Nevelésügy
UNESCO.HU

Az Ökoiskola hálózat legfrissebb hírei / Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools

2014. február 11.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Az UNESCO fenntartható fejlődésre nevelés hazai megvalósítói között kiemelt szerepet játszik az Ökoiskola hálózat, melynek legfrissebb hírei alább olvashatóak. További információk elérhetők az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján.

EN: Latest news on the Network of Hungarian Eco-schools are available below in Hungarian. Eco-schools are part of the-ENSI network of eco-schools, their goal is to represent the idea of sustainability in public education. For more information on the Hungarian Eco-schools please visit the webpage of the Hungarian Institute of Educational Research and Development.

Az Ökoiskola Hálózat 376. Hírlevele

Az Ökoiskola Hálózat 376. Hírlevele

2014. február 06.

 

1. Közösségi szolgálat és környezeti nevelés - OFI
2. Klímaőrjárat - Magyar Természetvédők Szövetsége és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület felhívása
3. Erzsébet program tábori pályázata
4. „Égigérő tanterem” pályázat
5. Ökoiskolai –Zöld óvodai Fórum
6. Ehető kert, kreatív kert, mókás kert: kertészkedés gyerekeknek a fenntartható fejlődés szolgálatában
7. Ökoestek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében
8. Újbuda természeti és kulturális értékei
9. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kérdőíve

 

 

1. Közösségi szolgálat és környezeti nevelés - Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001 projekthez kapcsolódóan műhelykonferenciát szervez Keszthelyen.

 

A műhelykonferencia célzottan szól a középiskoláknak, fogadóintézményeknek a közösségi szolgálat bevezetésének és működtetésének megkönnyítése érdekében. A program kapcsán jó gyakorlatok gyűjtésére, közzétételére is lehetőség nyílik. A keszthelyi rendezvény fókuszába az iskolai közösségi szolgálat által lefedett tevékenységi területek közül a környezet- és természetvédelem kerül.

Ehhez kapcsolódóan várjuk az érdeklődő pedagógusokat, intézményeket, illetve a már működő gyakorlattal rendelkező iskolákat is, hogy bemutassák programjukat, egy-egy jó gyakorlatukat.

A konferencia helyszíne: Vajda János Gimnázium, 8360 Keszthely, Fő tér 9.

Időpontja: 2014.02.26. 14.30-18.30

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

További információ: Molnár Krisztina molnar.krisztina@ofi.hu

 

 

2. Klímaőrjárat - Magyar Természetvédők Szövetsége és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület felhívása

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen KLÍMAŐRJÁRAT címmel országos 3 fordulós vetélkedőt hirdet, amely 2014. február 21-től 2014. június 2-ig tart. A program a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0142 projekt keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A vetélkedőre 5-8. osztályos, felső tagozatos diákok jelentkezését várjuk Pest megye és Budapest kivételével az ország valamennyi régiójából 2014 február 20-ig. A jelentkezéseket 3 fős diákcsapatokban várjuk, iskolánként tetszőleges számú csapattal.

Az izgalmas vetélkedő során a gyerekek sikerszakmákban próbálhatják ki magukat, oknyomozó riporterként küldetésük, hogy felderítsék a főbb környezeti problémákat, okos kis tudósként megoldást keresnek rájuk, kommunikációs szakemberként pedig továbbadják a szerzett ismereteket.

A legjobban teljesítő csapatok oklevelet kapnak és értékes és hasznos ajándékokból álló ajándékcsomagban részesülnek (illusztrált öko könyvek, magazin-előfizetések, terep-, túra- és kerékpáros felszerelések, kreatív környezettudatos játékok és egyéb értékes ajándékok). A régiónkénti győztes csapatok egy feledhetetlen 5napos jutalom kalandtáborban vehetnek részt, mely Márokpapiban a Csiperke Erdei Iskolában kerül megszervezésre.

A vetélkedőn a részvétel ingyenes, jelen felhívás szabadon terjeszthető!

A vetélkedő részletes felhívása, a jelentkezési lap és a felhíváshoz kapcsolódó plakát (iskolai kifüggesztésre) http://www.mtvsz.hu/klimaorjarat_2014 oldalról letölthetőek.

További információ: Kis Klára klara@mtvsz.hu

 

 

3. Erzsébet program tábori pályázata

 

„IGAZOLT HIÁNYZÁS” - Táborozási pályázat iskolai csoportok részére

 

A pályázat célja:

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre: Alapfokú közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre: A pályázó alapfokú közoktatási intézmények tanulói.

Általános pályázati feltételek:

 

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;

Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2014. március 20. napjáig állnak fenn;

A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak; A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 15. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;

A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;

Minden pályázó 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;

Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;

A pályázó gyermekcsoportot kísérő személy – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat;

A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;

Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;

A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2014. március 20. napja 24:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;

 

Támogatás tartalma:

Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, 5 éjszaka (vasárnap délelőtti érkezéssel és pénteki, reggelit követő távozással). Az Alapítvány által nyújtott névre szóló támogatást állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborban lehet igénybe venni.

A tábor önrésze gyermekenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.

Az Alapítvány a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10.000,- Ft, azaz tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint.

További részletek: https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

 

 

4. „Égigérő tanterem” pályázat

 

A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és konzorciumi partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) támogatásban részesült a Svájci-Magyar Együttműködési Program 4. prioritási területének pályázati felhívásán „Égigérő tanterem” című, SH/4/10 azonosítószámú pályázatával.

A szervezetek a középiskolás korosztály számára kampányt hirdetnek 5 régióban a Natura 2000 témakör feldolgozásával a következő megosztásban:

 

2014: észak-alföldi és észak-magyarországi régió

2015: dél-alföldi, dél-dunántúli és nyugat-dunántúli régiók

 

A kampány célja: a projekt fő célkitűzéséihez kapcsolódva

· a közoktatási intézmények használóinak, a családoknak és döntéshozóknak szemléletformálása,

· környezettudatosságának, környezet-etikájának fejlesztése,

· amelyek megalapozzák és továbbfejlesztik a fenntartható életmód és viselkedés minták elsajátítását,

· gyakorlatba való átültetését,

· a Natura 2000-s területek bemutatását, népszerűsítését.

A kampány keretében a benevező csapatoknak többféle tevékenységben kell részt venniük, amelyeket az útmutatóban részletezünk:kiállítási anyagok készítése, a beküldött alkotások bemutatása egy kiállításon (május vége, június eleje),akadályverseny

 

Nevezés:

· tetszőleges létszámú csapatok a középiskolák 9-11. évfolyamairól, akiket az akadályversenyen egy háromfős csoport képvisel a felkészítő tanárral

· nevezési díj nincs

· nevezési határidő: február 21. péntek

· a regisztrációs lapot kitöltve elektronikusan a következő címre kérjük visszajuttatni: 2014natura@gmail.com

a verseny menete, a regisztrációs lap és a felkészülés anyagai megtekinthetők: www.kokosz.hu

Jutalmazás:

· minden régióban az első három helyezett könyvjutalmat kap

· az érintett régiókból összesen öt csapat tanulói és felkészítő tanárai 5 napos táborozáson vehetnek részt a Szatmár-Beregi Natúrpark, Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területén

További információ: http://www.kokosz.hu/images/stories/dokumentumok/2014/felhivas_2014_02_03.pdf

 

 

5. Ökoiskolai –Zöld óvodai Fórum

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hagyományainak megfelelően ebben az évben is meghívja a térségben működő ökoiskolák és zöld óvodák képviselőit és a tervezgetőket Ökoiskolai - Zöld óvodai Fórumára.

A fórum célja, hogy lehetőséget teremtsen a zöld óvodákban és ökoiskolákban végzett jó környezeti nevelési gyakorlatok megosztására, a tapasztalatok kicserélésére.

Időpont: 2014. február 15. szombat 9-13.00 óráig

Helyszín: Kiskunsági Nemzeti Park Ig. Természet Háza (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)

Kérünk minden résztvevőt, hogy egy-egy olyan egyedi programokat mutasson be, amik jól sikerültek, példa értékűnek tekinthetők, esetleg példát mutatnak a gyerekek, az intézmény, a családok, esetleg a település együttműködésére. Az egyes képviselőknek rendelkezésére álló idő a résztvevők számától függ, amit a jelentkezés után a résztvevőknek megküldünk.

Igény esetén a Fórumot két szekcióban – zöld óvoda – ökoiskola - tartjuk meg.

Részvételi szándékát, és az esetleges igényeit (eszköz, hely, bármi) kérjük jelezze az oktatsio@knp.hu címen. Mindenkit szeretettel várunk. Dr. Magyar Gábor mb.igazgató

 

 

6. Ehető kert, kreatív kert, mókás kert: kertészkedés gyerekeknek a fenntartható fejlődés szolgálatában

 

A Szamóca Kiskertész Tanoda és a Füvészkertért Alapítvány együttműködésében 5 hónapos programsorozat indul a budapesti Füvészkertben.

A „Világ körüli utazás növényekkel” program missziója közelebb hozni a gyerekeket a természethez, a növény és állatvilág sokszínűsége által.

Élmény és ismeret dús sétára hívjuk a gyerekeket és az őket kísérő szülőket és pedagógusokat a budapesti FÜVÉSZKERT gazdag és látványos gyűjteményei közé.

Tapasztalat alapú, játékos tanulás által a gyerekek észrevétlenül sajátítanak el komplex ismereteket a földgömbről, kontinensekről, különböző éghajlatokról, ezek jellemző növényeiről, állatairól, a gyerekek érdeklődési és tudásszintjükhöz igazodva. A program keretében, kertészkedős foglalkozást tartunk, az elkészült alkotásokat (általában beültetett növényeket) a gyerekek hazaviszik, ezzel is tovább éltetve a megszerzett élményt, tudást.

A "Világ körüli utazás növényekkel" program részeként tavasszal újra elkezdjük a biokert kialakítását a Füvészkertben, beültetjük ehető növényekkel melyek a kis kertészek konyháján felhasználásra kerülnek, egészséges, bio táplálékot és követendő példát biztosítva.

Kreatív, mókás feladatokkal próbáljuk vonzóbbá tenni a kertészkedést, de a legnagyobb vonzereje abban rejlik, ha megtapasztalhatják, hogy saját munkájuk eredményének gyümölcse ehető és FINOM is. Ezt a tapasztalatszerzési lehetőséget szeretnénk átadni a gyerekeknek, hogy lássák, hogy érezzék, hogy egy pici magból, a saját kezük munkájával hogyan kerül az asztalukra a táplálék.

Ennek az oktatásnak egy játékos, gyerekek által könnyen elsajátítható módszertanát dolgoztuk ki: Thalmeiner Tünde és Szakács-Nagy Zsuzsa kertészmérnökök és alkalmazzuk a Szamóca Kiskertész Tanodában.

Szamóca Kiskertész Műhely foglalkozásokat tartunk kedden és csütörtökön délelőtt a Füvészkertben óvodás és általános iskolás csoportoknak.

Szamóca Kiskertész Klub foglalkozásokat tartunk kéthetente szombatonként a Füvészkertben egyéni jelentkezőknek.

A Szamóca kiskertész tanoda célja játékos kertészkedéssel megváltoztatni a gyermekek - és általuk szüleik - életszemléletét, egy zöldebb, környezettudatosabb életforma kialakítása érdekében, amelyben értéket jelent a saját kertben, saját munkával megtermelt biozöldség és az alkotás öröme fűből-fából-virágból és újrahasznosított anyagokból.

További információ:

www.gyerekkertesz.hu

http://szamocakertesztanoda.blogspot.hu/

https://www.facebook.com/Szamocatanoda

szamocatanoda@gmail.com

 

 

7. Ökoestek a Magyar Környezeti nevelési Egyesület szervezésében

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 2014. februártól júniusig a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatása révén és a TIT Stúdió Egyesület közreműködésével hat alkalommal előadásból és beszélgetésből álló ökoestét szervez. A beszélgetések különböző fenntarthatósági témaköröket járnak körül, és mindig figyelünk arra, hogy a két egyesület helyszíne, Újbuda, továbbá a fenntarthatóságra nevelés szempontjai is előkerüljenek. Alkalmanként két-két neves „zöld” vendéget hívunk, ők rövid felvezető előadást tartanak, majd közösen beszélgetünk a témáról.

 

Az első alkalom 2014. február 14-én lesz.

A beszélgetés címe: Mi az a fenntarthatóság, és miért olyan nehezen valósul meg?

Vendégünk Gyulai Iván (Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány) és Varga Attila (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet).

Helyszín: TIT Stúdió, Klubterem (Budapest 1113, Zsombolyai utca 6.)

Idő: 16:30-18:00 óra között

 

A kiváló előadók mellett a Világ Bolt Kft. jóvoltából fair trade teával is várunk minden érdeklődőt sok szeretettel! Ezen alkalommal a belépés ingyenes! További információ: www.mkne.hu

 

 

8. Újbuda természeti és kulturális értékei

 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület a XI. kerületi önkormányzat együttműködésével – programsorozatot indít Újbuda természeti és kulturális értékeinek megismertetésére, Újbuda természeti és kulturális értékei címmel. 2014. februártól júniusig 10 alkalommal szervezünk látogatást, sétát a kerület más-más pontjára. A programokat szombat délelőttre, 2-4 órás időtartamra terveztük, ezzel is segítve családok és magánszemélyek részvételét. Nem kérjük iskolás csoportok jelentkezését, viszont érdeklődő pedagógusokat szívesen látunk.

 

Az első alkalom: Környezetvédelmi fejlesztések Újbudán

Időpont: 2014. február 8.

Helyszín: Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal,Bocskai út 39-41.
Találkozás: 9 órakor a Bocskai úti főbejárat előtt
Befejezés: kb. 11:30 óra

A programokra regisztrálni szükséges az mkne honlapján (http://mkne.hu/ujbuda_regisztracio.php).

A programok gazdája: Victor András

Mindkét programsorozat a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával valósul meg.

 

A részletekért kattintson (mkne.hu)!

 

 

9. Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kérdőíve

 

Az Európai Bizottság az európai állampolgárok környezettudatos hozzáállásának, azon belül is a hulladékkeletkezés megelőzésével, az újra használattal és az újrahasznosítással kapcsolatos vélemények megismerésének érdekében létrehozott egy kérdőívet:

 http://app.bruxellesenvironnement.be/European-Waste-Survey/hu/

A kérdőív az Európai Unió összes tagállamából, az adott ország nyelvén elérhető és a kapott válaszok eredményétől függően az Európai Bizottság a különböző problémás területek témáira épített projektekkel kívánja a lakosságot további környezettudatosságra sarkallni.

Ennek érdekében kérjük segítse munkánkat és töltse online, magyar nyelven is elérhető kérdőívünket, mely maximum 5 percet vesz igénybe! Természetesen a válaszadás anonim módon történik.

Bedő Károlyné, csoportvezető Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Társadalmi kapcsolatok osztály, 1098 Budapest, Kvassay Jenő út 1/a.

Tel: +3670 777 1256 Fax: 06-1-7950739 E-mail:bedone.piroska@ohukft.hu

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.


Impresszum

Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
tel: 1/2357249
fax: 1/2357242
email: varga.attila@ofi.hu

Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni a http://www.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2921 példányban.
1055 Szalay utca 10-14.


Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet