Kultúra
UNESCO.HU

A matyó népművészet és a Solymászat Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listáján / Matyó Heritage and Falconry on Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: Felvették A matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája és a Solymászat mint élő emberi örökség című örökség-elemeket Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottságának 7. ülésén, 2012. december 5-6-án Párizsban.
A matyó népművészetet önálló felterjesztésként nyújtotta be Magyarország, míg a solymászat esetében egy 11 ország által korábban benyújtott és reprezentatív listára került felterjesztéshez csatlakozott most Ausztriával együtt. Az UNESCO listára kerülésről további információk elérhetők az UNESCO honlapján, illetve a szellemiorokseg.hu oldalon.

EN: Folk art of the Matyó, embroidery of a traditional community and Falconry, a living human heritage was added to the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity at the 7th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 5-6 December 2012, Paris. Folk art of the Matyó was an independent Hungarian nomination whereas Falconry was submitted by 11 countries previously and was on the representative list, now Austria and Hungary joined the nomination and it was rewieved and inscripted on the list as a living human heritage.

 


2012. december 5-én és 6-án Párizsban az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottságának 7. ülésén felvették A matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája és a Solymászat mint élő emberi örökség című örökség-elemeket Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A határozatok magyar nyelven: A matyó népművészet; Solymászat.
A matyó népművészetet önálló felterjesztésként nyújtotta be Magyarország, míg a solymászat esetében egy 11 ország által korábban benyújtott és reprezentatív listára került felterjesztéshez csatlakozott most Ausztriával együtt. Így a világ solymászatát képviselő Egyesült Arab Emirátusok, Belgium, Csehország, Franciaország, Koreai Köztársaság, Mongólia, Marokkó, Katar, Szaúd-Arábia, Spanyolország és a Szíriai Arab Köztársaság sorához társultunk a magyarországi solymászat hagyományával.
Az előminősítő testület a 36 értékelesre került jelölés közül csak 18-at javasolt a Kormányközi Bizottságnak felvételre, köztük hazánk két örökségét is.
A felterjesztési dokumentációk összeállítását a szellemi kulturális örökség egyezmény hazai szakmai feladatait koordináló Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) végezte 2011 tavaszán a Nemzeti Bizottság döntési javaslata alapján, az érintett közösségek bevonásával.

A matyó népművészetről:
A matyóság a Magyarország észak-keleti részén fekvő Mezőkövesd városának és környékének magyar lakossága. A matyó örökséget meghatározza a matyó néprajzi csoport ma is élő, hagyományos kultúrája: jellegzetes stílusú, színes népművészete, egyedi viselete, valamint erős katolikus vallásossággal átszőtt kulturális identitása.
A matyó népművészet jellemzője a 19. század végén kialakult virágos, térkitöltő hímzés, melyet használati és díszítő funkciójú textileken alkalmaznak. A virágminták, főleg a „matyórózsának” nevezett motívum más kézműves tevékenységekben, főként az önálló népművészeti ággá váló bútorfestészetben is főszerepet kap. A jellegzetes matyó stílusú hímzés a polgári hatást tükröző viselet egyik fő alkotóeleme, melyet manapság a hagyományőrzés alkalmain és a matyó közösség reprezentálása céljából hordanak. Ilyen esemény például a húsvéti locsolás, a matyó lakodalmas és a helyi templom búcsúja, melyek egyben az identitás megerősítésének, az örökség láthatóvá tételének és jelentősége tudatosításának kiemelkedő alkalmai. A matyó néprajzi csoport népművészete és viselete karakterisztikus, az idők során országosan is ismertté, sőt világhírűvé vált.
A matyó örökség fennmaradását és ismertté tételét a városi Matyó Múzeum, valamint a népművészet és a folklór hagyományának megőrzéséért létrejött helyi civil szervezetek és intézmények biztosítják, melyeknek több száz aktív tagja van.
A védetté nyilvánított, autentikus népi építészeti jegyeket viselő “Hadas” városrészben működik a Matyó Népművészeti Egyesület, melynek része a hímzés és motívumrajzolás tudását továbbadó Borsóka Hímzőkör is. Az egyesület a viselet-, zene- és tánckultúrát átörökítő néptáncegyütteseket, valamint kézműves alkotóházakat működtet. Az autentikus portákon kézműves műhelyekben, közösségi intézményekben mesterségbemutatókat, kiállításokat, alkotótáborokat, táncházakat, népzenei koncerteket tartanak.
(További információ: www.matyofolk.hu)

matyo_csoport

Matyo_inscription_201212

A solymászatról:
A solymászat a ragadozómadarak tartásának és kiképzésének hagyományos gyakorlata, melynek lényeges eleme a természetes közegben való zsákmányszerzés. Az eredetileg a táplálkozás biztosítására használt solymászást ma sokkal inkább a közösségi összetartozás és a részvétel, semmint a létfenntartás jellemzi. A solymászok erős kapcsolatot és lelki köteléket alakítanak ki madaraikkal, mely elkötelezettséget feltételez a tenyésztés, az idomítás, a gondozás és a reptetés terén. A solymászat mint kulturális hagyomány változatos eszközök révén öröklődik tovább, családi körben való tanulással vagy klubokban működő szervezett képzések keretében. Bár a solymászok különböző háttérrel rendelkeznek (nem egy lokális közösséghez tartoznak), közös értékeket, hagyományokat és gyakorlatokat képviselnek, úgymint a madarak gondozásának, kiképzésének metódusa, felszerelések használata és a madárhoz való kötődés kialakításának folyamata. A solymászat a kulturális örökség széleskörű területeit öleli fel: magába foglalja a hagyományos öltözéket, az ételeket, a kézzel megmunkált míves eszközöket, kellékeket, és a művészi ábrázolást. Magyarországon a Magyar Solymász Egyesület szervezi a solymászok közösségi életét. Közös vadászatok, madármustrák, konferenciák, nemzetközi solymásztalálkozók rendezésével segíti a hagyomány fennmaradását, népszerűsítését.
(További információ: www.solymaszat.hu)

solymaszaton
Falcorny_inscription_201212

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet