Kultúra
UNESCO.HU

Énlaka-konferenciák IV. / Énlaka conferences IV

2013. szeptember 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

HU: A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális szabályokat alkottak.

Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok, a modern gazdaságnál fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó alapkérdések: Miként gazdálkodtak a székelyek régen? Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz? Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából? Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön? Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai Unióhoz való csatlakozás után? Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV.
Énlaka-konferencia, amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a jelen gazdasági kilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek bemutatása és értékelése is helyet kapnak.


EN: Back in feudal Transylvania village communities created moral rules from the recognition of the limited amounts of resources available to them. With today’s ecological approach we can see this as a more sustainable management as present-day biological diversity of the Transylvanian countryside is the result of that. The main topic of the Énlaka conference is finding out what we could learn from the experience of the old times, what opportunities are ahead of the region after joining the EU.


 

enlaka

 

A konferencia szervező bizottsága:

Dr Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes, Petru Maior University of Tîrgu Mureş, Marosvásárhely, szabo.zs.katalin@gmail.com

Dr. Egyed Ákos történész, egyedakos@gmail.com

Kolumbán Gábor közgazdász, kolumban.gabor@yahoo.co.uk

Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, makozoltan@sapientia.siculorum.ro

 

Előadással az alábbi címen lehet jelentkezni:

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, muzeumim@gmail.com

A konferencia előadóinak a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

A konferencián való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com

http://www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html Program

2013. szeptember 19, csütörtök

9.00-10.00
résztvevők érkezése, regisztráció

10.00-10.30 ünnepi megnyitó

elnökség:
Szávai Márton, Egyed Ákos, Szabó Zsuzsa, Kolumbán Gábor, Szász Jenő, Visy Zsolt

köszöntő: Szávai Márton, a Pro Énlaka Alapítvány elnöke
megnyitó előadás: Borboly Csaba, Hargita Megyei Tanács elnöke
köszöntés: Dr. Zsigmond Barna, Magyarország főkonzulja Csíkszeredában

köszönet: Prof. Dr. Visy Zsolt DSc, Pécsi Tudományegyetem, az Énlaka konferenciák főszervezője

 

10.30-13.00 előadások

moderátor:

Dr.Egyed Ákos

Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan DSc, etnográfus, Pécs

Az erdélyi föld pusztulásának ötszáz éve
Soós Zoltán régész, Marosvásárhely

A koldulórendi kolostorok szerepe az erdélyi gazdaság és urbanizáció fejlődésében

Dr. Ambrus Tünde PhD – Joannes Kájoni
Szakközépiskola, Csíkszereda

Székely tízesek. Ami a társadalmi és gazdasági szervezettség mögött, és ami benne van

Szávai Márton – Énlaka

Az énlaki közbirtokosság múltjáról

Róth András Lajos könyvtárőr – Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely

Milyen kaszát használhatott a székely?


13.00-15.30 ebéd, séta a faluban


15.30-17.30 előadások

moderátor: Dr. Szabó Zsuzsa

 

Dr. Egyed Ákos történész – Kolozsvár

Gazdaság és életmód Erdővidéken a 19-20. században

Dr. Torda Márta jogász – Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest

Lehetséges-e a fenntartható gazdálkodás Székelyföldön

Dr. Elek Sándor – Budapesti Corvinus Egyetem c. egyetemi tanára, Sapientia Egyetem tanszékvezetője

Családi gazdaságok Székelyföldön - egy kérdőíves felvétel alapján
Ed Garrett  Fulbright Fellow, Ökológiai
Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest

The spreading of innovation among traditional
farmers /
Az innováció terjedése a hagyományos
gazdálkodók körében


17.30-17.45 kávészünet

 

17.45-19.15 előadások

moderátor: Kolumbán Gábor

Dr. Mohos Mária PhD – Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet

Szőlőtermelés Erdélyben a filoxéra vész
(1875) előtt és után

Pakot Mónika – Civitas Alapítvány – Székelyudvarhely

A székelygyümölcs mozgalom
Nagy Zsolt – BBTE BTK, Kolozsvár, Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhely

A gyűjtögetéstől a nemesítésig -
gyümölcskultúra Székelyföldön


19.15 vacsora

 

2013. szeptember 20, péntek

 

7.30-8.30 reggeli


9.00-11.00 előadások
moderátor: Dr. Filep Antal
Prof. Dr. Majdán János - Eötvös József Főiskola, Baja

A vasutak által Székelyföldre be- és onnan kiszállított áruk (1895-ben)

Szőcs László – Etéd Község polgármestere

Etéd és környéke gazdasági helyzete és lehetőségei
Nemes Sándor – Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal

Gazdasági fejlődés Székelykeresztúr térségében. Múlt-jelen, kilátások és ábrándok a jövőről
Dr. Balaton Petra – Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

A vízmosáskötő munkálatok jelentősége a
székelyföldi gazdálkodásban.

 

11.00-11.30 kávészünet


11.30-13.30 előadások

moderátor: Prof. Dr. Majdán János

Dr. Filep Antal etnográfus, Budapest

A gazdálkodás tradíciói és a jövő kihívásai

Dr. Kinda István – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy

Gazdálkodói magatartások a Kis-Küküllő és a Feketeügy mentén.

Kolumbán Gábor mérnök fizikus – közgazdász, bivalytartó gazda, Énlaka

A közösségi gazdálkodás esélyei a Székelyföldön
Szász János erdőmérnök, Csíkdánfalva

Aktuális problémák a székelyföldi
erdőgazdálkodásban

 

13.30-14.30 ebéd

 

14.30-16.00 előadások

moderátor: Dr. Kinda István

Dr. Szabó Zsuzsa – Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely

Fenntartható regionális fejlesztési politikák
elemzése AHP módszertannal

Dr. Marelyin Kiss József – Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest

A falurombolástól a faluépítésig

Dr. Péter Emőke-Katalin –
Sapientia Egyetem Gazdaság- és Humán Tudományok Kar

Külföldi munkavállalás régen és napjainkban

 

16.00-16.30
kávészünet

 

16.30-18. 30 előadások

moderátor: Soós Zoltán

Szilágyi József – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Székelyföldi vízimalmok. A kisbaconi vízimalom

Köllő Miklós

Gazdasági lehetőségek az épületfelújítás és a faépítészet terén.

A székelyföldi ökoregionális építészet felé.

Dr. Egyed Adrienn tájépítész mérnök – Calyxia Kft.

Az erdő- és gyepterületek kezelésének legjobb gyakorlatai a NATURA 2000-es programban

Rodics Gergely igazgató – Pogány-havas Kistérségi Társulás

A hegyi kaszálók helyzete régen és ma. Mit
hoz, és mit visz a globalizációs gyorsvonat?


18.45 A konferencia zárása

Rafai Emil
Szőcs László

Szávai Márton

Visy Zsolt


19.00 vacsora


2013. szeptember 21, szombat

7.30-8.30 reggeli


9.00-18.00 szakmai kirándulás autóbusszal: Énlaka – Farkaslaka
– Székelyudvarhely – Székelykeresztúr –
(Segesvár) útvonalon

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet