Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

A Nemzeti Levéltár és Könyvtár kincsei

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


A Nemzeti Levéltár és Könyvtár kincsei

Etiópia felbecsülhetetlen értékű irodalmi örökséggel bír. Az ország fővárosában, Addisz-Abebában található Nemzeti Levéltár és Könyvtár számos ritka és kivételes dokumentumot őriz, melyek tükrözik Etiópia őshonos kultúráját. Ezek között előfordulnak mind verses, mind prózai formában írt, kéziratos és nyomtatott alkotások, melyek az ország saját ábécéjén íródtak. A dokumentum-együttes tizenkét kiemelkedő jelentőségű eleme az említett intézmény egyik kutatócsoportjának felterjesztése alapján 1997-ben került fel az UNESCO Világemlékezet Listájára. Ezek között találunk geez nyelven íródott, pergamenre írt, több esetben festett képekkel illusztrált szentbeszédet és evangéliumokat a 14-15. századból, valamint Henoch könyvének egy 15. századi, etióp változatát. Ugyancsak a listára került több levél, így Tevodrosz etióp császár Viktória brit királynőhöz címzett levele, II. Menelik császár 1896-ban II. Miklós orosz cárhoz, illetve Sahle Selassie, Etiópia egyik királyságának, Shoa uralkodójának a brit királynőhöz címzett írása. A lista eleme a legelső geez nyelven nyomtatott kiadvány is, Dávid zsoltároskönyve, melyet Johannaes Potken német tudós fordított le erre a nyelvre és 1513-ban nyomtatták Rómában. A dokumentumegyüttes része még néhány Etiópia történelméhez kapcsolódó, pergamenre írt kézirat, így egy zenei jelölésekkel díszített 17. századi anafora, egy II. Menelik életéhez kapcsolódó, 19. századi, amhara nyelven írt kézirat, egy 19. századi törvénygyűjtemény (Fetha Negest) és a királyság történetéről írt 20. századi alkotás (Tarike Negest). A dokumentumok amellett, hogy Etiópia múltját tárják elénk, fontos forrásai a történeti, vallás-, nyelv-, filozófia-, művészet-, társadalom-, gazdaság- és politikatörténeti kutatásoknak. Mindezt felismerve a Nemzeti Levéltár és Könyvtár minden tőle telhetőt megtesz, hogy kutathatóvá tegye és megfelelő módon megőrizze az iratokat a következő generációknak. A felsorolt elemek közül a Nemzeti Levéltár és Könyvtár némelyik dokumentum eredeti példányát őrzi, másokat mikrofilm formájában. A kéziratok többsége a hosszú ideig tartó helytelen kezelés miatt igen rossz állapotban van, kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőségük mellett ez is indokolta a Világemlékezet Programba való felvételüket, hogy fennmaradásuk biztosítva legyen.

Bővebb információ az alábbi linkeken:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treasures-from-national-archives-and-library-organizations/#c188337

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/ethiopia_treasures_national_ar.chives_library_organization.pdf

http://portal.unesco.org/ci/en/file_download.php/e6dda52b84a0b636622cc87a2f3bf522ethiopia_treasures_national_archives_en.pdf

http://www.nale.gov.et/literary_heritage.html

Kiegészítő információk:

Geez nyelv: Etiópia hivatalos nyelve volt a középkorig, beszélt nyelvként mára kihalt, csak liturgikus nyelvként használatos az ország fő vallásának, az Etióp Ortodox Egyháznak a szertartásain. Az ország hivatalos nyelve ma az amhara. (234 karakter)

(http://www.nyest.hu/hirek/a-masodik-legnagyobb-semi-nyelv-az-amhara)

Képek:

eti_1

II. Menelik császár II. Miklós orosz cárhoz írt levelének egyik oldala, 1896

Letter from King Menelik to Nicholas Cesar II of Russia, 1896.

(http://www.nale.gov.et/Ethiopian Kings/Letter of King Menilik II.pdf)
eti_2

A legelső geez nyelven nyomtatott kiadvány, az 1513-as Psalterium Davidis egyik oldala (A King’s College London digitális másolata)

A page of the first printed publication in Geez language, the Psalterium Davidis, 1513.

(Digital copy from King’s College London)

(http://www.kingscollections.org/exhibitions/specialcollections/psalter1513/psalms1-50#Gallery[gallery1]/0/)

Angol nyelvű változat:

Treasures from National Archives and Library Organizations

This documentary heritage was submitted by Ethiopia and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 1997. Ethiopia has rare, precious and priceless manuscripts written in its own alphabet in form of verse and prose which reflect its indigenous civilization. In addition to their significance in manifesting the indigenous civilization, these manuscripts written on religious, historical, linguistic, philosophical, artistic, social, economic and political issues have got a valuable contribution for research. The nominated documents are but a few highlights: homily and gospels written on vellum in Geez language in the 14th and 15th centuries, the ethiopic version of the book of Henock from the 15th century, letters from King Tewdros to Queen Victoria of Britain, from King Menelik II to Nicolas Cesar II (1896) and from King Sahles Selassie of Shoa to the Queen of Britain. The first printed publication in Ethiopian history is the Psalterium Davidis, which was written by a German scholar, Johannes Potken in Geez language and was printed in Rome in 1513. There are some manuscripts written on vellum relating Ethiopian history, like a 17th centuty
anaphora (there are musical notes over most of the text), a manuscript about history of Menelik II from the 19th century, a legal code from the 19th century (Fetha Negest) and a monarchic history from the 20th century (Tarike Negest). Alongside with the original copies there are some microfilm in the collection. The Ethiopian National Archives and Library in Addis Ababa is trying its best to preserve these documents for scholastic research, but unfortunately most of the manuscripts are not in a good physical condition. (1700 karakter)

Fazekas Eszter Ágnes
Kulturális örökség tanulmányok MA, II. évf. (levelező tagozat)
2014. május 4.

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet