Kommunikáció és Információ
UNESCO.HU

Magna Carta Libertatum

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


Magna Carta Libertatum

A Magna Carta 1215. június 15-én került kiadásra. Ez lett az angol jogrendszer egyik alapdokumentuma. Az akkori angol uralkodó, Földnélküli János, adta ki és biztosította benne a rendi jogokat. 2008-ban terjesztették fel az UNESCO világemlékezet programjának listájára, melyre egy évvel később, 2009-ben fel is vették. A Carta ma a British Library épületében található.

Előzményének tekinthető, hogy a királynak bevételekre volt szüksége, melyek biztosítására központosító intézkedéseket vezetett be. Új adókat vetett ki, létrehozta a kincstár intézményét, illetve magas pozíciókba a saját embereit szerette volna ültetni. A báróknak és a társadalom több tagjának természetesen nem tetszettek a bevezetett újítások, elkezdett kialakulni egy király ellenes mozgalom. Végül e mozgalom nyomására bocsátotta ki Földnélküli János Windsor mellett, négynapi tanácskozás uán, Runymede mezején a Magna Cartát.

A dokumentum 63 cikkelyt tartalmaz, ezek biztosítják a bárók, a katolikus egyház, illetve a városok jogait, kiváltságait. E területeken kívül tartalmaz még rendelkezéseket a kereskedelem, pénzügy területén is. Az egyik legfontosabb cikkelyének a 61. cikkelyt tartják, melyben a bárók jogot kaptak arra, hogy ha az uralkodó nem tartja be a Cartába foglaltakat, akkor nekik joguk van lefoglalni a király birtokait, várait. A szabályok betartásának ellenőrzésével egy 25 tagú, bárókból álló bizottság volt megbízva.

E mellett fontos kiemelni az adókkal kapcsolatos cikkelyt, mely arról rendelkezik, hogy a hűbéresek egyetértése nélkül a király nem vethet ki új adókat, beleértve a hadiadót is. (12. cikkely). Az igazságszolgáltatás területére terjed ki az cikkely, mely kimondja, hogy bírói ítélet nélkül nem lehet fogságba vetni senkit sem, illetve meghatározták a bíróságok jogkörét is. Ezeken kívül egységesítették a súly- és mértékrendszert, 12 lovagból álló bizottságot rendeltek ki a grófságok felülvizsgálatára, engedélyezték a szabad be és ki utazást az országból.

A Cartát a történelem során többször is megújították, változtatásokkal látták el (például 1217-ben és 1225-ben). Az 1217-es újítás után kezdték Magna Carta Libetatumnak, Nagy Szabadságlevélnek nevezni. A változtatások során kivették a legradikálisabb pontot, a királyt korlátoz intézkedést is. Végül a dokumentum 42 cikkelyre szűkült.

A Magna Carta saját korszakában nem lehetett sikeres, nem tudta ellátni létrejöttének okát. Az utókor talán eltúlozza a dokumentum hatását. Jelentősége valójában abban áll, hogy nyilvánvalóvá tette, hogy a létezhetnek olyan törvények, melyek az uralkodót is korlátozhatják. A későbbi századokban több jelentős dokumentumra is hatással volt, például az Amerikai Egyesült Államok alkotmányára is.

Kép

magna

Magna Carta eredetije

(A kép forrása: http://www.bl.uk/treasures/magnacarta/magna_main.html

Angol nyelvű leírás

Documentary heritage submitted by the United Kingdom and recommended for inclusion in the Memory of the World Register in 2009.

Magna Carta is one of the most celebrated documents in English history. It is often claimed to be the cornerstone of English liberty, law and democracy, and its legacy has been its enduring worldwide influence. The critical importance of the charter is that it imposed for the first time detailed written constraints on royal authority in the fields of taxation, feudal rights and justice, and it reasserted the power of customary practice to limit unjust and arbitrary behaviour by the king. It has become an icon for freedom and democracy throughout the world.

Year of submission: 2008

Year of inscription: 2009

(Szöveg forrása: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-5/magna-carta-issued-in-1215/)

Varga-Cserjési Zsófia
Kulturális örökség tanulmányok MA - levelező képzés
Az UNESCO világemlékezet programja

Keresés

Gyorslinkek
jobb_1

MAB

Világörökség

jobb_5

Világemlékezet