Nevelésügy
UNESCO.HU

Pályázati lehetőség UNESCO Tanszék címre / Join the network of UNESCO Chairs

2015. február 27.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Tájékoztatjuk azokat a magyarországi felsőoktatási intézményeket, amelyek jelentkezni kívánnak az UNESCO Tanszékek hálózatába, hogy a hálózatba történő jelentkezés az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságán keresztül történik. A jelentkezéshez szükséges feltételeket a szervezet központja adja, a feltételek és a jelentkezéshez hasznos iránymutatások az UNESCO itt elérhető összefoglalójában olvashatók.

A jelentkezés határideje március 31., hogy a támogató levelet időben ki tudjuk állítani. A határidő után beérkező jelentkezéseket csak a következő évben tudjuk elbírálni és az UNESCO központjának továbbítani.

További információk az UNESCO Tanszékekről alább olvashatók.

 

EN: Those higher education institutions from Hungary that wish to apply for the UNESCO Chairs Programme must submit their application through the Hungarian National Commission for UNESCO. Guidelines and application criteria is available here. The deadline for the submission of proposals to the Hungarian National Commission is 31 March, applications received after deadline will be considered the following year.

If you are interested in applying for the UNESCO Chairs Programme from an institution outside of Hungary, please contact the relevant National Commission for UNESCO for their application criteria and procedures.
More information on the UNESCO Chairs Programme is available here.


 • A programot 1992-ben vezették be, az UNESCO Közgyűlésének 26. ülése határozatai alapján (1991.), jelenleg az UNESCO legfontosabb szektorközi tevékenysége a felsőoktatás területén: több mint 658 tanszék vesz részt a programban.


 • Célja a világ egyetemei közötti együttműködés elősegítése, valamint az UNESCO kompetenciájába tartozó területeken történő képzési, kutatási és információs tevékenységek fejlesztése.


 • A Programhoz csatlakozhat: minden államilag elismert felsőoktatási intézmény, a felsőoktatás és kutatás területén működő NGO-k, egyéb akadémiai és tudományos intézmények, egyetemek közötti és más akadémiai hálózatok, valamint nemzeti, regionális és nemzetközi köz-és magán intézmények, melyek szeretnék összekapcsolni tevékenységeiket az UNESCO/UNITWIN Programmal. Tanszék létesíthető: egyetemeken, más felsőoktatási intézményekben, és kutatóintézetekben. A Tanszékek mint új oktatási vagy kutatási egységek, kezdetben négy évig működhetnek.


 • Az UNITWIN Hálózat különböző országokban található egyetemek együttműködése útján valósulhat meg. Már működő nemzetközi egyetemi hűlózatok is csatlakozhatnak az UNESCO/UNITWIN programjához, amennyiben tevékenységük és célkitúzéseik összhangban vannak az UNESCO programjával.


 • A Programhoz való csatlakozás feltétele egy részletes projekt javaslat benyújtása az UNESCO Nemzeti Bizottságának Titkársága számára. Ennek menete a következő:


 • Az intézmény elkészíti a projekt javaslatot az UNESCO irányelveivel és formai követelményeivel összhangban, a szükséges formanyomtatvány kitöltésével, melyhez mellékelni kell az intézmény vezetőjének kísérő levelét is. Az anyagot eljuttatják az érintett UNESCO nemzeti bizottsághoz. Fontos kiemelni, hogy az UNITWIN projekt az UNESCO és az inzémények együttműködése folytán valósul meg. Hálózat létrahozási szándéka esetén vagy az egyetemek vezetői együttesen, vagy a hálózat egészét képviselő egyetem nyújtja be javaslatait.


 • A nemzeti bizottság elbírálás után továbbítja az anyagot az UNESCO főigazgatójának, egy támogató levél kíséretében (a jelentkezések leadásának határideje az UNESCO központjának minden év április 30-a).


 • A technikai elbírálást a párizsi Titkárság végzi, az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a forrásokra.


 • A projekt javaslatot ezután továbbítják az UNESCO Felsőoktatási Osztályához, mely a Program koordinálását végzi, és pozitív elbírálás esetén értesíti a pályázó intézményt, és kiállít egy, az UNESCO Főigazgatója által aláírt egyezményt, melyet aláírásra elküld az intézmény vezetőjének.


 • Minden működő tanszéken ki kell jelölni egy UNESCO/UNITWIN hálózati koordinátort, aki felelős a tevékenységek szervezéséért és a programokért. Az egyes tanszékek tevékenysége kiterjedhet:

  • A hallgatók képzésére (diploma előtti és posztgraduális szinten)
  • előadások megtartására a tanszék által oktatott területeken
  • rövid időtartamú műhelymunkákra
  • kutatással kapcsolatos tevékenységekre
  • szolgáltatások nyújtására

  Ezek a tevékenységek különféle módon valósulhatnak meg: kurzusok, konferenciák, kiadványok, tanulmányok, kiállítások, helyszíni kutatómunkák, stb. Bármilyen irányú tevékenységek is legyenek ezek, hozzá kell járulniuk az UNESCO programjaihoz és tevékenységeihez, valamint a Szervezet által meghatározott célkitűzésekhez.


 • Az egyes tanszékek minden évben jelentést kell, készítsenek tevékenységükről.


 • Pályázatokat az alábbi elérhetőségekre várjuk: e-mailben az info@unesco.hu címre, valamint postai úton az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága címére (1054 Budapest Báthory u. 10.)


Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet