Kultúra
UNESCO.HU

A „táncház" módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének UNESCO által elismert modellje

2011. november 25.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Az UNESCO által elismert szellemi kulturális örökség megőrzését célzó legjobb gyakorlatok listájára Magyarország A „táncház" módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje című jelölési dokumentációt nyújtotta be, a szellemi kulturális örökség egyezmény kormányközi bizottságának 6. ülése 2011. november 25-én jóváhagyta a jelölést.

A rövidített formában „Best Practices", azaz „Jó gyakorlatok" regiszterbe Magyarország A „táncház" módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar modellje című jelölési dokumentációt nyújtotta be.A felterjesztési dokumentáció összeállítását a szellemi kulturális örökség egyezmény hazai szakmai feladatait koordináló Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) végezte a Nemzeti Bizottság döntési javaslata alapján. Ennek során az Igazgatóság munkacsoportot hozott létre, amelyben több intézmény, szervezet és a táncház-mozgalommal foglalkozó szakember vett részt, és tanulmányok írásával, szakértéssel, tanácsadással, nyilatkozatok beszerzésével segítette a közös munkát (a munkacsoport tagjai: Hagyományok Háza, Táncház Egyesület, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, MTA Zenetudományi Intézet, MTA Néprajzi Kutatóintézete). (www.szellemikulturalisorokseg.hu)

A magyar táncház módszer 11 másik hagyományőrző gyakorlattal együtt szerepelt a szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló programok, projektek és tevékenységek regiszterébe felterjesztett elemek között. 

A "szellemi kulturális örökség" rangos elismerésre szóbeli hagyományok és kifejezési formák, színházi és előadóművészeti műfajok, rituális társadalmi szokások és rendszeres ünnepi események tarthatnak számot. A jelölteknek olyan társadalmi tradíciókat és szokásokat kell megtestesíteniük, amelyeket egyes csoportok vagy közösségek kulturális örökségük részének tekintenek. Ezek közül nem egyet fenyeget, hogy feledésbe megy vagy éppen végképp kihal, a listára való felvétel viszont segítheti fennmaradásukat."Nem az idegenforgalmi kalauzok bővítése a cél, hanem az, hogy ezeket a hagyományokat és szokásokat a jövőben is megőrizzük, méghozzá abban a szellemben, amelyben az egymást követő nemzedékek átadták őket egymásnak" – közölte Cécile Duvelle, az UNESCO szellemi kulturális örökség programjának vezetője.(MTI)

A táncház módszer lényege:

Az 1970-es években Budapesten kibontakozott mozgalom, a szellemi kulturális örökséget komplexen (zene, tánc, népköltészet, szokás stb.), szórakozási-, közösségi-, művelődési alkalomként kínálja a ma embere számára. A folklórkutatás, oktatás, közművelődés és művészi tevékenységek együttműködéséből, a szellemi kulturális örökség értékeinek közvetítésére jött létre. A módszer lényege, hogy az örökségelemeket közvetlenül a helyi közösségek élő gyakorlatából és archív forrásból meríti, miközben folyamatosan együttműködik a kutatókkal, tudósokkal. Az élő helyi kultúrát más kulturális közegbe emeli, akár regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten, ezért megújulásra képes. Példaértékű, könnyen adaptálható módszertant fejlesztett ki a kulturális örökség védelmére, ezért hatóköre ma már nemzetközi léptékű. Alkalmas a hagyományos kultúra alapos gyakorlati megismertetésére, tudatosítására, sokszínűségének fönntartására. A résztvevőktől aktivitást igényel, közösségi élményt ad, ezáltal közösségeket teremt és tart fönt társas szórakozási, művelődési lehetőségeivel. A közvetlen módon, gyakorlatban is megismert kulturális örökség beépül a résztvevők mindennapjaiba, ezáltal ők az örökség hordozójává, továbbadójává, újrateremtőjévé válnak. A táncház nyitott, alulról szerveződő, mindenki számára hozzáférhető kulturális hálózat, amely filozófiáját a szellemi kulturális örökségvédelem gondolatköréből, közös tartalmát pedig a helyi közösségek hagyományos kultúrájából meríti. Civil kezdeményezésként indult, majd kismértékben intézményesült. Állami támogatásban is részesül, de mind a mai napig megmaradt önfenntartó, szocio-kulturális mozgalomnak. Az első táncházra 1972-ben, Budapesten került sor, így a táncházmozgalom éppen 2012-ben lesz 40 éves. (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kovetendo-a-magyar-pelda)

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet