ellen? - a Föld Napja Alapítvány felhívása

 

A túlzott húsfogyasztás napjainkra az egyik legjelentősebb – ha nem az első számú – klímagyilkossá vált. A hús drágul, ennek ellenére a fogyasztás tovább nő, mert még mindig nem fizetjük meg a hús valódi árát: az ipari méretű takarmánytermesztés és állattartás környezet-, éghajlat- és egészségkárosításának a költségeit.

A világ hústermelése több mint kétszer annyival nőtt az elmúlt 40 évben, mint a Föld népessége. 7,2 milliárdan vagyunk, és „jólétünket” ma már 65 milliárd vágóállat szolgálja.

A hústermelés környezeti terhe jóval nagyobb, mint a növénytermesztésé. Miért? Mert gabonával etetjük szinte mindet. Legalább 7 kg gabona kell a marhának, 4 kg a disznónak és 2 kg a csirkének, hogy 1-1 kg húst adjon. Vízből pedig átlag 100-szor több kell 1 kg hús előállításához, mint 1 kg haszonnövény termesztéséhez. A növekvő húsigény miatt termőfölddé alakítjuk az erdőket, pazaroljuk az energiát, az édesvizet, és gyorsítjuk az éghajlatváltozást.

Mit tehetsz Te? Tarts húsmentes hétfőt. Heti egy húsmentes nappal évi 100 kg-mal kevesebb éghajlatot károsító szén-dioxid kerül a légkörbe. Ha egy négytagú család dönt így, az már 400 kg, ha egy nagyobb intézmény menzája, az már tonnában mérhető szén-dioxid-csökkenés – azaz kisebb lesz a család, az ország szénlábnyoma. A 10 éves nemzetközi mozgalomhoz eddig 29 ország, számos város és intézmény csatlakozott világszerte. Csatlakozzunk mi is.

Késsel-villával sokat tehetsz. Minden héten. Egészségednek is jót tesz. Mikor kezded?

Csatlakozz. Segítünk, hogy segíthess. A húsmentes hétfő honlapon található minden anyag, teszt, recept, grafika, kép szabadon felhasználható a forrás megjelölésével azért, hogy segítségeddel minél több emberhez eljusson a mozgalom üzenete: www.husmenteshetfo.hu

 

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.


Impresszum

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
tel: 1/2357249
fax: 1/2357242
email: varga.attila@ofi.hu

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2934 példányban.
1055 Szalay utca 10-14.Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet