Kultúra
UNESCO.HU

Közös gondolkodás a jövőnkről - Konferencia az ember és környezete egységéről / Common reflection on our future – Conference on the unity of man and the environment

2016. június 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: 2016. június 7-8-én, idén már harmadik alkalommal szervezett vallásközi konferenciát az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága a Tihanyi Bencés Apátságban. Az idei találkozó témája a Közös gondolkodás a jövőnkről - Konferencia az ember és környezete egységéről, az előadások és a panelbeszélgetések fókuszában az ENSZ Közgyűlés által 2015 szeptemberében elfogadott Transforming our world, the 2030 Agenda for sustainable development című dokumentum állt. A konferencia zárónyilatkozat elfogadásával zárult.

 

EN: The 3rd Interreligious Dialogue Conference "Common reflection on our future – Conference on the unity of man and the environment", a two-day conference was held in Benedictine Abbey of Tihany (Hungary) on June 8-9, 2016, organised by the Ministry of Human Capacities and the Hungarian National Commission for UNESCO.


 

A korábbi tihanyi konferenciák hagyományait megtartva nem csak a különböző egyházak képviselői vettek részt a találkozón, de a témában jártas szakértők is előadásokat tartottak és kifejtették álláspontjukat, így a konferencia bevezető előadását Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője tartotta.


Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter, aki szintén jelen volt a találkozón, arról beszélt, meghatározó a jövő szempontjából, hogy a keresztény értékrend "élő erőforrás maradjon" Európában, hozzátéve, hogy az egyház részéről felmerülő morális igény, hogy "azok legyünk, akik vagyunk", hiszen így válhatunk szabad, alkotó nemzetté. A miniszter szólt arról is, hogy az ember globális felelőssége elsősorban abban áll, hogy a saját nemzete boldogulását szem előtt tartva mindent megtegyen a közösség boldogulásáért, s mindezt úgy, hogy más közösségek boldogulását ne veszélyeztesse, és anélkül, hogy elfogyasztaná a környezeti erőforrásokat a következő nemzedék elől.


Réthelyi Miklós UMNB elnök úr köszöntőjében kiemelte, hogy a hívő emberek kulcsszerepet játszhatnak az Agenda 2030 által meghatározott célok megvalósításában. Ahogy fogalmazott: „Mi vagyunk az első nemzedék, mely felszámolhatja a szegénységet, és az utolsó, mely még megmentheti a Földet."

 

G0608383
Fotó: Bartos Gyula/EMMI

 

A konferencia zárónyilatkozata:

 

 

NYILATKOZAT

 

melyet a

Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete egységéről

című, 2016. június 8-9-én tartott 3. Tihanyi Vallásközi Konferencia résztvevői fogadtak el

 

Felismerve és elfogadva, hogy

 

- a természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte;

 

- az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik;

 

- nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével;

 

- sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, (sokan) mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik;

 

- a fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet;

 

- nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül;

 

- már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység problémáját;

 

- hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg;

 

kijelentjük és határozott állást foglalunk amellett, hogy

 

- meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk, nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem;

 

- a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek;

 

- közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni;

 

- törekedjünk az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig: a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel.

 

Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

 

(Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája alapján;

Szent István Társulat, 2015)

 

IMG_7622

DECLARATION

 

Common reflection on our futureConference on the unity of man and the environment

accepted by the participants of the 3rd Interreligious Dialogue Conference

held in Benedictine Abbey of Tihany (Hungary) on June 8-9, 2016

 

 

Recognizing and acknowledging that...

 

- the natural environment is a collective good, the patrimony of all humanity and the re­sponsibility of everyone;

 

- human life is grounded in three fundamental and closely intertwined relationships: with God, with our neighbour and with the earth itself;

 

- we are not dis­connected from the rest of creatures, but joined in a splendid universal communion;

 

- our current progress and the mere amassing of things and pleasures are not enough to give meaning and joy to the human heart, yet many people feel unable to give up what the market sets before them;

 

- the pace of consumption, waste and envi­ronmental change has so stretched the planet’s capacity that our contemporary lifestyle, unsus­tainable as it is, can only precipitate catastrophes;

 

- we can no longer speak of sustainable devel­opment apart from intergenerational solidarity;

 

- the exploitation of the planet has already exceeded acceptable limits and we still have not solved the problem of poverty;

 

- environmental deterioration and human and ethical degradation are closely linked

 

 

we declare solemnly and take a firm position that ….

 

- we need to strengthen the conviction that we are one single human family, and there are no frontiers or barriers, political or social, behind which we can hide, still less is there room for the globaliza­tion of indifference;

 

- strategies for a solution demand an integrated approach to com­bating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature;

 

- the urgent challenge to protect our com­mon home includes a concern to bring the whole human family together to seek a sustainable and integral development, for we know that things can change.

 

 

- we aim to restore the various levels of eco­logical equilibrium, establishing harmony within ourselves, with others, with nature and other liv­ing creatures, and with God.

 

 

God send it may be so!

 

 

Based on: Encyclical Letter LAUDATO SI’ of the Holy Father, Francis,

On care or our common home, Vatican Press, 2015

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet