Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Szultánok és hercegek okiratai

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Szultánok és hercegek okiratai

A gyűjtemény a Fátimida-dinasztiától kezdve a Mameluk Szultánság végéig Egyiptom felett uralkodó szultánok és hercegek bizonyos okiratait foglalja magában. Ez a ritka dokumentum-együttes fontos forrása a történeti kutatásoknak, hiszen tükrözi a korszak társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét, mely hosszú és rendkívül fontos időszaka volt Egyiptom történetének, Kr. u. 970-től 1517-ig. A kutatók számára mind a dokumentumok külső jellemzői (mint a pergamen anyaga, a tinta, a pecsét, az írásmód és a készítés módja), mind a belső tartalom rendkívüli forrásértékkel bírnak és a korszak sajátosságairól árulkodnak. Az akták között találunk eladással, vásárlással, adományozással és tulajdonjog bizonyításával kapcsolatos írásokat, melyek olyan adatokkal szolgálnak a kutatók számára, amiket más történeti forrásokban nem lehet fellelni. Az okiratok információt nyújtanak a szultánok, hercegek és különböző magas rangú tisztviselők életrajzát és családfáját illetően; segítségükkel könnyebben vizsgálható az alkalmazottak kinevezési módja, bérezésük és életkörülményeik; egyúttal a mamelukok eredetéről, katonai szervezetükről, építészetükről, az iszlám mellett az ottomán, a kopt és a román vallási és civil épületeikről is részletes leírással szolgálnak. A dokumentumok alapján a mértékegységekről, az érmékről és azok értékéről, az árakról, a korszakra jellemző ipartípusokról és a más országokkal való kereskedelemről is képet alkothatunk. Az okiratgyűjtemény Egyiptom mellett Szíria és Palesztina uralkodóival, az ottomán szultánokkal, különböző magas rangú tisztviselőkkel, kereskedőkkel, mesteremberekkel, tanítókkal is foglalkozik. A gyűjtemény összesen 400 okiratot foglal magában, egyeseket papír-, másokat pergamentekercsekre jegyeztek fel, melyeket kémiailag kezelt, kartonból készült hengerekben tartanak. A leghosszabb ilyen okirat mintegy 40 méter hosszú! A dokumentum-együttesben, mely az Egyiptomi Nemzeti Levéltár legrégebbi gyűjteménye, az okiratok mind eredeti kéziratok, mindegyikből csupán egyetlen példány létezik, a világon egyetlen más levéltárban sem lelhetőek fel hasonlók. A maga nemében tehát egyedülálló és páratlan gyűjtemény, ezért nagy gondot kell fordítani az iratok megfelelő módon történő megőrzésére és kezelésére. Az értékes dokumentum-örökséget az Egyiptomi Nemzeti Könyvtár és Levéltár, valamint az egyiptomi kulturális minisztérium terjesztette fel az UNESCO felé 2005-ben, és ugyanebben az évben vették fel a Világemlékezet Listára. (2475 karakter)

Bővebb információ az alábbi linkeken

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/deeds-of-sultans-and-princes/

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/Deof Sultans and Princes Nomination Form EN.pdf

Angol nyelvű változat

Deeds of Sultans and Princes

The deeds belonged to the Princes and Sultans who ruled Egypt, starting from the Fatimid era to the end of the Mamluke era. This collection of title deeds are rare, unique, matchless anywhere in the world. These deeds are considered a chief source for researchers in the fields of history since these deeds enable them to study the external characteristics of the deed including the quality of parchment, inks, seals and the style of producing them. As for the internal characteristics, they indicate the styles in which these deeds were recorded. They deal with the historical period extending from 970

A.D. until 1517 A.D. They cover transactions related to selling, purchasing, endowing and proving ownership and provide the researcher with the information which can’t be found in other historical sources. These deeds contribute to the study of biographies, kinships and lineages of Sultans, Princes and the high-ranking state officials; methods of appointing employees, their wages, living conditions; the origin of Mamlukes, military organization, building industry terms, detailed description of the religious and civil buildings. This collection of deeds give precise description of a number of Islamic, Ottoman, Coptic and Roman architectural monuments. The deeds also deal with measurements, weights, coins and their values, prices, the types of industries at that time and the trade exchange between countries. This collection cover the rulers of Egypt, Syria, Palestine, Ottoman Sultans, the high-ranking officials, merchants, craftsmen, teachers and craftsmen. It consists of four hundred deeds, written on papers and parchments, in roll-form and they are kept in chemically-treated cardboard cylinders. The longest deed is forty metres long. This collection is considered as the oldest in the National Archives of Egypt, and does not exist elsewhere in any archives of the world. These title deeds are original as they are handwritten, with only one copy of each of them. On this basis alone, the deeds could be considered as an incomparable and unique holding. In view of this, a great care must be given to preserving and maintaining this collection of deeds. This documentary heritage was submitted by the National Library and Archives of Egypt and the Egyptian Ministry of Culture and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2005. (2374 karakter)

Fazekas Eszter Ágnes
Kulturális örökség tanulmányok MA, II. évf. (levelező tagozat)
2014. május 4.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet