Kultúra
UNESCO.HU

2010 a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Éve

2010. március 24.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

 

A nemzetközi év fő célja a kulturális sokszínűség előnyeinek szemléltetése a kultúrák közti átjárás és cserefolyamatok jelentőségének, valamint az emberiség kezdetétől a kultúrák között kialakult kapcsolatoknak az elismerésével.

- Magyarországi programok, hazai kezdeményezések

- Magyar helyezett a témaév plakátpályázatán

- A programév médiapartnere Magyarországon

-A Magyar UNESCO Bizottság főtitkárának záróbeszéde a Pécs Cantat zárókoncertjén (ZeneSzó cikk)

 

Kapcsolódó letölthető anyagok:

- Részletes cselekvési terv kontaktokkal

- Angol nyelvű tájékoztató kontaktokkal

- Angol nyelvű projektleírás (közvetlenül a párizsi központhoz elektronikusan beküldhető)

- Információk az UNESCO honlapján és az ENSZ honlapján


A nemzetközi év ismertetése

Habár úgy tűnik, hogy a világ az emberi tevékenység minden területén és globális szinten is egyre inkább összefonódik, és hogy a világot a kölcsönös függőség jellemzi, a népek, nemzetek és kultúrák közötti kapcsolatok mégsem erősödtek meg. Ehelyett az utóbbi években láthatóan nőtt a megértés hiánya és a bizalmatlanság. A védtelenség széles körben elterjedt érzésének közepette elengedhetetlenül szükséges, hogy nemzeti és nemzetközi szinten új módokat találjunk a béke megőrzésére.

Ezen azonnali intézkedést igénylő kérdés mérlegelését követően az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2010-et a kultúrák közeledésének nemzetközi évévé nyilvánította és az UNESCO-t jelölte ki arra, hogy vezető szerepet játsszon az év megünneplésében, kiaknázva az intézmény több mint 60 évnyi felbecsülhetetlen tapasztalatát „a népek egymás általi kölcsönös megismerésének és megértésének” elősegítése terén. Ezzel a Közgyűlés egyúttal elismerte az UNESCO által végzett hosszú távú úttörő munkát is. Alapfeladatához hűen a szervezet mindig is arra törekedett, hogy a kölcsönös megértés céljából továbbfejlessze és erősítse a népek közötti érintkezés eszközeit.

Az UNESCO megbízatásának megfelelően 2010 egyszerre A béke kultúrája és az Erőszakmentesség a világ gyermekeiért nemzetközi évtized (2001–2010) lezárása és egyben egy új stratégia kiindulási pontja. A változó nemzetközi környezetben az UNESCO nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a kérdéskörnek, amely a szervezet 2008–2013-as középtávú stratégiája célkitűzéseinek előterében áll: „A kulturális sokszínűség, illetve annak folyományaként a párbeszéd előmozdítása egyike napjaink legégetőbb kérdéseinek, és központi szerepet játszik a szervezet viszonylag előnyös helyzetében”, azaz a világ kultúrái sokszínűségének és az azokat egyesítő kötelékeknek a felismerésében.

A nemzetközi év sikere abban rejlik, hogy sikerül-e elfogadni a kultúrák egyenlőségének, a kölcsönös elfogadásnak és az együttműködés erősítésének sarkalatos alapelveit. Négy irányelv került megfogalmazásra:

  • A kulturális, etnikai, nyelvi és vallási sokszínűség kölcsönös tudásának hirdetése.
  • A kölcsönösen elismert értékek keretrendszerének felállítása.
  • A minőségi oktatás kiterjesztése és a kultúrák közötti kompetencia kiépítése.
  • A fenntartható fejlődésről szóló párbeszédek ösztönzése.

Ahhoz, hogy ez a nemzetközi év valóban egymáshoz közel hozza a kultúrákat, a következők szükségesek: (i) nemcsak az államok, hanem a civil társadalom egészének mozgósítása annak érdekében, hogy azokhoz is elérjünk, akik nem érzik magukat érdekeltnek az ügyben; (ii) holisztikus megközelítés alkalmazása, amely magában foglalja az Egyesült Nemzetek rendszeréhez tartozó más szervezetek, államok, valamint kormányközi és nem kormányzati szervezetek megközelítéseit is; (iii) az UNESCO által a kultúrák közötti párbeszéd területén elért felbecsülhetetlen eredmények kiaknázása, különösen a fiatalok és a nemek kérdésével összefüggésben; (iv) pozitív példák és eredeti projektek népszerűsítése, különösen a nemzeti, regionális és nemzetközi szintű politikai, kulturális és sportesemények alkalmával; (v) az Egyesült Nemzetek e kérdéskörrel kapcsolatos világ- és nemzetközi napjainak hasznosítása, különösen azon napok esetében, amelyeknél az UNESCO tölti be a vezető intézmény szerepét; (vi) az UNESCO és a különböző kormányzati és nem kormányzati szervezetek között létrejött együttműködési megállapodások újjáélesztése a multidiszciplinaritás és az intézményköziség szellemében; (vii) költségvetésen kívüli források megtalálása a tárgyhoz tartozó projektek finanszírozásához.

A tagállamok, valamint számos nemzetközi és helyi partner mellett az UNESCO Titkársága is jelentős számú – megközelítőleg 300 – konkrét tevékenységet vett már fontolóra. A beérkezett válaszok mindegyike és a 2010 folyamán benyújtott új javaslatok az UNESCO weboldalán lesznek megtekinthetők. A tervezett tevékenységek fő típusai a következők:

(a) több lehetőség biztosítása kutatásra, találkozásra és nyilvános vitára, valamint a kultúrák közötti közvetítés tereinek kiszélesítése a kultúrák közötti átadási és cserefolyamatokat szemléltető kiállítások, vásárok és fesztiválok formájában, elsősorban olyan helyszínek felhasználásával, mint például múzeumok, galériák és alapítványok, valamint olyan új technológiák kiaknázásával, amelyek kifejezetten elősegítik a nyelvi sokféleséget és a fordítást;

(b) a kreativitás – amely az innováció alapvető jellemzője – szerepének előmozdítása a társadalmak egyedi tulajdonságainak és ugyanakkor hasonlóságainak kihangsúlyozásával, valamint ebben a tekintetben a kulturális örökségnek mint a megőrizendő történelem és identitás hordozójának, a fenntartható fejlődés forrásának és mozgatórugójának, valamint a vallások közötti párbeszédet is felölelő kultúrák közötti párbeszéd eszközének valamennyi aspektusát magában tömörítő egységes jövőkép fokozottabb támogatása;

(c) a formális és nem formális oktatáshoz való hozzáférés javítása, hangsúlyt fektetve a mindenki számára elérhető minőségi oktatásra, az emberi jogok oktatására, a kulturális sokszínűségre, a nemek kérdésére, a marginalizált csoportok integrációjára és az egyetemek közötti Dél-Dél, valamint Észak-Dél-Dél együttműködésre, különösen kiválósági és innovációs helyek létrehozása révén;

(d) a média és az új kommunikációs lehetőségek felhasználásával a különböző kultúrákról és vallásokról alkotott kép megváltoztatása, többek között az interneten folytatott párbeszéd előmozdításával, ahol számos kulturális és nyelvi kifejeződés terjeszthető és osztható meg másokkal; vagy a különböző kultúrák médiaszakemberei között, különösen a kényes kérdésekről párbeszédet ösztönző közös produkciók létrehozása;

(e) azon ismeretek elismerése és tiszteletben tartása – ideértve a hagyományos tudást és az őslakos népek ismereteit –, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődést; az emberi jogok, a filozófia és a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, kiemelt hangsúlyt helyezve a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelemre, továbbá a béke és a demokrácia kultúrájára.

További információk az ENSZ, illetve az UNESCO weblapján érhetők el.

 

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet