Nevelésügy
UNESCO.HU

A LIFE (Literacy Initiative for Empowerment- íráskészség fejlesztési kezdeményezés) program jelentése 2006-2011./ Launch of Global LIFE Mid-term Evaluation Report 2006-2011

2012. február 3.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A LIFE (Literacy Initiative for Empowerment- íráskészség fejlesztési kezdeményezés) program jelentése 2006-2011. letölthető ide kattintva.

To download the Global LIFE Mid-term Evaluation Report 2006-2011 please go to: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215158e.pdf


HU

Közzétették és már online elérhető a Világ LIFE (magyar jelentése: élet) Értékelő Jelentést 2006-2011 közötti időszakra vonatkozóan: a LIFE egy világszintű értékelő jelentés (LIFE, 2006-2015) az UNESCO műveltségi javaslatának megvalósítása érdekében, melyet az UIL a nemzeti és regionális évközi értékelő felmérések és jelentések alapján készített. A jelentés célja, hogy elősegítse a javaslat hatékony végrehajtását 2015-ig. Különböző eredmények bemutatására törekszik a műveltség és olvasottság folyamatos térhódításával kapcsolatban. A 35 LIFE ország többségében növekvő tendenciát állapítottak meg a felnőtt lakosság olvasottsága tekintetében – átlagosan 3,1 százalék a globális 1,9 százalékhoz képest 1995-2004 mérési időszaktól a 2005-2009 időszakig. Mindemellett 24 országban az olvasni nem tudó felnőttek száma gyarapodott, amely annak tudható be, hogy a népesség száma növekedett és ezzel párhuzamosan nőtt azoknak a száma is, akik úgy végezték el az iskolát és léptek a felnőtt korba, hogy nem tanultak meg írni-olvasni. A felmérések szerint komoly feladatot jelent továbbra is a nemek közötti arányok javítása. A 32 LIFE országból mindössze 6 rendelkezik használható adatokkal ezzel kapcsolatban, mely adatok alapján a női lakosság analfabetizmusának a csökkenése állapítható meg a vizsgált időszakra vonatkozóan. A felmérések megerősítették a LIFE fontosságát és hozzáadott értékét a műveltség terjedése érdekében. Az érintettek 2010-2011-es nyilatkozatai szerint a LIFE egy olyan nélkülözhetetlen keretstratégiát nyújt, amely elősegíti az íráskészség fejlesztési törekvéseket. Az eredményekre építve már eddig is sok minden megvalósult, különösen az ajánlott stratégiák és cselekvési iránymutatások következtében. A jelentésen felül a nemzeti és regionális beszámolók is online hozzáférhetőek. A jelentések angol és francia nyelven, nyomtatott formában a következő hónaptól állnak majd rendelkezésre.

EN
Looking Forward with LIFE The global mid-term evaluation report on UNESCO’s Literacy Initiative for Empowerment (LIFE, 2006-2015), produced by UIL on the basis of national and regional mid-term evaluation processes and reports, is now available online. It seeks to contribute to the effective implementation of the initiative through to 2015. The report shows mixed results with regard to progress in literacy. The majority of the 35 LIFE countries recorded an increase in adult literacy rates – by on average 3.1 percentage points compared to the global average of 1.9 percentage points over the period 1995-2004 to 2005-2009. However, 24 showed an increase in numbers of adults without literacy skills due to population growth and to the number of those passing into adulthood without having gone to school (long enough) to become literate. Much remains to do to address gender disparities in adult literacy. Only 6 out of 32 LIFE countries with available data recorded a net decrease in the number of illiterate women during the period. The evaluation confirms the relevance and added value brought to literacy development by LIFE. Stakeholders involved in the evaluation process conducted in 2010 and 2011 believe that LIFE is an important framework that can boost their literacy efforts. Building on the results achieved so far, especially by following the recommended strategies and action points, LIFE will contribute greatly to the achievement of the ambitious goal of literacy for all. In addition to the report, a package of national and regional reports as well as a flyer is available online. Print copies of the report (in English and French) will be available next month.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet