Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

A Malatesta Novello Könyvtár

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


The Malatesta Novello Library

The Library of Malatesta Novello, the last ancient library dating from immediately before the invention of printing, embodies the very concept of a humanist library.

With its building, furnishings and manuscript collection, it constitutes a monumental and bibliographical complex of outstanding importance and is acknowledged the world over as the only fifteenth-century library still intact. The architectural design, which is possibly by Leon Battista Alberti, is splendid and innovative, but the focus and essence of the library are the books themselves. Besides the great works of medieval culture, Malatesta Novello collected the fruits of the classical Latin, Greek, Hebrew and Arab traditions. The precious 343 codices are still in the place where they have lain for the past five centuries and are still linked to their original fifteenth-century chain on the same reading benches. The whole constitutes a book collection and an ideal endowment worthy of the library of a prince of the first half of the Renaissance.

Thanks to this cultural project, Cesena, despite its remote position and in company with Florence, Milan, Ferrara and Rome, was a driving force of humanist culture, the foundation of Western civilization. The Malatestiana, which started life as a gentleman’s library, was donated by Malatesta Novello to the local commune for public use and thus became one of the oldest public libraries in Europe.

Inclusion in the Memory of the World Register would undoubtedly help the Malatesta Novello Library to make the best use of the management’s longstanding activities regarding conservation of the Library and universal access to it. This is proved by the project Catalogo Aperto dei Manoscritti Malatestiani (Open Catalogue of Malatesta Manuscripts). The catalogue has been operational for the past year on the Internet under the WWW.ISIS 5.0 programme and offers unprecedented iconographical, textual and bibliographical material. Access is easy, the service is free of charge and information is plentiful.

Malatesta

A Malatesta Novello Könyvtár

A Malatesta Novello az utolsó régi könyvtár, amelyet közvetlen a könyvnyomtatás előtt alapítottak, és amely megtestesíti az igazi humanista könyvtár fogalmát. Az épület, a bútorok és a kéziratgyűjtemény különleges fontosságú bibliográfiai egységet alkot, valamint ez az egész világon az egyetlen épen fennmaradt 15. századi könyvtár. A valószínűleg Leon Battista Alberti által készült építészeti tervezés nagyszerű és innovatív, de a könyvtár középpontja és lényege maguk a könyvek. A nagyszerű középkori munkák mellett a Malatesta Novello összegyűjtötte az univerzális humanista kultúra gyöngyszemeit a latin, görög, héber és arab tradíciókból. A 343 értékes kódex ma is ugyanazon a helyen fekszik, ahol az elmúlt öt évszázadban, és még mindig az eredeti 15. századi lánccal vannak összekötve ugyanazon az olvasóasztalkán. Az egész egy könyvgyűjteményt alkot, amely egy, a reneszánsz első felében élt hercegnek köszönhető. Köszönet ezért a kulturális projektért Cesenanak, amely, bár nem frekventált helyen fekszik, mégis a humanista kultúra előmozdítója és a nyugati kultúra megalapítója lett együttműködve Firenzével, Milánóval, Ferrarával és Rómával. A Malatestianát, amely a kezdeti időkben egy úriember könyvtára volt, Malatesta Novello ajándékozta a helyi közösség számára nyilvános használatra, és így ez Európa egyik legrégebbi nyilvános könyvtára. Ha a Malatesta Novello csatlakozna a Világemlékezet Programhoz, az kétségtelenül segítené abban, hogy a régóta fennálló tevékenységeit fenntarthassa és mindezekből a legjobbat tudja kihozni, valamint abban, hogy a könyvtárat általánosan elérhetővé tegye. Ezt igazolja a Malatesta kéziratok nyitott katalógusa. A katalógus egy éve működik az interneten WWW. ISIS 5.0 program alatt példa nélküli ikonográfiai, szöveges és irodalmi anyagot kínálva. Elérése egyszerű, a szolgáltatás ingyenes, és gazdag információkkal szolgál.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-malatesta-novello-library/#c187211


 Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet