Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Az UNESCO Világemlékezet Listán található fényképgyűjtemények

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

A fényképezés módszere 1816-ban indult fejlődésnek, amikor Nicéphore Niepce camera obscura segítségével rögzítette, 8 órás expozícióval az első képet. Ez a technika ma már egy dobozból is elkészíthető. Henry Talbot 1835-ben egy ökölnyi méretű fényképezővel dolgozott. 1838-ban L. Jacques Mandé Daguerre fejlesztésével megszületett az első dagerrotípia. 1841-ben Petzval József 16-szor fényerősebb objektívet készített. A dagerrotípiával elérhető közelségbe került a portrét. 1851-ben Frederick Scott Archer találmányával megvalósult a másodperces expozíció. 1878-ban Charles Bennett az egy másodperc alatti expozíciót fejlesztette ki. George Eastman 1884-ben elkészült Kodak fényképezője már 100 kép készítésére is alkalmas volt. 1925-ben Oscar Barnack 10 éves fejlesztése után piacra dobták az első Leica gépet. 1932-ben hozta forgalomba az AGFA az első színes diapozitíves kisfilmet, majd két évvel később a 16 Din-es színes negatívot, amely minden színre érzékeny volt. Ezzel lezárult a vegyészeti alapokon nyugvó fotográfia fejlődésének kezdeti szakasza.

Az UNESCO Világemlékezet Listán található fényképgyűjtemények

1. Memory of the Suez Canal

Documentary heritage submitted by Egypt and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997.

The memory of the Suez Canal, which is recorded in documents, rare books, photographs, paintings,etc. Gathering this wealth together on an information system will save for humanity, the memory of a hundred year of information about one of the most important waterways that connected East to West and affected the history of the globe especially the Middle East in the last two centuries.

A Szuezi csatorna emlékei

A Szuezi-csatornáról szóló gyűjtemény dokumentumokat, ritka könyveket, fényképeket és festményeket tartalmaz. Ez az egyik legfontosabb vízi útról szól, amely összeköti Keletet és Nyugatot, és amely befolyással volt Közel-Kelet történetére az utóbbi két évszázadban. A gyűjteményt 1997-ben vették fel a Világemlékezet Listára és Egyiptom javasolta.

2. Collection of Latin American photographs of the 19th Century

This is the most comprehensive historical collection of nineteenth-century Latin American photography in existence anywhere in the American continent. The collection takes the form of 8,000 titles depicting a great variety of subjects. These include, urban development in major populated centres, ports, landscape, rural life and important personalities.

Latin-Amerikai fényképek a 19. századból: dokumentum örökség Venezuelából, 1997-ben javasolták felvételét a Világemlékezet Listára

Ez a legátfogóbb fotógyűjtemény, amely valaha Amerikában létezett. A gyűjtemény 8000 címet tartalmaz sokféle témában: a városok fejlődéséről a népesebb központokban, kikötőkben, tájképeket, vidéki életről és fontos személyiségekről.

3. Tolstoy’s Personal Library and Manuscripts, Photo and Film Collection

Documentary heritage submitted by Russian Federation and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2011.

Tolstoy was one of the greatest intellectuals of his time as demonstrated through the books of his personal library, a unique collection of books and periodicals, that numbers 22,000 volumes in 40 languages. It was founded by three generations of the Volkonskys-Tolstoys families: his grandfather Prince Nikolai Volkonsky, his parents Maria and Nikolai Tolstoy, but the greater part of the library was collected by Tolstoy himself. His collection of manuscripts, photos and films is a unique literary and historical archive which includes the manuscripts of the writer's works, diaries and notebooks, his correspondence, documents with his notes, his social activity, publications of his literary and drama works, memoirs, censor cases, works on Leo Tolstoy by his family members and close friends, documents related to his ancestors.

Lev Tolsztoj személyes könyvtára valamint kézirat, fotó-, és filmgyűjteménye

Tolsztoj korának legnagyobb értelmisége volt. A gyűjteménye 22,000 kötetet tartalmaz 40 nyelven. A gyűjteményt gyarapította nagyapja, apja is, de a legnagyobb részt maga Tolsztoj tette hozzá. A kézirat-, fotó-, és filmgyűjteménye egyedülálló irodalmi és történelmi archívum, ami többek között naplókat, jegyzetfüzeteket, levelezését, emlékiratokat is tartalmaz.

4. Sophus Tromholt Collection

The collection consists of photographic prints in a portfolio and glass negative archive by the scientist and amateur photographer Sophus Tromholt. Tromholt spent almost a year (1882- 1883) in Kautokeino, Northern Norway, as part of the First Polar Year, monitoring an aurora borealis observatory. During this time, he photographed the indigenous population of the Sami, landscapes, villages and cultural observations. These portraits are unique in their individualistic and humanistic approach, a first in picturing the Sami as being something more than racial stereotypes and exotic objects for tourists.

Sophus Tromholt Gyűjtemény: dokumentum örökség Norvégiából, 2013-ban javasolták felvételét a Világemlékezet Listára

Ez a gyűjtemény fotókópiákat és üvegnegatívokat tartalmaz, amelyeket a tudós és amatőr fotográfus, Sophus Tromholt készített, aki 1882-83-ban Észak-Norvégiában töltött majdnem egy évet. Itt a Sami bennszülötteket, azaz a lappokat, a tájat, a falvakat és a kulturális jelenségeket fotózta. Ezek a portrék egyedülállónak számítanak az individualista és az emberi szemléletben, a Sami nép fényképeken való ábrázolása is jóval túlmutat a faji sztereotípián vagy az egzotikus megjelenítésen.

5. The Emperor's collection: foreign and Brazilian photography in the XIX century

This is a unique collection of nineteenth-century photographs, assembled by one individual throughout his lifetime and deposited in a national library where it is kept and every effort is being made to preserve it. It is the largest collection of photographs in Latin America: an accurate portrait of the nineteenth century, reflecting customs, intellectual and industrial developments at the time it was put together. The collection has remained intact throughout its existence. It is the Thereza Christina Maria photograph collection: 21,742 photos left to the National Library of Brazil by Emperor Pedro II in 1891. The collection is made up of photographs of different types and formats.

Az Emperor /Császár/ gyűjtemény: külföldi és brazil fényképek a 19. százazdban: dokumentum örökség Brazíliából, 2003-ban javasolták felvételét a Világemlékezet Listára

Latin-Amerikában ez a legnagyobb gyűjtemény: egy pontos kép a 19.századról, az akkori szokásokról, a kor szellemi és ipari fejlődéséről. Ez a Thereza Christiana Maria fotógyűjtemény: 21.742 fotót tartalmaz, amit II. Pedro császár hagyományozott a Brazil Nemzeti Könyvtárnak.

6. UNRWA Photo and Film Archives of Palestinian Refugees

Since the inception of the agency, UNRWA's Public Information Office has produced photographs and films covering all the stages of the history of the Palestine refugees, from the establishment of functional camps in the 1950s, the second flight during the 1967 war, the civil war in Lebanon, the turbulent periods in the second half of the 80s to the consecutive unrest starting in the year of 2000. During nearly six decades UNRWA has produced and collected a comprehensive record of still photographs and film material, covering most aspects of the lives and history of the Palestine refugees.

A palesztin menekültek fotó- és filmarchívuma: 2009-ben javasolták felvételét a Világörökség Listára.

Az UNRWA / az ENSZ Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala/szervezet gyűjti a fényképeket és a filmeket a palesztin menekültek történetéről az 1950-es évektől a 2000-es évekig. Az évtizedek alatt ez a szervezet egy átfogó fotó és film jegyzéket készített, amely lefedi a palesztin menekültek életének és történetének legfontosabb mozzanatait.

7. Family of Man

The Family of Man is an exhibition of photos mounted by Edward J. Steichen in 1955 for the New York Museum of Modern Art (MoMA). While offering infinitely diverse images of human beings living in the 1950s, it nevertheless emphatically reminds visitors that they all belong to the same big family.

Regarded as the “greatest photographic enterprise ever undertaken”, it consists of 503 photographs taken by 273 photographers, both professional and amateur, famous and unknown, from 68 countries.

Although the Family of Man has become a legend in the history of photography, it went far beyond the traditional view of what an exhibition should be. It may be regarded as the memory of an entire era, that of the Cold War and McCarthyism, in which the hopes and aspirations of millions of men and women throughout the world were focused on peace.

Family of Man: dokumentum örökség Luxemburgból, melyet 2003-ban javasoltak a Világemlékezet Listára

A Family of a Man egy fotókiállítás, amit Edward J. Steichen rendezett 1955-ben a New York- i Modern Művészetek Múzeumában. Habár ez az 1950-es években élő emberekről eltérő képeket kínál, a látogatót kétségkívül érzelmileg arra emlékezteti, hogy ők mégis mindannyian ugyanahhoz a nagy családhoz tartoznak. A kiállítás 503 fényképből áll, amiket 273 fényképész készített 68 országból, amatőrök és profik, ismertek és ismeretlenek egyaránt. Habár a Family of a Man egy legenda lett a fényképezés történetében, mégis túlmutat a kiállítás keretein: az egész akkori éra, a hidegháború, a McCarthy-időszak embereinek béke iránti reményeit tükrözi.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/
Képek:

3_1

Szuezi csatorna

3_2

Latin-Amerikai gyűjtemény egyik darabja

3_3

Lev Tolsztoj

3_4

Sophus Tromholt által készített egyik kép

3_5

II. Pedro császár, aki az Emperor gyűjteményt hagyományozta át a Brazil Nemzeti Könyvtárnak.

3_6

Palesztin menekültek fotó-és filmarchívumának egy darabja

3_7

Family of Man kiállítás egyik darabja

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet