UNESCO.HU

A L’Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért idei díjazottjai között van Dr. Farkas Eszter kiváló magyar kutatónő

2016. március 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

2016. március 24-én rendezték meg a L’Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért programjának idei díjátadó ünnepségét, ahol a nemzetközi feltörekvő tehetségek (International Rising Talents) kategória egyik díjazottja Dr. Farkas Eszter, a Szegedi Tudományegyetem agyi keringést kutató idegtudósa, biológusa. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kiemelt eredménynek tartja a magyar kutatónő díjazását.


1998 óta a L’Oréal és az UNESCO által közösen szervezett - A Nőkért és a Tudományért (For Women in Science) - programjának célja, hogy támogassa a különböző tudományok területén tevékenykedő kiváló kutatónőket és az ígéretes fiatal tehetségeket, elismerve az előttük álló kihívások legyőzése érdekében végzett tudományos tevékenységüket. A program keretein belül kétféle kategóriában kerül sor díjátadásra:

  • 5 kiemelkedő kutatónő: A díjban a világ különböző részein tevékenykedő, kiemelkedő tudományos munkásságot folytató kutatónők részesülnek. Minden esztendőben öt díjazott részesül elismerésben, földrajzi régióként (Afrika és az arab államok, Ázsia/Csendes-óceáni térség, Európa, Latin-Amerika, Észak-Amerika) 1-1, élet- és anyagtudományokkal foglalkozó tudósnő.
  • 15 feltörekvő tehetség (International Rising Talents): Az elismeréssel 15 fiatal kutatónőt díjaznak, földrajzi régióként (Afrika és az arab államok, Ázsia/Csendes-óceáni térség, Európa, Latin-Amerika, Észak-Amerika) 3-3 tehetség kiválasztásával. A díjazottakat a nemzeti és regionális ösztöndíjprogramok legjobbjai közül választják ki.

LOreal_csoport

The 15 International Rising Talents L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2016
(Photo by Stéphane Cardinale for Fondation L'Oréal)

Dr. Farkas Eszter a Szegedi Tudományegyetem ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetének munkatársa, ahol ez évben nyerte el egyetemi docensi kinevezését. Fő kutatási területe az agyi keringés változásainak szerepe a központi idegrendszeri betegségek patomechanizmusában. Elsők között írta le az agyi keringési zavarok szerepét a súlyos demenciával járó Alzheimer kór, és más központi idegrendszeri megbetegedések patomechanizmusában.

Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke szerint Farkas Eszter személyes és tudományos életpályájának eddigi szakasza is példaként állítható a fiatalok elé. Biológusi végzettséggel orvostudományi téma kutatását választott, élt a tudományra jellemző nemzetközi lehetőséggel és doktori értekezéshez szükséges kutatásokat Hollandiában, a szakmában jól ismert vezető mellett végezte. A doktori fokozattal hazatért, és mind klinikailag, mind elméletileg jelentős orvostudományi kutatásokba kapcsolódott be. Mindezek mellett szerető családanya, aki erre akkor is büszke, amikor tudományos eredményei felől kérdezik.

Dr. Farkas Eszter

Farkas_Eszter„Az egyik legnagyobb kihívás összeegyeztetni a teljes embert kívánó kutatómunkát a lelkiismeretes anyai szereppel. Talán többen vannak, akik úgy gondolják, hogy a gyermekvállalás hátráltatja egy nő pályáját. Én ezt nem így élem meg, és a L’Oréal-UNESCO Díj is az ellenkezőjét bizonyítja. A kisfiam születése révén változott, hogy miként tekintek a munkámra; az új nézőpont új ötletekhez, új felismerésekhez vezetett. Az, hogy a figyelmemet és az időmet meg kell osztani, megtanított arra, hogyan lehet maximálisan kihasználni a pillanat adta lehetőségeket.”

Dr. Farkas Eszter 1995-ben szerzett biológia szakos középiskolai tanári diplomát Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. Érdeklődése azonban már pályafutás korai szakaszában a tanítás felől a tudományos kutatás felé vezette. A diploma megszerzése után, és kétéves amerikai kutatómunkát követően a Groningeni Egyetem PhD programjába kapcsolódott be, ahol 2001-ben szerzett Ph.D. fokozatot Paul G.M. Luiten professzor irányítása mellett. Ekkor került tudományos érdeklődésének középpontjába az agyi keringés kórélettani szerepének vizsgálata. Leírta az agyi keringés csökkenésének szerepét neurodegeneratív betegségek (pl. Alzheimer kór), valamint az agyi fehérállomány károsodásának kialakulásában. A Ph.D. fokozat megszerzése után hazatért Magyarországra, hazai és nemzeti kapcsolatokat alakított ki, hogy folytathassa a külföldön megkezdett kutatásait. Munkájának sikerét rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent közleményei bizonyítják. Hazai eredményei közül kiemelném a stroke betegségben megfigyelt agykérgi depolarizációs hullámok hatásának felismerését az agyi vérátáramlásra. Nemzetközi együttműködésben máig egyedülálló képalkotó eljárást fejlesztett ki a membránpotenciál változások és az agykéreg keringési változásainak együttes nyomon követésére. Ez a módszertani fejlesztés az agyi keringést szabályozó új mechanizmusok felismerését teszi lehetővé. Jelenleg is amerikai, német, angol és holland kutatócsoportokkal működik együtt. A tudományos munka mellett feltétlenül kiemelendő Dr. Farkas Eszter elhivatottsága a családja iránt is, ezért nem csupán kutatóként, hanem családanyaként is példaként állítható pályatársai és a fiatalabb kollégák elé.

A kutatónő a L’Oréal–UNESCO Magyar Ösztöndíj A Nőkért és a Tudományért egyik tavalyi győztese volt.

Az International Rising Talents program a korábbi években kiírt UNESCO-L’Oréal International Fellowships program folytatása. A korábbi ösztöndíj programban 2014. március 19-én először részesült magyar kutatónő – Czöndör Katalin neurobiológus – ilyen rangos elismerésben.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet