Nevelésügy
UNESCO.HU

Antidiszkriminációs vándorkiállítás - Te döntesz: kihúzod magad, vagy kihúzod magad!/ Anti-discrimination traveling exhibition - Your decision: Making Bystanders to Become Upstanders

2016. május 20.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Új, komplex pedagógiai módszerrel hozta létre hat magyarországi iskola azt a vándorkiállítást, mely a szemlélők, a mindenkori „szomszédok” szerepéről - segítségnyújtási lehetőségeiről, felelősségéről, árulásairól, motivációiról – szól olyan helyzetekben, mikor társaik kirekesztésének tanúivá válnak. A kiállítást képező tíz installáció a Holokauszt és a ruandai népirtás kapcsán készült fotókra reflektál kreatívan, szöveges és képi eszközökkel.

A kiállítás 2016. május 18-31. között a Károli Gáspár Egyetemen tekinthető meg.

 

EN: Six Hungarian schools have created a traveling exhibition using a new, complex pedagogical method. The exhibition is about the role of bystanders, all-time “neighbors”, and more precisely about their opportunities to help, their responsibility, and their motivation to support or to betray people in situations where they witness the exclusion of their fellows. The ten installations the exhibition is made up of reflect upon photos taken during the Holocaust and the Rwandan genocide and use them in a creative way by both narrative and visual means.


HU: A rendhagyó alkotások történelem-, média-, vizuális kultúra-, amerikai irodalom- és angolórán készültek, és alkalmasak arra, hogy a továbbiakban hasonló tanórákon és iskolai rendezvényeken inspirációul, tananyag-kiegészítésül szolgáljanak, egyúttal nézőik elé tükröt tartsanak, segítsenek az egyéni felelősséggel kapcsolatos dilemmák őszinte megvitatásában.


A projekt a Te döntesz: kihúzod magad vagy kihúzod magad! címet viseli, szakmai támogatója a Vizuális Világ Alapítvány. „Az inspirációt a Voltak köztük szomszédaink… című kiállítás adta, melyet a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeumban láttam 2013-ban” – mondta a budapesti kiállítás megnyitóján Kozák Zsuzsanna projektvezető. „A gyűjtemény Kőszegen készült fotói azóta sürgetnek: hozzuk el ezeket a képeket és megközelítést Magyarországra, hogy egy egyedi feldolgozással újszerű párbeszédet indíthassanak el különböző kulturális és szociális hátterű emberek között arról, hogy mit jelent egy közösség tagjának lenni, mit tesznek lehetővé, illetve milyen felelősséget vonnak maguk után egyéni döntési lehetőségeink.”

A projekt az USHMM és az UNESCO által szervezett CIHE programból fejlődött ki, további támogatója a magyarországi Kanadai Nagykövetség. Lisa Helfand nagykövet asszony videóüzenetben magyarázta el a diákoknak a projekt hátterét.

A Kanadai Nagykövetségen tartott kiállítás megnyitón dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke bejelentette: a projekt elnyerte az UNESCO MNB védnökségét.
A rendezvényen a gyerekek Winkler Nóra művészeti szakértő kérdései mentén bemutatták alkotásaikat, és Sommer Katalin Holokauszt túlélő elmesélte nekik fájó emlékeit a hajdani szomszédairól. Fahidi Éva Auschwitz aktivista egy komoly játék során arra tett kísérletet, hogy a résztvevőkkel közösen definiálják: mit jelentett a világháború előtt, alatt és most ez a számára oly fontos fogalom: „becsületes ember”.

Thaisz Miklós főosztályvezető (EMMI) így szólt az alkotókhoz: „Egy demokratikus ország esetében különösen fontos az, hogy a nevelési célok között kiemelt hangsúlyt helyezzen az aktív állampolgárrá nevelésre, a szociális kompetenciák erősítésére, az egymás iránti felelősségvállalás elsajátíttatására. Ebben nyilvánvalóan kiemelt sikert értek el azok a pedagógusok, akik titeket felkészítettek, így nekik is szívből gratulálok! (…) Köszönöm mindenkinek és kívánom, hogy ez a kiállítás - mind a művek, mind pedig a mögötte lévő üzenetek - minél több helyre eljusson, s hogy minél többen kövessenek Benneteket!”

2
@Kocsis Judit, Vizuális Világ Alapítvány Fartek Patrícia bemutatja osztálytársai alkotását Lisa Helfand nagykövetnek Winkler Nóra segítségével / Patrícia Fartek is introducing her classmates’ work to Ambassador Lisa Helfand with the help of Nóra Winkler

EN: These extraordinary works were created during History, Media Literacy, Visual Art, American Literature and English language lessons and may serve as inspiration and additional learning material during similar lessons and school events. At the same time, these installations hold a mirror up to the spectators and help discuss dilemmas on individual responsibility in an honest way.


The project is entitled Your decision: Making Bystanders to Become Upstanders and its professional coordinator is the Visual World Foundation. ’The inspiration came from the exhibition Some Were Neighbors.Collaboration and Complicity in the Holocaust that I saw in the United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. in 2013’ said Zsuzsanna Kozák, project leader, at the exhibition opening that took place in Budapest. ’The photos of the collection taken in Kőszeg have urged us since then to bring the images and the approach to Hungary in order to initiate a novel form of dialogue among people of different cultural and social backgrounds on topics such as the meaning of belonging to a community and what possibilities and responsibilities our individual decisions entail.’

 

The project evolved from the CIHE program organized by the USHMM and UNESCO, and it was supported by the Embassy of Canada to Hungary. Ambassador Lisa Helfand explained the background of the project to the students in a video message.

At the opening held at the Embassy of Canada Miklós Réthelyi, Chairperson of the UNESCO Hungarian National Commission announced that the project was awarded UNESCO patronage. At the event, the students presented their works by answering questions asked by Nóra Winkler, art consultant. Katalin Sommer, Holocaust survivor told them her painful memories about her former neighbors. Éva Fahidi Auschwitz activist made an attempt during a serious game to define together with the participants what one of her most important expressions ’honorable person’ meant before and during the world war and what it means today.

 

Miklós Thaisz, Head of Department (Dept. for Public Education Programs and Relations - Ministry of Human Capacities) addressed the creators with the following words: ’In a democratic country, it is particularly important to lay emphasis on educational goals such as nurturing active citizenship, strengthening social competences and taking responsibility for one another. Obviously, the teachers who have prepared you have been outstandingly successful in this, so I warmly congratulate them as well. (…) Thank you all and I wish that this exhibition – including the works and the underlying messages – reached as many places as possible and I hope more and more people will follow you!’

The exhibition will run from 18 to 31 May 2016 at Károli Gáspár University of the Reformed Church and will be introduced to the UNESCO Associated Schools in the autumn of 2016.

More information: neighbors@visualworld.org

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet