Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Saiva kéziratok Pondicherry-ben

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Saiva kéziratok Pondicherry-ben

A gyűjtemény a maga 11 000 kéziratával, amelyek főleg a saivizmussal [hinduizmus egyik ága] és Sivával, a hindu istennel foglalkoznak, a világ legnagyobb Śaiva Siddhānta szövegeinek kéziratait foglalja magába. A 10. században ez a vallási tradíció [vagyis a Siva-kultusz], a hinduizmus egyik fő áramlataként terjedt el végig az Indiai szubkontinensen és azon kívül keletre, egészen Kambodzsáig. Sokáig ez képviselte a tantrikus tant, és úgy tűnt, minden indiai istenhívő tradíciót jelentősen befolyásolt. A fennmaradt szövegeik többségében kiadatlanok, a 6. századtól az indiai gyarmati időkig terjednek. Ez a különleges gyűjtemény így több bizonyítékkal is tud szolgálni napjaink tudósainak, amellyel rekonstruálhatjá az emberiség vallásos korszakának egy fejezetét. A gyűjtemény jelenleg Pondicherryben, a francia kutatóintézetben (French Institute of Pondicherry - IFP) található; 8187 db pálmalevél-köteget, 360 db papír alapú kódexet és 1144 db mai, papír alapú másolatot (melyet az intézet dolgozói készítettek) tartalmaz. Egy indiai-francia együttműködési projektet állítottak össze az indiai kormányzattal, melynek alapvető tárgya, hogy az egész Śaiva-gyűjteményt digitalizálják, és online elérhetővé tegyék a világ összes kutatója számára.

Saiva Manuscript in Pondicherry (2005)

Within a collection of 11 000 manuscripts that concern mainly the religion and worship of the Hindu God Siva, is included the largest collection in the world of manuscripts of texts of the Śaiva Siddhānta. In the 10th century CE, this religious tradition, a major current of Hinduism, was spread right across the Indian subcontinent and beyond, as far as Cambodia in the East. It long represented the mainstream of Tantric doctrine and worship and appears to have influenced every Indian theistic tradition. Its surviving texts, the majority of them unpublished, range from the 6th century CE to the colonial period. This unique collection thus furnishes much of the dwindling evidence remaining today for scholars to reconstruct a chapter in the religious annals of humanity. The collection is presently housed in the French institutions of research in Pondicherry. We have now framed a collaborative Indo-French project with the Indian government’s National Mission for Manuscripts. Our ultimate objective: to put the whole Śaiva collection online and so make it available to scholars throughout the world.

forrás: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/saiva-manuscript-in-pondicherry/

saiva_1

http://www.ifpindia.org/ecrire/upload/manuscripts_2.png

Erdős Klára
Kulturális örökség tanulmányok II. évf.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet